Ateistlere Sormak İstediğim Bazı Sorular

Efe

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
1,233
Tepki puanı
897
Düşünce
Agnostik
Fiziksel olarak son fakat insanın sadece fiziksel yönünün olduğunu savunmuyorum. İnsanlığın tam tersine fizikselliğin ötesinde bir şey olduğunu öngörüyorum. Diğer türlü doğadaki her canlıyla aynıyız. Ye iç yat öl. İnsan bundan ibaret değil bana göre.
bence sendrn iyi falcı olur
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
15,753
Tepki puanı
1,221
Düşünce
Sünni
Bu senin hüsnü kuruntun, çünkü öyle hayali varlıklarla olsa olsa kendinizi kandırırsınız.
Burada bilimsel veriler ve bu bilimsel veriler ışığında işletilen mantık kurallarına göre karşılıklı yazışıyoruz.

Dolayısıyla sizin gibi hem yalan söylemeyen kimsenin olmadığını iddia edip hem de kendisinin hiç yalan söylemediğini iddia ederek mantık katliamı yapan, hüsnü kuruntu deyip neden öyle olduğunu yazamayan, yazdıklarımızın neresi neden yanlış gösteremediği halde hayali varlık iddiasında dogmatik olarak kuru inat eden tipler yazdıklarını bilimsel veriler ve mantık kurallarıyla temellendirmediği sürece gereksiz kalabalık yapmasınlar.
 

kavak

V ☆
Denetmen
Mesajlar
7,843
Tepki puanı
4,812
Düşünce
Ateist
Burada bilimsel veriler ve bu bilimsel veriler ışığında işletilen mantık kurallarına göre karşılıklı yazışıyoruz.
Dolayısıyla sizin gibi hem yalan söylemeyen kimsenin olmadığını iddia edip hem de kendisinin hiç yalan söylemediğini iddia ederek mantık katliamı yapan, hüsnü kuruntu deyip neden öyle olduğunu yazamayan, yazdıklarımızın neresi neden yanlış gösteremediği halde hayali varlık iddiasında dogmatik olarak kuru inat eden tipler yazdıklarını bilimsel veriler ve mantık kurallarıyla temellendirmediği sürece gereksiz kalabalık yapmasınlar.
Bana yine boş beleş maval okuma....ve beni habire saçma sapanca yaftalamıyı bırak.
Ben de mantık kurallarına göre fikrimi paylaşıyorum. Senin hergün güzellemesini yaptığın tanrın resmen hayali varlıklar ketegorisine girer. Mantık bunu söylüyor.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Charles Dawkins

☆☆
Deneyimli
Mesajlar
1,084
Çözümler
1
Tepki puanı
559
Düşünce
Ateist
O zaman Yaratıcı adına kainat dediğiniz o şeydir.

Eğer adına kainat dediğiniz o şey, iradesiz olsaydı diğer diğer çoklu evrenler asla var olmazdı veya evrenimizde gördüğümüz değişim ve dönüşüm asla olmazdı.

Çünkü kendini etkileyip değiştirip dönüştürecek hiçbir şey yok. (Bakınız eylemsizlik prensibi)

Evrenimizde değişim ve dönüşüm var olduğuna göre bu değişim ve dönüşüme sebep olan evren dışında iradeli bir güç var.

Adına kainat dediğiniz o şey iradeliyse demek ki bir Tanrı olan Yaratıcıdan bahsediyoruz.

Ateizm her türlü çıkmaz sokak.

Çünkü hem delilleri var hem de daha basit bir açıklaması yok.
Bak bilgelik sen cidden salak misin? Bak cidden soruyorum. Eylemsizlik bizim evrenimize has bir prensip evrenin dışındaki kurallar hakkında en ufak bir fikrimiz yok.
 

Wittgenstein

Çaylak
Mesajlar
18
Tepki puanı
17
Düşünce
Ateist
Sonuç olarak şimdiye kadar bilimsel veriler ve bu bilimsel veriler ışığında işlettiğimiz mantık kurallarına göre irade sahibi bir ilk sebep olduğuna ulaştık.
Anladım dostum. Fakat ben bu sonuca ulaşamıyorum.

Çünkü ilk sebep(tanrı), görünür ilk olayın(soğuk patlama vs) sebebi olduğuna göre, burada tanrı maddesel bir şeye dahil olur. Çünkü sebepten ve etkiden bahsediyorsak, burada belli maddesel şeylerin birbirleriyle etkileşimleri de söz konusu olur. Sebep ve etki dediğimiz şeyler maddelerin birbirleriyle etkileşimiyle anlam kazanıyor. Dolayısıyla görünür sebebi etkileyen bir şeyde(tanrıda) maddesel bir şey olmalı o halde.
Ayrıca tanrı irade sahibi ise, daha önce dediğim gibi iradeyi ortaya çıkaracak olgulara, dolayısıyla maddi şeylere bu yönden de dahil olur.

