Allah Kafirleri Zaten Cehennem İçin Yaratmış

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Senato Başkanı
Mesajlar
1,948
Tepki puanı
1,280
Düşünce
Agnostik
Konu Sahibi
 • Hud/118-119
  Rabbin dileseydi, insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin, “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan (suçlularla) dolduracağım” sözü kesinleşti.

 • Araf/179
  And olsun ki, cehennem için de birçok cin ve insan yarattık;
  onların kalbleri vardır ama anlamazlar; gözleri vardır ama görmezler; kulakları vardır ama işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibi hatta daha sapıktırlar. İşte bunlar gafillerdir.
Yukardaki ayetleri okuyunca inanmayanlara cehennem tehditleri savuran ayetlerin absürtlüğü iyiden iyiye sırıtmaya başlıyor. Ömer Hayyam‘ın da dediği gibi:

allah-kafirleri-zaten-cehennem-icin-yaratmis.jpg


Beni özene bezene yaratan kim? Sen!
Ne yapacağımı da yazmışın önceden.
Demek ki günah işleten de sensin bana:
Öyleyse nedir o cennet cehennem?


Öldürmek de, yaşatmak da senin işin;
Bu dünyayı gönlünce düzenleyen sensin.
Ben kötüyüm diyelim, kimde kabahat?
Beni böyle yaratan sen değil misin?


Ömer Hayyam, Dörtlükler, çeviren: Sabahattin Eyüboğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 10. Baskı, Sayfa 11 ve 32

- - - - - - - - - - - -

Diğer yandan Kuran’da insanların hür tercihlerde bulunduklarına işaret eden ayetler de az değil elbette. Fakat o ayetlerin varlığı ile yukardaki ayetler birden buharlaşıp yok olmaz. Ne yaparsak yapalım, yukardaki ayetler Kuran’da var ve anlamları da gayet açık. Zaten Kuran’daki Çelişkiler bu konuyla sınırlı da değil. İnsanlar anlasın ve uysun diye gönderilen, ap-açık olduğunu iddia eden ilahî bir Kitap’ta bunca karışıklığın kesinlikle olmaması gerekirdi.

İşte bu çelişki ve karışıklıklar yüzünden de zaten Kader konusu İslam tarihi boyunca alimler arasında hep tartışma konusu olmuş, örneğin Kaderiyye mezhebi topyekûn mutlak kaderi reddederken (evet kaderi reddeden mezhebin adı Kaderiyye! Ve Mutezile mezhebi de bu konuda Kaderiyye mezhebine bağlı), diğer yandan Cebriyye mezhebi topyekûn insan iradesini reddetmiş. İşin asıl ilginç yanı ise, her iki zıt görüşün de kendi tutumu için Kuran’dan çok sayıda ve açık-seçik deliller sunabilmesi!

Galiba bu durumu en iyi teşhis eden İslam alimi de Basra Kadısı Ubeydullah b. Hasan olmuş:

“Muhakkak ki Kuran ihtilafa delalet eder. Kader’i reddeden görüş doğrudur; zira bu görüşün Kitab’da bir mesnedi vardır. Cebr’i savunan görüş de doğrudur; zira bu görüşün de Kitab’da bir mesnedi vardır. Böyle diyenler de isabet etmiştir, öyle diyenler de.”

veya

“Her kim zina eden kimseyi mümin olarak isimlendirirse, isabet etmiştir; her kim de kâfir olarak isimlendirirse isabet etmiştir. Zina eden kimsenin mümin ya da kâfir değil, fâsık olduğunu söyleyen de isabet etmiştir; mümin ya da kâfir değil, münafık olduğunu söyleyen de isabet etmiştir; müşrik olmayıp kâfir olduğunu söyleyen de, hem kâfir hem de müşrik olduğunu söyleyen de isabet etmiştir. Çünkü Kuran bütün bu mânâlara delalet etmektedir.

(Basra Kadısı Ubeydullah b. Hasan. Bu sözlerinin geçtiği bir kaynak: İbn Quteybe, Te’vilu Muhtelif’il-Hadis, Beyrut, S. 46.47. bkz. Dücane Cündioğlu, Kuran’an’ı Anlama’nın Anlamı, Kaknüs Yayınları, 5. Basım (2005), S. 57-58)

(yayının tamamı)
1- Kuran’daki Kördüğüm: Kader ve Kaza Meselesi
2- Herşey Tam ve Mutlak Olarak Allah’ın Elindedir
3- İman Etmek veya Etmemek Allah’ın Elindedir
4- Allah Kafirleri Eğri Yolda Tutmak İçin Özel Gayret Gösteriyor

Afak Adalı
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

yeniçeri

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
896
Tepki puanı
608
Düşünce
Ateist
Cennette cehennemde yaşayan insanlar içindir. Müteşabihen anlatılan hallerimizdir. Her iki taraftada ebediyete yani hiçliğe intikal edinceye kadar kalırız. :) Bazen hiç kimseye zarar vermesekte yaşamımızda kendimize karşı öyle büyük hatalar yaparız ki halimiz hep cehennem olmasına rağmen orayıda cennete çeviririz.

