1. 1 dakikada üye olup sitede yazmaya başlayabilirsiniz
  anında üyelik için TIKLA

Allah isminin kökeni ve anlamı

'Kuran' forumunda CERNO tarafından 9 Ağustos 2017 tarihinde açılan konu

 1. CERNO

  CERNO Üye

  Mesaj:
  29
  Alınan Beğeniler:
  20
  Cinsiyet:
  Erkek
  Düşünce:
  Deist

  Özel Mesaj
  Allah ismi islamdan daha eskidir.Hatta büyük ihtimalle Arapçadan bile daha eskidir.
  O herkesin bildiği anlatıdaki gibi;İslam henüz yokken Muhammed'in babasının ismi Abdullahtır(Abd-u-Allah=Allahın kulu).
  Allah kelimesi Araplara nereden geldi?Ve anlamı nedir?Bu büyük bir linguistik sorudur ve zor bir sorudur.
  Büyük problemi oldukça küçük parçalara bölerek ele almak fayda sağlayacaktır(Zemahşeri,El Mufassal)
  Zemahşerinin dediği gibi yapıp sorunu parçalara ayırarak adım adım çözmeye çalışacağız.4 parçaya ayırarak çözebiliriz bunu.
  Ve nasıl çözemeyeceğimiz üzerinden giderek sorunu parçalara ayıracağız.
  1-EL anlaşılmadan EL-LAH(AL-LAH) KELİMESİ ANLAŞILAMAZ.Kelimenin başında EL takısı vardır.Hatta el kendi başına bir kelime yerine bile geçebilmektedir.
  O halde EL nedir?Önce onu anlamak lazım.
  2-Kelime bölünmeden anlaşılamaz.Kelime birleşik olduğu için,EL ve LAHE birleşimi olduğu için kelimeyi bölerek anlamak gerekiyor.EL çıkarılınca geriye LAHE kalıyor.EL takısını alan ve asıl olan bu LAHE kelimesidir.O halde bu LAHE ne demektir?(EL takısını çıkarıp LAHE üzerinde çalışmak SİBEVEYHİ'nin yöntemidir)
  3-Yahudi ve Hristiyan kitaplarındaki Tanrı ismi anlaşılmadan Allah ismi anlaşılamaz.
  Kuran Allah isminin Havra ve Kiliselerde çokça anıldığını söyler(Hacc 40)
  Yahudi Hristiyan ilahı ile İslam ilahı bir ve aynıdır(Ankebut 46)
  Yahudi ve Hristiyanlar Allah ismini aynen kullanmaktadırlar(Nisa 171)
  4-İslamdan daha eski olan öteki temel kavramlarla kıyaslanmadan anlaşılamaz.Örneğin Rab kelimeside islamdan daha eskidir ve o da Hristiyan ve Yahudi kültüründe kullanılır.İlah kelimeside öğle.
  *******************************************
  1-EL NE DEMEKTİR?
  El ve buna yakın Tanrı adları şöyledir: Elohim,Elyon,Al,Eloah,Elah.
  İbranice'deki bazı sözcükler Elohim ya da Eloha sözcüğünün mastarını içermektedir.Bazı örnekler şöyledir: Mikael,İsmael,İsrael,Cebrael.
  EL olan anlamına gelir ve başka kelimelerle birlikte kullanılır.
  ‘el gibbor’ (Güçlü olan)-İşaya 9:6; 10:21 TEVRAT
  ‘el kay’ (Yaşıyor olan)-yaşayan-Yeşu 3:10; I.Samuel 17:26 TEVRAT
  ‘el ekad’ (Tek olan)-Malaki 2:10 TEVRAT=(Arapçada 'el ehad')
  ‘el mimmağal’ (Yücelerde olan)-Eyüp 31:28 TEVRAT
  ‘ha el haqqadosh’ (Kutsal olan)-İşaya 5:16 TEVRAT=(Arapçada el kuddüs)
  ‘El Roi’/'El rai'(görüyor olan)-Tekvin 16:13 TEVRAT
  O halde;EL-LAHE(AL-LAHE) demek LAHE OLAN demektir.Ve LAHE kelimesini incelememiz gerekmektedir.Bunun için büyük dilci Sibeveyhi'ye başvuracağız.
  ******************************************
  2-LAHE NE DEMEKTİR?
