Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,910
Tepki puanı
1,242
Düşünce
Agnostik
Ayetlerdeki hesap hatasını gün yüzüne çıkartan ilk fiilî durum ikinci halife Ömer'in hilafeti döneminde vukû bulmuş. Ölen bir müslümanın malının varislere devlet eliyle bölüştürülmesi gerekmiş. Fakat ayetlerdeki belirlenen oranları vermeye çalışınca, (burada olduğu üzere) pay payda'dan büyük çıktığından bu mümkün olmamış. Ömer de durumu bir takım önde gelen sahabeyle istişare ettikten sonra şöyle bir "çözüm" yoluna gitmiş: Oranlardaki payda'yı yükselterek pay'a eşitlemiş, yani hak sahibi mirasçılara ayetteki açık hükme göre verilmesi gereken oranları malın yeteceği şekilde eksiltmiş. Sahabelerden İbn Abbas ise bu uygulamaya itiraz edenlerden olmuş.

İlk olarak Halife Ömer'in uyguladığı ve hanefi, şafii, maliki ve hanbeli mezbelerince (yani Ehl-i Sünnet'in dört mezhebince de) kabul gören bu yöntemi yukarıdaki örneklere uygulayalım.

Örnek 1: Durum şöyleydi:
üç kız çocuğuna (toplam): 2/3 = 16/24
anneye: 1/6 = 4/24
babaya: 1/6 = 4/24
karısına: 1/8 = 3/24
toplam: 27/24

Ehl-i Sünnet'in yöntemine göre bu durumda eksik kalan payda, çoğaltılarak pay'a eşitleniliyor (Bu yüzden bu işleme "avliye" denmiş. "avl", yükseltme, çoğaltma anlamına geliyor). Yani 24 sayısı, 27'ye dönüştürülüyor ve taksim 27 payda'sı üzerinden yapılıyor:

üç kız çocuğuna (toplam): 2/3 = 16/24 => 16/27
anneye: 1/6 = 4/24 => 4/27
babaya: 1/6 = 4/24 => 4/27
karısına: 1/8 = 3/24 => 3/27
toplam: 27/24 => 27/27

Böylece ayetteki açık hükme göre verilmesi gereken oranlar bütün mirasçılar için düşürülmüş oluyor. Yani yukardaki durumda meselâ anne 1/6 = 4/24 alması gerekirken, sadece 4/27 alıyor.

Örnek 2:
anneye: 1/3=2/6 => 2/8
kocaya: 1/2=3/6 => 3/8
öz kız kardeşe: 1/2=3/6 => 3/8
toplam: 8/6 => 8/8

Burada da aynen birinci örnekte olduğu gibi eksik kalan payda 6 yükseltilerek pay'a tamamlanmış ve bütün mirasçıların oranı düşürülmüş oldu. Örneğin anneye ayette üçte bir yazmasına rağmen, sekizde iki, yani dörtte bir kaldı.

Gördüğünüz üzere avliye yönteminde Kurandaki miras paylaştırma oranları kullanılmamış oluyor. Örneğin birinci örnekte olduğu üzere, Kurana göre ölen adamın karısına tüm mirasın 1/8 i verilmesi gerekiyorken avliye yöntemine göre 3/27 si veriliyor. Bu da demek oluyor ki avliye yöntemine göre miras Kurana aykırı paylaştırılıyor.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

Orhan Yolcu

☆☆☆☆
Yönetim Kurulu Başkanı
Mesajlar
538
Tepki puanı
388
Düşünce
Agnostik
Anlaşılan avliye hesaplamasını yapanların kafaları iyiymiş. :D
 

Ra's Al Ghul

☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,314
Tepki puanı
119
Düşünce
Sünni
Turan Dursun'un din bu kitabından copy past yapmaya devam.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,910
Tepki puanı
1,242
Düşünce
Agnostik
Allah katında suç, Allah'tan kork!
Saçmalıyorsun. "Allah katı" beni ilgilendirmez, inananları ilgilendirir. Ayrıca "Allah katı" diye bir şeyin olduğunu nereden biliyorsun?

Benim anlayışıma göre de, senin Turan Dursun'u öcü gibi görmen suç. Turan Dursun çok kahraman bir insandır.
 

Ra's Al Ghul

☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,314
Tepki puanı
119
Düşünce
Sünni
Kadınları bulduğunuz yerde dövünüz isimli yazımı okuyun, hepiniz.
 