Ortaya çıkan bu tanrı modeline katılıyor musun? Eğer bir sorun görmüyorsan devam edebiliz.
 

Garip yolcu

Süresiz Yasaklı
Mesajlar
72
Tepki puanı
9
Düşünce
Muvahhid
Anladım dostum. Fakat ben bu sonuca ulaşamıyorum.

Çünkü ilk sebep(tanrı), görünür ilk olayın(soğuk patlama vs) sebebi olduğuna göre, burada tanrı maddesel bir şeye dahil olur. Çünkü sebepten ve etkiden bahsediyorsak, burada belli maddesel şeylerin birbirleriyle etkileşimleri de söz konusu olur. Sebep ve etki dediğimiz şeyler maddelerin birbirleriyle etkileşimiyle anlam kazanıyor. Dolayısıyla görünür sebebi etkileyen bir şeyde(tanrıda) maddesel bir şey olmalı o halde.
Ayrıca tanrı irade sahibi ise, daha önce dediğim gibi iradeyi ortaya çıkaracak olgulara, dolayısıyla maddi şeylere bu yönden de dahil olur.

Ortaya çıkan bu tanrı modeline katılıyor musun? Eğer bir sorun görmüyorsan devam edebiliz.
o kadar anlaktık . kafanz mı basmıyor ?Yine yukarıda gördüğümüz gibi, Dawkins'e göre, basit bir varlık karmask bir düzeni tasarımlayamaz; tasarımcının en azından tasarımladığı şey kadar karmaşık olması gerekir, karmaşık olan varlığın kendisi de bir tasarımcıya ihtiyaç duyar ve en nihayetinde "Tasarımcıyı kim tasarladı?" sorusu gündeme gelir. Bu sebeple tasarımcının varlığı ihtimal dışıdır. Plantinga'ya göre, buna üç yönden cevap vermek mümkündür.


1. Klasik teist anlayışta Tanrı karmaşık değil, basit bir varlıktır: Orta Çağ İslam ve Hıristiyan felsefesindeki ulûhiyet tasavvurlarına baktığımızda, başta Farabi, İbn Sinâ ve Thomas Aquinas olmak üzere birçok filozof ve teologa göre Tanrı mutlak anlamda basit bir varlıktır. Tanrı'da hiçbir bileşiklik söz konusu değildir; O'nun mahiyeti, faslı, cinsi, tanımı yoktur; O, sadece vardır (Plantinga, 184). Özellikle Müslüman filozofların savunduğu sudur teorisi, mutlak anlamda basit bir varlıktan, çokluğun nasıl ortaya çıkmış olduğunu açıklamak için geliştirilmiş bir modeldir. Dolayısıyla, yaratılan evrenin karmaşık olması Yaratıcısının da karmaşık olmasını gerektirmez.


