Bazı ayetler üstüne sorular

Knightwalker

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
4,866
Tepki puanı
1,216
Düşünce
Tarihselci
Soru 1 : Aşağıdaki ayetler ışığında yarın Norveç'e durup dururken savaş açmak doğru mudur, caiz midir? ? Aşağıdakilerden hangisi doğru cevaptır ?
Bakara 244
Nisa 76

Tevbe 123

Enfal 39
Allah yolunda savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir. (Diyanet Meali)
İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tâğût yolunda savaşırlar.(Diyanet Meali)
Ey iman edenler! Kafirlerden (öncelikle) yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. (Diyanet Meali)

Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. (Diyanet Meali)

A) Evet - Kur'an'ın tüm ayetleri evrenseldir , dolayısı ile tüm ayetler çağlar boyu geçerlidir. Norveç'e savaş açmamız gerekir. Zira Norveç'in % 89 u kafirdir.

B ) Hayır - Bu ayetler sebep -sonuç ilişkisine göre belirli bir tarihe ait belirli olgular üzerine inmiştir. Günümüzde uygulanmasının belirli bir izahı ve mantığı yoktur.

C) Yok böyle bir şık anca kendimi kandırırım.
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Asker

Ayrıldı
Mesajlar
2,526
Tepki puanı
265
Düşünce
Sünni
Kur'an-ı Kerim'e bütünsel bakılır. Ayet ne zaman neden inmiş. Ben alıntı yapacağım konuyu açıklamıştık çünkü.

Öncelikle şunu ifade edelim: İslam dininin, Müslümanlarla anlaşma yapan hariçteki kâfirlere ve yine bir İslam ülkesinde yaşayıp cizyesini (vergisini) veren gayri müslimlere hayat hakkı tanıması gösteriyor ki, söz konusu ayet-i kerimeyi din hürriyetine bir engelmiş gibi yorumlamak gerçeğe ayıkırdır. İslâm'da, sözünü ettiğimiz bu iki gurup gayri müslim ile sulh içinde yaşamak esastır. Onlarla savaşılmaz, onların hakkı muhafaza alındadır.

Bu ayet-i kerime, Müslümanlara iki büyük hedef göstermiştir:

1. Fitnenin (her türlü kaos ve kargaşanın) kökünü kazımak.
2. Allah’ın dinini hakim kılmak.

Bunlardan birincisi, evrensel bir barış demektir. Yani, bütün insanların huzur ve emniyet içinde yaşayabileceği bir vasat meydana getirilmelidir. Öyle ki, gayri müslim bir devlet, başkasına zulüm etse, bu fitneyi def için mazlum devlete yardım edilebilmelidir.

Şu ayet, bu manayı teyit eder:

“Size ne oluyor ki, ‘Ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu memleketten çıkar. Bize, tarafından bir sahip gönder. Bize katından bir yardımcı gönder.’ diyen erkek-kadın ve çocuklar için Allah yolunda savaşmıyorsunuz?’’(Nisa, 4/75)
Tarihin hemen her devrinde, dünyanın değişik yerlerinde ayette tasvir edilen manzarayı görmek mümkündür. Bir takım erkekler, kadınlar ve çocuklar zulme uğratılmakta, mağdur edilmektedir. Hayatı işkenceye çevrilen bu insanlar “Ey Rabbimiz, bizi bu zalimlerden kurtar!” diye yalvarmaktadır. İşte, bu insanların kurtarılması için mücadele verecek kimseler çok ulvi bir cihad yapmış olacaklardır.

Peygamber Efendimiz kıyamet gününün o dehşetinde, arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insanı bildirirken en önce “adil idarecileri’’ sayar. Bir ülkede adaletin yerini zulüm alırsa, o ülkede fitne, kaos başlar. İşte, bu tür fitneleri sona erdirmek Müslümanların en yüce hedeflerinden biri olarak ayette nazara verilmiştir.

