Bunları Biliyor muydunuz?

Kemal

☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
391
Tepki puanı
255
Düşünce
Agnostik
1- Atatürk’ün Tanrı’ya inandığını ama hiçbir dine inanmadığını,

2- Atatürk’ün de, Muhammed’in de cenaze namazının camide-mescitte kılınmadığını,

3- Atatürk’ün bir Mevlana hayranı olduğunu,

4- Papa 1.Leo’nun Büyük Türk imparatoru Attila önünde diz çöküp barış için yalvardığını,

5- Mısır’da 300 yıl egemen olan Memlük Devletini Arapların esiri olan Türk kölelerin isyan ederek kurduğunu, Yavuz tarafından yıkıldığını,

6- 16 milyon kişiyle soyu dünyada en çok devam eden insanın Cengiz Han olduğunu,

7- Osmanlı İmparatorluğunda padişah analarının tamamına yakınının Türk olmadığını,

8- Osmanlı padişahlarının hiç birinin Hacca gitmediğini,

9- Fethullah Gülen’in ve Said Nursi’nin hiç evlenmediğini ve hiç sakal bırakmadığını,

10- Said Nursi’nin ilk adının Said Kürdi olduğunu, soyadının Okur olduğunu, (Said Okur)

11- Said Nursi’nin Abdülhamit tarafından tımarhaneye atıldığını,

12- Said Nursi’nin hacca ve cuma namazlarına gitmediğini,

13- Muhammed’in annesinin, babasının, amcasının tek tanrıya inanmadığını, Kuran’a göre kafir sayıldığını ve ebedi cehennemliklerden olduğunu,

14- Türklerin tarihte en büyük vahşet ve katliamı Araplardan gördüğünü, Emevi Arapların Türkleri kılıç zoruyla Müslüman yapmak için 70 yıl boyunca savaştığını, 100.000’in üzerinde Türk’ün kesilerek ağaçlara asıldığını, on binlerce kız çocuğun cariye, erkek çocuğun köle yapıldığını,

15- İbrahim peygamberin Hintlerin kutsalı Brahman olduğuna dair güçlü ipuçları olduğunu,

16- Tevrat’ta İbrahim’in kurban etmek istediği evladının İshak olduğunu,

17- Tevrat’ta İsmail’in, Davud’un, Süleyman’ın, Lut’un peygamber olarak geçmediğini,

18- İbrahim’in babasının adının Tevrat’ta Tarah iken, Kur’an’da Azer olarak geçtiğini,

19- Namaz, oruç, abdest, hac, zekat, kurban, sünnet, cennet, cehennem, ahiret, Sırat köprüsü, cin, şeytan vb. inanışların İslam’dan önce de var olan putperest adet ve ibadetleri olduğunu,

20- Allah isminin putperestlerin inandığı en büyük tanrı olan El-İlah’tan geldiğini,

21- Uhud savaşında Hamza’nın ciğerini söküp çiğneyen Hind’in halife Muaviye’nin annesi olduğunu,

22- Muhammed’in 49 yaşındayken 6 yaşındaki Ayşe ile nikahlandığını, Ayşe 9 yaşına geldiğinde sokakta oyun oynarken alınıp 52 yaşındaki peygamberle gerdeğe sokulduğunu,

23- Muhammed’in evlatlığı Zeyd’in eşi Zeynep’ten hoşlandığını, Zeyd’den boşanan Zeynep’i de eşleri arasına kattığını,

24- Muhammed’in cariyeleriyle birlikte eş sayısının tam olarak bilinemediği ama aynı anda 9 kadınla evli olduğunu,

25- Tebbet suresinde beddua edilen Ebu leheb’in asıl adının Abdüluzza olduğunu ve Muhammed’in hem amcası hem de 2 kızının kayın pederi yani dünürü olduğunu,

26- Her namazda okunan Salli ve Barik dualarıyla Allah’tan, yaşamadıkları halde peygamber ve ailesine salat etmesini ve İbrahim peygamber zenginliği vermesinin istendiğini,

27- Putperestlerin de İslam öncesi Hacda tavaf, Arafat’a çıkma, Safa ve Merve arasında 7 kez gidip-gelme, Hacerül Esved taşını öpme ve şeytan taşlama yaptığını,

28- Kur’an’da ezan, sünnet, Kabir azabı, Sırat köprüsü, Ramazan ve Kurban bayramı, teravih ve bayram namazı, mehdi ve deccalin yazılı olmadığını,

29- İnsanın çamurdan yaratılış hikayesinin ve tufan efsanesinin Eski uygarlıklarda Sümer, Mısır ve Roma yazıtlarında da geçtiğini,

30- Kur’an’da, güneşin kara bir balçığa battığı, yıldızların şeytanları taşlamak için ateş tanesi olduğu, Allah tutmasa gökteki yıldızların dünyaya düşeceği, meninin bel ve göğüs arasından geldiği, tatlı suda mercan yetiştiği vb. onlarca bilimdışı ayet olduğunu,

31- Yavuz Selim’in Şah İsmail tehlikesinden dolayı görevlendirdiği Kürt lideri İdris Bitlisi eliyle büyük bir Alevi Türkmen kıyımı yaparak Doğuyu sünnileştirdiği, İdris Bitlisi’nin Selimname adlı kitabında 40.000′den fazla Kızılbaşı katlettiklerini yazdığını,

32- Muhammed’in de, Fatih’in de cenazesinin iktidar kavgası nedeniyle 3 gün ortada kaldığını ve cesetlerinin kokuştuğunu,

33- Muhammed’in gençliğinde kan dökülmesi günah sayılan haram aylarda kabileler arası Ficar Savaşlarına katıldığını ve Berâ Mula’ib el- Esinne’yi yaralayarak kan döktüğünü,