2.Tanrı'nın bizatihi kendisi düzenli karmaşıklığı sergilese bile yeryüzündeki hayatın ortaya çıkışını ilahi fiil ile açıklamak yine de makul olacaktır (Plantinga, 189): Plantinga'ya göre, her ne kadar kendisi Tanrı'nın basit olduğunu kabul etmekte ise de Tanrı'nın karmaşık olduğunun kabul edilmesi halinde de evrendeki düzenli karmaşıklığı Tanrı ile açıklamak makul olacaktır. O, bu düşüncesini açıklamak için şöyle bir örmek verir: "Uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen yabancı bir gezegene indiğimizi ve tıpkı traktörlere benzeyen, onlar gibi çalışan makine benzeri cisimleri gördüğümüzü varsayalım. Liderimiz 'bu gezegende, şu traktörü akıllı varlıklar olmalı,' der. Yolculuğumuzdaki birinci sınıf yapan felsefe öğrencisi şöyle itiraz eder: 'Hey bir dakika durun, siz hiçbir sey açıklamadınız! Bu traktörleri tasarımlayan herhangi bir akıllı canlın en azından bunlar kadar karmaşık olması gerekecektir." Hiç şüphesiz ona, az bilgi sahibi olmanın tehlikeli bir şey olduğunu söyler ve eve gitmek için bir sonraki uzay gemisine binmesini, başka bir veya iki felsefe dersine daha kaydolmasını tavsiye ederiz." (Plantinga, 188-189). Plantinga'ya göre bu örnekteki traktörlerin tasarımcısının en azından traktörler kadar karmaşık olduğu kabul edilse bile traktörlerin varlığını bir tasarımcı ile açıklamak yine de makuldür. "Ana fikir şudur: Biz düzenli karmaşıklığa nihai bir açıklama getirmeye, düzenli karmaşıklığı genel olarak açıklamaya çalışmıyoruz; biz sadece düzenli karmaşıklığın belli bir tezahürünü (bu traktörleri) açıklamaya çalışıyoruz. Dolayısıy- la, (düzenli karmaşıklığa dair nihai bir açıklamaya teşebbüs etmeksizin) düzenli karmaşıklığın bir tezahürünü başka biri ile açıklamak gayet isabetlidir. Benzer biçimde, hayatın ilk yaratıcısı olarak Tanrı'ya başvurur- ken biz, genel olarak düzenli karmaşıklığı değil fakat sadece onun belli bir çeşidini, yani yeryüzündeki hayatı açıklamaya gayret ediyoruz. Öy- leyse, Tanrı'nın bizatihi kendisi (benim kabul ettiğimin tersine) düzenli karmaşıklık sergilese bile yeryüzündeki hayatın varoluşunu ilahi fiil ile açıklamamız son derece makul olacaktır." (Plantinga, 189).3. Bütün açıklamalar bir yerde son bulur; materyalistler ve fizikalistler için temel parçacıklar nihai açıklamadır, parçacıklar sadece vardır, teistlere göre ise Tanrı nihai açıklamadır (Plantinga, 189). Dawkins'e göre, evrendeki düzenli karmaşıklık akıllı tasarımcı ile açıklanırsa bu, tasarımcının zihninin nasıl açıklanacağı sorusunu gündeme getirecektir ve teizm zihni açıklayamamaktadır. Plantinga açısından teizmin Tann'nın varlığını ve zihni doğal yollarla açıklamada başarısız olması teizm aleyhine bir kanıt teşkil etmez. Çünkü bütün açıklamalar bir yerde son bulur; teizm açısından açıklamanın sona erdiği yer Tann'dır. Ancak aynı durum, yani nihai bir açıklama kabul etmek materyalizm ve fizikalizm için de söz konusudur, bu iki görüş temel parçacıkların niçin/nasıl var olduklarıni açıklayamamaktadır (Plantinga, 189).
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
15,753
Tepki puanı
1,221
Düşünce
Sünni
Anladım dostum. Fakat ben bu sonuca ulaşamıyorum.

Çünkü ilk sebep(tanrı), görünür ilk olayın(soğuk patlama vs) sebebi olduğuna göre, burada tanrı maddesel bir şeye dahil olur. Çünkü sebepten ve etkiden bahsediyorsak, burada belli maddesel şeylerin birbirleriyle etkileşimleri de söz konusu olur. Sebep ve etki dediğimiz şeyler maddelerin birbirleriyle etkileşimiyle anlam kazanıyor. Dolayısıyla görünür sebebi etkileyen bir şeyde(tanrıda) maddesel bir şey olmalı o halde.
Ayrıca tanrı irade sahibi ise, daha önce dediğim gibi iradeyi ortaya çıkaracak olgulara, dolayısıyla maddi şeylere bu yönden de dahil olur.

Ortaya çıkan bu tanrı modeline katılıyor musun? Eğer bir sorun görmüyorsan devam edebiliz.
Yaratıcının maddi şeylere etki ettiği konusunda hemfikiriz ama bu etkinin oluşabilmesi için maddi olarak ona dahil olması şart değildir.

Zaten big bang öncesindeki olaylarda madde yok ki maddi olarak dahil olma zorunluluğu olsun.
 

DemoKratos

V ☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
7,513
Çözümler
1
Tepki puanı
4,824
Düşünce
Ateist
Muslimlere elli yıl anlatsan hiç bir bot anlamazlar. Bunların kafa mermer, darbeli matkapla bir şey soksan öbür tarafından çıkar yine bir işe yaramaz.

Kimse allah karmaşık mı bileşik mi komprime mi kompleks mi söz konusu filan ettiği yok. Arkadaşım tasarımcı mı bu, he, öyle iddia ediyorsunuz. Tasarımcının bir zekası olur değil mi, evet. Nerden geldi bu zeka deyince siz ne diyorsunuz bir yerden gelmedi, ezelden beri zaten kendiliğinden zeki idi.