  Arapçada lahe yada ilahe(ilah) kelimesidir bu kelime.Süryanicede laha,İbranicede lahu kelimesidir.Lahumme İbranicede ilah kelimesinin çoğuludur,El-lahim yada Elahim(El-lahim) şeklindede okunur.
  Sibeveyh der ki;Bakara 144.ayette “Allah” isminin aslının, لاَهُ “lâhe” olduğu görülmektedir.“Harfin dildeki kullanımını kolaylaştırmak için iki lam harfini, yani izafet lamı ile diğer lamı kullanımdan düşürmüşlerdir.
  Yani kelime başında EL tkısı olmadanda kullanılıyor ve kelimenin bu hali LAHE yada İLAHE(ilah) anlamına geliyor.O halde;EL-LAHE(EL İLAHE)=İLAH OLAN anlamına geliyor.
  Ve yine Sibeveyh der ki; “Allah” isminin aslının, أله “elihe” olduğu görülmektedir. Şöyle ki: “Allah” ismi,أله “elihe” kelimesinden türemiştir. Çünkü kelimenin başına (tazim ifade etmek için) elif-lam getirilip اَلْاِلَاهُ “el-İlâhu” olmuştur. (Bu kelime çok kullanıldığı için) elif harfini kullanımdan düşürmüşlerdir. Böylece iki lam bir araya gelip birincisi ikincisiyle birleştirilerek أللَّهُ “Allah” olmuştur.
  Kelimenin etimolojik yapısı ve aslı “el-İlâh”dır.(الإِلَهُ)
  Ve Kuran'da kelime üzerinde oynamalar yapılmıştır.Yol gösterici olacak oynamalar.
  Örneğin الله kelimesindeki “elif”i kaldırsak geriye لله kalır. Bunun anlamı “Allah’a aittir” demektir.
  (وَللهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ)
  Göklerin ve yerin hazineleri ancak Allah’a aittir-Münafikûn 7 KURAN
  Eğer لله lafzından birinci “lâm” harfini kaldırırsak, geriye لَهُ lafzı kalır. “O’nun” yani Allah’ın veya “O’na” yani Allah’a manasını taşır.
  (لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ)
  Mülk O’nundur, hamd O’nadır-Teğabün 7 KURAN
  Eğer لَهُ lafzından “lâm” harfini kaldıracak olursak geriye هُوَ kalır ki, bu da Allah’a işaret eder.
  (هُوَ الْحَيُّ لاَاِلَهَ اِلاَّ هُوَ)
  O,hayat sahibidir,O’ndan başka ilah yoktur-Mü’min 65 KURAN
  هو lafzındaki “vav” harfi , tesniye ve cemi yapılınca düşer. “Vav” zaittir. Nitekim tesniyesinde هما, cemisinde هم denilir.
  ********************************************
  3-KİLİSE VE HAVRALARDA KULLANILAN SEMİTİK TANRI İSMİ
  Elah=Eloah=Elahi=Elohim=Ellah=Allah
  Ey ehli kitap(Yahudi ve Hristiyanlar);Allah için üçtür demeyin.Allah tek ilahtır-Nisa 171 KURAN
  (Allahu ilahun vahidun-اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ)
  Demekki Allah kelimesi çoğul kullanılınca çok ilah anlamına gelir.Ayet Allah demek tek ilah olan demektir vurgusu yapıyor açıkça.Ve buradan Yahudi ve Hristiyanların Allah ismini kullandığınıda anlıyoruz.
  Kitap ehli(Yahudi ve Hristiyan) ile ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve (onlara) şöyle deyin:“Biz, bize indirilene de, size indirilene de inandık.Bizim ilâhımız ve sizin ilâhınız birdir-Ankebut 46 KURAN
  *Araplar Allah ismini kilise ve havralarda duymuştur*
