Cariyelere Neden başörütüsü yasak???

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,773
Tepki puanı
650
Düşünce
Sünni
Müslümanlar Hendekte Medine’yi korurken, Medine’yi birlikte koruyacaklarına dair anlaşma yapan Beni Kurayza anlaşmayı bozdu. Yetmez gibi düşmanla işbirliği yaptı. da yetmezmiş gibi Medine üzerine baskınlar düzenleyerek, Müslüman âile ve çocukları kılıçtan geçirme teşebbüsüne bile kalkıştılar.
Peygamberin tahkik ve sulh için gönderdiği heyete hakarette bulundular ve savaşı tercih ettiler. Yenilince haklarında hüküm vermek üzere de Peygamberden bir hakem tayin edilmesini istediler. Peygamberimiz,
"Ashabımdan istediğinizi hakem olarak seçiniz." buyurdu. Kurayzaoğulları,
"Biz, Sa'd bin Muaz'ın vereceği hükme göre teslim oluruz." dediler.
Sad bin Muaz Yahudilerin şeriatında ne varsa onun uygulanmasını söyledi. Olay budur
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,091
Tepki puanı
1,652
Düşünce
Ateist
Beni Kurayza birleşmiş Arap kabileleri ile savaşmaya kalkışacak kadar aptal değil. Anlaşmayı bozmuş olmaları söz konusu olamaz.

Fakat Arapların birleşip bir Yahudi soykırımı planladıklarını biliyorlar. Tüm birleşik Arap kabileleri ile başa çıkamayacaklarını da biliyorlar. Beni Nadr kabilesi bu durumda en iyi seçeneğin sürgün gitmek olduğuna karar vermişti ve bu yapıldı. Tabii sürgün de bir soykırımdır ama katliam kadar kötü değildir. Bunu örnek alan Beni Kurayza da biz de sürgün gidelim kan dökülmesin dediler. Nasıl olsa bu Araplar yarımadayı Araplaştıracak ve Yahudi bırakmayacaklar. Öldürülmektense gidelim.

Fakat rivayetlere bakmaya devam edersek Muhammed, Beni Nadr sürgün gidince savaş olmadı deyip orduya istirahat verince Cebrail savaş kıyafetleri ile çıkagelmişmiş de Beni Kurayza üzerine de yürümesini söylemişmiş.

Anlaşılıyor ki bir kana susamışlık vardı ve Beni Nadr sürgün gidip savaş olmayınca kan dökememişler, vahşet tatmin olmamıştı. Beni Kurayza savaşsın da kan dökelim diye savaşa tahrik etmek için hurmalıklarını söktükleri Kuran'da yazıyor. Onu oraya biz yazmadık. Beni Kurayza buna rağmen tahriklere kapılmayıp savaşmıyor. Sürgün gitme isteği ile teslim oluyor. Fakat kan dökmek bir kere göze kestirildi ya, hepsi elleri bağlanıp kafaları kesilerek bir çukura dolduruluyor. Ali de cellat.

İslam tarihinde kendi elleriyle bizzat yazdıkları bunlar. Bundan tüyleri ürpermeyene ben insan demem.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