Hazret-i Eyüp'ün nikabın kaldır
Tende iki kurt var neye maildir
Biri ipek sarar birisi baldır
Bunların sırrına erdin mi turnam
 

Ra's Al Ghul

☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,314
Tepki puanı
121
Düşünce
Sünni
 • Hud/118-119
  Rabbin dileseydi, insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin, “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan (suçlularla) dolduracağım” sözü kesinleşti.
 • Araf/179
  And olsun ki, cehennem için de birçok cin ve insan yarattık;
  onların kalbleri vardır ama anlamazlar; gözleri vardır ama görmezler; kulakları vardır ama işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibi hatta daha sapıktırlar. İşte bunlar gafillerdir.
Yukardaki ayetleri okuyunca inanmayanlara cehennem tehditleri savuran ayetlerin absürtlüğü iyiden iyiye sırıtmaya başlıyor. Ömer Hayyam‘ın da dediği gibi:

Ekli dosyayı görüntüle 258

Beni özene bezene yaratan kim? Sen!
Ne yapacağımı da yazmışın önceden.
Demek ki günah işleten de sensin bana:
Öyleyse nedir o cennet cehennem?


Öldürmek de, yaşatmak da senin işin;
Bu dünyayı gönlünce düzenleyen sensin.
Ben kötüyüm diyelim, kimde kabahat?
Beni böyle yaratan sen değil misin?


Ömer Hayyam, Dörtlükler, çeviren: Sabahattin Eyüboğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 10. Baskı, Sayfa 11 ve 32

- - - - - - - - - - - -

Diğer yandan Kuran’da insanların hür tercihlerde bulunduklarına işaret eden ayetler de az değil elbette. Fakat o ayetlerin varlığı ile yukardaki ayetler birden buharlaşıp yok olmaz. Ne yaparsak yapalım, yukardaki ayetler Kuran’da var ve anlamları da gayet açık. Zaten Kuran’daki Çelişkiler bu konuyla sınırlı da değil. İnsanlar anlasın ve uysun diye gönderilen, ap-açık olduğunu iddia eden ilahî bir Kitap’ta bunca karışıklığın kesinlikle olmaması gerekirdi.

İşte bu çelişki ve karışıklıklar yüzünden de zaten Kader konusu İslam tarihi boyunca alimler arasında hep tartışma konusu olmuş, örneğin Kaderiyye mezhebi topyekûn mutlak kaderi reddederken (evet kaderi reddeden mezhebin adı Kaderiyye! Ve Mutezile mezhebi de bu konuda Kaderiyye mezhebine bağlı), diğer yandan Cebriyye mezhebi topyekûn insan iradesini reddetmiş. İşin asıl ilginç yanı ise, her iki zıt görüşün de kendi tutumu için Kuran’dan çok sayıda ve açık-seçik deliller sunabilmesi!

Galiba bu durumu en iyi teşhis eden İslam alimi de Basra Kadısı Ubeydullah b. Hasan olmuş:

“Muhakkak ki Kuran ihtilafa delalet eder. Kader’i reddeden görüş doğrudur; zira bu görüşün Kitab’da bir mesnedi vardır. Cebr’i savunan görüş de doğrudur; zira bu görüşün de Kitab’da bir mesnedi vardır. Böyle diyenler de isabet etmiştir, öyle diyenler de.”

veya

“Her kim zina eden kimseyi mümin olarak isimlendirirse, isabet etmiştir; her kim de kâfir olarak isimlendirirse isabet etmiştir. Zina eden kimsenin mümin ya da kâfir değil, fâsık olduğunu söyleyen de isabet etmiştir; mümin ya da kâfir değil, münafık olduğunu söyleyen de isabet etmiştir; müşrik olmayıp kâfir olduğunu söyleyen de, hem kâfir hem de müşrik olduğunu söyleyen de isabet etmiştir. Çünkü Kuran bütün bu mânâlara delalet etmektedir.

(Basra Kadısı Ubeydullah b. Hasan. Bu sözlerinin geçtiği bir kaynak: İbn Quteybe, Te’vilu Muhtelif’il-Hadis, Beyrut, S. 46.47. bkz. Dücane Cündioğlu, Kuran’an’ı Anlama’nın Anlamı, Kaknüs Yayınları, 5. Basım (2005), S. 57-58)

(yayının tamamı)
1- Kuran’daki Kördüğüm: Kader ve Kaza Meselesi
2- Herşey Tam ve Mutlak Olarak Allah’ın Elindedir
3- İman Etmek veya Etmemek Allah’ın Elindedir
4- Allah Kafirleri Eğri Yolda Tutmak İçin Özel Gayret Gösteriyor

Afak Adalı
Kim bu Afak Adalı yeni İlhan Arsel sanırım.
 
Üst