Bilim inanç mıdır değil midir? (2)

Asker

Ayrıldı
Mesajlar
2,526
Tepki puanı
262
Düşünce
Sünni
Puanım 0 buradan sorabilirsin.
Surenin toplam ayet sayısını yazıp, bunun yanına ayetlerin numaralarını ardışık olarak yan yana yazdığımızda oluşan 12692 basamaklı devasa sayı 19’un tam katı olmakta ve aynı zamanda basamak sayısı olan 12692 da 19’un tam katı olmaktadır. Çok ilginçtir ki basamak sayısı olan 12692 rakamı Kuran’daki ayet sayısı olan 6346’nın 2 katını vermektedir.

Koyu ile yazılan yeri anlayamadım kafam basmadı anlatır mısın? Belki senin vesilen ile anlarım.
 

Evren

Düşüncesini Saklıyor
Mesajlar
1,683
Tepki puanı
361
Düşünce
Bağımsız
Surenin toplam ayet sayısını yazıp, bunun yanına ayetlerin numaralarını ardışık olarak yan yana yazdığımızda oluşan 12692 basamaklı devasa sayı 19’un tam katı olmakta ve aynı zamanda basamak sayısı olan 12692 da 19’un tam katı olmaktadır. Çok ilginçtir ki basamak sayısı olan 12692 rakamı Kuran’daki ayet sayısı olan 6346’nın 2 katını vermektedir.

Koyu ile yazılan yeri anlayamadım kafam basmadı anlatır mısın? Belki senin vesilen ile anlarım.
12692/19=668
19 un tam katı.
Sayılarla oynamak insanların uzun yıllardır yaptığı bir şey
6+3+4+6=19
Metinleri şifrelemekte uzun yıllardır yapılan bir şey.
Eğer bunu mucize olarak alacaksak şu ayetleri unutmamak gerekli.

Yoksa “onu (Kur’an’ı) uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Allah’tan başka gücünüzün yettiklerini de (yardıma) çağırıp, siz de onun gibi uydurma on sûre getirin.”

Eğer size (bu konuda) cevap veremedilerse, bilin ki o (Kur’an) ancak Allah’ın ilmiyle indirilmiştir ve O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Artık müslüman oluyor musunuz?

De ki: "Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler."

Rahatça metinler şifrelenebilir ve kurandaki şifrelemenin yapılabilmesi imkansız değil.
Daha komplike şifrelemeleri unutmamak lazım. 

Hannibal

☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,110
Tepki puanı
732
Düşünce
Agnostik
12692/19=668
19 un tam katı.
Sayılarla oynamak insanların uzun yıllardır yaptığı bir şey
6+3+4+6=19
Metinleri şifrelemekte uzun yıllardır yapılan bir şey.
Eğer bunu mucize olarak alacaksak şu ayetleri unutmamak gerekli.

Yoksa “onu (Kur’an’ı) uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Allah’tan başka gücünüzün yettiklerini de (yardıma) çağırıp, siz de onun gibi uydurma on sûre getirin.”

Eğer size (bu konuda) cevap veremedilerse, bilin ki o (Kur’an) ancak Allah’ın ilmiyle indirilmiştir ve O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Artık müslüman oluyor musunuz?

De ki: "Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler."

Rahatça metinler şifrelenebilir ve kurandaki şifrelemenin yapılabilmesi imkansız değil.
Daha komplike şifrelemeleri unutmamak lazım.Subhanallah. 19cu dinini kurucusu dinden çıkmaya mi çalışıyor yoksa? Kiyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. 🤣
 

Evren

Düşüncesini Saklıyor
Mesajlar
1,683
Tepki puanı
361
Düşünce
Bağımsız
Anladım, evet böyle mucizeler olabilir. Binler mucizeleri var Kur'an-ı Kerim'in.
Bu olayı mucize olarak kabul etmen için tevbe 128 129 u adamdan saymaman gerekiyor.
19cu sünni olma aman diyim reşad halife çok kızar.
Hadisler şeytani doktrinlerdir bizim elçiye göre.
 

Evren

Düşüncesini Saklıyor
Mesajlar
1,683
Tepki puanı
361
Düşünce
Bağımsız
De ki: "Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler."
Isra suresi 88.ayet
Tanrı tarafından gelen çeviri
Reşad halife kendi ayağına sıkmış.
 

Ekler

  • Screenshot_20210126-015129.png
    Screenshot_20210126-015129.png
    263.8 KB · Görüntüleme: 14

Evren

Düşüncesini Saklıyor
Mesajlar
1,683
Tepki puanı
361
Düşünce
Bağımsız
19 tevafukları var imiş. Ama sitede Tevbe Suresi 127 ayet olarak geçiyor anlamadım.
19cular tevbe 128 129 un kurana ait olmadığını düşünür.
Sistemi araştıran kişinin reşad halifenin elçi olduğunu kabul edeceğini hadisleri reddeceğini ve tanrının krallığına ait olacağını düşünürler.
Araştırmak istersen 2 tane türkçe kaynak verebilirim.
 

