Mesajlar
141
Tepki puanı
9
Düşünce
Muvahhid
Dininden dönenin ceza olarak öldürüleceği hükmü Kur’ân-ı Kerîm’de yoktur. Hatta ve hatta aksini ispatlayan inanç özgürlüğne ve de Gayrimüslimlerin İslam devletinin idaresi altında yaşayabileceğne dair birçok ayet vardır.

Bakara Suresi 256. Ayet : Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tâğûtu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.


Yûnus Suresi 99.Ayet : Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekün iman ederlerdi. Böyle iken sen mi mü'min olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?

Kehf Suresi 29. Ayet : De ki: "Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin." Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. (Susuzluktan) feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriyiği gibi, yüzleri yakıp kavuran bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir! Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir.


Mumtehine Suresi 8.Ayet : Allah sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah âdil davrananları sever.


İslâm hukuk âlimleri bu hükmü, “Dinini değiştireni öldürün” meâlindeki hadisle Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ali’nin bazı uygulamalarına dayandırmışlardır. Hadisin farklı sözler ihtiva eden başka rivayetleri de vardır. Bunlardan birinde “dinini terkeden ve cemaatten ayrılan”, bir başkasında “Allah’a ve Resulü’ne karşı savaşmak üzere (dinden veya itaatten) çıkandır” buyurulmuştur (Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 1). Ebû Hanîfe, İbn Şübrüme, Sevrî, Atâ, Hasan-ı Basrî gibi büyük fıkıhçılar, kadınların öldürülmesini yasaklayan hadislere dayanarak mürted kadının (bir kısmına göre çocuğun) öldürülemeyeceği, başka yollardan İslâm’a kazandırılmaya çalışılacağı hükmünü benimsemişlerdir. Bu ictihadın bir dayanağı da “kadınların tabii olarak savaşçı olmamaları, bu sebeple dininden dönen kadının İslâm toplumundan ayrılıp karşı tarafa geçerek müslümanlara karşı savaşma ihtimalinin zayıf bulunduğu”dur. Bundan da çıkan sonuç, mürtedin öldürülmesinin “dinden dönme suçuna” değil, “müslümanlara karşı savaşma” suçuna bağlı ve böyle bir tesbite dayalı bulunduğudur.

Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ali’nin uygulamaları, yalnızca dinden dönme suçuna değil müslümanlara karşı savaş açma, devletin kanun ve kararlarına karşı toplu isyan gibi suçlara yöneliktir. M. Reşîd Rızâ Nisâ 4/90’in tefsirinde (V, 325-328) ve Fetâvâ’sında (IV, 1539-1544), mürtedin sırf dininden döndü diye öldürülemeyeceği tezini güçlü delillere dayanarak savunmuştur.
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 341-343

Lütfen ayet cımbızlayıp aşağıya yazmayın.
 

DemoKratos

Vlll ☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
6,763
Çözümler
1
Tepki puanı
3,995
Düşünce
Ateist
Kuran'da hicret etmeyenleri dinden dönmüş münafıklar olarak gösterip öldürülmeleri emredilir. Yani Kuran'da yazıyor. Yanlış hatırlamadıysam 4. bölümde.
 

DemoKratos

Vlll ☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
6,763
Çözümler
1
Tepki puanı
3,995
Düşünce
Ateist
İslam devletinde muslim olmadan yaşamanın tek yolu kitap ehli denilen iki dinden olup zımmi statüsüne girip cizye ödemektir. Tevbe adlı bölüm bunu açıkça belirtir. Müşriklerin hayat hakkı yoktur. Müşrikler içine ateistler deistler de girer. Çünkü allah yok deyince hüküm insanlarda olur, bu da şirktir. Din yok deyince de aynı.

Herkes gözünü iyice açsın. Özellikle islama amaaaan yazıııık diye acıyan tatlısu hümanistleri. Bu yobaz vahşiler hepinizi keserler, ben söylemiş olayım. İran'a bakın, öğrenin. Şah devrilsin diye yobazlığa destek veren sosyalist budalaları Tahran caddelerinde elektrik direklerine dizi dizi astılar. Kuduz, başı okşanarak tedavi edilmez.
 

