Bütün İnsanları Hak Dine Davet Ediyorum!

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,825
Tepki puanı
353
Düşünce
Sünni
''2:190 -Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez.'' Şu ayet bile zaten birçok şeyi açıklıyor..
 

yeniçeri

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
927
Tepki puanı
617
Düşünce
Ateist
Fe izâ lekîtumullezîne keferû fe darber rikâbi hattâ izâ eshantumûhum fe şuddûl vesâka fe immâ mennen ba’du ve immâ fidâen hattâ tedaal harbu evzârahâ, zalike, ve lev yeşâullâhu lentasara minhum ve lâkin li yebluve ba’dakum bi ba’din vellezîne kutilû fî sebîlillâhi fe len yudille a’mâlehum.
Muhammed suresi 4 ayet

1. fe izâ: artık, bundan sonra olunca 2. lekîtum (u): karşılaştınız 3. ellezîne keferû: inkâr edenler 4. fe darbe: o zaman, derhal, hemen vurun 5. er rikâbi: boyunlar 6. hattâ izâ: oluncaya kadar 7. eshantumû-hum: onları güçsüz, zayıf bıraktınız 8. fe şuddû: o zaman kuvvetli tutun, bağlayın 9. el vesâka: bağlar 10. fe: bundan sonra, artık, nihayet 11. immâ: amma, ya veya, ister öyle ister böyle 12. mennen: ni'metlendirerek, lütfederek (bedelsiz) 13. ba'du: sonra 14. ve immâ: ve amma, ya veya, ister öyle ister böyle 15. fidâen: fidye alarak (bedel karşılığı) 16. hattâ tedaa: bırakana kadar 17. el harbu: harp, savaş 18. evzâre-hâ: onun ağırlıkları (silâhlar, levazımatlar) 19. zalike: işte bu 20. ve lev: ve eğer, şâyet 21. yeşâullâhu (yeşâu allâhu): Allah diler 22. lentasara (le intasara): elbette intikam alırdı 23. min-hum: onlardan 24. ve lâkin: ve lâkin, fakat 25. li yebluve: imtihan etmek için 26. ba'da-kum: sizin bir kısmınız 27. bi ba'din: bir kısmınız ile 28. vellezîne (ve ellezîne): ve onlar 29. kutilû: öldürüldüler 30. fî sebîli allâhi: Allah'ın yolunda 31. fe len yudille: o taktirde, o zaman boşa çıkarılmaz 32. a'mâle-hum: onların amelleri

1 - İmam İskender Ali Mihr: Artık kâfirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz (zayıf) bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin (esirleri sıkıca bağlayın). Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını (silâhlarını ve savaş levazımatını) bırakınca da onları, ister lütuf olarak (bedelsiz) veya fidye alarak (bedel karşılığı) (bırakın). İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi, elbette onlardan intikam alırdı. Ve lâkin (bu) sizin bir kısmınızı, diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir, o taktirde onların amelleri boşa çıkarılmaz.
 

agnoateist

Üye
Mesajlar
9
Tepki puanı
12
Düşünce
Agnostik
Mamo'u akbar!!! Elhamdurmamo, inşmamo cennete gideceğiz. Mamom lütfen cennetine al beni. Amom!
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,165
Tepki puanı
443
Düşünce
Ateist
Mete sahte peygamberdir, ona inanmayın. Gerçek peygamber benim, bana inanın. Tanrı Mamo değildir. Tanrı Hubaşma'dır. Yüceler yücesi sonsuz kudretli Hubaşma. O inananlarını esirgeyen koruyan inkarcılara amansız olandır.

Hubaşma'ya tapmayı kabul etmeyenler öldükten sonra yaban eşşek sürülerine çiğnettirilecektir. Eşşekler bunları tepe tepe parçalayacaklar, sonra yüce Hubaşma parçaları birleştirip diriltecek, eşşekler yine tepip parçalayacaklar ve bu sonsuza kadar sürecektir.

Hubaşma'ya ve bana inanmazsanız halleriniz nice ola... Çok acıklı olur. Bu duyuru karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Ama yine de içinizden gelebilir, İBAN numaramı yazmamda beis yok. GB34 0000 0900 0099 9867 13. Hubaşma sadakalarınızı kabul etsin. Sizi yaban eşekleri cehenneminden kurtarıp ehli eşek cennetine alsın amin.

12 - "Ey iman edenler! Peygamber ile gizli bir şey konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka veriniz."

Benim Muhammetten neyim eksik?
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,165
Tepki puanı
443
Düşünce
Ateist
Kuran'da iki yerde "din allahın olana kadar savaşın" yazar.

Bu pasaj yeryüzünde hiç bir zaman barış olmamasının, sürekli savaşın garantisidir. Çünkü illa bir yerlerde din allahın olmayacak, başka din olacak ve oraya savaş açmak gerekecek.

