Bilinen en eski hadis mushafları

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,442
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci

Günümüze kadar ulaşan en eski hadis kaynakları.

1. Al Muwatta - Yazılış tarihi M.S 795

İçerik: Sadece bir hadis derlemesi değildir; içerdiği hukuki emirlerin çoğu hadise dayanmamaktadır. kitap, İslam peygamberi Muhammed'in zamanının ritüellerini, törenlerini, geleneklerini, geleneklerini, normlarını ve yasalarını kapsar.


2. Sahih Müslim Hadis Kitabı - Yazılış tarihi M.S 817-874
3. Tirmizi Hadis Kitabı - Yazılış tarihi M.S 824-892
4. Buhari Hadis Kitabı - Yazılış tarihi M.S 1185

Ehl-i Sünnet tarafından en güvenilir hadis kitabı olarak kabul edilir.

 

Retrospective

lV ☆☆
Geliştirici
Mesajlar
5,984
Tepki puanı
5,245
Düşünce
Ateist
Muhammed, 632 yılında ölmüş. En güvenilir hadis kitabı ile arasında en iyimser şekilde 200 - 300 yıl var. Mevzu bahis başka bir şey olsaydı, herkes bu denli güvensiz bir ortamdan çıkan bir kitabı ciddiye almazdı. Ancak iş birilerinin kutsallarına gelince, insan denen varlık, kolayca aptalı oynayabiliyor. :)
 

Tiglath

ll ☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
2,017
Çözümler
3
Tepki puanı
1,963
Düşünce
Ateist
Başlığın amacı nedir? Anlayamadım.
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,442
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
Muhammed, 632 yılında ölmüş. En güvenilir hadis kitabı ile arasında en iyimser şekilde 200 - 300 yıl var. Mevzu bahis başka bir şey olsaydı, herkes bu denli güvensiz bir ortamdan çıkan bir kitabı ciddiye almazdı. Ancak iş birilerinin kutsallarına gelince, insan denen varlık, kolayca aptalı oynayabiliyor. :)
Beni asıl dumura uğratan Sünnilerin bunları vahiy olarak inanmaları. Dolayısı ile bunlarda vahiy oluyor.

Sapkınlık burada:
Allah'ın Resûlü bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır:
"Her ay bir cinsel ilişki mü'mine yetebilir."5
Bu hadis de her ay en az bir defa ilişkide bulunulması gereğine yönelticidir.

İlişkide bulunmaksızın sevişmek ise Müslümanın her zaman başvurabileceği hayırlı bireğlencedir. Çünkü Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:
"Dört amelin dışında Allah'ın anılmadığı her söz, davranış ve iş (önemsiz) bir oyun, (değersiz) bir eğlencedir. Bu dört amelden biri de kişinin eşiyle sevişmesidir."7

5 M.K. Ummal 6/415.
7 Feyzûl-Kadîr 5/23, Müsned 4/144.
 

Ekler

  • 9.jpg
    9.jpg
    22.1 KB · Görüntüleme: 32
Yazan tarafından düzenlendi:

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,442
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
Hale bak...

“Mümin bir kimse abdest alırken namaza edince ağzını yıkayınca ağzından günahları çıkar. Burnunu yıkayınca da burnundan günahları çıkar. Yüzünü yıkayınca, yüzünden ve hatta göz kapaklarının altından günahları çıkar. Ellerini yıkadığı vakit ellerinden günahları dökülür. Başını mesh edince başından, hatta kulaklarından günahları çıkar. Ayaklarını yıkayınca da ayaklarından, hatta ayak tırnaklarının altından günahları çıkar. Daha sonra mescide gidip namaz kılışı ecrini ve günahların affını arttırır."
 

vld_ackrmn

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
1,442
Tepki puanı
1,902
Düşünce
Agnostik

Tiglath

ll ☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
2,017
Çözümler
3
Tepki puanı
1,963
Düşünce
Ateist
Hadislerin hepsi kurgudur. Hepsi İran, Irak ekolünden gelme insanlarca yazılmıştır. Kuranı kendi kafa yapılarına göre yorumlamışlar. Mesela Kuran’da 3 salattan bahsedilirken, İran kökenli, zoroastrian ( zerdüşt) altyapılı insanlar bunu 5 vakit namaza çevirmişlerdir. Salatın ne olduğu hala bilmiyoruz. Minare yine zerdüşt kültüründen devşirmedir.
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,442
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
Rezalet.

- Abdullah b. Ömer (ra)’den: Rasulullah (sav): “Av köpeği veya davar köpeği dışında köpek besleyen kimsenin amelini bu köpek her gün iki kırat eksiltir.”599 buyurdu. *** 590.Abdullah b. Ömer (ra)’den: Rasulullah (sav) (başıboş) köpeklerin öldürülmesini emretti.

