Aişe'nin Evliliği Hakkında Sahih Hadisler

Mete Turan

antidogmatik.com
Kurucu
Mesajlar
2,614
Çözümler
1
Tepki puanı
3,229
Düşünce
Agnostik
http://www.enfal.de/buhari/ensarinmenkibeleri.htm#_Toc115595368

63- Kitabu Menakibil Ensar

43- Peygamberin Âişe İle Evlenmesi, "Âişe'nin (Hicret'ten Sonra) Medine'ye Gelmesi Ve Peygamberin Âişe İle Güvey Odasına Girmesi Babı

114- ... Âişe (R) şöyle demiştir: Ben altı yaşımda bir kız iken Peygamber (S) beni nikâh akdiyle zevceliğe almıştı. (Üç sene sonra) biz Medine'ye hicret ettik. Haris ibn Hazrec oğullarının menziline indik. Müteakiben ben sıtmaya tutuldum. Bu hastalıktan dolayı saçım döküldü. (İyileştikten sonra) saçım yine gürleşti ve omuzlarıma kadar uzadı. Bir defasında ben arkadaşlarımla beraber salıncakta oynarken annem Ümmü Rûmân bana doğru geldi de, beni çağırdı. Ben de annemin yanına geldim. Bana ne yapmak istediğini bilmiyordum. Annem elimi tuttu. Tâ evin kapısı önünde beni durdurdu. Ben de yorgunluktan kaba kaba soluyordum. Nihayet soluğum biraz yatıştı. Sonra annem biraz su aldı..Onunla yüzümü, başımı sıvazladı. Sonra beni eve koydu. Evde Ensâr'dan birtakım kadınlar hazır bulunuyorlardı. Bunlar bana:

— Hayır ve bereket üzere geldin, hayırlı kısmete geldin, dediler.

Annem beni bu kadınlara teslim etti. Bunlar da benim kılığımı kıyafetimi düzelttiler ve Rasûlullah'a teslim ettiler. Beni hiç birşey sıkmadı, ancak Rasûlullah'ı habersiz görünce sıkıldım. Ensâr kadınları beni Rasûlullah'a teslîm ettiklerinde, ben dokuz yaşında bir kızdım.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.enfal.de/buhari/ensarinmenkibeleri.htm#_Toc115595368

63- Kitabu Menakibil Ensar

43- Peygamberdin Âişe İle Evlenmesi, "Âişe'nin (Hicret'ten Sonra) Medine'ye Gelmesi Ve Peygamberin Âişe İle Güvey Odasına Girmesi Babı

115- ... Âişe (R)'den: Peygamber (S) Âişe'ye şöyle demiştir:

"Sen iki kere rüyâmda bana gösterildin. Öyle sanıyorum ki, ben bir ipekli kumaş parçasında senin suretini görmüştüm de (Cibril) bana:

— Bu resmin sahibi senin müstakbel zevcendir, diyordu. Şimdi ben yüzünden anlıyorum ki, o suret sen idin.

Cibril'in o sözü üzerine ben:
— Eğer şu rüyâm Allah tarafından gösterilmişse, Allah bu takdirini infaz eder, diyordum".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.enfal.de/buhari/ensarinmenkibeleri.htm#_Toc115595368

63- Kitabu Menakibil Ensar


43- Peygamberin Âişe İle Evlenmesi, "Âişe'nin (Hicret'ten Sonra) Medine'ye Gelmesi Ve Peygamberin Âişe İle Güvey Odasına Girmesi Babı

116- ... Urvetu'bnu'z-Zubeyr şöyle demiştir: Hadîce, Peygamber'in Mekke'den Medine'ye çıkmasından üç yıl önce vefat etti. Peygamber bundan sonra iki sene yâhud buna yakın süre evlenmeden bekledi. Âişe altı yaşında iken onu nikâh etti. Sonra Âişe dokuz yaşında iken, Peygamber, Âişe ile güvey odasına girdi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.enfal.de/ebudavud/nikah.htm#_Toc105025946

