Bahailik

Entropyy22

☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,072
Tepki puanı
272
Düşünce
Ateist
Arkadaşlar kısaca bahailik dininden bahsedelim:

Bahailik dinin peygamberi Mirza Hüseyin Alidir.(Bahaullah) 12 Kasım 1817'de İran'nın Tahran kentinde bir vezirin ailesinde doğmuştur. 1863'te Bağdat'ta peygamberliğini ilan etti ve yeni dinin prensiplerini açıkladı.

Kendisine Vahiy olarak geldiğini söylediği kutsal kitabı Kitab-ı Akdes'tir. Kitaba biraz göz attım sizinle birkaç ayet paylaşmak istiyorum.

Zina ile birkaç ayet:

19-Size adam öldürme ve zina sonra dedi-kodu ve iftira da haram kılınmıştır. Öyle ise kitaplarda ve levhlerde yasaklanmış olduğunuz şeylerden sakının.

49-Allah, her zina eden erkek ile zina eden kadının Adâlet Evi‟ne diyet (cezâ) olarak dokuz miskal altın ödemelerine hükmetmiştir. Aynı suçu ikinci bir defa daha işlerlerse, cezayı iki katına çıkarın. Maliki‟nin bu dünyada onlar hakkında verdiği hüküm budur. Ahirette ise onlara alçaltıcı bir azap takdir etmiştir.

Namaz İle ilgili birkaç ayet:

6. Size ayetleri indiren Allah için [üç vakit] dokuz rekât namaz kılmak farz kılındı: Öğle, Sabah ve Akşam. Sizi, Allah‟ın Kitâbı‟ndaki diğer birtakım emirlerden/namazlardan muaf tuttuk. Muhakkak ki emredici, kudretli, /dilediği gibi davranan, ancak O‟dur. Namaz kılmak istediğiniz zaman yüzlerinizi, Allah‟ın yüce melekler için tavaf yeri, sonsuzluk diyarının halkı için kabul mekânı ve nihayet dünyadakiler ve göklerdekiler için emir kaynağı kıldığı mukaddes makamın en kutsalı olan Bana doğru çevirin.Ve hakikat ve beyan güneşi battığında da yüzlerinizi sizin için takdir ettiğimiz Makama çevirin. şüphesiz çok güçlü ve çok bilen, ancak O‟dur.

10. Namaz ve oruç, büluğa ermenizin ilk gününden itibaren size, Rabbiniz ve atalarınızın da Rabbi olan Allah tarafından farz kılındı. Hastalık veya yaşlılıktan dolayı kendisinde zayıflık ve düşkünlük hisseden kimseyi Allah lûtfuyla bağışlamıştır

9. Kıldan yapılmış elbiseler giymek namazı bozmadığı gibi, kemikten yapılmıĢşdüğmeleri bulunan ve benzeri cansız/ruhsuz nesneleri giymek de yasak değildir.

13. Allah kadınları, aybaşı hallerinde, oruç tutmaktan ve namaz kılmaktan muaf tutmuştur. Bu durumda onların abdest almaları ve tam öğle vaktinden (zeval) ertesi gün öğle vaktine kadar doksan beş defa “Dolunay gibi parlak ve güzel olan Allah her şeyden münezzehtir” demeleri gerekir. Eğer bilenlerden iseniz, Kitâb‟da takdir edilen budur.

12. Namaz size bireysel olarak farz kılındı. Cenaze namazı hariç cemaatla namazın hükmü kaldırıldı. Muhakkak ki emreden, her şeyi hikmetle yaratan ancak O‟dur.

14. Yolculuklarınız sırasında durduğunuz ve güvenli bir yerde konakladığınız zaman, erkekler ve kadınların kılamadıkları namazların her biri yerine sadece, “Azamet, celâl, bağış ve fazilet sahibi Allah her şeyden münezzehtir” diyerek bir defa secde etmeleri yeterlidir.

Oruç İle ilgili birkaç ayet:

16. Ey Yüce Kalem de ki: Ey yaratılmışlar topluluğu! Size sayılı günlerde oruç tutmanızı farz kıldık ve orucu tamamladıktan sonra Nevrûz‟u da size bayram kıldık. Yolcuya, hastaya, hamileye, çocuk emziren kadına oruç sorumluluğu yoktur. Allah onları Kendi katından lütuf ve keremi ile oruçtan muaf tutmuĢtur. ġüphesiz mutlak güçlü, çok bağış yapan/çok lütufta bulunan, ancak O‟dur.

Evlilik ile ilgili birkaç ayet:

65. Şüphesiz el-Beyân‟da evlilik için iki tarafın da rızası şart koşulmuştu. Biz de sevgi, muhabbet ve insanların birlikteliğini istediğimizden, aralarında kin ve nefret doğmaması için eşlerin onayına ek olarak ailelerin rızasını da şart koştuk. Bizim bu konuda başka amaçlarımız/hedeflerimiz de var ve esasen emir de işte böylece kararlaştırılmıştır.

Birazda Detay:

Bâb yılı, her biri on dokuz gün olan on dokuz aya bölmüştür ve o, ağırlıklar, ölçüler ve her şeyin bu kutsal sayıya dayandırılmasını istemiştir. Namaz, islâm‟da olduğu gibi günde beş vakit yerine üç vakitte kılınır. Cenaze namazı dışında cemaatla ibadet kaldırılmıştır. Zekât kâr veya ana mal üzerinden beşte bir olarak alınır. İslâm‟da dört hafta süren Ramazan/oruç ayı, Bâbî sistemde on dokuz güne indirilmiştir. Bâb Mirza‟nın doğum yeri olan şîraz ile hapsedildiği yerler hac merkezi olarak kabul edilmiştir. Sigara içmek, alkollü içki kullanmak, dilencilik yapmak ve dilenciye para vermek yasaklanmıştır. Evlenmek, herkes için zorunludur ve bir adamın iki karı almasına izin verilmiştir. Kadınların peçe kullanmaları yasaktırtır. Boşanma caiz, fakat hoş görülmeyen bir husustur. Şayet kişi boşanmışsa, ancak bir yıl bekledikten sonra yeniden evlenebilir. Erkekler yüzlerini temizce traş etmelidirler.

Evet arkadaşlar biraz bilgi paylaştım, din bu yazdıklarım ile sınırlı değil tabiki kitabı okumak isteyenler internette pdf olarak mevcut. Müslüman arkadaşlar islamdan sonra gelen bu dini islam ile karşılaştırabilirler belkide bu dine ve peygamberine kendilerini daha sıcak hissedip bu dine geçiş yapabilirler :) Saygılar.
 

Orhan Yolcu

☆☆☆☆
Yönetim Kurulu Başkanı
Mesajlar
549
Tepki puanı
382
Düşünce
Agnostik
Güzel açıklamışsın tebrikler.
Sen bahai miydin önceden?
 

Entropyy22

☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,072
Tepki puanı
272
Düşünce
Ateist
Güzel açıklamışsın tebrikler.
Sen bahai miydin önceden?
Tabikiki hayır. Türkiyede doğup büyüdüm, annem babam müslüman, doğal olarak müslümandım. Taki 22 yaşına kadar ondan sonra dinleri araştırma merakım başladı araştırıp elde ettiğim bilgiler sonucunda önce deistliğimi kısa bir süre sonrada ateistligimi ilan ettim:)
 

KuranMumini2698

☆☆
Üye
Mesajlar
543
Tepki puanı
68
Düşünce
Muvahhid
Tabikiki hayır. Türkiyede doğup büyüdüm, annem babam müslüman, doğal olarak müslümandım. Taki 22 yaşına kadar ondan sonra dinleri araştırma merakım başladı araştırıp elde ettiğim bilgiler sonucunda önce deistliğimi kısa bir süre sonrada ateistligimi ilan ettim:)
İstersen Kur'an'ı tatışabiliriz. Kabul ediyor musun ?
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,165
Tepki puanı
443
Düşünce
Ateist
İslam'daki yanlışlıkları düzeltmek için çok fazla girişim olmuştur. Çünkü İslam yanlışlarla dolu. Fakat İslam bunların hiç birine nefes aldırmamıştır. Bahailik de İslam'daki yanlışları görüp bunları düzeltme ve düzgün bir din kurma çabasıdır. Örneğin Yezidilik de böyledir. Dürzilik de böyledir. Fakat muslimler bunları aşağılar, hakaret sözcüğü olarak kullanmaktan çekinmez.

İslam dininin sayısız zararlarından biri daha...
 
Üst