Nah işte! Olanaksız olan da tam olarak bu! Zeka kendiliğinden zaten ezelden beri nasıl var olsun ülen?! Evren kendiliğinden ezelden zaten var olamıyor da zeka nasıl olsun?

Allahınız mallahınız yok, uydurma. Evren zeki arkadaşım, kendi kendini var etti! Nerden mi geldi zekası, hiiiiç öyle zaten kendiliğinden zeki idi. Ne oldu şimdi? Ben söyleyeyim: Şapa oturdunuz muslimler.

Al aha ben de evren dini ortaya atıyorum: Bizi evren yarattı. Bizden tek isteği var o da yaratıklarına kötü davranmamamız. Kötü davranırsak yok edileceğiz. İyi davrananlar sonsuza kadar yaşayacak. Oldu mu gözleriniz doldu mu muslimler?!
 

Evren

Düşüncesini Saklıyor
Mesajlar
704
Tepki puanı
143
Düşünce
Bağımsız
Muslimlere elli yıl anlatsan hiç bir bot anlamazlar. Bunların kafa mermer, darbeli matkapla bir şey soksan öbür tarafından çıkar yine bir işe yaramaz.

Kimse allah karmaşık mı bileşik mi komprime mi kompleks mi söz konusu filan ettiği yok. Arkadaşım tasarımcı mı bu, he, öyle iddia ediyorsunuz. Tasarımcının bir zekası olur değil mi, evet. Nerden geldi bu zeka deyince siz ne diyorsunuz bir yerden gelmedi, ezelden beri zaten kendiliğinden zeki idi.

Nah işte! Olanaksız olan da tam olarak bu! Zeka kendiliğinden zaten ezelden beri nasıl var olsun ülen?! Evren kendiliğinden ezelden zaten var olamıyor da zeka nasıl olsun?

Allahınız mallahınız yok, uydurma. Evren zeki arkadaşım, kendi kendini var etti! Nerden mi geldi zekası, hiiiiç öyle zaten kendiliğinden zeki idi. Ne oldu şimdi? Ben söyleyeyim: Şapa oturdunuz muslimler.

Al aha ben de evren dini ortaya atıyorum: Bizi evren yarattı. Bizden tek isteği var o da yaratıklarına kötü davranmamamız. Kötü davranırsak yok edileceğiz. İyi davrananlar sonsuza kadar yaşayacak. Oldu mu gözleriniz doldu mu muslimler?!
Atomların bilinci yoktur kainat anbean bir yaratıcı tarafından çalıştırılır allahul azim.
Her zerreciğe ve atoma tanrısal sıfatlar verirsen sonsuz tanrı ve karmaşa olur.

Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve tesbihini (öğrenmiş) bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyle bilir.

Başka cevabın yoksa agnostik kalabilirsin bu konuya.
 

DemoKratos

V ☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
7,513
Çözümler
1
Tepki puanı
4,824
Düşünce
Ateist
Şimşek ve yıldırımların Zeus'u tesbih ettiklerini görmez misiniz? Her bir şimşek her çaktığında Zeus'a minnet ve şükranlarını sunar. Her yıldırım Zeus'a hakkıyla iman eder. Zeus kimi yıldırıma çarptıracağını çok iyi bilendir. Zeus'a iman etmeyenleri yıldırım çarpmakla müjdele.
 

Wittgenstein

Çaylak
Mesajlar
18
Tepki puanı
17
Düşünce
Ateist
Yaratıcının maddi şeylere etki ettiği konusunda hemfikiriz ama bu etkinin oluşabilmesi için maddi olarak ona dahil olması şart değildir.

Zaten big bang öncesindeki olaylarda madde yok ki maddi olarak dahil olma zorunluluğu olsun.
Tanrı maddi bir şey değilse, o halde maddi şeyleri temsil eden kavramlara da dahil olamaz, çünkü kavramlar olguları temsil eder. Bir ağaç(nesne) kavramından bahsettiğimizde ağacı ağaç yapan olguları da zaten kabul etmiş oluruz. Ya da poşet uçuyor(olgu) dediğimizde, bu olguyu ortaya çıkaracak poşet ve moleküllerin hareketini de kabul etmiş oluruz.

Tanrı maddi bir şey değilse, o halde bazı varsayılan etkilerin, ancak tanrının etkisi olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Çünkü bir şeyin etkilerinden bahsedebilmemiz için o şeyin nasıl bir şeye sahip olduğunu daha önce deneyimlememiz gerekir ki, işte bunu ancak şu yapabilir diyebilelim.

