Bilimin "B" sini bilmediğiniz için mi?

Agnostik Tanrı

☆☆
Deneyimli
Mesajlar
930
Tepki puanı
601
Düşünce
Agnostik
Teist: Evet seyirciler bu gün dinsizi imana getiriyoruz.
Teist: Bilimsel veriler gösteriyor ki tanrı kesin vardır.
Non teist: Hangi bilimsel veriler gösteriyor?
Teist: İlimsel diyelim.
Non teist: Bilimin "B" sini bilmediğiniz için mi?
Teist: Kısa bir reklamdan sonra devam ediyoruz.
 

TENTEN

ll ☆
Yazar
Mesajlar
1,635
Çözümler
1
Tepki puanı
1,297
Düşünce
Apateist
Teist: Evet seyirciler bu gün dinsizi imana getiriyoruz.
Teist: Bilimsel veriler gösteriyor ki tanrı kesin vardır.
Non teist: Hangi bilimsel veriler gösteriyor?
Teist: İlimsel diyelim.
Non teist: Bilimin "B" sini bilmediğiniz için mi?
Teist: Kısa bir reklamdan sonra devam ediyoruz.
"B" sırrını bilmiyorsun.🤣
“Tüm Kuran, ب (Ba) harfinin altındaki noktadadır ve Ali (a.s) o noktadır.” hadisinin anlamı nedir?

Cevap:

Arapça ب (Ba) harfinin şekli, içi dolu bir kabı andırır. Ve şimdi içindekiler, diğerlerine de akmaktadır. Ve, içeriği (içinde olan şeyler) de, altından damlamaktadır. Bu esnada da, ن (Nun) harfinin şekli ise, yukarıdan alan, bir kabı andırır. Ve, bu kaba, mevlasından olan ilim damlamaktadır. {De ki: Ey Rabbim, ilmimi arttır} (Taha 20:114)

Allah (s.v.t), elçisi Muhammed’e (s.a.a) ن (Nun) diye hitap etmiştir: {Nun, and olsun kaleme ve yazdıklarına} (Kalem 68:1)

Ayetteki kaleme gelince, o Ali’dir (a.s). İmam Sadık (a.s) buyuruyor:

Nun, Resulullah’ın ismidir ve kalem, Emirel Müminin’in ismidir.” [[1]]

Kalem mürekkebini Nun’dan alır ve bunu kitaba aktarır ve yazar. Bu nedenle, kalemin farklı halleri vardır: bazen o, ن (Nun) olur, bazen ب (Ba) olur, bazen ن (Nun) harfinin üstündeki nokta olur ve bazen de ب (Ba) harfinin altındaki nokta olur. Yani Emirel Müminin (a.s) gibi: O (a.s), Resulullah’a (s.a.a) ve ilmin şehrine açılan kapıdır. Mahlukata dağıtımı onunla (kapıyla) olur. O, ب (Ba) ve altındaki noktadır [[2]], kalemdir ve kalemin taşıdığı mürekkeptir. Noktanın da farklı halleri vardır: o, Allah’tan Resulü’ne giden bir akıştır. Ve Resul’den Ali’ye ve Ali’den de mahlukata gelir. Allah’tan Resulü’ne inen nokta, Kuran’dır. Ve Resul, ن (Nun) ve aynı şekilde, ن (Nun)’un da noktasıdır.

Ve Resul (s.a.a) Ali’ye göre ب (Ba) ve noktasıdır. Ve Ali (a.s) Resul’e göre ن (Nun) ve noktasıdır. Ve Ali (a.s) mahlukata göre ب (Ba) ve noktasıdır.

Ahmed el Hasan a.s, Müteşabihat kitabı, Cilt 1, Soru 6

_________________________________________________________________

[1] Şeyh Ali el Nemmezi, Müstedrak Sefinet-i Bihar, c. 8, s. 582-583.

[2] Emir-ül Müminin’den (a.s) rivayet edildiğine göre: Alemlerin bütün ilmi Kur’an’da bulunur, Kur’anında bütün ilimleri Seb’ül-Mesânî’de, (Fatiha Sûresi) bulunur, Seb’ül-Mesânî’nin bütün ilmi de besmelededir, besmelenin bütün ilmi ise
noktadadır, Ben de o noktayım. (Şeyh İbrahim el Huyi, Kırk Hadis Kitabı, S. 231)
https://ilkmehdi.wordpress.com/2017/04/19/ba-ب-harfinin-sirri/
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Son konular

Üst