34- Vahiy katiplerinden ikisinin “Ayetleri Muhammed uyduruyor” diyerek dinden döndüğünü,

35- İslam’ın dört halifesinden üçünün öldürüldüğünü,

36- Yezid döneminde Mekke ve Medine’ye saldırıldığını, Harra katliamında Medine’de onbine yakın müslümanın öldürüldüğünü, kadınlara tecavüz edildiğini, sahabenin kökünün kurutulduğunu,

37- Kabe’nin Emevi döneminde 2 kez saldırıya uğradığını, yakılıp yıkıldığını, yeniden yapıldığını,

38- Korunduğu söylenen Kabe’nin 929 yılında Karmatilerce basıldığını, tavaf edenlerin katledildiğini ve Hacerülesved taşının sökülüp götürüldüğünü, 22 yıl sonra iade edildiğini, Kabe’nin birçok kez sel ve yangın gibi afetlere maruz kaldığını,

39- Cuma gününün İslam öncesi dönemde Ka’b ibn Lu’ey tarafından haftalık ibadet günü seçildiğini ve buna Yevmu’l Arûba (Araplık günü ya da Açıklama günü) denildiğini,

40- Ahzap suresi 56. ayetinde Allah ve meleklerinin peygambere salat edip salavat getirdiğini yazdığını,

41- Nisa suresi 10-12. ayetlerindeki miras paylaşımı oran hesaplarında matematik hatası olduğunu, bu hatayı giderebilmek için Halife Ömer döneminde Avl hesabı denen bir yöntem uydurulduğunu,

42- Ahzap suresi 50. ayetinde peygambere kendisiyle birlikte göç eden amca kızları, hala kızları, teyze kızları, dayı kızlarının, kendisini hibe eden tüm kadınların, mehirini vermek suretiyle hoşlanıp da aldıklarının, savaşlarda ganimet olarak elde ettiği cariyelerin helal kılındığını,

43- Hac’da tekrarlanan;
"Lebbeyk! Allahümme lebbeyk!
Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk!
İnne’l-hamde ve’n-ni’mete!
leke ve’lmülke lâ şerike leke"
telbiyesinin putperestlerden kalma olduğunu, onların da;

"Lebbeyk allahümme lebbeyk.
La şerike leke illa şerikun huve lek.
Temlikuhu ve ma-melek"
dediğini,

44- Allah’ın selamı diye dayatılan "Selamünaleyküm" ün Yahudi selamı olduğunu, İbranice "Şalomaleyhim" ( Shalom Aleihem ) olarak 2300 senedir kullanıldığını,

45- Muhammed ve 4 halifenin yaşamı hakkında İslam tarihi dışında hiçbir tarihi kanıt olmadığını, Muhammed’in mektupları ve kutsal emanetler diye sergilenenlerin sahte olduğunu,

46- Kutsal kitap olarak inanılan Kur’an, İncil, Tevrat ve Zebur’un hiçbirinin orijinalinin olmadığını,

47- Tahrif edildiği iddia edilen İncil ve Tevrat’ın Kur’an’da ve hadislerde tasdiklendiğini, Tahrifat iddalarının erken dönem müslümanlarına ait olmadığı, sonraki dönemlerde ortaya atıldığını,

48- Muhammed’i büyüten, bakan, onu putperestlerden koruyan, Mekke’nin en saygın insanlarından olan amcası ve Ali’nin babası Ebu Talip’in müslüman olmadığını, ölüm döşeğindeyken bile müslümanlık teklifini reddettiğini,

49- Sünnilerce fuhuştan farksız görülen ve hadisle neshedildiği öne sürülen; kısa süreli (saatlik, günlük, haftalık) evlilik olan mut’a nikahının Kur’an’da olduğunu ve günümüzde İran’da uygulandığını,

50- Şiilerce, zinanın cezası olarak uygulanan recmin (taşlayarak öldürme) Muhammed zamanında da uygulandığının ve Kuran’da recm ayetinin olduğunun ama keçi tarafından ayetin yendiğinin iddia edildiğini,

51- Fransız İhtilalinden hemen sonra hükumetin yasa çıkararak isyan eden Vendee halkını kadın-çocuk demeden katlettiğini ve yaklaşık 117.000 kişinin öldürüldüğünü,

52- Osmanlı’da kardeş katlinde rekorun 3. Mehmet’te olduğunu ve tahta çıktığı gün 19 kardeşini boğdurttuğunu,

53- İstanbul’un fethi için “Hilal’in Haç’a zaferi” dendiğini, halbuki hilal’in Bizans’ın da simgesi olduğunu ve islam’dan önce bu simgeye sahip olduğunu,

54- Hilal simgesinin Sümerlere kadar dayandığını, İslam öncesi Türklerin de simgesi olduğunu, Göktürk sikkelerinde ay-yıldızın yer aldığını,

55- İstanbul’un fethinin sembollerinden Ulubatlı Hasan’ın uydurma olduğunu,

56- Gemilerin karadan yüzdürülerek Haliç’e sokulduğu efsanesinin hiçbir kanıtının olmadığını,

57- Osmanlı padişahları içinde içki içmeyen padişahın bilinmediğini,

58- Lozan antlaşmasından sonra mübadele sonucu Yunanistan’a gönderilen 193.000 Karaman’lı Hristiyanın hiç Rumca bilmediğini ve Türk olduğunu,

59- Köleliğin 3 büyük dinde de meşru olduğunu, Tevrat, İncil ve Kur’an’da geçtiğini ama hiçbirinde kaldırılmasından söz edilmediğini biliyor muydunuz?
 

Orhan Yolcu

☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
514
Tepki puanı
368
Düşünce
Agnostik
Atatürkün Mevlanayı sevdiğini yeni duydum.
 
Üst