666 Sayısı

Kaybeden Şair

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,284
Beğeniler
605
Düşünce
Ateist
#3
Böyle bir inanış var da;

666 sayısı, kötülüğün simgesi olarak gösterilmektedir. Aslında, göründüğü gibi değildir. Bu tamamiyle şeytanın bir hilesidir. Şeytanın hilesi, 666 sayısını tehlikeli olarak göstererek insanların ondan uzak durmasını sağlamaktır. Şeytan, 666 sayısının Allah'ın kitabı olduğunu bildiğinden, insanların ona inanmasını engellemek için tuzak kurmuştur.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Üyesi
ÖDG Üyesi
Mesajlar
1,711
Beğeniler
950
Düşünce
Agnostik
#4
Böyle bir inanış var da;

666 sayısı, kötülüğün simgesi olarak gösterilmektedir. Aslında, göründüğü gibi değildir. Bu tamamiyle şeytanın bir hilesidir. Şeytanın hilesi, 666 sayısını tehlikeli olarak göstererek insanların ondan uzak durmasını sağlamaktır. Şeytan, 666 sayısının Allah'ın kitabı olduğunu bildiğinden, insanların ona inanmasını engellemek için tuzak kurmuştur.
Öyle mi. Bunu bilmiyordum.
 

Kaybeden Şair

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,284
Beğeniler
605
Düşünce
Ateist
#5
666 Sayısı

Hıristiyanlık Kaynaklarına Göre Antichrist ve 666

İncil'in Vahiy bölümünde şöyle der: "İşte bilgelik. Bırak anlayanlar canavarın sayısını hesaplasınlar: İnsan için sayısı; onun sayısı altıyüz, üç yirmi ve altıdır." (13:18)

Birçok kimse, "canavar"ı Hristiyan karşıtı kişi olarak düşünür ve 666'nın da Şeytan'ın sayısı olduğunu kabul eder. Ama Book of Revelation, daha birçok gizemli sayıyla doludur. Örneğin; New Jerusalem'in ölçülerinden şöyle bahseder:

"Ve o benimle konuşanın elinde şehri ölçmek için altın bir asa vardı ve oradaki kapıları, buradaki duvarları. Şehir dört köşedir ve eni boyu kadardır; ve şehri asasıyla ölçtüğünde on iki bin furlong olduğunu buldu. Eni ve boyu ve yüksekliği eşitti." (21:15-16)

hebrewy.jpg

On iki bin furlong boyutlarında bir şehrin inanılmaz derecede devasa bir yer olması gerekir, çünkü bu durumda göğe yükselen kısmı yaklaşık 2,400 km. olacaktır; bu da oldukça bilim-kurgusal bir yaklaşım olur. St. John, gezegenimizin olası teknolojik geleceğine bir bakış atmış olabilir ama bu sözlerin gerçek anlamdan çok mecazi olması daha muhtemeldir. İncil'de sık sık karşılaşılan sayı sembolizmi, Musevi inancında çok önemlidir. Gerçekten, benim de keşfettiğim gibi, 666 sayısından sadece Book of Revelation'da değil, Book of Kings (Kralların Kitabı)'de de bahsedilmektedir:

“Solomon'a (Kral Süleyman) her yıl gelen altın, altı yüz, üç yirmi ve altı talentti.”

Solomon adı, İbranice barış anlamına gelen shaloın kelimesinden türemiştir; ama Kral James versiyonunda simya terimleriyle sol (Güneş) ve omon (Ay) olarak karşılık bulmaktadır.

Orta Çağ'da ortaya çıktığı haliyle simyanın kökleri, antik Mısır'ın izoterik bilgilerinden kaynaklanmakta olan keşiş bilimidir. Mısırlılar için bu bilimin adı Kemet idi ve günümüzde bundan kimya (chemistry) ve simya (alchemy) sözcükleri türemiştir. Kabala'da görülen izoterik Musevi geleneğinde de bazı simya kavramlarının Mısır inançlarından kaynaklandığı belirtilmektedir.
 

Kaybeden Şair

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,284
Beğeniler
605
Düşünce
Ateist
#6
Simyada altın, saflaşmış ruhu simgeler ve geleneksel olarak Güneş'le bağlantılıdır. Güneş'in bir dönümü ise bir yıl demektir. Bu yüzden İncil'de 666 sayısıyla Güneş arasında bir bağlantı bulunduğuna dair Kings kitabından bir alıntı vardır.

Ayrıca, 666 sayısından Ezra'da da bahsedilmektedir ve Babil'den Judah'a dönen insanları simgelemektedir:

"Adonikam'ın çocukları altıyüz, altmış ve altı tanedir." (2:3)

"Adonikam" kelimesinin anlamı şudur: "Tanrı'nın övgüsüne layık."

666 sayısının İncil'deki anlamlarının yüzeysel olarak kastedilenlerden başka bir anlamı olmaması da mümkündür. Ancak St. John, 666 sayısını sayı sembolizmini alegorik olarak kullanan Musevi mistisizmine bağlamaktadır. Muhtemelen aynı geleneği izleyen kişilere yönelik bazı mesajlar vermeye çalışıyordu ama günümüzde artık bu mesajlar belirsizdir.
 

Kaybeden Şair

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,284
Beğeniler
605
Düşünce
Ateist
#7
Yine bir tesadüf olarak, eski Roma rakamları da büyükten küçüğe dizildiklerinde toplamı 666 sayısını vermektedir:

D = 500
C= 100
L= 50
X= 10
V= 5
1= 1
666

Bu yüzden canavarın sayısı olarak kabul edilen 666'nın Hz.İsa'nın çarmıha gerilmesini sağlayan Roma otoritelerini temsil ediyor olma olasılığı da yüksektir.

Daha böyle çok şey var...!!! :D
 

Coolumsu

Üye
Mesajlar
148
Beğeniler
33
Düşünce
Muvahhid
#19
665 ve 667 gibi bir sayı.. :)
İkisini toplayıp 2'e bölünce ortaya çıktığına göre diğer sayılardan pek de özel bir farkı yok. Sayıları putlaştırmak iyi değildir.
 
Üst Alt