Asker

Ayrıldı
Mesajlar
2,526
Tepki puanı
262
Düşünce
Sünni
Sana sorum yok anlayan anlıyor demek istediğimi.
12692 basamaklı sayıyı kuran mucizesi olarak görüyor musun?

Bende bir site vesilesi ile öğrendim
http://risaleoku.com:8080/oku/sozler/365
Yirmibeşinci sözü okuyabilirsin inşaAllah vesile olur;

İçerik hakkında kısaca;
Kur’ân’ın mucizeliğine dair.

Mukaddime

Kur’ân’ın üç ayrı tanımı.

Birinci Şule

Birinci Şua: Kur’ân’ın mucize derecesindeki ifade üstünlüğü.

Birinci Suret: Kur’ân’ın meydan okuyuşuna karşılık, onun benzerini kimsenin getirememesi.

İkinci Suret:

Birinci Nokta: Kur’ân’ın kelime ve cümlelerindeki düzen ve birbiriyle ilişkileri.

İkinci Nokta: Kur’ân’ın mânâsındaki üstünlük.

Üçüncü Nokta: Kur’ân’ın üslûbundaki benzersizlik ve olağanüstülük.

Dördüncü Nokta: Kur’ân’ın lâfzındaki olağanüstülük; tekrar tekrar okunmasına rağmen usandırmaması.

Beşinci Nokta: Kur’ân’ın, konuları açıklamasındaki olağanüstülük.

İkinci Şua: Kur’ân’ın kapsamlılığındaki olağanüstülük.

Birinci Lem’a: Kur’ân’ın lâfzındaki kapsamlılık; bir sözün pek çok anlamı içine alışı.

İkinci Lem’a: Kur’ân’ın mânâsındaki kapsamlılıkla birbirinden farklı pek çok topluluklara rehber oluşu.

Üçüncü Lem’a: Kur’ân’ın içerdiği bilimlerin kapsamlılığı.

Dördüncü Lem’a: Kur’ân’ın konuları ele alışındaki kapsamlılık.

Beşinci Lem’a: Kur’ân’ın üslûp ve özlü ifadesindeki kapsamlılık.

Birinci Işık: Bir âyette bir sûreyi, bir sûrede Kur’ân’ı ve kâinatı toplayan kapsamlılık.

İkinci Işık: Herkesin her ihtiyacına cevap veren kapsamlılık.

Üçüncü Işık: Kur’ân’ın mucize derecesindeki özlülüğü.

Dördüncü Işık: Kur’ân’ın, cüz’î olaylarda kapsamlı kanunları dile getiren özlülüğü.

Beşinci Işık: Kur’ân’ın gerek içerik, gerekse üslûp itibarıyla bütün üstünlükleri, hiçbir karışıklığa yol açmadan kendisinde toplayan kapsamlılığı.

Üçüncü Şua: Kur’ân’ın gaybdan verdiği haberler; her zaman gençliğini koruması ve herkese birden hitap etmesi.

Birinci Cilve: Kur’ân’ın gayba dair haberleri.

Birinci Şavk: Kur’ân’ın geçmişe dair haberleri.

İkinci Şavk: Kur’ân’ın geleceğe dair haberleri.

Üçüncü Şavk: Kur’ân’ın İlâhî hakikatlere, yaratılışa ve âhiret âlemine dair haberleri.

İkinci Cilve: Kur’ân’ın her çağda süregelen gençliği; hakikatlerinin ve kanunlarının eskimeyişi; Kur’ân medeniyeti ile beşer medeniyeti arasında bir karşılaştırma.

Üçüncü Cilve: Kur’ân’ın, her çağdaki insan tabakalarından herbirine aynı dersi ayrı ayrı vermesindeki olağanüstülük.

İkinci Şule

Birinci Nur:
Kur’ân’ın bütünlüğü.

İkinci Nur: Kur’ân’ın, âyetleri özetlerken ve İlâhî isimlere dikkat çekerken ortaya koyduğu olağanüstülük.

Birinci Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, dünya üzerindeki eser ve fiillerde İlâhî hakikatleri gösterişi.

İkinci Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın İlâhî san’at eserlerini tasvir ederek İlâhî isimlerle özetlemesi.

Üçüncü Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın İlâhî fiilleri ayrıntılandırması ve özetlemesi.

Dördüncü Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, yaratılmışlardaki düzeni, ardında İlâhî isimleri gösterecek bir şeffaflıkla ortaya koyması.