virac

☆☆☆
Üye
Mesajlar
796
Tepki puanı
139
Düşünce
Deist
İslamda had ve tazir ayrımı vardır. Had değişmez ve Kuran’da hududullah ile ifade edilir. Tazir ise hüküm koyucunun hükmü koyma sebebine göre değişkenlik arz eden bir olgudur. Herşeyi değişmez kabul etmek ne kadar yanlışsa, herşeyi değişebilir kabul etmek de o kadar yanlıştır. Çünkü çağın moda anlayışları bizim için mutlak doğru ve ölçü kabul edilemez.
Kuran’ın tamamı Allah kelamıdır ama içinde kul sözlerinden aktarımlar da vardır. Bunları bize aktaran yine Allah’tır. Zaten hadislerle ayetlerin üslubu bariz farklıdır
Kuran bu dinin kitabıdır ama bu kitaptaki her şey din değildir. Kurandaki her şey evrensel değildir; bununla beraber Kuranda bölgesel, zamansal hükümlerde vardır. Tarihselci olarak anılan kimseler de bunu kendince delilleri ile hem akademi de ve hem de halka arz etmektedir. Akılcı değiller, nefsin arzusu ile ilgilenmiyorlar; ilgili ayet o dönem için miydi yoksa değil miydi? Eğer öyleyse neden şartlarımıza göre o hüküm hakkında düşünmüyoruz da, şartlarımıza o hüküm zamanına dönüştürmeye çalışıyoruz? Kısacası Tarihselciler, Kuranda Allah'ın evrensel hükümler değil, dönemiyle alakalı tarihsel hükümler koyduğunu söylerler. Buna göre, ulemanın da takdiri üzere dönemine uygun yeni ictihadlar yapılabilir. Özeti budur.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,091
Tepki puanı
1,652
Düşünce
Ateist
Ben rivayetlere önem vermem. Fakat bu rivayetler Kuran pasajı ile desteklendiği için önemsiyorum. Böyle bir örtüşme varsa bu önemli bir belirtidir. Çünkü Kuran'ın çok fazla değişmediğini biliyoruz. İyi ki de değiştirmemişler. Çünkü bunu okumak ibadet sayılıyor, değişmemesini buna borçlu. İyi ki de öyle saymışlar, yoksa kuşa çevirirler ve bir çok bilgi kaybolurdu.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,773
Tepki puanı
650
Düşünce
Sünni
Kuran bu dinin kitabıdır ama bu kitaptaki her şey din değildir. Kurandaki her şey evrensel değildir; bununla beraber Kuranda bölgesel, zamansal hükümlerde vardır. Tarihselci olarak anılan kimseler de bunu kendince delilleri ile hem akademi de ve hem de halka arz etmektedir. Akılcı değiller, nefsin arzusu ile ilgilenmiyorlar; ilgili ayet o dönem için miydi yoksa değil miydi? Eğer öyleyse neden şartlarımıza göre o hüküm hakkında düşünmüyoruz da, şartlarımıza o hüküm zamanına dönüştürmeye çalışıyoruz? Kısacası Tarihselciler, Kuranda Allah'ın evrensel hükümler değil, dönemiyle alakalı tarihsel hükümler koyduğunu söylerler. Buna göre, ulemanın da takdiri üzere dönemine uygun yeni ictihadlar yapılabilir. Özeti budur.
Delillerini olaylar özelinde tek tek değerlendirmek daha doğru olur. Çünkü haklı ve haksız oldukları noktalar var
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,091
Tepki puanı
1,652
Düşünce
Ateist
Tarihselciler, Kuranda Allah'ın evrensel hükümler değil, dönemiyle alakalı tarihsel hükümler koyduğunu söylerler.
Bu söyledikleri evrensel değil olarak doğru. Allahın hüküm koyduğu olarak ise yanlış. Allah evreni yaratmış olsa evrensel hüküm koymuş olmalıydı. Yani tarihselciler bu görüşleri içinde çelişkiye düşüyorlar.

Buradan çıkan sonuç, allah evreni yaratan filan değil, cahil çöl yağmacılarının tanrısı. Kafalarından kendileri gibi bir tanrı uydurup adına Allah demişler. Allah diye bir şey yok. Bu apaçık anlaşılıyor. Allahın olmadığının en sağlam kanıtı Kuran'dır.

Ne yani şimdi Allah olsa göndere göndere bunu mu gönderecekti? Hüre hür köleye köle dişiye dişi kısas edilir yazan bir kitap! Yok artık! Bunu cahil çöl yağmacılarının yazdığı öyle apaçık ki, bundan daha apaçık ve net bir konu bulmak zordur. Öyle her konudan emin olmak çok kolay değildir. Ama bu konudan rahatlıkla emin olunabilir. Bunu cahil çöl yağmacılarının yazdığı son derece kesin.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,773
Tepki puanı
650
Düşünce
Sünni
Ne çöl yağmacılarıymış arkadaş, gelecekten verdikleri tüm haberler şimdiye kadar doğru çıktı:)
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,091
Tepki puanı
1,652
Düşünce
Ateist
Şimdi şunu da açıklığa kavuşturalım: Kuran, Hristiyan Arap rahiplerin yeni bir mezhep ve hatta belki yeni bir din oluşturma amaçlı hazırlık çalışmaları niteliğinde yazdıkları protokuran yani Kuran öncülü diyebileceğimiz risalelerden derlenmiştir.

Bu Hristiyan Arapların bu gün torunları Lübnan'da yaşamaktalar.

Kuran oluşturulunca derlendiği risaleler imha edilmiştir. Fakat görüldükleri yerde yok edilmelerine rağmen bazı örnekleri ele geçmiştir. Bunlar Kuran'daki bir sure adı verilen bölümünü içeren risalelerdir. Bundan anlıyoruz ki bir risale bir sure adlı bölüm olarak Kuran'a geçirilmiş.

Tabii Emevi meliklerin keyfine göre eklemeler çıkarmalar da yapılmış. Son şekli bu, tamam diye karar verildiğinde risaleler imha edilmiş ve başka risale bulunursa da imha edilmesi emredilmiş.

