Disiplin Yönetmeliği

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,755
Tepki puanı
1,020
Düşünce
Agnostik
Amaç:

1 - Bu yönetmelik disiplin kurulunun yargılama usulünü, suç ve cezaların tanımlarını ve disiplin kurulu ile moderatörlerin uygulayacakları yaptırımları belirler.


Usul:

2 - Usulüne uygun olarak toplanan disiplin kurulu, öncelikle şikayet konusu mesajların tamamının topluca görülebileceği ayrı bir başlık açar.

3 - Hakkında disiplin görüşmesi yapılacak üye veya üyeler, haklarında yapılmış şikayetten haberdar edilerek konuya ilişkin savunmaları en geç iki gün içinde özel mesaj yoluyla alındıktan sonra söz konusu başlığa bu ifadeler eklenir.

4 - Disiplin kurulu üyesi hakkında yapılmış şikayetlerde, söz konusu disiplin kurulu üyesi, kurulun görüşmelerine katılamaz, oy kullanamaz, sadece savunmasını verir. Hakkında disiplin görüşmesi yapılan disiplin kurulu üyesinin yerine birinci yedek üye görüşmelere katılır. Disiplin kurulu üyesinin şikayetçi olduğu durumlarda da aynı usul uygulanır.

5 - Disiplin kurulunun ulaşamadığı bilgilerin mevcut olması durumunda yönetim kurulu üyeleri bu bilgileri sağlamakla görevlidir.

6 - Özel mesaj yolu ile işlenmiş fiiller aynı yargılama usulü ve cezaya tabidir.

7 - Şikayet olmaksızın disiplin kuruluna intikal etmiş bir vakıada görüşmeler, aleyhine mesaj yazılan üyenin de görüşü alınarak yapılır. Kişi şikayetçi olmadığını bildirdiyse hafifletilmiş ceza verilir.

8 - Her moderatör, mesaj silme veya mesajın bir bölümünü silme durumunda silinen mesaj veya bölümü -ileride itiraz olması durumunda dikkate alınmak üzere- hangi topikten, kimin mesajından alındığını da belirterek moderatör dosyaları forumuna taşımak durumundadır.

9 - Süresiz uzaklaştırma cezaları genel kurulun onayı ile yürürlüğe girer. Diğer cezalar, disiplin kurulu başkanı tarafından, disiplin kurulu duyuruları forumunda açıklandığı andan itibaren geçerlidir.

10 - Cezalar ilan olunurken itiraz süresi ve usulü ilanda ceza ile birlikte gösterilir.


Şikayet Usulü:

11 - Her üye bu yönetmelik gereği suç olduğunu düşündüğü mesajı ve yazarını şikayet etme hakkına sahiptir.

Şikayet; ilgili mesajın altındaki "Şikayet" butonundan yapılabileceği gibi, moderatörlere özel mesaj yoluyla da yapılabilir.


Şikayet Süresi ve Ceza Zaman Aşımı:

12 - Ceza zaman aşımı, mesajın yazıldığı tarihten itibaren on beş gündür. Bu süreden sonra yapılan şikayetlerde, şikayete konu olan mesaj silinir veya düzeltilir. Mesajın yazarına bu yönetmelikte tanımlanan başka bir ceza verilemez.

13 - Her moderatörün, şikayet konusu olmayan mesajlar için de yazıldıkları tarihten itibaren on beş gün geçmemiş olması şartı ile müeyyide uygulama yetkisi bulunmaktadır. Yazıldığı tarihten itibaren on beş gün geçmiş olan mesajlarda 12. madde hükmü uygulanır.


Genel Hükümler:

14 - Şahsına hakaret ve uygunsuz üslup sebebiyle şikayet yoluna başvurmuş bir üye şikayet konusu ettiği mesaja aynı üslupla cevap yazmışsa şikayeti "karşılıklı hakaret" çerçevesinde değerlendirilir. Karşılıklı hakaret; hakaretlerin derecesine göre cezasızlık veya cezadan indirim sebebidir.

15 - Aynı mesajla birden çok disiplin ihlali yapıldığı takdirde her birinin cezası ayrı ayrı verilerek toplanır.