Nikah Bölümü

32-33- Buluğa Ermemiş Olan Kızları Velilerinin Evlendirmesi

2121- ... Âişe (r.anha)'dan; demiştir ki: "Rasûlullah (s.a.) benimle yedi yaşında iken evlendi." Süleyman (b. Harb) (şöyle) rivayet etti; (Hz. Âişe dedi ki: Rasûlullah (s.a.) benimle yedi) yahut da altı (yaşında iken evlendi ve) ben dokuz yaşında iken benimle (zifafa) girdi."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.enfal.de/buhari/nikah.htm#_Toc115596432

67- Kitabun Nikah

60- Dokuz Yaşında Bulunan Bir Kadınla Zifafa Giren Kimse Babı

90- ... Bize Sufyân es-Sevrî, Hişâmibn Urve'den; o da babası Urve'den tahdîs etti ki, Peygamber (S) Âişe ile, Âişe altı yaşında iken akd yapmış, dokuz yaşında iken de zifaf yapmıştır. Âişe, Peygamber'in yanında dokuz sene kalmıştır.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.enfal.de/buhari/nikah.htm#_Toc115596411

67- Kitabun Nikah

39- Yüce Allah'ın: 'Kadınlarınız içinden artık âdetten kesilmiş olanlarla henüz âdetini görmemiş bulunanlarda eğer şübhe ederseniz, onların iddeti üç aydır..." (et-Talâk: 4) Kavlinden Dolayı İnsanın Kendi Küçük Çocuklarını Nikâh Etmesi (Nin Cevazı) Babı

66- ... Bize Sufyân ibn Uyeyne, Hişâm'dan; o da babası Urve'den; o da Âişe (R)'den tahdîs etti ki, Peygamber (S) Âişe ile Âişe altı yaşında iken evlenmiş, Âişe dokuz yaşında iken de zifafa girdirilmiş, Peygamber'in yanında da dokuz sene kalmıştır.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.enfal.de/buhari/nikah.htm#_Toc115596412

67- Kitabun Nikah

40- Babanın Kendi Kızını, En Büyük İmâmla Evlendirmesi Babı

67- ... Bize Vuheyb, Hişâmibn Urve'den; o da babası Urve'den; o da Âişe (R)'den tahdîs etti ki, Peygamber (S) Âişe ile, Âişe altı yaşında iken evlenmiş, dokuz yaşında iken de zifafa girmiştir. Hişâm: Âişe'nin, Peygamber'in yanında dokuz sene kaldığı bana haber verildi, demiştir.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.enfal.de/ebudavud/edep/1.htm#_Toc145601661

40- Edeb Bölümü

55- Salıngaca Binmenin Hükmü

4933- ... Hz. Aişe'den dedi ki:

"Ben altı veya yedi yaşımda iken Rasûlullah (s.a.) benimle nikahlandı. Medine'ye geldiğimiz zaman kadınlar (bana) geldiler /(ravi) Bişr (hadisin bu kısmını);

Bana (annem) Ümmii Rurnan geldi, ben salıngaç üzerinde bulunuyordum; beni kadınlara teslim etti; şeklinde rivayet etti. (Ve kadınlar) beni alıp götürdüler. Rasûlullah (s.a.) benimle zifafa girdi. Ben o sırada dokuz yaşımda idim. (Annem Ümmü Rûman beni salıngaçtan indirdiği zaman) beni kapının yanına durdurdu. (Bense salıngaca bine bine iyice nefesim kesildiğinden) hih, hih (diye zorla nefes alı)yordum. (Nihayet bu yorgunluğum geçince beni tutup kadınlara teslim etti.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.enfal.de/ebudavud/edep/1.htm#_Toc145601658

40- Edeb Bölümü


Oyuncak Bebeklerle Oynamanın Hükmü

4931... Hz. Âişe'den dedi ki: Ben kız (şeklinde yapılmış oyuncaklarla oynardım. Bazen (bu bebeklerle oynarken) yanımda küçük kızlar da bulunurdu. Rasûlullah (s.a.) de yanıma giriverirdi. O girince (beni yalnız bırakıp) dışarı çıkarlar. (Rasûlullah yanımdan) çıkınca da, (içeri ) girerlerdi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.enfal.de/ebudavud/edep/1.htm#_Toc145601658

40- Edeb Bölümü

Oyuncak Bebeklerle Oynamanın Hükmü

4932... Hz. Aişe'den dedi ki: Rasûlullah (s.a.) Tebük ya da Hayber savaşından gelmişti. (Aişe'nin) sofasın(ın önünde) de bir perde vardı. (Tam o sırada) rüzgar esip Aişe'ye ait oyuncak bebeklerin üzerinden (sözü geçen) perdenin bir ucunu açıverdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber:

- "Bu(nlar) da ne ey Aişe?" dedi.

Hz. Aişe de:

- Bunlar oyuncaklarım, cevabını verdi. (O sırada Hz. Peygamber) bebekleri arasına bir de çaputtan (yapılmış) kanatlı bir at gördü ve:

"Bebekler arasında gördüğüm bu (oyuncak) da nedir?" dedi,

Hz. Aişe:

- Attır, cevabım verdi.

(Bunun üzerine) Hz. Peygamber:

- "(Peki) bunun üzerindeki(ler) nedir?" dedi,

Hz. Aişe de:

- Kanatlarıdır, karşılığını verdi.

Hz. Peygamber:

- "Atın kanatları olur mu?" dedi,

Hz. Aişe:

- Sen Hz. Süleyman'ın kanatlı atları olduğunu duymadın mı? cevabını verdi.

Hz. Aişe rivayetine devam ederek dedi ki, Bunun üzerine (Hz. Peygamber öyle bir) güldü (ki) azı dişlerini ble gördüm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.enfal.de/buhari/edep.htm#_Toc115782180

78- Kitabul Edeb

81- İnsanlara Yayılıp Güler yüzlü Olmak Babı

155- ... Âişe (R) şöyle demiştir: Ben Peygamber'in yanında birtakım kız timsâlleriyle [oyuncak bebeklerle] oyun oynardım. Benim birçok kız arkadaşlarım vardı. Onlar benimle kızlara âid oyunlar oynarlardı. Biz oyun oynarken Rasûlullah (S) eve girdiği zaman, oyun arkadaşlarım O'ndan saklanırlardı. Çok defa Rasûlullah bu kız arkadaşlarımı benimle oynasınlar diye benim yanıma gönderirdi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.darulkitap.com/hadis/muslim/nikah.htm#_Toc112125884

Nikah Bahsi

10- Babanın Küçük Bakireyi Evlendirmesi Babı

71- ... Bize Abd b. Humeyd rivayet etti. (Dedi ki): Bize Abdür-rezzâk haber verdi. (Dedi ki) : Ma'mer, Zührî'den, o da Urve'den, o da Âişe'den naklen haber verdi ki, Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) kendisini yedi yaşında iken nikâh etmiş dokuz yaşında iken de zifaf yapılmış (oyuncak) bebekleri beraberinde imiş. On sekiz yaşında iken de Re-sûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) vefat etmiş.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.darulkitap.com/hadis/muslim/nikah.htm#_Toc112125884

Nikah Bahsi

10- Babanın Küçük Bakireyi Evlendirmesi Babı

69- (1422) Bize Ebû Küreyb Muhammed b. EI-Alâ rivayet etti. (Dedi ki) : Ebû Üsâme rivayet etti. H.

Bize Ebû Bekir b. Ebî Şeybe de rivayet etti. (Dedi ki): Kitabımda Ebû Usâme'den naklettiğini, onun da Hişâm'dan, onun da babasından, onun da Âişe'den rivayet eylediği şu hadîsi buldum. Âişe şöyle demiş:

«Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) beni altı yaşımda iken nikâh etti; dokuz yaşımda iken de benimle zifafa girdi. Müteakiben Medîneye geldik. Ben bir ay sıtmaya tutuldum. (Bu sebeble saçlarım döküldü) nihayet saçlarım (tekrar büyüyerek) omuzlarıma indi. Derken bana Ümmü Rumân geldi. Ben kız arkadaşlarımla birlikte tahtaravalli oynuyordum. Bana seslendi. Hemen yanına vardım. Beni ne yapacağını bilmiyordum. Elimden tutarak beni kapıda durdurdu. Nefesim kesilmiş, heh heh diye soluyordum. Nihayet hızlı solumam zail oldu. Ümmü Kuman beni bir odaya aldı. Bir de ne göreyim Ensardan bir takım kadınların huzurundayım. Kadınlar: Hayırlı, uğurlu ve mübarek olsun, dediler. Ümmü Rumân da beni onlara teslim etti. Kadınlar taşımı yıkadılar. Beni çekip çevirdiler. Bir de Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Seîîeın) kuşluk zamanı ansızın çıka geldi. Kadınlar beni ona teslim ettiler.

Muâviye, Hişânı b. TJrve'den naklen haber verdi.

Bize İbni Nümeyr de rivayet etti. Bu lâfız onundur. (Dedi ki) : Bize Abde yâni İbni Süleyman, Hişâm'dan, o da babasından, o da Âişe'den naklen rivayet eyledi. Âişe şöyle demiş: «Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Selleml beni altı yaşımda iken nikâh etti. Dokuz yaşımda iken de zifafa girdi."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.darulkitap.com/hadis/muslim/nikah.htm#_Toc112125884

Nikah Bahsi

10- Babanın Küçük Bakireyi Evlendirmesi Babı

72- ... Bize Yahya b, Yahya ile İshak b. İbrahim, Ebû Bekir b. Ebî Şeybe ve Ebû Kureyb rivayet ettiler. Yahya ile İshak (Bize haber verdi) tâbirini kullandılar. Ötekiler: Bize Ebû Muâviye, A'meş'den, o da İbrahim'den, o da Esved'den, o da Âişe'den naklen rivayet etti; dediler. Âişe Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile altı yaşında iken evlendiğini; dokuz yaşında iken zifaf edildiğini, on sekiz yaşında iken de Resûlüliah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in vefat ettiğini söylemiş.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Haim

Çaylak
Mesajlar
113
Tepki puanı
131
Düşünce
Ateist
İlaveten

Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Aişe'yi Ebu bekr'den istedi.Ebu bekr ona:
-"Ben senin ancak kardeşinim!"dedi
-"Sen benim Allahın dininde ve kitabında kardeşimsin;O bana helaldir."buyurdular

O kadar da yüzsüz davranmış
(yüzsüz kelimesi için duyarlı müslümanlardan özür dilerim ama daha kibar anlatılamaz bu pislik)
 

Mete Turan

antidogmatik.com
Kurucu
Mesajlar
2,614
Çözümler
1
Tepki puanı
3,229
Düşünce
Agnostik
İlaveten

Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Aişe'yi Ebu bekr'den istedi.Ebu bekr ona:
-"Ben senin ancak kardeşinim!"dedi
-"Sen benim Allahın dininde ve kitabında kardeşimsin;O bana helaldir."buyurdular

O kadar da yüzsüz davranmış
(yüzsüz kelimesi için duyarlı müslümanlardan özür dilerim ama daha kibar anlatılamaz bu pislik)
ee kızı almayı kafasına koymuş adam. bi şekilde meşrulaştırması lazım :)
 

Son konular

Üst