56 Sahih Hadis Örneği

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,755
Tepki puanı
1,020
Düşünce
Agnostik
1. Peygamber savaş esirleri ile cinsel ilişkiye girmeyi serbest kıldı. — Sahih Buhari, 3.46.718.

2. Müslüman askerler tutsak kadınlarla kocalarının önünde ilişkiye girdi ve “bazıları bunu yapmak için isteksizdi”. — Sünen Ebu Davud 11.2150.

3. Tutsak bir kadın aybaşı süresi geçip temizlendikten sonra onunla cinsel ilişkiye girilebilir. Eğer kocası varsa, esir düştükten sonra evlilik akdi yürürlükten kalkmış olur. — Sahih Muslim 8.3432.

4. Ali, ganimet bir esir ile seks yaptı. Esir kadını Ali’ye Muhammed sundu. — Sahih Buhari 5.59.637

5. Kadınlar evcil hayvanlardır, onları dövün. — Tabari, Cilt. ix, sa. 9.112-114.

6. Müslümanlar “çok yaşlı bir kadın” olan Umm Qirfa’yı öldürdüler. Ayaklarını bir ip yardımıyla zıt yönlere hareket eden iki deveye bağlayarak kadını parçaladılar. — (Ibn Ishak, sa. 664-665).

7. Muhammed eskiden geçimini mızraklardan kazandığını söyledi. — Sahih Buhari, Cilt 4, Bölüm 88.

8. Muhammed bir adamı emzirmesi için Müslüman bir kadına emir verdi. Kadın önce direndi fakat sonuçta yapmak mecburiyetinde kaldı. — Ibn Majeh, 3.1943.

9. Muhammed sakallı bir adamı emzirmesi için Müslüman bir kadına emir verdi. — Sahih Muslim, 8.3428.

10. Allah “Bir devenin üzerinde de olsa kadın erkeğini memnun etmelidir” dedi. — Ibn Majeh, 3.1853.

11. Muhammed kendisini eleştiren Yahudi bir şair kadının, Asma bt. Mervan, öldürülmesini emretti. Kadın o esnada çocuklarını emziriyordu. — Ibn Ishak, sa.676, Ibn Sa’d, Cilt. ii, sa. 30-31.

12. Muhammed 120 yaşındaki Medineli Ebu Afak’a suikast düzenlenmesini emretti. .— Ibn Ishak, sa. 675, ibn Sa’d, Cilt. ii, sa. 31.

13. Muhammed Medineli bir Yahudi olan Banu Quaynuqa’ın etnik temizliğinin yapılması işini yürüttü. — Tabari, Cilt. vii, sa. 85.

14. Muhammed, Medineli şair Ka’b b. al-Ashraf’ın öldürülmesi için profesyonel bir katil kiraladı. — Sahih Buhari, 5.59.369.

15. Allah’ın elçisi dedi “Yahudilerden elinize kim düşerse, onu öldürün.” Böylece Muhayyish b. Mesud dostu ve iş arkadaşı olan Ibn Sunaynah’ı öldürdü. — Tabari, Cilt. vii, sa. 97-98.

16. Muhammed’in ölüm mangası Abu Rafi’yi katletti (Muhammed’in Medine’deki bir eleştiricisi.) — Tabari, Cilt. vii, sa. 103, Sahih Buhari, 5.59.371.

17. Muhammed’in ölüm mangası Sufyan ibn Khalid’i öldürdü. — Ibn Ishak, sa.664-665, ibn Sa’d, Cilt. ii, sa. 60.

18. Muhammed Medineli bir Yahudi B. Nadir’in etnik temizliğini yaptı. — Tabari, Cilt. vii, sa.158-159, Heykal, ch. B. Nadir, Sahih Buhari, 3.39.519.

19. Muhammed 600-900 civarında B. Qurayzah Yahudisi’nin kellesini uçurdu, Müslümanlara karşı savaşmamışlardı fakat hücuma uğramış ve kayıtsız şartsız teslim olmuşlardı. — Tabari, Cilt.viii, ch. B. Qurayzah; Heykal, ch. the Campaign of Khandaq and B. Qurayzah, ibn Ishak, ch. B. Qurayzah.

20. Araplar Allah’ın seçilmiş insanlarıdır, Allah bir Arap’a benzer. — Ibn Sa’d, Cilt.1, sa.2.

21. Allah Arap ırkçılığını destekler, peygamberler ancak Kureyş kabilesindendir ve beyazdırlar. — (Ibn Sa’d, Cilt.1, sa.95-96, Sahih Muslim, 20.4483.

22. Şafi Hukuku bölüm 4.2: Aşağıdakiler birbirleri için uygun eşleşme oluşturmazlar: (1) Arap olmayan bir adam Arap bir kadın için (Çünkü Peygamber demiştir ki: Allah Kureyş Araplarını kendi temsilcileri olarak Dünyayı yönetsinler diye seçmiştir(İslam Halifeliği). — Sahih Buhari, 4.56.704.

23. Muhammed Pagan kadınları ve çocuklarının öldürülmesini onayladı, çünkü onlar(çocuklar) da onlardandır (örn. Paganlardan) — (Sahih Buhari, 4.52.262).

24. Muhammed, Dhu Khalasa’da soykırımı yönlettiği için Cafer’i takdis etti (çocukların katledilmesini de). — Sahih Buhari, 4.52.262.

25. Muhammed’in siyah bir kölesi vardı; o köle ticareti yapardı. — Sahih Buhari, 9.91.368 ve Kasasul Ambia of Ibn Kathir Cilt 3, sa. 112

26. Muhammed, Safiye gibi seksi, genç ve güzel kadınlar üzerinden ticaret yapardı. — Sünen Ebu Davud, 2.2987, 2991.

27. Muhammed’in kiralık katili, Al-Yusayr b. Rizam’ı ve Khaybar Yahudilerinden bir bölümüne Kaire içinde suikast düzenledi. — Ibn Ishak, sa. 665-666.

28. Muhammed Zerdüştleri birkaç kez cizye vermeye zorladı. — Tabari, Cilt. viii, sa. 142, Sünen Abu Davud, 19.9038.

29. Pagan tapınakları ve putlarının keyfi olarak ulu orta yıkılışı. — Birçok kaynak: Ibn Ishak, Ibn Sa’d, Tabari: bölüm: Mekke’nin alınması .

30. Müşriklerin öldürülmesi takdire şayandır, dedi Muhammed. — Tabari, Cilt. ix, sa. 76.

31. Muhammed’in yağmacı birlikleri Yemen’de soykırımı yapmışlardır. — Tabari, Cilt. ix, sa. 88–89.

32. Kâfirleri öldürmek eğlencelidir. — Tabari, Cilt. vii. sa. 65.

33. Muhammed döneklerin öldürülmesini emretmiştir; eğer Müslüman birisi dinden çıkarsa onu öldürün. — Sahih Buhari, 4.52.260.

34. Hayvanların kanı Allah’a çok kıymetli gelir. — Ibn Majeh, 4.3126.

35. Peygamber dedi ki: Hiçbir adama karısını dövme sebebi sorulmayacak. — Sünen Abu Davud, 11.2142.

36. Peygamber dedi ki: Kadınlar tarafından yönetilen insanlar hiçbir vakit başarılı olamayacaklardır. — Sahih Buhari, 5.59.709.

37. Kadınların büyük çoğunluğu cehennemliktir. — Sahih Buhari 1.6.301.

38. Bir kadın kendisini her zaman ilişkiye hazır tutmalıdır. — Ihya Uloom Ed-Din of Gazali, Tr. Dr Ahmad Zidan, Cilt.i, sa.235

39. Bir kadın evini terk edemez. — Shafi’i law m10.4.

40. Eğer bir kadın aybaşı halinde olduğunu iddia ediyor fakat kocası ona inanmıyorsa, eşi ile cinsel bağlantı kurması caizdir. — Shafi’i law e.13.5.

41. Boşanmış bir kadına yardım etme süresi 3 aydır. — Shafi’i Law m11.10.

42. Anlık boşanmalar kocalar için geçerlidir. O vakitten itibaren kendisinden boşanılmış kadınlara asla destek olunmamalıdır. — Bir çok referans.

43. Kadınlar için evden yüzleri açık çıkmaları, ortada günaha sebebiyet verecek bir durum olmasa da usulsüzdür. Bir kadının evlenme çağındaki bir adamla yalnız başına bulunması usulsüzdür. — Shafi’i Law m2.3.

44. Muhammed dedi ki, “bir kadının yönettiği ülke hiçbir zaman iyiliğe eremez. — Ihyya Uloom Ed-din of Gazali, Tr. Fazl-Ul-Karim, sa. 2.35.

45. Eğer Muhammed birinin diğerine secde etmesini istese, kadının kocasına secde etmesini isterdi. — Ibid, sa.2.43.

46. Bir kadın, bir köle ve inançsız bir kimse ahlak polisi olmaya uygun değildir. — Ibid, sa. 2.186.

47. Muhammed dedi ki, “Bir kadın şeytanın ipi gibidir” — Ibid, sa. 3.87.

48. Bir erkek için Kadın en çekici şeydir. Cinsel organını genital bölgeden içeri penetre ederek zevk alır. Böylece, bir kadındaki en çekici şey onun genital bölgesi olur. — Ghazali, sa. 3.162.

49. Kadın hizmetçidir, erkek hizmet edilen kişidir. — Hedaya, the Hanafi Law manüel, sa. 47

50. Eşinizden zevk alırken güç kullanabilirsiniz. — Hedaya, sa. 141

51. Tam çeyiz, kadının kişisel teslimatı öncesi bir ödemedir. Booza kadın cinsel organı demektir. — Hedaya, sa. 44.

52. Kadınlar sizin(erkeklerin) tutsaklarıdır; onlara iyi davranın, gerekirse onları dövün fakat çok sert bir biçimde değil. — Tirmidhi, 104.

53. Bir kadın dışarı çıkarken şeytan ona bakar, öyleyse onları örtün. — Tirmidhi, 928

54. Cennette, zengin, güzel ve her-genç kadının bulunduğu bir panayır vardır; kadınlar kendilerini satın alan herkesten memnun olurlar. — Tirmidhi, 1495.

55. Kadınlar aptaldır. — Ibn Majeh, 5.4003.

56. En iyi Müslüman en çok eş sayısına sahip olandır. — Sahih Buhari, 7.62.7.
 

Haim

☆☆
Üye
Mesajlar
114
Tepki puanı
98
Düşünce
Ateist
Bunların kaynaklarını nasıl internetten bulabiliriz bu kitaplar ya pdf si yok cilt halide çok pahalı
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,755
Tepki puanı
1,020
Düşünce
Agnostik

Heretik

☆☆☆☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
861
Tepki puanı
383
Düşünce
Ateist
Evrensel, barış hıhı ben de inanmıştım zaten.
 

Kemal

☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
391
Tepki puanı
255
Düşünce
Agnostik
20. Araplar Allah’ın seçilmiş insanlarıdır, Allah bir Arap’a benzer. — Ibn Sa’d, Cilt.1, sa.2.

21. Allah Arap ırkçılığını destekler, peygamberler ancak Kureyş kabilesindendir ve beyazdırlar. — (Ibn Sa’d, Cilt.1, sa.95-96, Sahih Muslim, 20.4483.
Alın size İslamda Arap ırkçılığı...
 

Şarlo

☆☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
265
Tepki puanı
212
Düşünce
Agnostik
Alın size İslamda Arap ırkçılığı...
İki tane de ben ekliyim

Fasıl: FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu: Arapların Fazileti
Ravi: Selman`ı Farisi
Hadis: Resulullah (sav) bana: "Bana buğzetme, dinini terketmiş olursun!" buyurdular. Ben: "Ey Allah`ın Resulü, ben size nasıl buğzederim? Allah hidayeti bana sizin elinizden ulaştırdı" dedim. "Araba buğzedersin, böylece bana buğzetmiş olursun" buyurdular.
Hadis No: 4547

Fasıl: FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu: Arapların Fazileti
Ravi: Osman İbnu Affan
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim Arab`ı aldatırsa şefaatime giremez ve sevgim de ona ulaşmaz."
Hadis No: 4548
 
Üst