16 - Pişmanlık ve özür dilemek durumlarında üyenin cezası hafifletilerek verilir. Aynı cezayı gerektiren başka bir fiilin işlenmesi durumunda ilk tayin edilmiş olan ceza, yeni cezasına eklenir.

17 - Disiplin kurulu ve moderatörlerin uygulayabileceği cezalar aşağıdakiler gibidir:

a) Mesaj silme cezası:
Bu yönetmeliğin 18. maddesinin a), b), c), ç) ve d) bentlerine uygun olmayan mesajlar, uygun hale getirilir veya silinir. (Bu suçların tekrarı halinde aşağıdaki madde uygulanır.)

b) Uyarı cezası:
Bu yönetmeliğin 18. maddesinin a), b), c), ç) ve d) bentlerine uygun olmayan mesajlar, uygun hale getirilir veya silinir. Yazarına da uyarı cezası ile birlikte, süresi 30 gün sonra sona ermek üzere 1 ceza puanı verilir. (Son 30 gün içinde 8 ceza puanı alan üye, siteden 3 gün süreyle uzaklaştırılır.)

c) Kınama cezası:
Bu yönetmeliğin 18. maddesinin e) ve f) bentlerini ihlal eden üyelere kınama cezası verilir. Mesajların ilgili bölümleri silinir veya tamamı moderatör dosyaları forumuna taşınır. Bu bentleri ihlal eden üyeye aynı zamanda süresi 1 ay sonra sona ermek üzere 2 ceza puanı verilir. (Son 30 gün içinde 8 ceza puanı alan üye, siteden 3 gün süreyle uzaklaştırılır.)

ç) Geçici süreyle uzaklaştırma:
Bu yönetmeliğin 18. maddesinin g), h), ı) ve i) bentlerini ihlal eden suçları işleyen üyelere süresi 3 ila 7 gün arasında değişen geçici uzaklaştırma cezası verilir.

d) Denetime alma:
Yukarıdaki maddenin ısrarla tekrarı halinde, ilgili üye süresiz olarak denetime tabi olur. Bu üyenin ne zaman denetimden çıkacağına disiplin kurulu karar verir.

e) Süresiz uzaklaştırma:
Bu yönetmeliğin 18. maddesinin j) bendindeki suçu işleyen üyelere süresiz uzaklaştırma cezası verilir.

Disiplin kurulu kararları, disiplin kurulu duyuruları forumunda ilan edilir.

18 - Aşağıdaki fiiller suç olarak tanımlanmıştır.

a) Yazım (imla), noktalama ve font kurallarına uymamak
b) Uzun kopyala-yapıştır yapmak
c) Alıntı kurallarına uymamak
ç) Reklam yapmak
d) Anlamsız, boş ileti veya yazılım kodu göndermek
e) Tahrik edici davranışlarda bulunmak
f) Aşağılayıcı, alaycı, nezaketsiz ve kaba üslup kullanmak
g) Tehdit, hakaret veya küfür etmek
h) Provoke edici, kışkırtıcı mesajlar göndermek
ı) Şiddet içeren, pornografik veya pedofili türden mesajlar göndermek
i) Üyelerin özel bilgilerini paylaşmak veya istemek
j) Sitede birden fazla hesap açmak

19 - Kıdemli üye ve daha üst makamdaki kullanıcıların üyeliklerinin askıya alınması cezaları ancak, disiplin kurulu kararı ardından da genel kurul onayı ile olur.


Disiplin Kararlarına İtiraz Usulü:

20 - Her üye, disiplin kurulunun veya moderatörlerin uyguladıkları yaptırımlara karşı on gün içerisinde disiplin kuruluna itirazda bulunabilirler. Bu süreyi aşan itirazlar disiplin kurulu gündemine alınmaz.

21 - Yönetmeliğin 19. maddesine göre yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde kişiye önceki cezasından daha ağır bir ceza verilemez.

Yeni bulguların mevcut olması halinde bu yeni bir disiplin olayı olarak incelenerek karara bağlanır.

22 - Disiplin kurulu, önüne gelen itirazları aynı usulle değerlendirir ve karara bağlar.

antidogmatik.png
 
Yazarı tarafından düzenlendi:
Üst