Kehf sûresinde kıssası anlatılan Zülkarneyn, bu mananın güzel bir örneğidir. Bir dünya fatihi olan bu zat, arzın doğusuna-batısına seferler düzenlemiş, mazlumları zalimlerin baskısından kurtarmıştır. Günümüzde de Zülkarneyn misal dünya cihangirlerine ihtiyaç vardır.

“Allah’ın dinini hakim kılmak.” hedefinin ise, soruda ifade edildiği şekilde anlaşılmaması gerekir. Zira, bir başka ayette açıkça “Dinde zorlama yoktur.” denilmiştir. (Bakara, 2/256) Dinde tebliğ vardır. Peygamberimiz hiçbir insanı zorla İslâma sokmamıştır. Zaten öyle bir şey insan tabiatına aykırıdır. Silah zoruyla din değiştiren birisi gerçekte asıl dinini devam ettirir. Hem Peygamberimiz devrinde hem de sonrasında Müslümanlar diğer dinlerin mensuplarına tam bir din ve inanç hürriyeti tanımışlardır. Osmanlı devletinin başkenti olan İstanbul’da kilise ve havraların günümüze kadar gelmesi, Balkanlarda 400 yıl süren Osmanlı idaresi zamanında Hristiyan halkın dinlerini rahatça yaşaması İslâmdaki din ve inanç hürriyetini açıkça ortaya koyarlar.

“Dinin bütünüyle Allah’ın olması”, sadece Allah’a ibadet edilmesi manasını ifade eder. O hâlde, bütün insanların ancak Allah’a ibadet etmeleri bir Müslümanın en büyük gayesi olmalıdır. Bu ayette, buna engel olan müşriklerle cihat etmek ve tevhit inancı önündeki bütün engelleri kaldırmak Müslümana gaye olarak gösterilmiştir.

Tarih boyunca insanlar, kendi cinslerinden olan bazı insanlara veya bazı varlıklara kulluktan kurtulamamışlardır. Halbuki insan, Allah’tan başkasına ibadet edemez. Bununla ilgili olarak Hz. Peygamberin hayatından bir kaç tabloyu sunmak istiyoruz:

- Hz. Peygamberin yanına gelen bir elçi onun manevi azameti karşısında titremeye başlar. Hz. Peygamber şu sözleriyle elçiyi yatıştırır:

"Sakin ol, ben kral değilim; kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum."(İbn Mace, Et’ime, h.no: 3312; Kenzu’l-Ummal, h. no: 14965)
- Hz. Peygamberin ashabından olan Muaz bin Cebel, Şam’dan döndüğünde, Hz. Peygamberin önünde secdeye varır. Peygamber, “Ey Muaz, bu ne demek?” diye sorar. Muaz, ‘’Şam’daki insanlar kendi reis ve ruhani liderlerine böyle yapıyorlar. Siz ise, onlardan daha büyüksünüz.” der. Resulullah, Muaz’a bunun doğru olmadığını, secdenin sadece Allah’a yapılması gerektiğini anlatır.

- Adiy bin Hatem, hıristiyan iken İslama girer. Hz. Peygambere, Kur’an'daki,

“Onlar din bilginleri ve ruhbanlarını Allah’ın dışında Rabler edindiler.” (Tevbe, 9/31)
ayetinden sorar, “Biz onları Rabler edinmiyorduk, ne demektir?” der. Resulullah şu cevabı verir:
“Onların helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kabul ediyor muydunuz?" Adi bin Hatem,
“Evet.” deyince Resulullah,
“İşte, der, bu onları Rab edinmek demektir.”
Bu zaviyeden baktığımızda, ekser insanların Allah’tan başka şeyleri Rab yerine koymaktan kurtulamadıklarını söyleyebiliriz. İşte, soruya esas teşkil eden ayet, bu tür bir kulluktan insanlığı kurtarma gayesine yönelik yüce bir ideali ifade etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

 

Knightwalker

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
4,866
Tepki puanı
1,216
Düşünce
Tarihselci
.

