Birleşen kromozomlar.

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,723
Tepki puanı
642
Düşünce
Sünni
Tarihte ne oldu, nasıl oldu? Günümüze gelebilenlerin, neden, nasıl ve ne sonucunda geldiklerinin cevabı zaten evrim teorisi içerisinde değil midir?
Verdiğiniz linki okudum. Mikroevrim gerçek olduğu için makroevrimi de kaçınılmaz olarak gerçek varsayımı var. Oysaki nasıl olduğunu delillerle ortaya koymadan bu sonuca varamayız. Zaten nasılının kanıtlanmadığını makale de söylüyor
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,723
Tepki puanı
642
Düşünce
Sünni
Yarım kanat ne işe yarar:

Böceklerde yarım bir kanat, su yüzeyini sekerek geçmeye yarar.
• Daha büyük hayvanlarda ise yarım bir kanat, süzülme veya kayma sırasında işe yarar. Süzülmek/kaymak için kullanılan kanatlar, hayvanlarda çeşitli şekillerde görülür, örneğin:
– uçan sincap (Petauristinae), pullu kuyruklu sincap (Anomaluridae), uçan keseli sincaplar ve uçan lemurlarda, bacakların arasında bulunan deri
– uçan yılanın (Chrysopelea) düzleşmiş vücudu
– ağaç kurbağalarındaki (Rhacophorus ve Polypedates) geniş perdeli ayaklar
– uçan balık (Exocoetidae) ve uçan mürekkep balığının (Onychoteuthis) kanatları
– süzülen/kayan kertenkelelerde (örneğin Drakolar) bulunan yan perdeler
– geç Triyasik dönemine ait Kuehneosauridae ailesinde bulunan yan perdeler
– geç Permiyen dönemine ait bir uçan sürüngen olan Coelurosauravus jaekeli türünde bulunan yan (lateral) perdeler (2)
– bir karınca türü (Cephalotes atratus), uçuş sırasındaki düşüşünü ağaç gövdesindeki yuvasına yönlendirmek için arka bacaklarını kullanır. (6)
– olgunlaşmamış tavuklarda, kanat hareketleri arka bacakları güçlendirir; bu da dik yüzeylere çıkabilmelerini sağlar. Bu işlev, kuşlara özgü uçuşun geçiş aşamasıdır.
• Bazı uçamayan kuşlarda (örneğin penguenlerde), kanatlar yüzmek için kullanılır.
• Bazı uçamayan kuşlarda, kanatlar muhtemelen avcıları korkutmak amacıyla kullanılır.
• Bir balıkçlı türü (Egretta ardesiaca), kanatlarını avlandığı suyu karartmak amacıyla kullanır.
• Bazı baykuşlar kanatlarını, avlarını tutmak için kullanır.
• Keçisağan, çulluk ve birkaç manakin türü, karşı cinsi cezbetmek için kanatlarıya ses çıkarır.
• Kısmi kanatların, henüz kimsenin düşünmediği veya burada saymadığımız, daha başka faydalı işlevleri de vardır.

Kaynaklar:

1. Dial, K. P. 2003. Wing-assisted incline running and the evolution of flight. Science 299: 402-404. See also: Pennisi, E., 2003. Uphill dash may have led to flight. Science 299: 329.
2. Frey, Eberhard, H-D. Sues, and W. Munk. 1997. Gliding mechanism in the Late Permian reptile Coelurosauravus. Science 275: 1450-1452.
3. Kramer, M. G. and J. H. Marden. 1997. Almost airborne. Nature 385: 403-404.
4. Marden, J. H. and M. G. Kramer. 1995. Locomotor performance of insects with rudimentary wings. Nature 377: 332-334.
5. Thomas, M. A., K. A. Walsh, M. R. Wolf, B. A. McPheron and J. H. Marden. 2000. Molecular phylogenetic analysis of evolutionary trends in stonefly wing structure and locomotor behavior. Proceedings of the National Academy of Science USA 97: 13178-13183.
6. Yanoviak, Stephen P., Robert Dudley, and Michael Kaspari. 2005. Directed aerial descent in canopy ants. Nature 433: 624-626.
Kısmi kanat diyerek yine işlevsel organlardan bahsediyoruz. Oysa zamanı bu işlevleri bile göremedikleri biraz daha geriye sarınca körelmeye başlamış bir organ ve henüz işlevselleşmemiş bir organ karşımıza çıkar. Körelen organ körelmemişse sahip canlıya göre dezavantaj oluşturur. Evrimleşen yeni organ da henüz işlevsel olmadığı için dezavantaj ortadan kalkmamış olur
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,723
Tepki puanı
642
Düşünce
Sünni
Bazıları kabul etmek istemese de yarasaların Evrim’i gizemini koruyor
 
Üst