Bütün İnsanları Hak Dine Davet Ediyorum!

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
964
Tepki puanı
258
Düşünce
Sünni
''2:190 -Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez.'' Şu ayet bile zaten birçok şeyi açıklıyor..
 

yeniçeri

☆☆☆☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
927
Tepki puanı
617
Düşünce
Ateist
Fe izâ lekîtumullezîne keferû fe darber rikâbi hattâ izâ eshantumûhum fe şuddûl vesâka fe immâ mennen ba’du ve immâ fidâen hattâ tedaal harbu evzârahâ, zalike, ve lev yeşâullâhu lentasara minhum ve lâkin li yebluve ba’dakum bi ba’din vellezîne kutilû fî sebîlillâhi fe len yudille a’mâlehum.
Muhammed suresi 4 ayet

1. fe izâ: artık, bundan sonra olunca 2. lekîtum (u): karşılaştınız 3. ellezîne keferû: inkâr edenler 4. fe darbe: o zaman, derhal, hemen vurun 5. er rikâbi: boyunlar 6. hattâ izâ: oluncaya kadar 7. eshantumû-hum: onları güçsüz, zayıf bıraktınız 8. fe şuddû: o zaman kuvvetli tutun, bağlayın 9. el vesâka: bağlar 10. fe: bundan sonra, artık, nihayet 11. immâ: amma, ya veya, ister öyle ister böyle 12. mennen: ni'metlendirerek, lütfederek (bedelsiz) 13. ba'du: sonra 14. ve immâ: ve amma, ya veya, ister öyle ister böyle 15. fidâen: fidye alarak (bedel karşılığı) 16. hattâ tedaa: bırakana kadar 17. el harbu: harp, savaş 18. evzâre-hâ: onun ağırlıkları (silâhlar, levazımatlar) 19. zalike: işte bu 20. ve lev: ve eğer, şâyet 21. yeşâullâhu (yeşâu allâhu): Allah diler 22. lentasara (le intasara): elbette intikam alırdı 23. min-hum: onlardan 24. ve lâkin: ve lâkin, fakat 25. li yebluve: imtihan etmek için 26. ba'da-kum: sizin bir kısmınız 27. bi ba'din: bir kısmınız ile 28. vellezîne (ve ellezîne): ve onlar 29. kutilû: öldürüldüler 30. fî sebîli allâhi: Allah'ın yolunda 31. fe len yudille: o taktirde, o zaman boşa çıkarılmaz 32. a'mâle-hum: onların amelleri

1 - İmam İskender Ali Mihr: Artık kâfirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz (zayıf) bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin (esirleri sıkıca bağlayın). Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını (silâhlarını ve savaş levazımatını) bırakınca da onları, ister lütuf olarak (bedelsiz) veya fidye alarak (bedel karşılığı) (bırakın). İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi, elbette onlardan intikam alırdı. Ve lâkin (bu) sizin bir kısmınızı, diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir, o taktirde onların amelleri boşa çıkarılmaz.
 

agnoateist

Üye
Mesajlar
9
Tepki puanı
11
Düşünce
Agnostik
Mamo'u akbar!!! Elhamdurmamo, inşmamo cennete gideceğiz. Mamom lütfen cennetine al beni. Amom!
 
Üst