“Allah’ın dinini hakim kılmak.” hedefinin ise, soruda ifade edildiği şekilde anlaşılmaması gerekir. Zira, bir başka ayette açıkça “Dinde zorlama yoktur.” denilmiştir. (Bakara, 2/256) Dinde tebliğ vardır. Peygamberimiz hiçbir insanı zorla İslâma sokmamıştır. Zaten öyle bir şey insan tabiatına aykırıdır.
1- Peki bu görüşe göre Hz. Muhammed neden bir elçiyi öldürdükleri için (Mute Muharebesinde )Bizans ordusunun üzerine ordu göndermiştir ?
 

Tiglath

ll ☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,966
Çözümler
3
Tepki puanı
1,875
Düşünce
Ateist
A) Evet - Kur'an'ın tüm ayetleri evrenseldir , dolayısı ile tüm ayetler çağlar boyu geçerlidir. Norveç'e savaş açmamız gerekir.Zira Norveç'in % 89 u kafirdir.
Doğru seçenek bu. Din tamamen Allah’ın oluncaya kadar savaşmak gerekiyor. Anlaşılmayan bir konu var bunun anlaşılması gerekiyor. Norveç’in fiilen müslümanlara savaş açması gibi bir durumdan bahsetmiyoruz. Norveç %100 müslüman olmadıkça orada Allah’a karşı savaş açıldığından bahsediyoruz. Yani bir insan müslüman olmadıkça Allah’a karşı savaş açmış olur. Dolayısıyla müslümanlara da savaş açmış olur. İlla fiili savaş açmış olması gerekmez.
 

DemoKratos

Vl ☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
9,139
Çözümler
1
Tepki puanı
6,147
Düşünce
Ateist
Öyle ki, gayri müslim bir devlet, başkasına zulüm etse, bu fitneyi def için

Sizin kafa yapınız işte böyle dogmatik şartlanmalı yobaz kafası.

Dünyada herhangi bir güçlü devlet herhangi bir gücü az devlete haksızlık yaparsa diyemiyor, işi illa din inanç bazına oturtmaya çabalıyorsunuz.

Siz bu yüzden olmazsınız. Dogma virüsü sizin zihninizi işgal etmiş. Kendisini programlayan sahibine hizmetten başka hiç bir şey düşünemeyen robotlara dönmüşsünüz. Allah diye uyduruk bir görünmez olduğu iddia edilmiş puta yaranacağız diye yapmadığınız yalakalık yok!
 

Knightwalker

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
4,866
Tepki puanı
1,216
Düşünce
Tarihselci
Yahu niye imalı konuşuyorsunuz? Muhammed'e savaş özentisi gibi bir şey dedim. Lütfen hocam yapmayın.
Hocam agnostiğim deyince ben henüz kararsızım gibi algıladım. Espiri anlayışınıza güvendiğimden bende latife yaptım :) sizi yanlış anlamadım.
 
  • Beğen
Tepkiler: Efe

Knightwalker

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
4,866
Tepki puanı
1,216
Düşünce
Tarihselci
@Asker Hocam Merak ettiğim için soruyorum , herhangi bir savaş durumunda Haram aylar'da savaşmayın diyen ayeti günümüzde nasıl uygulamamız gerekir?
 

Knightwalker

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
4,866
Tepki puanı
1,216
Düşünce
Tarihselci
@Asker Hocam eğer Kur'anın tüm ayetleri evrensel ise bu ayeti günümüzde nasıl uygulayacağız? Cevap verebilirseniz sevinirim.

Ahzab 53 : Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber’in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber’i rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir.
 

DemoKratos

Vl ☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
9,139
Çözümler
1
Tepki puanı
6,147
Düşünce
Ateist
E "adeta peygamber" reyizler var ya! 😆
 

Asker

Ayrıldı
Mesajlar
2,526
Tepki puanı
265
Düşünce
Sünni
@Asker Hocam eğer Kur'anın tüm ayetleri evrensel ise bu ayeti günümüzde nasıl uygulayacağız? Cevap verebilirseniz sevinirim.

Ahzab 53 : Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber’in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber’i rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir.
Ne öne sürüyorsun anlamadım.
 

Son konular

Üst