Beşinci Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, cüz’î veya sıradan olaylardaki İlâhî hakikatleri göstermesi ve tefekküre ufuk açması.

Altıncı Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın, varlık âleminde, çok geniş bir alanda cereyan eden olayları birlik içinde yahut kapsamlı bir kanun altında göstermesi.

Yedinci Sırr-ı Belâgat: Kur’ân’ın, sebeplerin arkasında İlâhî tasarrufları ve İlâhî isimlerin tecellîlerini göstermesi.

Sekizinci Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, âhirete ait İlâhî fiilleri anlatırken, dünyada gözlenen fiillerle kalb ve zihinleri ikna etmesi.

Dokuzuncu Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın, cüz’î olaylarda, İlâhî isimler vasıtasıyla, kapsamlı hakikatleri göstermesi.

Onuncu Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın, ümit ve korku arasındaki dengeyi korumasındaki olağanüstülük.

Üçüncü Nur: Kelâmın sahibi, muhatabı, amacı ve içeriği yönünde Kur’ân’ın üstünlüğü.

Üçüncü Şule

Birinci Ziya:
Kur’ân’ın, varlık âleminin hakikatlerine ve İlâhî fiil, isim ve sıfatlara dair ifadelerindeki düzen, âhenk ve olağanüstülük.

İkinci Ziya: Kur’ân ile felsefenin dünyaya bakış açısı.

Üçüncü Ziya: Kur’ân’dan ders alan ilim ve kalem sahiplerinin eserleriyle Kur’ân’ın karşılaştırması

Hatime: Kur’ân’ın ve Hz. Muhammed’in (a.s.m.) birbirlerine karşı mucize oluşları.

Birinci Zeyl

Kur’ân’ın vech-i i’câzı ve Allah kelamı olduğunun delilleri.

Emirdağ Çiçeği

Kur’ân’daki tekrarlara edilen itirazlara cevap.

Bu Onuncu Meseleye Bir Hatime Olarak İki Haşiye

Birincisi:
Kur’ânın hakikî tercümesi mümkün değil.

İkinci Haşiye: Hz. Muhammed’in (a.s.m.) getirdiği nur, kâinatın, yokluk, vazifesizlik, anlamsızlık perdesini kaldırır.
 

Evren

Düşüncesini Saklıyor
Mesajlar
1,683
Tepki puanı
361
Düşünce
Bağımsız
Bende bir site vesilesi ile öğrendim
http://risaleoku.com:8080/oku/sozler/365
Yirmibeşinci sözü okuyabilirsin inşaAllah vesile olur;

İçerik hakkında kısaca;
Kur’ân’ın mucizeliğine dair.

Mukaddime

Kur’ân’ın üç ayrı tanımı.

Birinci Şule

Birinci Şua: Kur’ân’ın mucize derecesindeki ifade üstünlüğü.

Birinci Suret: Kur’ân’ın meydan okuyuşuna karşılık, onun benzerini kimsenin getirememesi.

İkinci Suret:

Birinci Nokta: Kur’ân’ın kelime ve cümlelerindeki düzen ve birbiriyle ilişkileri.

İkinci Nokta: Kur’ân’ın mânâsındaki üstünlük.

Üçüncü Nokta: Kur’ân’ın üslûbundaki benzersizlik ve olağanüstülük.

Dördüncü Nokta: Kur’ân’ın lâfzındaki olağanüstülük; tekrar tekrar okunmasına rağmen usandırmaması.

Beşinci Nokta: Kur’ân’ın, konuları açıklamasındaki olağanüstülük.

İkinci Şua: Kur’ân’ın kapsamlılığındaki olağanüstülük.

Birinci Lem’a: Kur’ân’ın lâfzındaki kapsamlılık; bir sözün pek çok anlamı içine alışı.

İkinci Lem’a: Kur’ân’ın mânâsındaki kapsamlılıkla birbirinden farklı pek çok topluluklara rehber oluşu.

Üçüncü Lem’a: Kur’ân’ın içerdiği bilimlerin kapsamlılığı.

Dördüncü Lem’a: Kur’ân’ın konuları ele alışındaki kapsamlılık.

Beşinci Lem’a: Kur’ân’ın üslûp ve özlü ifadesindeki kapsamlılık.

Birinci Işık: Bir âyette bir sûreyi, bir sûrede Kur’ân’ı ve kâinatı toplayan kapsamlılık.

İkinci Işık: Herkesin her ihtiyacına cevap veren kapsamlılık.

Üçüncü Işık: Kur’ân’ın mucize derecesindeki özlülüğü.

Dördüncü Işık: Kur’ân’ın, cüz’î olaylarda kapsamlı kanunları dile getiren özlülüğü.

Beşinci Işık: Kur’ân’ın gerek içerik, gerekse üslûp itibarıyla bütün üstünlükleri, hiçbir karışıklığa yol açmadan kendisinde toplayan kapsamlılığı.