Emevi melikler son şeklini verdikten sonra bunun artık değiştirilmesini yasaklamışlar. Bunu tapınırken okuyacaksınız diye de emretmişler ki artık sürekli okuna okuna bu kalıplaşmış, değiştirilmesi olasılığı bırakılmamış. Bunu biz yazdık koruyacak olan da biziz diyen, Emevi melikler. Allah filan değil. Kuran'da konuşan Emevi meliklerdir. Bu kitap denen ama kitap olmayan karma karışık derleme, Emevi meliklerin insanlığa hediyesidir. Böyle belalı hediye de tarih boyunca görülmedi! Frankeştayn'ın yarattığı canavar gibi bir hediye. Ne İncil, ne Tevrat bu kadar soruna yol açmamıştır.

Ama sorunlar ilerlemenin kamçısıdır. Dogma olmasa bilimin değerini anlayamazdık.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,091
Tepki puanı
1,652
Düşünce
Ateist
Tevrat Yahudilerin bir yurt edinmesini amaçlayan bir yazımdır. Yahudiler nedendir bilinmez, biraz hiperaktif gibi bir şeyler. Rahat duramıyorlar. Haydiii kalkıp gidiyorlar Mısır'a. Olmadı haydiii kalkıp geri geliyorlar. Bu tavırları yerli halklarda rahatsızlık oluşturuyor. Tevrat bunları şöyle bir rahat duran yerinde oturup özellikle ticaretle uğraşır duruma getirmek için yazılmıştır. Bir yurt edinmek için birilerini yurdundan etmek gerektiği için Tevrat çok sert bir üslupla yazılmıştır. Bunu çok rahat görürüz. Çölde geçirdikleri ve savaşa hazırlandıkları dönem açıkça gerilla eğitim kampı anlatımı gibidir. Tüm anlatımlar bunların yurt edinmek için savaşa hazırlandıklarını göstermektedir. Tevrat'ın tümü neredeyse bu temayı işler. "Vaat edilen toprakları alın!"

Yurt edinilince ortaya yeni bir din atıp ortalığı sakinleştirme ihtiyacı doğmuş ve Hristiyanlık icat edilmiştir.

Tekrar şu Yahudiler geldi yerleşti tamam ama artık bunları tekrar atsak gitseler nasıl olur düşüncesi ile de İslam yaratılmıştır.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,091
Tepki puanı
1,652
Düşünce
Ateist
Dünyayı iki ırkın değiştirdiğini söyleyebiliriz: Biri İsrailliler, biri Türkler. İsrail'in çok fazla katkısı olmuştur, Türkler ona kıyasla pek bir şeye imza atmamışlardır ama Türk kelimesi türek'ten gelir. Bunlar da bir sene şöyle rahat yerlerinde oturmamış, sürekli hareket halinde olup tüm dünyayı yerinden kaldırmış, tedirgin etmişlerdir. Nüfusları arttıkça oraya buraya saldırmışlardır. Bir Türk at binicisi öyle yetenekliydi ki at dört nala koşarken atın üzerinden kayıp altından geçip öbür yandan tekrar sırtına binebilir, düşmezdi. Çok iyi çelik döverler, hafif ve esnek kılıç yapmayı çok iyi bilirlerdi. İki ellerini bırakıp dört nala koşan at üstünde ok atabilirlerdi, at ile adeta bütünleşirlerdi. Bunun sırrı atlarına çok iyi bakmaları, atlarını en yakın dost gibi görmelerindedir. Atını doyurmak kendini doyurmaktan öncelikliydi. Alfabelerinin Sümer ve Mısır kadar eski olduğu iddia ediliyor ama Çin, Türkoloji araştırmalarını engellediği için bu konuda veri elde edilemiyor.

Türkler türek oldukları için kadına çok değer vermelerine rağmen kısır kadınları hor görürlerdi. Kadına bu kadar değer veren başka toplum her halde yoktur. Bozkurdu örnek alırlardı ve bozkurtlarda sürü liderinin eşi asena diye adlandırılır, eşi yokken sürüyü o yönetir. Türkler tamamen bozkurdu örnek almış ve simge yapmışlardır.