Part-Time God

ll ☆
Süresiz Yasaklı
Mesajlar
635
Tepki puanı
1,022
Düşünce
Ateist
Tamam sanırım buldum:
  • "Gemi var ya, o, denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. (Çünkü) onların gideceği yerde her (sağlam) gemiyi gaspetmekte olan bir kral vardı.
  • Erkek çocuğa gelince, onun anne babası, mümin kimselerdi; çocuğun onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk.
  • Böylece istedik ki, rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin.
  • Duvara gelince o, şehirde iki yetim çocuğun idi; altında da onlara ait bir define vardı; babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte, hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur."
Kehf suresinin 79-82. ayetleri. Diyanet çevirisi kullanılmıştır.
 

Ahlaksız

lll ☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,747
Tepki puanı
1,400
Düşünce
Ateist
Aynen ben de şaşırdım.
Tamam sanırım buldum:
  • "Gemi var ya, o, denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. (Çünkü) onların gideceği yerde her (sağlam) gemiyi gaspetmekte olan bir kral vardı.
  • Erkek çocuğa gelince, onun anne babası, mümin kimselerdi; çocuğun onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk.
  • Böylece istedik ki, rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin.
  • Duvara gelince o, şehirde iki yetim çocuğun idi; altında da onlara ait bir define vardı; babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte, hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur."
Kehf suresinin 79-82. ayetleri. Diyanet çevirisi kullanılmıştır.
Kehf suresi 74.ayet şöyle;
Yine gittiler; sonunda bir erkek çocuğa rastladılar, o hemen onu öldürdü. Musa: "Bir cana karşılık olmaksızın masum bir cana mı kıydın? Doğrusu pek kötü bir şey yaptın" dedi.
80.ayette ise,bu çocuğun neden öldürüldüğü açıklanmakta;
"Oğlana gelince; onun ana babası inanmış kimselerdi. Çocuğun onları azdırmasından ve inkara sürüklemesinden korkmuştuk.
Yani Kuran'a göre,benim gibi İslam aleyhinde yazı yazan,söz söyleyen herkes öldürülmelidir..
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
14,412
Tepki puanı
1,097
Düşünce
Sünni
Çocuğunun çükünü kesen,ineğin derisini yüzen,rahatlıkla dinden çıkanın kafasını keser..
Çocuğun derisinden bir parçayı keserek alma işlemi olan sağlığa yararlı bir fiil ile ve çoktan ölmüş bir hayvanın derisini yüzmek ile insanın kafasını kesmeyi bir tutmanız sizin İslamı inkarı dogma haline getirmiş bir tip olduğunuzu gösteriyor.
Kuran'da kehf suresinde,bir çocuğun (anne ve babasını,gelecekte yoldan/dinden çıkarabilme ihtimali yüzünden) öldürülmesinin caiz/meşru/helal olduğu yazar..
Hz Hızır Azrail gibi görevlidir. Bu yüzden İslam tarihi boyunca hiç kimse bir çocuğun (anne ve babasını,gelecekte yoldan/dinden çıkarabilme ihtimali yüzünden) öldürülmesinin caiz/meşru/helal olduğu iddiasında bulunmamıştır.

Eleştirdiğiniz şey İslam değil kendi iğrenç bilinçaltınız
Yani Kuran'a göre,benim gibi İslam aleyhinde yazı yazan,söz söyleyen herkes öldürülmelidir..
Hz Peygamberin dinden dönenleri öldürmemesi sadece düşmanla işbirliği yapıp vatana ihanet edenlerin öldürülmesini istemesi yazdıklarınızın kendi bilinçaltınızın yansımaları olduğunu gösteriyor
 
Yazan tarafından düzenlendi:

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
14,412
Tepki puanı
1,097
Düşünce
Sünni
Kuran'da hicret etmeyenleri dinden dönmüş münafıklar olarak gösterip öldürülmeleri emredilir. Yani Kuran'da yazıyor. Yanlış hatırlamadıysam 4. bölümde.
Ayetin nüzul sebebinin Mekke’de yaşayan, gerçekte putperest oldukları ve müslümanlar aleyhine faaliyette bulundukları halde Medine’ye geldikçe veya müslümanlarla karşılaştıkça kendilerini onlardanmış gibi gösterenler olduğunu zikredilmektedir (V, 200 vd.; İbn Kesîr, II, 354). Müslümanlarla savaş durumunda olan gayri müslimler ve bunlara yardımcı olanların ele geçirildiklerinde esir edilmeleri, gerektiğinde öldürülmeleri savaş halinin tabii sonuçlarındandır.

Ancak aranızda anlaşma bulunan bir topluluğa katılan, yahut sizinle veya kendi halkıyla savaşmaktan dolayı göğüslerinde sıkıntı duyarak size gelenler hariç... ALLAH dileseydi onları başınıza musallat eder ve onlar da sizinle savaşırdı. Sizi yalnız bırakır, sizinle savaşmaz ve size barış önerirlerse ALLAH sizin onlara saldırmanıza izin vermez. (4:90)

@fameraft ın dediği gibi:

Ateistin cımbızını alınca elinde bir argümanı kalmıyor. Çok ilginç.
İslam devletinde muslim olmadan yaşamanın tek yolu kitap ehli denilen iki dinden olup zımmi statüsüne girip cizye ödemektir. Tevbe adlı bölüm bunu açıkça belirtir. Müşriklerin hayat hakkı yoktur. Müşrikler içine ateistler deistler de girer. Çünkü allah yok deyince hüküm insanlarda olur, bu da şirktir. Din yok deyince de aynı.

Herkes gözünü iyice açsın. Özellikle islama amaaaan yazıııık diye acıyan tatlısu hümanistleri. Bu yobaz vahşiler hepinizi keserler, ben söylemiş olayım. İran'a bakın, öğrenin. Şah devrilsin diye yobazlığa destek veren sosyalist budalaları Tahran caddelerinde elektrik direklerine dizi dizi astılar. Kuduz, başı okşanarak tedavi edilmez.
İftiracının El Kitabı Madde 4 uygulanıyor:
"4-Unutmayın hedef toplumda zaten çok az sayıda olan fikir namusuna sahip ve kaynak sorgulayan bilinçli kesim değil. Bir şekilde işinize taş koyanlara denk gelirseniz önce kıvırdığını iddia edin. Sonra bol bol hakaret edip yıldırmaya çalışın. Alaya alıp insanlar nazarında kıymetten düşürmeye çalışın. Hele tuzağınıza düşüp onlar da hakaret etmeye başlarsa işiniz çok kolaylaşır. Müslümanların ne kadar kaba, yobaz, bilimsel tartışma kültüründen uzak, dogmatik düşünen, örümcek kafalı vs artık ağzınıza geleni saydırın. Ve bingo! Oluşturduğunuz tantana içinde İslamı reddetmeyi dogma haline getirmiş bol miktardaki tipler, sizi asla sorgulamadığı gibi her yazdığınıza destek olup delicesine alkışlar; çünkü onlar size inanmak için dünden razıdır. Buna ek olarak kaynak sorgulama ve gerçek kaynaklardan yazdıklarınızı teyit etme kültürü olmayan Müslümanların çoğunun da kafası karışacaktır. Artık zaferinizin tadını çıkarabilirsiniz..."
 

murşidâ

Yazar Adayı
Mesajlar
49
Tepki puanı
1
Düşünce
Sünni

Part-Time God

ll ☆
Süresiz Yasaklı
Mesajlar
635
Tepki puanı
1,022
Düşünce
Ateist
Diğer kullanıcıya dediğim gibi, bunu da külahıma anlatabilirsiniz. :)
 

kavak

Vlll ☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
6,655
Tepki puanı
3,646
Düşünce
Ateist
Diğer kullanıcıya dediğim gibi, bunu da külahıma anlatabilirsiniz. :)
Ben Evropa´daki gavur erkeklerin her hangi bir çük sıkıntıları olduğunu görmedim. Gavur kadınların da burun kıvırdıklara şahit olunmadığı gibi, şikayetlerini de gören/duyan olmamıştır. 8-)
 

murşidâ

Yazar Adayı
Mesajlar
49
Tepki puanı
1
Düşünce
Sünni
Ben Evropa´daki gavur erkeklerin her hangi bir çük sıkıntıları olduğunu görmedim. Gavur kadınların da burun kıvırdıklara şahit olunmadığı gibi, şikayetlerini de gören/duyan olmamıştır. 8-)
AIDS'ten en çok etkilenen ülkelere bir bakın derim o halde :)
Sünnet, HIV virüsüne yakalanmayı ciddi ölçüde engeller.
Çoğu sağlık kuruluşu sünneti tavsiye ederken, sizlerin bu uygulamaya karşıtlığınızı anlayabiliyorum aslında :)
 

Son konular

Son mesajlar

Üst