Kuran'da bunu destekler şekilde anlatılan Süleyman masalında, Süleyman'ın kuşu Hüdhüd gelip güneşe tapan bir milletin haberini getirdiğinde Süleyman hemen Allahtan başkaya tapan bir kavim olduğunu öğrenince orduların hazırlanmasını emreder. Onları güneşe tapmayı bırakıp Allaha tapmazlarsa ordusuyla gelip perişan edeceğini bildirir. İnanmayan açar Neml adı verilmiş bölümü okur, görür.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,165
Tepki puanı
443
Düşünce
Ateist
Bu masal tam bir skandaldır. Süleyman bir kuşu göremediği için kuşa şiddetli işkenceler yapacağını ve onu keseceğini söylüyor! Bu insanlık dışı skandal ifadelerle de kalmıyor.

Kuş allaha değil güneşe tapan bir kavim haberi getirince onlara mektup gönderip allaha tapmazlarsa ordusuyla gelip onları perişan edeceğini yazıyor. Onlar barış için hediye gönderiyorlar, hediyeyi kabul etmeyip tehditlerini tekrarlıyor. Ülkenin hükümdarının tahtını hırsızlıkla gaspedip getirtiyor.

Böyle zorbalıklarla insanların inançlarına karışıyor, inançları ile insanları yargılıyor ve tehditler ediyor. Ülkenizde insanlara zulüm ediliyor filan diye suçlasa neyse... Hiç öyle bir suçlama yok!

İnsanların inançları ile değil, eylemleri ile yargılanabileceklerini bilmeyen bir zorba masalının övgüyle anlatılması, net bir skandaldır.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,825
Tepki puanı
353
Düşünce
Sünni
Bu masal tam bir skandaldır. Süleyman bir kuşu göremediği için kuşa şiddetli işkenceler yapacağını ve onu keseceğini söylüyor! Bu insanlık dışı skandal ifadelerle de kalmıyor.

Kuş allaha değil güneşe tapan bir kavim haberi getirince onlara mektup gönderip allaha tapmazlarsa ordusuyla gelip onları perişan edeceğini yazıyor. Onlar barış için hediye gönderiyorlar, hediyeyi kabul etmeyip tehditlerini tekrarlıyor. Ülkenin hükümdarının tahtını hırsızlıkla gaspedip getirtiyor.

Böyle zorbalıklarla insanların inançlarına karışıyor, inançları ile insanları yargılıyor ve tehditler ediyor. Ülkenizde insanlara zulüm ediliyor filan diye suçlasa neyse... Hiç öyle bir suçlama yok!

İnsanların inançları ile değil, eylemleri ile yargılanabileceklerini bilmeyen bir zorba masalının övgüyle anlatılması, net bir skandaldır.
Hangi hikayeymiş bu?
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,165
Tepki puanı
443
Düşünce
Ateist
Nasıl şimdi yani, Neml adı verilmiş Kuran bölümünü açıp orada Süleyman masalını bile görüp okuyabilmekten aciz Müslümana ben mi Kuran'ını öğreteceğim? Bu nasıl olur? Kendi inandığı kutsal dediği kitabında bir konuyu bulmaktan aciz bir Müslüman?

Bu ama yani çok acayip! Kuran'ında ne yazdığını bilmeyen, açıp bakıp öğrenmekten aciz Müslümlerle karşı karşıyayız! Bu Kuran mahzende kilitli değil, gizli değil, saklı değil! Bir tıkın ucunda! Arama motorları bir sürü var! Buna rağmen yani şimdi bir Süleyman masalı açılıp okunamıyor Kuran'dan! Üstelik hangi bölümde geçtiğini de belirttiğim halde! Bunu bulmak on saniye almaz yahu! Arama motoru şak diye önüne getirir yani! Armut pişse ağzına düşse bu kadar kolay olmaz!

Örtelim de ölün bari Müslümanlar! Bu kadar acizlikle daha söylenecek bir söz kalmıyor!
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,825
Tepki puanı
353
Düşünce
Sünni
Nasıl şimdi yani, Neml adı verilmiş Kuran bölümünü açıp orada Süleyman masalını bile görüp okuyabilmekten aciz Müslümana ben mi Kuran'ını öğreteceğim? Bu nasıl olur? Kendi inandığı kutsal dediği kitabında bir konuyu bulmaktan aciz bir Müslüman?

Bu ama yani çok acayip! Kuran'ında ne yazdığını bilmeyen, açıp bakıp öğrenmekten aciz Müslümlerle karşı karşıyayız! Bu Kuran mahzende kilitli değil, gizli değil, saklı değil! Bir tıkın ucunda! Arama motorları bir sürü var! Buna rağmen yani şimdi bir Süleyman masalı açılıp okunamıyor Kuran'dan! Üstelik hangi bölümde geçtiğini de belirttiğim halde! Bunu bulmak on saniye almaz yahu! Arama motoru şak diye önüne getirir yani! Armut pişse ağzına düşse bu kadar kolay olmaz!

Örtelim de ölün bari Müslümanlar! Bu kadar acizlikle daha söylenecek bir söz kalmıyor!
YAV ACİZİM AT BAKALIM DİYORUZ NE BOŞ ADAMSIN YA PEWKRHĞWKERKĞHW. HİKAYEDEN BAŞKA BİŞEY ANLATTIĞIN YOK.
 
Üst