Avrupa kültürü tüm dünyaya egemen, dünyayı en fazla Avrupan, yani tarihsel kökende Aryanlar değiştirdi denecek olursa değildir. Aryanları Yahudiler yönlendirdi, Türkler tedirgin edip uyandırdı. Türk tedirginliği olmasa Avrupa uyanmazdı.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,773
Tepki puanı
650
Düşünce
Sünni
ProtoKuran risalelerini yazdığı iddia edilen Hristiyan rahipler kimdir? Nerede, ne zaman, nasıl yazdılar? Delilleriyle ortaya koymadan bu iddia bir anlam ifade etmiyor
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,773
Tepki puanı
650
Düşünce
Sünni
Bunları kimler, nerede, ne zaman, nasıl derledi? Bu soruların da delilleriyle cevaplanması gerekir
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,773
Tepki puanı
650
Düşünce
Sünni
Hangi Emevi halifeleri, nerede, ne zaman, nasıl ekleme çıkarma yaptılar? İmha emrini kimler, nerede, ne zaman, nasıl verdi? Bu halifeler madem Halife, o zaman kimin halifesi? Ülkeleri nerede, ne zaman, nasıl kuruldu, kimler kurdu? Bu sorulara delilleriyle cevap vermek gerekir
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,773
Tepki puanı
650
Düşünce
Sünni
Yahudiler sebepsiz neden dolaşıp durdular? Yeni bir yeri ele geçirmek için neden eski yerlerinde değil de çölde eğitim kampı yaptılar? Tevrat’ı kimler, nerede, ne zaman, nasıl yazdı? Aynı sorular Hristiyanlık ve İslam için de geçerli. Bu sorulara delilleriyle cevap vermek gerekir
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,773
Tepki puanı
650
Düşünce
Sünni
Tabi Müslüman alimlerin günümüz bilimine katkılarında İslamın ilme verdiği önemin etkisini de belirtmekte fayda var
 

alemdar27

☆☆☆
Üye
Mesajlar
782
Tepki puanı
159
Düşünce
Deist
Sorularınızın tamamının cevabı en başta verdiğiniz linkte zaten var
Samimi söylüyorum sizin beyniniz sulanmış. Linkini verdiğimSitede diyor ki cariye kadınların avret yerleri diz kapağı ile göbek arasıdır tıpkı erkekler gibi yani buradan şunu mu anlayalım cariye bir bayan çarşıda sağda solda memelerini açarak gezebilir mi. Ya arkadaş bu aptal dini savunacağım diye kendinizden değerlerinizden vazgeçmeyin lütfen. Biraz sağduyulu düşünün yaaa sizden çok birşey istemiyoruz. Normal kadının saçının telinin hesabını yapan din cariyelerin memesini açarak gezmesine nasıl müdade eder, yapmayın etmeyin lütfen. İkiyüzlüce, münafıkça, adice, ayrıştırıcı bir uygulama bu. Benim esas şaştığım ise dinin kadınlara bakışının bu olduğunu bile bile kadınlar hayla bu aptal şeyin içerisinde nasıl olabiliyorlar anlamıyorum
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,773
Tepki puanı
650
Düşünce
Sünni
Samimi söylüyorum sizin beyniniz sulanmış. Linkini verdiğimSitede diyor ki cariye kadınların avret yerleri diz kapağı ile göbek arasıdır tıpkı erkekler gibi yani buradan şunu mu anlayalım cariye bir bayan çarşıda sağda solda memelerini açarak gezebilir mi. Ya arkadaş bu aptal dini savunacağım diye kendinizden değerlerinizden vazgeçmeyin lütfen. Biraz sağduyulu düşünün yaaa sizden çok birşey istemiyoruz. Normal kadının saçının telinin hesabını yapan din cariyelerin memesini açarak gezmesine nasıl müdade eder, yapmayın etmeyin lütfen. İkiyüzlüce, münafıkça, adice, ayrıştırıcı bir uygulama bu. Benim esas şaştığım ise dinin kadınlara bakışının bu olduğunu bile bile kadınlar hayla bu aptal şeyin içerisinde nasıl olabiliyorlar anlamıyorum
O sitede o uygulamanın o dönemin ihtiyacına göre o insanların bir uygulaması olduğu da yazıyor. Yani günümüz için bir anlam ifade etmiyor
 

alemdar27

☆☆☆
Üye
Mesajlar
782
Tepki puanı
159
Düşünce
Deist
O sitede o uygulamanın o dönemin ihtiyacına göre o insanların bir uygulaması olduğu da yazıyor. Yani günümüz için bir anlam ifade etmiyor
Ya dostum sen sorunlu musun kuran hükmü ilelebet geçerli değil mi yani şu anda işid Suriye’deki elde etmiş olduğu cariyelere bu uygulamayı yapıyor bu doğru bir şey mi
 

alemdar27

☆☆☆
Üye
Mesajlar
782
Tepki puanı
159
Düşünce
Deist
O sitede o uygulamanın o dönemin ihtiyacına göre o insanların bir uygulaması olduğu da yazıyor. Yani günümüz için bir anlam ifade etmiyor
Velevki o dönem yapılmış olsa dahi bu doğru bir şey mi. Hani adam diyor ya senin okuduğun mektebin.......
Bu gibi durumlarda bunu savunanlara sadece şunu söylüyorum inşallah senin kardeşin Bacın annen bu cariye hükmüne düşer de o zaman anlarsın. Yoksa başka türlü anlamayacaksınız.
 
Üst