Allah'ın Ayetlerini Yiyen Keçi

Mesajlar
46
Beğeniler
54
Düşünce
Ateist
#1
Günümüzde peygamber olduğunu iddia eden biri çıktığı takdirde gönderileceği ilk yer tımarhanedir. Muhammed'de zamanın delilerinden biridir. Mekkeliler zamanında Muhammed'in deli olduğunu iddia etmişlerdir. Bu Kuranda sayısız ayette mevcuttur.

Muhammed'e vahiy geldiğinde kişiler bunları akıllarında tutarak tahta parçalarına, hurma yapraklarına ve geyik derisine yazarlardı.

Paramparça bir halde hurda yığınının üzerindeki yazıları bir kitap haline dönüştürmek ve ayetleri saklamak elbette zor bir işti;
Nafî İbn-i Ömer'den nakleder ki: "Hiçbiriniz ben "Kur'an'ın tümünü öğrendim" demesin. Çünkü, ne biliyor Kur'an'ın bir çoğu kaybolup gitmiştir. Sadece desin ki ben Kur'an'dan ortada olan kısmını öğrendim.
El-İtkan (Suyûtî), c.2, s.25

Fakat Allah Kuran'ı koruyacağını açıkça belirtmiştir;
Hicr 9. Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.

allahin-ayetlerini-yiyen-keci.jpg

Taa ki o Mübarek keçi Kur'an'ın bazı ayetlerini yiyinceye kadar;
Aişe (r.ah) nakleder: "Recm ve büyüklerin on defa süt emzirmesi (nin süt kardeşliği oluşturacağı) hususundaki ayetler benim yatağımın altında bulunan bir sayfa üzerinde yazılı idi. Peygamber vefat edince Peygamber'in vefatıyla meşgul olduk da keçi gelip onları yedi."
Dar-e Kutni, c.4, s.105, İbn-i Mâce, c.1, s.625

Mübarek keçinin yediği ayetler recm ile ilgili idi. Ayşe, Müslim ve Tirmizi'nin bize aktardığı hadislerde bu ayetlerin varlığından söz etmiştir;
Aişe(r.ah) derki Peygamber(s) vefat edinceye kadar Recm ayeti okunurdu.
Muslim c. 4. s. 167, Tirmizî, c.2, s.309

Ömer duruma müdahale etmek istemiş, fakat "Allah'in sözünü değiştirdi" ya da "Allah'in sözü üstüne söz ekledi" diyeceklerinden korkup çaresiz kalmıştır.
"Keçinin yemesi sonucu Kuran'dan çıkan taşlama ayetini Ömer Kuran'a tekrar sokmak istedi; ancak halkın dedikodusundan korktuğu için cesaret edemedi."
(Buhari 53/5; 54/9; 83/3; 93/21; Muslim, Hudud 8/1431; Ebu Davut 41/1; Itkan 2/34)

Kenz-ül Ummal'da Ömer b. Hattab'ın Müsned'inden naklen, Ömer'in Hüzeyfe'ye şöyle dediği nakledilmiştir: Ömer b. Hattab bana dedi ki: "Ahzap suresinin (ayetlerini) kaç olarak sayıyorsunuz?" Ben de "72 veya 73 olarak" dedim. O da şöyle dedi: "Oysa (büyüklükte) Bakara suresine yakındı! Recm ayeti de onun içindeydi.
Kenz-ül Ummâl, c.2, s.480.Aynı rivayet şu Müsned-i Ahmed'de Ubeyy b. Ka'b'dan nakledilmiştir.; c. 5, s.132. Yine Beyhaki de nakletmiştir Sünen'inde: c. 8, s.211. Müstedrek-üs Sahihayn, c.2, s.415, c.4, s.359.

Übeyy b. Kab bana şöyle dedi: "Ey Zerr, Ahzap suresini kaç (ayet) olarak okuyorsun?" Ben de "Yetmiş üç" dedim. O zaman şöyle dedi: "Oysa Bakara suresine benziyordu; yada ondan da uzundu!! Biz onda recm ayetini de okuyorduk." Bir nakilde ise şöyle geçer: "O (Ahzap suresinin) sonunda şöyle diyordu: "Evli erkek ve evli kadın zina ettiklerinde, onları elbette recm edin!! Allah'tan bir ceza olarak; ve Allah Aziz ve Hakim'dir! Bu hesaba göre Ahzap suresinden 200'ü aşkın ayet eksilmiştir.
Kenz-ül Ummâl, c.2, s.567, Ed-Dürr-ül Mensûr (Suyûtî), c. 5, s180.

Hz. Ömer (ra)'i hutbe verirken dinledim. Şöyle demişti: "Allah Teala hazretleri Muhammed (sav)'a hak (din ile) gönderdi ve O'na Kitaba indirdi. Bu indirilenler arasında recm ayeti de vardı! Biz bu ayeti okuduk ve ezberledik. Ayrıca, Resulullah (sav) zina yapana recm cezasını tatbik etti, ondan sonra da biz tatbik ettik. Ben şu endişeyi taşıyorum: Aradan uzun zaman geçince, bazıları çıkıp: "Biz Kitabullah'da recm cezasını görmüyoruz (deyip inkara sapabilecek ve) Allah'ın kitabında indirdiği bir farzı terk ederek dalalete düşebilecektir. Bilesiniz, recm, kadın ve erkekten muhsan olanların zinaları, -delil veya hamilelik veya itiraf yoluyla- sübüt bulduğu takdirde, onlara tatbik edilmesi gereken Kitabullah'da mevcut bir haktır. Allah'a kasemle söylüyorum, eğer insanlar: "Ömer Allah Teala' nın kitabına ilavede bulundu" demeyecek olsalar, recm ayetini (Kitabullah'a) yazardım."
Kaynak: Buhari, Hudud 31, 30, Mezalim 19, Menakibu'l-Ensar 46, Megazi 21, İ'tisam, 16; Müslim, Hudud 15.
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Kemal

☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
261
Beğeniler
190
Düşünce
Agnostik
#2
Bu durumda hadis ayetten öncelikli oluyor. He he. Müslümanların işine gelince kuran öncelikli, işine gelmezse hadis öncelikli. :D
 
Mesajlar
43
Beğeniler
62
Düşünce
Agnostik
#4
Şimdi yobaz muslimanlara bu durumu sorsan kesin cevapları şöyle olur: "Allah o mübarek keçiyi bilerek oraya gönderdi ve o ayeti yürürlükten kaldırdı. Hz Muhammed öldüğü için ancak bu şekilde yapabilirdi. Allah ol derse olur."
 
Mesajlar
52
Beğeniler
24
Düşünce
Muvahhid
#6
Bu hadis uydurma. Kuran korunmuştur bunu zaten kabul etmiyorum.

Bizim inancımızı Kuran belirler, hadis değil.
 

Macit

Kıdemli Üye
Mesajlar
84
Beğeniler
51
Düşünce
Agnostik
#8
Her şeye gücü yeten Allah recm ayetlerini keçiden koruyamamış mı? O zaman bu, Allahın kadiri mutlak olmadığını gösterir.