  Allahın insanların bir kısmını kullanarak bir kısmını hizaya getirişi olmasaydı,içinde Allah'ın ismi çokça anılan kiliseler,havralar ve mescitler yıkılıp giderlerdi...Hacc 40 KURAN
  (fîhesmullâhi/fîhâ ismullâhi-فِيهَا اسْمُ اللَّهِ)
  Bu durumda Allah isminin Havra ve Kisiselerdeki kullanımına bakmamız gerekir.Bu da bizi Aramiceye götürür.Çünkü eski kilise ve havralarda Tanrı'nın Aramice ismi kullanılırdı.İsa Aramice konuşurdu.Ve İncil de Tanrı'nın ismi Aramicedir.
  Saat üçte İsa yüksek sesle,«Elohi,Elohi,lema şevaktani» yani, «Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?» diye bağırdı-Markos 15:34 İNCİL
  Ve bu geç dönem Aramcasında ELOHİ halini alan kelime,daha eski Aramicede ELAH şeklinde yazılır.
  ELAH Tevrat'ın Aramice yazılmış bölümlerinde görülür.
  Ezra 4:24; 5:1, 12; 6:3, 12; 7:14, 26; Daniel 2:20, 47; 3:15, 28; 4:2; 5:21; 6:26
  ‘Eloah’ yada 'Elah'Tanrı için bu kelime çok eski zamandan beri kullanılan bir kelimesidir. Tevrat'ın en eski parçası olan Eyüp Kitabında ve Zebur'da içinde kullanılmıştır.
  Tevrat’ta ‘Tanrı’ için kullanılan ‘Elohim’ kelimesi çoğul olup ‘Eloah.’ kelimesi ise bunun tekil halidir.Tevrat bazen çoğul hali kullanmış.Dilbilimsel bir tuhaflık yapmış.
  ...ve Allah insanı yarattı:Vayivra Elohim et ha adam-Tekvin 1:27 TEVRAT
  ...ve Allah insana şekil verdi
  :YHVH Elohim vayitzer et ha adam-Tekvin 2:7 TEVRAT
  el alyon=elyon olarak okunur.Yüce ve tüksekte olan anlamına gelir.
  Tekvin 14:18, 19, 20, 22; Mezmur 78:35 TEVRAT
  al yüksekte olan demektir.Bu ad ‘Alyon’ kelimesinin ilk iki harfidir.Tanrı’nın yüksekliğini, yüceliğini vurguluyor.Hoşea 7:16; 11:7 TEVRAT
  ********************************
  4-ARAMİCEDEN GEÇEN DİĞER KELİMELERLE KIYASLAMAK
  Rab kelimesinin Araniceden geçmesi gibi,EL kelimesi ve İLAH kelimeside Aramiceden Araplara geçmiştir.Rab kelimesi Aramiceden geçiyorsa,Allah kelimesi neden Aramiceden geçmemiş olsunki?
  İsa ona, «Senin için ne yapmamı istiyorsun?» diye sordu.
  Kör adam, «Rabbuni,gözlerim görsün» dedi.Markos 10:51 İNCİL
  Adam yaklaşınca İsa ona, «Senin için ne yapmamı istiyorsun?» diye sordu.
  O da, «Rab, gözlerim görsün» dedi-Luka 18:41 İNCİL

  http://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?id=1530&mc=2&sc=1511#f
  Aramice'nin Arapça'dan daha eski bir dil olduğu gayet açıktır.Arapçayı etkilediğide açıktır.İbranî ve Süryanî dillerinin de mutlak surette Arapça’dan daha eski bir dil olduğu bellidir.
  NOT=Bu yazıyı okuyup beğenen olursa,iki büyük dilciyi iyi bir şekilde anımsamasını rica ederiz.SİBEVEYHİ'yi ve ZEMAHŞERİ'yi.Bu onların kendi isteğidir.Zemahşeri EL MUFASSAL kitabının sonunda der ki;'eğer bu kitap ve çalışmam işinize yaradıysa,beni iyi bir şekilde sena etmeniz yeterlidir.'Bu iki büyük dilbilimcinin geliştirdiği metotlar,kelimeleri anlama ve irdeleme yöntemleri olmasaydı bu yazı bu şekilde yazılamayacaktı.
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş