Bilimselliğin doğru metot olduğuna deliliniz nedir?

TENTEN

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
1,233
Çözümler
1
Tepki puanı
957
Düşünce
Budist
Yaratıcı olmazsa düzen, düzen olmazsa bilim olmazdı. Bilim bazı sorunlarınızı çözüyorsa Yaratıcının varlığı sayesinde bilim var olduğu için çözüyor.

Fizik formüllerinde yer çekim kanunu bir değişken olarak yer almaz, bu kanunun etkileri yer alır.

Sizin mantığınıza göre kütle çekim kanunu bilimsel değil, o zaman yok diyelim. :)

Yazmıştık:
Peşpeşe 10 zar attık.
Bu zarların sonuçlarına uygun fonksiyon yazdığında düzen bulabilirsin.
Ama bu fonksiyonu daha sonra atılan zarların kaç geleceğini bulmak için kullanamazsın.
Düzen içinde kaos kaos içinde düzen var deme sebeplerinde biri budur.
Allah matematiğin kurallarını değiştiremez.
pi sayısı,pisagorun dik üçgen formülü,2+2=4, vb şeyleri değiştiremez.
Fizik sabitlerini değiştirebilir sadece.

Kanun dediğimiz şey deney gözlem sonucunda elde ölçüm değerleri arasında bulduğumuz ilişkidir.
ALLAH ölçülebilir gözlemlenebilir olmadığı için denklemlerde yer almıyor.
Onun yerine bilim gözlemlenebilir ölçülebilir doğayı koyuyor.
ALLAH panteizmin tanrısı değil sonuçta. :)

örnek
Newtonun bulduğu yerçekimi kanunu
G=yerçekimi sabiti
M1=dünyanın kütlesi
M2= cismin kütlesi
r=cismin dünyanın kütle merkezine uzaklığı
F=G*(m1*m2/r2)
 

vld_ackrmn

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
893
Tepki puanı
1,046
Düşünce
Agnostik
Yazmıştık:

Etkili eleman olarak görmediğiniz zaman daha baştan taraflı ve dogmatik yaklaşmış olursunuz.

T faktörüne nötr yaklaşıp deney yapılmalı. Deney sonucu eşitlik doğal yollardan sağlanamıyorsa orada T faktörü vardır.
Dogmatizmle alakası yok ve hala aynı şeyi zırvalıyorsun. Schrödinger denklemini koydum yukarıda. T parametresini hesapla bakayım. 🙂

Madde ile sınırlı deney, gözlem ve hesaplamalarda madde dışı bir varlığın etkisini gösteriyoruz, bilime felsefe katmakla suçluyorsunuz.

Deney ve gözlemlerle ulaşılan salt veriler anlamsızdır. Siz onu akıl ve mantık çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutarsanız bu veriler anlam kazanır.

Karşınıza mantıksal zorunluluk olarak Yaratıcının çıktığı bilimsel veri değerlendirmelerinin neresi bilimsel/mantıksal olarak yanlış gösteremeyince erdemli insanlar gibi doğruya doğru demek gayet kolayken bilime felsefe karıştırmak gibi absürt bir suçlamayla sıyrılmaya çalışıyorsunuz.
Evet bilime felsefe katıyorsun. Bilim nötürdür dedim mi? Dedim. Neden? Çünkü etkisiz eleman. Bide gelmiş erdemli olmaktan bahsediyorsun. İstediğin bilimsel çalışmaya katıl ve bunu orda hesaba katarak deney yap bakayım.🙂

Denklemi yukarıda verdim. Yazdıklarımı kırpıp onu es geçmişsin.

Siz hayır deyince şıp diye öyle oldu zaten. :)

Tüm deney ve gözlemlerimiz enzim olmadan canlılığın oluşamadığını ve devam etmediğini, enzimin de doğada kendiliğinden oluşmadığını gösteriyor.

Demek ki “hayır” cevabınız yanlış.
Haa ama sen öyle söyleyince şıp diye oluyor değil mi? Safsata yapmaya devam.😀
Sizin hiçbir mantıksal gerekçe olmadan T faktörünü kendi öznel yorumunuzla bilim dışı ilan etmeniz normal ama bizim T faktörünü gerekliliğini gösteren bilimsel verileri yazmamız utanılacak şey, öyle mi? :)
Tekrar yazmayacağım. Örneği vermiştim. Konuyu saptırarak ve safsata yaparak verdiğim örneği çürütmüyorsun.
Saman adam safsatası.
Sen dediğinde şıp diye öyle oldu zaten. 😀

Saman adam safsatasıyla alakası yok.

Bir enzimin tesadüfen oluşma ihtimali nedir?

Canlının enerji üretebilmesi için gerekli reaksiyonlardaki enzimlerin biri bile eksik olsa reaksiyon tamamlanamaz ve enerji üretilmemiş olur. Gerekli tüm enzimlerin tesadüfen oluşma ihtimali nedir?

Ayrıca günde 10.000 defa yaşanacak radikal bileşik zararlarından hücrenin korunmasını sağlayan enzimlerin de enerji üretiminde gerekli enzimlerle birlikte hepsinin ilk oluşan canlı hücrede tesadüfen oluşma ihtimali nedir?

Bu ihtimale x dersek, hangi bilimsel/mantıksal neden(ler)le 1-x olasılığına karşılık x olasılığının gerçekleştiğini iddia ediyorsunuz?
Sen öyle değil dediğinde öyle şıp diye olmuyor.

Evet sen x deyince 1-x olma ihtimali çürümüyor. Olasılık hesabını az çok biliyorsan sen öyle bir A olayını alıp B parametresine bağlayarak sadece P(A|B) ön olasılığını alıyorsan bu senin Olasılığı bilmediğini gösteriyor. Sayıların büyüklüğü veya küçüklüğü hiç kimsenin dediğini doğrulamaz. Sapla Samanı karıştırarak Felsefeyi Bilime sokup safsata yapıyorsun. Kâle alıp ayrıntıya girmiyorum. İstersen kaçtı de veya aciz kaldı de umrumda değil.😀

Sizin mantığınıza göre kütle çekim kanununun kendisini deney ve gözleme tabi tutamadığımız için, varlığını gösteren bilimsel veriler olsa da varlığı sonucuna ulaşmak bilim dışıdır ve felsefenin işidir.

Newton dahil hepimiz bu sonuca felsefe yoluyla ulaştık ve bilim dışına çıktık. Aslında bilimde kütle çekim kanunu diye bir şey yok, bu felsefenin konusu. :)
Kütle çekim kanununun formulizasyonu nedir? F=GM1M2/R². Etkisi var mı? Var. Tanrının var mı? Koy ora T faktorünü hesapla. Bilimin yöntemo hakkında en ufak bilgin yok. Tartışmaya değmez. Fenomenolojik Betimleme nedir bir bak.😀

Newton'nun Naturalis Philisophiae Principia Mathematica kitabını oku bak bakalım felsefe ile mi ulaştı o sonuca? Yoksa Teleolojik zırvayla mı?
Düzen ve yasa olması için sizin uydurduğunuz zorunluluklar olması şart değil.

Siz kendinizi Tanrı zannediyorsunuz haberiniz yok. :)
Bol bol safsata + uyduruk lafıını kullanmakla hiç bir şeyi çürütmüyorsun. Kendi zırvalıklarınla mutluluklar.

Ad hominem (insan karalama) safsatası yapıyorsunuz.

Zaten elinizde safsatadan başka hiçbir şey yok.

Canlıyı koruyan mekanizmalar olmadan canlının hayatta kalmasının mümkün olmadığını yazarken işte bu radikallerden bahsediyorum zaten. Ya okumuyorsunuz ya da okuduğunuzu anlamıyorsunuz.

T faktörünü denkleme yazmadan ilk oluşan canlının bu tarz radikallerden korunma ihtimali yok.

Ayrıca bilim Güneş sisteminden, dolaşım sisteminden vs bahsederken siz bilime göre düzenin ve amacın yokluğunu iddia ediyorsanız sizi en yakın sözlüğe havale edip geçerim.

Kelimelere kendi uydurduğunuz anlamları yükleyip, kendi uydurduğunuz ölçülerle dilediğiniz şeyi bilim dışı ilan edip sonra da bilim şunu diyor vs diye ahkam keserek kendinizi komik duruma düşürüyorsunuz
Hiç bir yerde ad hominem yapmadım. Bu senin temelsiz uydurman. Aynı senin metodunu kullandım. Uyduruk diyorsan koy oraya denklemi T faktorünü hesapla. Zırvalayarak çürüttüğünü zannediyorsun. Yazık. Evet git laboratuvara. Koy oraya T faktörünü. Hesapla. Komik duruma düşen yok. Okuyanlar kendileri karar verir. Teleolojik zırvalıklarını hesaplamaya kat bakayım. Hiç bir şeyi çürütmedin. Laf salatası yaparak bir yere varamazsın. Denklemi yukarıda verdim. Kırpıp alıntılayıp kendince cevap verdiğini zannederek o örneği pas geçmişsin.

Seninle tartışmayacağım. Ne kadar istersen alıntıla. Ve sonra cevap veremedi diye ne kadar istersen kendini poh-pohla. Umrumda değil. Seninle neden anlaşamıyorlar şimdi anladım. Zırvalıklarına baş-başa bırakıyorum.
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,412
Tepki puanı
1,341
Düşünce
Sünni
Peşpeşe 10 zar attık.
Bu zarların sonuçlarına uygun fonksiyon yazdığında düzen bulabilirsin.
Ama bu fonksiyonu daha sonra atılan zarların kaç geleceğini bulmak için kullanamazsın.
Düzen içinde kaos kaos içinde düzen var deme sebeplerinde biri budur.
örnek
Newtonun bulduğu yerçekimi kanunu
G=yerçekimi sabiti
M1=dünyanın kütlesi
M2= cismin kütlesi
r=cismin dünyanın kütle merkezine uzaklığı
F=G*(m1*m2/r2)
1-Yazdığınız formül kütle çekim kanunun etkisi olan kuvvetin formülü, kütle çekim kanunun formülü değil. Yani formülde kütle çekim kanunun kendisi değil etkisi var. Sizin mantığınıza göre formülde olmadığı için kütle çekim kanunu yoktur. Ne kadar bilimsel bakış açısı... :)

2-Fonksiyonun daha sonra işlemeyeceğini iddia etmek verdiğiniz kütle çekim kuvveti formülünün daha sonra işlemeyeceğini iddia etmek demektir. Yani kaos varsa kütle çekebilir de çekmeyebilir de, az veya çok çekebilir. Çünkü kaos vardır ve yazılan fonksiyon işlemeyebilir. İşte görüldüğü gibi kaos iddianızın doğru olabilmesi için tüm bilimi inkar etmemiz lazım.

Sonuç olarak tüm bilimleri inkar etmeden Yaratıcının yokluğu iddia edilemez. Yaratıcının yokluğu hiçbir bilimsel ve mantıksal temeli olmayan bir dogmadır.
 

Ephesus

☆☆
Denetmen
Mesajlar
847
Tepki puanı
497
Düşünce
İgnostik
1-Yazdığınız formül kütle çekim kanunun etkisi olan kuvvetin formülü, kütle çekim kanunun formülü değil. Yani formülde kütle çekim kanunun kendisi değil etkisi var. Sizin mantığınıza göre formülde olmadığı için kütle çekim kanunu yoktur. Ne kadar bilimsel bakış açısı... :)

2-Fonksiyonun daha sonra işlemeyeceğini iddia etmek verdiğiniz kütle çekim kuvveti formülünün daha sonra işlemeyeceğini iddia etmek demektir. Yani kaos varsa kütle çekebilir de çekmeyebilir de, az veya çok çekebilir. Çünkü kaos vardır ve yazılan fonksiyon işlemeyebilir. İşte görüldüğü gibi kaos iddianızın doğru olabilmesi için tüm bilimi inkar etmemiz lazım.

Sonuç olarak tüm bilimleri inkar etmeden Yaratıcının yokluğu iddia edilemez. Yaratıcının yokluğu hiçbir bilimsel ve mantıksal temeli olmayan bir dogmadır.
Allah yok.
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,412
Tepki puanı
1,341
Düşünce
Sünni
Dogmatizmle alakası yok
Tabi canım, tarafsız bakılmalı diyen ben dogmatik bakıyorum ama taraflı bakılmalı (direk inkar edilmeli ve yok kabul edilmeli) diyen sizin bakış açınızın dogmatizmle alakası yok, öyle mi? :)
Bilim nötürdür dedim mi? Dedim.
"Etkili mi etkisiz eleman mı bilmiyoruz." diye başlamak nötr olmaktır. Direk etkisiz eleman olduğu ön kabulüyle başlamak nötr olmak değil, olaya dogmatik olarak önyargılı yaklaşmaktır.
Haa ama sen öyle söyleyince şıp diye oluyor değil mi?
Ben öyle diyorum diye değil.

Bana enzim olmadan canlılığın oluşabildiğini ve devam ettiğini, enzimin de doğada kendiliğinden oluşabildiğini gösteren tek bir bilimsel çalışma gösteremezsiniz.

Baştan uyarayım:

Yazdıklarımı iyi okuyup alakalı şeyler gösteriniz. Alakasız şeyler atarak daha öncekilerin rezil olduğu gibi sizin de rezil olmanızı istemem.
Konuyu saptırdığım sizin temelsiz uydurmanız.

T faktörü olmadan denklemin denkleşmediği olayları ortaya koyduk.

Yazdıklarımızın neresi neden yanlış gösteremediğiniz için konuyu saptırmakla suçlayıp kaçıyorsunuz.
Sen öyle değil dediğinde öyle şıp diye olmuyor.
Alıntıladığınız kısımda ben bir iddiada bulunmamışım. Sadece bilimsel verileri ortaya koyup soru sormuşum. :)
Evet sen x deyince 1-x olma ihtimali çürümüyor.
Olasılık konusunda ve ilgili konuda bilimsel bilgi sahibi biri olarak "x yerine ne gelmeli?" sorusuna cevap vermeye veya bu konularda bilginizin olmadığını itiraf etmeye cesaretiniz varsa buyurun yazınız.

Siz yazdıktan sonra hangi ihtimalin bilimsel olarak çürüdüğü zaten ortaya çıkar.

Kaçtığınız sorular burada buyurun:
Bir enzimin tesadüfen oluşma ihtimali nedir?

Canlının enerji üretebilmesi için gerekli reaksiyonlardaki enzimlerin biri bile eksik olsa reaksiyon tamamlanamaz ve enerji üretilmemiş olur. Gerekli tüm enzimlerin tesadüfen oluşma ihtimali nedir?

Ayrıca günde 10.000 defa yaşanacak radikal bileşik zararlarından hücrenin korunmasını sağlayan enzimlerin de enerji üretiminde gerekli enzimlerle birlikte hepsinin ilk oluşan canlı hücrede tesadüfen oluşma ihtimali nedir?

Bu ihtimale x dersek, hangi bilimsel/mantıksal neden(ler)le 1-x olasılığına karşılık x olasılığının gerçekleştiğini iddia ediyorsunuz?
Kütle çekim kanununun formulizasyonu nedir? F=GM1M2/R².
Bu kütle çekim kanununun kendisinin değil etkisi olan kuvvetin formülü. :)
Bilimin yöntemo hakkında en ufak bilgin yok. Tartışmaya değmez.
Yazdıklarımın neresi neden yanlış gösteremeyince hemen ad hominem (insan karalama) safsatası yapıyorsunuz.

Zaten elinizde safsatadan başka hiçbir şey yok.
Hiç bir yerde ad hominem yapmadım. Bu senin temelsiz uydurman.
Alıntıladığım ifadelerin ad hominem (insan karalama) safsatası olduğunu bilmiyorsanız da bu vesileyle öğrenmiş olursunuz. :)
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,412
Tepki puanı
1,341
Düşünce
Sünni
Bir Yaratıcının varlığının bilimsel ve mantıksal zorunluluk olduğunu yukarıdaki mesajlarımızda ortaya koyduk.

Yazılanların neresi neden yanlış gösterebilen olursa ilgili kısımlar üzerine konuşabiliriz.

Yazılanların neresi neden yanlış gösteremediği için yazılanların doğru olduğunu söyleyebilecek kadar erdemi olanlarla bu Yaratıcının neden Allah olduğu üzerine konuşabiliriz.

Bu kadarcık dahi erdemi ve özsaygısı olmayan tipler için bu temel konuları atlayıp Allah hakkında konuşmak zaten abesle iştigal olur.
 

Hannibal

☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,159
Tepki puanı
784
Düşünce
Agnostik
Bir Yaratıcının varlığının bilimsel ve mantıksal zorunluluk olduğunu yukarıdaki mesajlarımızda ortaya koyduk.
O zaman şöyle uzun bir bilimsel makale yazın, bu işin uzmanları incelesin makaleyi sonra da yayınlasınlar. Hem siz rahatlamış olursunuz hem de biz.
 

Ephesus

☆☆
Denetmen
Mesajlar
847
Tepki puanı
497
Düşünce
İgnostik
A
Bir Yaratıcının varlığının bilimsel ve mantıksal zorunluluk olduğunu yukarıdaki mesajlarımızda ortaya koyduk.

Yazılanların neresi neden yanlış gösterebilen olursa ilgili kısımlar üzerine konuşabiliriz.

Yazılanların neresi neden yanlış gösteremediği için yazılanların doğru olduğunu söyleyebilecek kadar erdemi olanlarla bu Yaratıcının neden Allah olduğu üzerine konuşabiliriz.

Bu kadarcık dahi erdemi ve özsaygısı olmayan tipler için bu temel konuları atlayıp Allah hakkında konuşmak zaten abesle iştigal olur.
Allah yok ki.
 

TENTEN

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
1,233
Çözümler
1
Tepki puanı
957
Düşünce
Budist
1-Yazdığınız formül kütle çekim kanunun etkisi olan kuvvetin formülü, kütle çekim kanunun formülü değil. Yani formülde kütle çekim kanunun kendisi değil etkisi var. Sizin mantığınıza göre formülde olmadığı için kütle çekim kanunu yoktur. Ne kadar bilimsel bakış açısı... :)
Kanun nedir?
Anlamını yazabilir misiniz?
2-Fonksiyonun daha sonra işlemeyeceğini iddia etmek verdiğiniz kütle çekim kuvveti formülünün daha sonra işlemeyeceğini iddia etmek demektir. Yani kaos varsa kütle çekebilir de çekmeyebilir de, az veya çok çekebilir. Çünkü kaos vardır ve yazılan fonksiyon işlemeyebilir. İşte görüldüğü gibi kaos iddianızın doğru olabilmesi için tüm bilimi inkar etmemiz lazım.
Kaos nedir?
Anlamını yazabilir misiniz?
Sonuç olarak tüm bilimleri inkar etmeden Yaratıcının yokluğu iddia edilemez. Yaratıcının yokluğu hiçbir bilimsel ve mantıksal temeli olmayan bir dogmadır.
Yaratıcıyı bilimsel yollarla gösteremediğin sürece yoktur.
Birde yaratıcı deyince hangi yaratıcı?
Bu yaratıcının özellikleri ne?
Bu yaratıcının varlığını hangi yöntemle araştırıp doğruladınız?
Düşünüyorum, o halde var mı diyorsunuz?🤣
 

DemoKratos

Vl ☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
8,518
Çözümler
1
Tepki puanı
5,623
Düşünce
Ateist
Düşünüyorum, o halde var mı diyorsunuz?🤣

Hayalimde canlanıyor demek ki var! 😄 Bu mantıkla Muhammed de yaşadı Drakula da. Cinler de var kurt adamlar da. Allah da var Zeus da var. Melekler de var ejderhalar da var. 😀

İbonun meşhur uzun havası "yiiine böögün yeeri gögü yaaradan var vaaar vaaar vaaar!"
 

Son konular

Üst