Mesajlar
2
Tepki puanı
0
Düşünce
Muvahhid
MİRAS HESAPLAMASINDAKİ MATEMATİKSEL HATANIN KAYNAĞI AYETTE BİLDİRİLEN HÜKÜMLERİN ÇEVİRİSİNDEN MI? YOKSA AYETLERDEN Mİ?

Nisa 11. ve 12 ayetlerinde çok ciddi bir çeviri problemi olduğunu, toplam 15 zamir dikkate alınmadan çeviri yapıldığını, bir de Nisa 11. ayetinde "o erkeğin anne ve babasının her birisi için 1/6 miras payının olduğu "o erkeğin bir çocuğu varsa" şartına bağlandığı ancak Nisa 11. ayetindeki "o erkeğin bir çocuğu varsa" şeklindeki hüküm Kuran'ın Türkçe tercümelerine "çocuğu varsa" şeklinde geçtiği, , Diğer taraftan eşlerin miras paylarını bildiren Nisa 12. ayetinde geçen "bir çocuğu varsa" şeklinde şarta bağlanmış olan hüküm Kuran'ın türkçe tercümelerine ise tamamen yanlış olarak "çocukları varsa" şeklinde geçmiştir.

Üç kız çocuğu olup miras bırakan erkeğin hem ayetlere hem de matematiksel hesaplamalara tam uyan miras hesaplaması işlemleri;

Miras bırakan erkeğin Üç kızı ayette bildirildiği üzere mirasın 2/3'ünü alır.
Bu durumda; ERKEĞİN mirası (1/1) = Üç kızı 2/3 + Diğer mirasçılar 1/3

Nisa suresi 11. Ve 12. Ayetlerde miras bırakan erkeğin anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklinde mirasçı payları belirlenmiş ise de belirlenen bu payların Nisa Suresi 11 inci ve 12 nci ayetlerde “veledün” kelimesi ile miras bırakan erkeğin “bir evladı olması şartına” bağlandığı, "bir evlat olma şartına" bağlanmış mirasçı paylarının “3 çocuk olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları” gibi kabul edilmesinin ayet hükmüne aykırıdır. Eğer ayette “bir evlat” ifadesi olan “veledün” kelimesinin çoğul anlamında kullanıldığı şeklinde bir tereddütte düşülmesi halinde dahi aynı ayette “veledün” kelimesinin çoğulu olan “evladü” kelimesinin ayrıca bulunması nedeniyle veledün kelimesinin “bir çocuk” anlamının dışında tevil ederek veya anlamını genişletmek suretiyle “veledün” kelimesine çoğul anlam yüklemek ayet tarafından imkansız hale getirilmiştir.

Miras bırakan erkeğin ÜÇ ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK diğer mirasçılarının payları ayette verilmediği için bu mirasçı ve paylarının tespit edilmesi gerekmektedir.

Bu tespiti yapabilmek için ilk önce miras bırakan erkeğin BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI olarak tüm mirasçılarının miras paylarının hesaplanmak zorundadır.

Miras bırakan erkeğin BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI olarak tüm mirasçı paylarının hesaplanması işlemi;

Miras Bırakan Erkeğin = Kızı 1/2 + karısı 1/4 + Babası 1/6 + Annesi 1/6 + Bilinmeyen Mirasçı 1/24 şeklindedir.

Bilinmeyen miras ve mirasçıların kimler olduğunu gelişi güzel tespit edemeyeceğimiz için bu mirasçıları Nisa Suresi 11. 12. 176. ayetteki mirasçılar arasında bildirilmiş olan mirasçılar arasında aramalıyız, Nisa Suresi 11. 12. ve 176. ayette bildirilen mirasçıları incelediğimizde;

Miras Bırakan Kadın ve Miras Bırakan Erkeğin; 1. Çocuklar, 2. Annesi, 3. Babası, 4. Eşi ve Eşleri, 5. Kardeşi

Şeklinde toplam beşe ayırabileceğimiz bir mirasçı kümesi vardır.

Bu bilgiler ışığında;

Bir çocuğu olma şartına bağlı olarak

Miras Bırakan
Erkeğin Mirası (1/) = Bir Kızı 1/2 + karısı 1/8 + Babası 1/6 + Annesi 1/6 + kardeş 1/24

şeklindedir.

Burada bulunan miras payları BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK miras bırakan erkeğin diğer mirasçıları;

= Karısı 1/8 + Babası 1/6 + Annesi 1/6 + kardeşi 1/24

şeklindedir.

BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK miras bırakan erkeğin mirasçı payları üzerinden “3 çocuk olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı paylarının” tespit işlemi;

Yukarıda ÜÇ KIZI OLAN ERKEĞİN mirasının (1/1) = Üç kızı 2/3 + Bilinmeyen mirasçılar 1/3

Şeklinde olduğu, bu durumda bilinmeyen mirasçının kim olduğu ve paylarının ne olduğu tespit etmek için yukarıda açıklanan bilgiler ışığında;

Miras Bırakan ERKEĞİN = Üç Kızı 2/3 + Babasının payı (x)+ Annesinin payı (y) + Karısının payı (z) + Kardeş Payı (q)

şeklinde olduğu anlaşılmaktadır.

Miras Bırakan ERKEĞİN üç kızı 2/3'lük miras payını aldığında diğer mirasçılar 1/3'lük miras payını almaktadır.

Bu tespiti yaptıktan sonra ayette miras bırakan erkeğin ÜÇ KIZI OLMASI ŞARTINA BAĞLI olarak ; babasının, annesinin, karısının ve kardeşinin miras payları bildirilmemiş ise de bu mirasçıların mirastan alacağı toplam mirası 1/3 olduğu hesaplama yöntemi ile tespit edilmiştir.

Şimdi yapılması gereken, Üç çocuğu olup miras bırakan erkeğin annesinin, babasının, karısının ve kardeşlerinin toplam 1/3'lük miras içerisinde her bir mirasçının kendine ait miras payının tespit etmek için;

1- ÜÇ ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK Miras Bırakan erkeğin babasının miras payının hesaplama işlemi ;

BİR ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan ERKEĞİN 1/2'lik mirasından Babası 1/6'lık miras payı alır ise;

ÜÇ ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan ERKEĞİN 1/3'lük mirasından Babası (X) miras payı alır ;

Bu denklemde

X*(1/2) = (1/6)*(1/3), şeklinde olur. X= 1/9 bu miras bırakanın babası x=1/9 miras payı alır


ÜÇ ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan erkeğin Annesi de y= 1/9'luk miras payı alır.


2- ÜÇ ÇOCUĞU OLAN Miras Bırakan erkeğin karısının miras payının hesaplanması işlemi ;

BİR ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan erkeğin 1/2'lik mirasından Karısı 1/8'lik miras payı alır ise;
ÜÇ ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan erkeğin 1/3'lük mirasından Karısı (z) miras payı alır ;

Z*(1/2) = (1/8)*(1/3), şeklinde olur. Z= 1/12

ÜÇ ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan erkeğin KARISI 1/12'lik miras payını alır.

3- ÜÇ ÇOCUĞU OLAN Miras Bırakan erkeğin kardeşinin miras payının hesaplanması işlemi ;

BİR ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan erkeğin 1/2'lik mirasından Kardeşi 1/24'lük miras payı alır ise;
ÜÇ ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan erkeğin 1/3'lük mirasından Kardeşi (q) miras payı alır ;

q*(1/2) = (1/24)*(1/3), şeklinde olur. q= 1/36

ÜÇ ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan erkeğin KARDEŞİ 1/36'lIk miras payı alır.

Bu durumda
üç çocuğu olan
erkeğin mirası = Üç kızın Payı + Annesinin Payı + Babasının Payı + Karısının payı + Kardeş
1/1 = 2/3 + 1/9 + 1/9 + 1/12 + 1/36 1/1 = 36/36
1/1 = 1/1

Burada bir tabloyu izah ederek matematiksel hata olmadığı şeklinde bir iddiada bulunmak doğru ve sağlıklı bir yaklaşım değildir. Bu konuda iddialı olabilmek için tüm miras hesaplamalarının ayette bildirilen hiç bir oranı bozmadan hesaplanması ve bu hesaplama sonucunda tek bir hatalı sonucun ortaya çıkmaması gerekir. Tarafımdan yapılan hesaplamalarda 0 hata payı ile ayet metnine uygun tüm miras hesaplamaları yapılmıştır. Konu hakkında daha geniş bilgi edinmek isteyenlere yapılan çalışma mail yolu ile gönderilecektir. Herkese selamlar (bilal-aksoy@hotmail.com telefon 532 682 83 54 BİLAL AKSOY)


 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,993
Tepki puanı
1,602
Düşünce
Ateist
Ücretsiz şeriat danışmanı çıkmış! Bir bu eksikti! O da oldu! :p
 
Üst