- “Tavla oynayan kimse Allah'a ve Resulüne asi olmuş olur.” buyurdu. 586

- Rasulullah (sav): “Humma (yüksek ateşli hastalık), cehennemin şiddetli ateşinden bir parçadır. Siz onu su ile söndürünüz.” buyurdu.566

- Rasulullah (sav): “Sizden biri yemek yedi ğinde sa ğ eliyle yesin, bir şey içerken sa ğ eliyle içsin. Çünki şeytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer.”534

- Rasulullah (sav) bir gece kalkıp ufuklara bakarak: “Bu gece nice hazineler açıldı, ne kadar fitneler meydana geldi. Dünyada nice giyinik kadınlar var ki ahirette çıplaktırlar. Hanımları namaza kaldırınız.” buyurdu.522

- Rasulullah (sav) üç dirhem değerindeki kalkanı çalan hırsızın elini kesti. 470

- Hamile bir kadın Rasulullah (sav)’a gelerek zina yaptığını itiraf etti. Rasululiah (sav): “Do ğum yapıncaya kadar git” buyurdu. Kadın do ğum yapıp Rasulullah (sav)'a gelince: “Git (sütten kesinceye kadar) çocu ğu emzir” buyurdu. Kadın da çocu ğu sütten kesip yine Rasulullah (sav)'a gelince: “Git çocu ğu bakıp gözetecek birinin yanına bırak” dedi. Kadın çocu ğu birinin yanma bırakıp gelince, Rasulullah recmedilmesine hüküm verdi, kadın da taşlanarak öldürüldü.467

- Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: “(İslam’a girdikten sonra) Dinini de ğiştirenin boynunu vurunuz.”.448

- Rasulullah (sav), oruçlu iken hanımlarından bazılarını öperdi. Hz. Aişe bunu anlattı ve güldü.264
 

Tiglath

ll ☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
2,017
Çözümler
3
Tepki puanı
1,963
Düşünce
Ateist
Bütün hadis yazarlarının İran kökenli olmasına ne diyorsunuz?
 

Tiglath

ll ☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
2,017
Çözümler
3
Tepki puanı
1,963
Düşünce
Ateist
Araştırmam ve bilgim yok hocam. Sizin düşünceniz nedir?
Kuran Suriye kökenli ve İranlılar bu kültürü tanımıyorlar. Kuran’da anlatılan çoğu şeye aşina değiller. Kendi kültürel altyapılarına göre anlam vermeye çalışmışlar. Ne dersin?
 

vld_ackrmn

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
1,442
Tepki puanı
1,902
Düşünce
Agnostik
Bütün hadis yazarlarının İran kökenli olmasına ne diyorsunuz?
Kütubi-Sitte üzerinden örnek vereyim:

Kütüb-i Sitte (Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته), Altı Kitap anlamına gelen, Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir:[1][2][3]


Muhammed bin İsmail el Buharî ya da İmam Buharî (Arapça: محمد بن إسماعيل البخاري d. 21 Temmuz 810, Buhara - ö. 31 Ağustos 869 Hartenk, Semerkand)


Müslim bin Haccac veya sıklıkla İmam Müslim (821 - 875) (Arapça: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري‎)

Doğum tarihi kesin olmasa da kaynaklarda genellikle 821 (HS 206) olarak geçer. Emevi Devleti Nişabur’u alınca buraya yerleşen Araplar’ın Beni Kuşeyr kabilesine mensuptur.


Al-Nasā'ī (214 – 303 AH; c. 829 – 915 CE) Hicri 214 veya 215 (M.830) yılında Horasan’da, çok değerli âlimlerin yetiştiği Nesa kasabasında doğdu.


Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā as-Sulamī aḍ-Ḍarīr al-Būghī at-Tirmidhī (Arabic: أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الضرير البوغي الترمذي‎; Persian: ترمذی‎, Termezī; 824 – 9 October 892 CE / 209 - 279 AH)

Günümüzde Özbekistan'da bulunan Tirmiz şehrinin Buğ köyünde 824 yılında doğdu. Ailesi Merv'den gelerek Tirmiz'e yerleşmiştir


Ebu Davud es-Sicistâni (Arapça: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني "Ebu Davud Süleyman ibn'el Eş'as el-Ezedi es-Sicistani") (d. 202H/817M - ö. 275H/889M)

Horasan bölgesinin, bugün İran ile Afganistan arasında kalan bir şehri olan Sicistan'da doğdu.[2]


İbn Mace veya İbn-i Mace el Kazvini (Arapça : عبد الله محمد بن ياَزِد بن ماَجاَه ال رَبِ القَزوِنِ), İranlı hadis bilgini ve düşünür.