Üçüncü Şua: Kur’ân’ın gaybdan verdiği haberler; her zaman gençliğini koruması ve herkese birden hitap etmesi.

Birinci Cilve: Kur’ân’ın gayba dair haberleri.

Birinci Şavk: Kur’ân’ın geçmişe dair haberleri.

İkinci Şavk: Kur’ân’ın geleceğe dair haberleri.

Üçüncü Şavk: Kur’ân’ın İlâhî hakikatlere, yaratılışa ve âhiret âlemine dair haberleri.

İkinci Cilve: Kur’ân’ın her çağda süregelen gençliği; hakikatlerinin ve kanunlarının eskimeyişi; Kur’ân medeniyeti ile beşer medeniyeti arasında bir karşılaştırma.

Üçüncü Cilve: Kur’ân’ın, her çağdaki insan tabakalarından herbirine aynı dersi ayrı ayrı vermesindeki olağanüstülük.

İkinci Şule

Birinci Nur:
Kur’ân’ın bütünlüğü.

İkinci Nur: Kur’ân’ın, âyetleri özetlerken ve İlâhî isimlere dikkat çekerken ortaya koyduğu olağanüstülük.

Birinci Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, dünya üzerindeki eser ve fiillerde İlâhî hakikatleri gösterişi.

İkinci Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın İlâhî san’at eserlerini tasvir ederek İlâhî isimlerle özetlemesi.

Üçüncü Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın İlâhî fiilleri ayrıntılandırması ve özetlemesi.

Dördüncü Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, yaratılmışlardaki düzeni, ardında İlâhî isimleri gösterecek bir şeffaflıkla ortaya koyması.

Beşinci Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, cüz’î veya sıradan olaylardaki İlâhî hakikatleri göstermesi ve tefekküre ufuk açması.

Altıncı Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın, varlık âleminde, çok geniş bir alanda cereyan eden olayları birlik içinde yahut kapsamlı bir kanun altında göstermesi.

Yedinci Sırr-ı Belâgat: Kur’ân’ın, sebeplerin arkasında İlâhî tasarrufları ve İlâhî isimlerin tecellîlerini göstermesi.

Sekizinci Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, âhirete ait İlâhî fiilleri anlatırken, dünyada gözlenen fiillerle kalb ve zihinleri ikna etmesi.

Dokuzuncu Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın, cüz’î olaylarda, İlâhî isimler vasıtasıyla, kapsamlı hakikatleri göstermesi.

Onuncu Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın, ümit ve korku arasındaki dengeyi korumasındaki olağanüstülük.

Üçüncü Nur: Kelâmın sahibi, muhatabı, amacı ve içeriği yönünde Kur’ân’ın üstünlüğü.

Üçüncü Şule

Birinci Ziya:
Kur’ân’ın, varlık âleminin hakikatlerine ve İlâhî fiil, isim ve sıfatlara dair ifadelerindeki düzen, âhenk ve olağanüstülük.

İkinci Ziya: Kur’ân ile felsefenin dünyaya bakış açısı.

Üçüncü Ziya: Kur’ân’dan ders alan ilim ve kalem sahiplerinin eserleriyle Kur’ân’ın karşılaştırması

Hatime: Kur’ân’ın ve Hz. Muhammed’in (a.s.m.) birbirlerine karşı mucize oluşları.

Birinci Zeyl

Kur’ân’ın vech-i i’câzı ve Allah kelamı olduğunun delilleri.

Emirdağ Çiçeği

Kur’ân’daki tekrarlara edilen itirazlara cevap.

Bu Onuncu Meseleye Bir Hatime Olarak İki Haşiye

Birincisi:
Kur’ânın hakikî tercümesi mümkün değil.

İkinci Haşiye: Hz. Muhammed’in (a.s.m.) getirdiği nur, kâinatın, yokluk, vazifesizlik, anlamsızlık perdesini kaldırır.
Bunlar öznel şeyler.
 

FİLEozof

ll ☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,722
Tepki puanı
2,023
Düşünce
Panteist
Bir şey kendisine delil olmaz. Döngüsel mantık safsatası yapmayınız.
Öne sürdüğünüz iftiranın zerre kadar delili yok.
Sadece ihtimal.
İmkan-ı zati ve İmkan-ı akli (delilsiz davaya bakılmaz delil sun ben sunuyorum)
Biraz daha açar mısınız?
Yokluktan varlığa çıkışımız mutlak merhamet göstergesidir
Bu sizin temelsiz uydurmanız. Mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf edebilir.
Bir yerden tanıdık geldi mi? :)
Mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf edebilir. :)
Küçükken bize para veren amcanın kötü niyetli olmadığını bilemeyiz.
 

Son konular

Üst