Siz diyorsunuz ki tanrı belli şeylere etki ediyor, ve bu etki de tanrıyı gösteriyor ama tanrı hiç bir şeye dahil değil. O halde burada ne delilden, ne varlıktan ne de etkilerden bahsedebiliriz.

Tanrı hiçbir maddi içeriğe ve olguya dahil değilse, bunun yokluktan ne farkı kalır?
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
15,753
Tepki puanı
1,221
Düşünce
Sünni
Olanaksız olan da tam olarak bu! Zeka kendiliğinden zaten ezelden beri nasıl var olsun
Olanaksız olduğu iddia ediliyor ama neden olanaksız olduğu temellendirilememiş.

Sadece ad hominem (insan karalama) safsatası yapılarak İftiracının El Kitabı Madde 4 uygulanıyor:
"4-Unutmayın hedef toplumda zaten çok az sayıda olan fikir namusuna sahip ve kaynak sorgulayan bilinçli kesim değil. Bir şekilde işinize taş koyanlara denk gelirseniz önce kıvırdığını iddia edin. Sonra bol bol hakaret edip yıldırmaya çalışın. Alaya alıp insanlar nazarında kıymetten düşürmeye çalışın. Hele tuzağınıza düşüp onlar da hakaret etmeye başlarsa işiniz çok kolaylaşır. Müslümanların ne kadar kaba, yobaz, bilimsel tartışma kültüründen uzak, dogmatik düşünen, örümcek kafalı vs artık ağzınıza geleni saydırın. Ve bingo! Oluşturduğunuz tantana içinde İslamı reddetmeyi dogma haline getirmiş bol miktardaki tipler, sizi asla sorgulamadığı gibi her yazdığınıza destek olup delicesine alkışlar; çünkü onlar size inanmak için dünden razıdır. Buna ek olarak kaynak sorgulama ve gerçek kaynaklardan yazdıklarınızı teyit etme kültürü olmayan Müslümanların çoğunun da kafası karışacaktır. Artık zaferinizin tadını çıkarabilirsiniz..."
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
15,753
Tepki puanı
1,221
Düşünce
Sünni
Tanrı hiçbir maddi içeriğe ve olguya dahil değilse, bunun yokluktan ne farkı kalır?
Kütle çekimi kanunu hiçbir maddi içeriğe ve olguya sahip değildir. Bu kanunun sadece etkilerini gözlemleyebiliyoruz. Kütle çekimi kanunun varlığı ile yokluğu arasında fark yok mudur?

Demek ki maddi içeriğe sahip olmadan da etki edilebiliyormuş.

Demek ki ilk sebep zaten big bang öncesi olduğu için madde olamazmış.

Demek ki ilk sebep madde ötesiymiş.

Buraya kadar hemfikir miyiz?
 
Yazan tarafından düzenlendi:

kavak

V ☆
Denetmen
Mesajlar
7,843
Tepki puanı
4,812
Düşünce
Ateist
Olanaksız olduğu iddia ediliyor ama neden olanaksız olduğu temellendirilememiş.

Sadece ad hominem (insan karalama) safsatası yapılarak İftiracının El Kitabı Madde 4 uygulanıyor:
"4-Unutmayın hedef toplumda zaten çok az sayıda olan fikir namusuna sahip ve kaynak sorgulayan bilinçli kesim değil. Bir şekilde işinize taş koyanlara denk gelirseniz önce kıvırdığını iddia edin. Sonra bol bol hakaret edip yıldırmaya çalışın. Alaya alıp insanlar nazarında kıymetten düşürmeye çalışın. Hele tuzağınıza düşüp onlar da hakaret etmeye başlarsa işiniz çok kolaylaşır. Müslümanların ne kadar kaba, yobaz, bilimsel tartışma kültüründen uzak, dogmatik düşünen, örümcek kafalı vs artık ağzınıza geleni saydırın. Ve bingo! Oluşturduğunuz tantana içinde İslamı reddetmeyi dogma haline getirmiş bol miktardaki tipler, sizi asla sorgulamadığı gibi her yazdığınıza destek olup delicesine alkışlar; çünkü onlar size inanmak için dünden razıdır. Buna ek olarak kaynak sorgulama ve gerçek kaynaklardan yazdıklarınızı teyit etme kültürü olmayan Müslümanların çoğunun da kafası karışacaktır. Artık zaferinizin tadını çıkarabilirsiniz..."
Sen resmen burada utanmadan @DemoKratos ´a linç ve itibarsızlaştırma kampanyası yapıyorsun. Burası ana okulu mu?
Böyle çocukça şeyleri hălă yapmaya utanmıyor musun?
 

Son konular

Üst