İbn-i Mace, 824 yılında Kazvin'de Arap soylu bir Fars ailesinden doğmuştur. Babasının ismi "Mâjah" (Mace), eski Farsça'da "Ay" anlamına gelir (şimdiki Farsça'da mâh) ve onun babasının veya annesinin ya da büyük annesinin unvanı olasılığı vardır.


Dikkat çeken şey ise bu yazarlar ya İran bölgesine göçen arap kabilelerinden kişiler, ya da fars kökenli. Sorulması gereken şu. Mekke de cereyan eden 200-300 yıl öncesi hadiseleri titizlikle nasıl doğru olarak öğrendiler ve kimlerden nasıl doğru olduğunu bilerek aktardılar?
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,442
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
Dikkat çeken şey ise bu yazarlar ya İran bölgesine göçen arap kabilelerinden kişiler, ya da fars kökenli. Sorulması gereken şu. Mekke de cereyan eden 200-300 yıl öncesi hadiseleri titizlikle nasıl doğru olarak öğrendiler ve kimlerden nasıl doğru olduğunu bilerek aktardılar?
Abu Al Google? :)
 

Tiglath

ll ☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
2,017
Çözümler
3
Tepki puanı
1,963
Düşünce
Ateist
Dikkat çeken şey ise bu yazarlar ya İran bölgesine göçen arap kabilelerinden kişiler, ya da fars kökenli. Sorulması gereken şu. Mekke de cereyan eden 200-300 yıl öncesi hadiseleri titizlikle nasıl doğru olarak öğrendiler ve kimlerden nasıl doğru olduğunu bilerek aktardılar?
Abbasi sarayında İranlılar çok önemli görevler yaptılar. Vezirler genelde Pers kökenliydi. Hadislerin yazılması işi bu kişilerin altından çıkmış olması büyük ihtimaldir. Mesela Emeviler Arap olmayanlara baskı uygulamıştır. Özellikle Persler bu baskıdan çok çekmişlerdir. Bu yüzden hadislerde Emeviler ve geldikleri soy karalanır. Halbuki İslamı icat eden Emevilerdir. Abdülmelik öncesi İslam yoktur. Nasaralar’ı hadislerde mezhep ayırmaksızın bütün hristiyanlar olarak gören yine Perslerdir. Çünkü hristiyanlara karşı tarihi bir düşmanlıkları vardır. Nasara’ların hristiyanlığın bir mezhebi olduğu belli. Tüm hristiyanları temsil etmez..
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,442
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
Abbasi sarayında İranlılar çok önemli görevler yaptılar. Vezirler genelde Pers kökenliydi. Hadislerin yazılması işi bu kişilerin altından çıkmış olması büyük ihtimaldir. Mesela Emeviler Arap olmayanlara baskı uygulamıştır. Özellikle Persler bu baskıdan çok çekmişlerdir. Bu yüzden hadislerde Emeviler ve geldikleri soy karalanır. Halbuki İslamı icat eden Emevilerdir. Abdülmelik öncesi İslam yoktur. Nasaralar’ı hadislerde mezhep ayırmaksızın bütün hristiyanlar olarak gören yine Perslerdir. Çünkü hristiyanlara karşı tarihi bir düşmanlıkları vardır. Nasara’ların hristiyanlığın bir mezhebi olduğu belli. Tüm hristiyanları temsil etmez..
Abbasi halifesi “Mansûr, Mâlik’e şöyle dedi: ‘İnsanlar için, onları (uygulamaya) zorlayacağım bir kitap telif et.’ Mâlik onunla bu konuda konuştu. Ardından Mansûr, ‘Onu telif et. Zira günümüzde senden daha bilgili kimse yok’ dedi. Bunun üzerine Mâlik, Muvatta’ı telif etti. Fakat onun telifi Mansûr ölene kadar tamamlanmadı.

Tezgaha bak. :)

 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,442
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
Ebu Cafer Mansur Abdullah - Abbasi halifesi

764'te ilk Abbasi halifesi olan kardeşi Ebu'l Abbas Seffah öldüğünde, Hicaz'da iken Abbasi halifesi oldu ancak amcası Abdullah bin Ali hariç herkes ona biat etti.[5] Amcasını öldürttükten sonra 775'te ölümüne kadar halifelik yaptı.

Adam resmen halkı kontrol altında tutmak için İmam Malik-e hadis yazdırtmış. :)

“Emîrü’l-müminin Ebû Ca‘fer bana Muvatta’ı istediğini bildiren bir haber gönderdi. Bende ona kitabı götürdüm. Ona baktı ve ‘işte hak’ dedi ve onun yazılarak taşraya gönderilmesini ve insanları onu (uygulama konusunda) zorlamayı istedi.”58

 
Yazan tarafından düzenlendi:

Son konular

Üst