Diyanet’e Göre 9 Yaşına Giren Kız Evlenebilir

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Üyesi
ÖDG Üyesi
Mesajlar
1,715
Beğeniler
971
Düşünce
Agnostik
#1
Web sitesinde, nikah tanımı yapan Diyanet, bulûğ çağına girmiş olanların da dinen nikahlanabileceğini belirtti. Diyanet, bulûğ yaşının alt sınırını kızlarda 9, erkeklerde 12 olarak belirtti. Diyanet, kızların 9 yaşında gebe kalabileceklerini, erkeklerin de 12 yaşına girdiklerinde baba olabileceklerini bildirdi. Diyanet'e göre ergenlik çağına girmiş kız çocukları nikahlanırken yanlarında velilerinin olmasının daha uygun olacağını da açıkladı ve “Veli olmasa da olur” dedi.


ÇOCUK NİKAHLANIRKEN YANINDA VELİSİ OLSUN

Resmi web sitesinde nikahı tanımlayan Diyanet, evliliğin kişiyi zinadan koruduğunu ve insan neslinin devamını sağladığını savundu. “Kişinin gayri meşru ilişkiye girme tehlikesi bulunması halinde evlenmesi vaciptir” diyen Diyanet, bulûğ tanımını yaparken çağına giren kız çocuklarının evlenebileceğini de şu tanımınla ortaya koydu:

“Nikâhın, iki şahit huzurunda tarafların irade beyanında bulunmak suretiyle akdedilmesi gerekir. Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikâhlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur (yapılması daha iyi olan).”


9 YAŞINDAKİ KIZ GEBE KALABİLİR

Diyanet, yine resmi web sitesinde “bulûğ” tanımlarken, kızların 9, erkeklerinse 12 yaşına basmaları halinde bulûğa erdiklerini açıkladı.

Tanım şöyle:

“Sözlükte ‘ulaşmak, yetişmek, iş gayesine varmak gibi' anlamlara gelen bulûğ, fıkıh terimi olarak, bir kimsenin çocukluk dönemini bitirip, ergenlik çağına ulaşması demektir. Bulûğ çağına ulaşan kimseye bâliğ denir. Ergenlik yaşı çocuğun vücut yapısına ve iklim şartlarına göre değişebilir. İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir. Bu yaşa ulaştıktan sonra erkeğin ihtilam olması, baba olabilme devresine girmesi; kızın da adet görmesi, gebe kalabilme çağına ulaşması fiilî olarak bâliğ olmalarıdır. Ancak erkek ve kızlar 15 yaşlarına ulaştıklarında, kendilerinde bu erginlik alametleri görülmese de bâliğ olduklarına hükmedilir. Buluğ, kişinin dinen mükellef sayılıp, yetişkin insan statüsünü kazandığı dönemdir. Bu çağa ulaşan ve akıllı olan kimse artık tam edâ ehliyeti kazanır. Böylece, ibâdet, helal ve haram gibi dinî hükümlere muhatap; cezâî, malî ve hukukî yükümlülüklere ehil olur.”

Kaynak: Sözcü
 

Charles Dawkins

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
426
Beğeniler
212
Düşünce
Ateist
#3
Peygamberleri 9 da evlenme değil yatağa atıyor. İslam a uygun olması için 6 yaşındakilerle evlenebilir 9 yaşında da yatağa atabilir olmalıydı.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
906
Beğeniler
239
Düşünce
Sünni
#4
Peygamberleri 9 da evlenme değil yatağa atıyor. İslam a uygun olması için 6 yaşındakilerle evlenebilir 9 yaşında da yatağa atabilir olmalıydı.
Kaynak atabilir misin? Ben başlıyorum sen devam edersin: Hz.Aişe’nin evlendiği zaman 9-10 yaşlarında olduğunu söylüyorsunuz. Oysa ki Resulullah’la nişanlanmadan önce Cübeyr ile nişanlanmış olduğunu biliyoruz. Demek ki daha o zaman evlenme çağına gelmişti. Öte yandan Hz. Aişe validemizin ablası Esma, hicretin 73. Yılında 100 yaşındayken vefat ettiğine göre, hicret esnasında 27 yaşındaydı. Hz. Aişe ondan 10 yaş küçüktü. Şu halde Hz. Aişe, evlendiği zaman en azından 17 yaşında bulunuyordu.

Çocuk evliliğinede gelirsek;

Yetimleri, nikah çağına gelmelerine kadar gözetip deneyin. O zaman onlarda bir olgunluk bir erginlik (yeterlilik/rüşt) görürseniz mallarını onlara geri verin. Büyüyecekler diye, onların mallarını saçıp savurmayın. Zengin olan bundan sakınsın, fakir olansa iyilikle yesin. Onlara mallarını geri vereceğiniz zaman şahit tutun. Allah hesap görücü olarak yeterdir. (Nisa Suresi, 6.ayet)

Görüldüğü gibi, bir genç, Kuran’a göre nikahlanabilmesi için 2 özelliği taşımalıdır. Nisa suresi 6.ayetten bu iki şartın ne olduğunu anlarız.

1.si buluğ çağa ermiş olmak (ergenliğe girmiş olmak)

2.si rüştüne ermek (olgunluk/erginlik/yeterlilik göstermek, yetişkin birey olgunluğu göstermek) Bu özellik, kişiden kişiye değişebilir. Kimi 18’inde rüşt özellikleri sergiler, kimi 22 sinde.

Peki rüştüne ermek ne demek?

Reşit bireyin Nisa Suresi 6.ayette göze çarpan özelliği mal-mülk yönetiminin devredilebileceği bir birey olmak demektir. 13 yaşında kaçımız reşit (yetişkin) bir birey gibiydik? Siz 9 diyorsunuz? Örneğin 13 yaşında kaçımız bir evi satışa çıkarabilecek, aileye ait bir şirketin yönetiminde hisse senetlerinin adil dağıtımından anlayabilecek, miras paylaşımında vasiyet alabilecek bir olgunlukta ve vasiyet almada şahit tutulabilecek bir yetişkinlik düzeyinde görülen bireylerdik?

Rüştüne ermek, nikahlanmanın manevi sorumluluğunu algılayabilme yeteneği demek bu da her konuda Kur’an’ın rehberliğine başvurmanın şart olduğunu bilen bir Müslüman için ayetleri idrak edebilme yeteneğine sahip olmak demek. Çünkü Kur’an’da Müslümanlara evlilikte mehrin yönetimini yapabilmekten, gerektiğinde boşanmada izlenecek prosedürleri anlama, nafaka hukukunu akılcı bir şekilde çözmeye dek bir sürü hukuktan bahsedildiğinden; evlenebilecek birey tüm bu hukuku anlayabilecek ve taşıyabilecek bir birey olmalı.

Eğer Talak/4 ayetini atarsan çok rahat cevaplarım uzatmana gerek yok o ayeti atıp. Bu forumda 5. cevap verişim falan heralde bu konuya.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

Şarlo

☆☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
261
Beğeniler
195
Düşünce
Agnostik
#5
Hz. Esma’nın H. 73 yılında öldüğü kesindir. Bu konuda tarih kitaplarında hiçbir ihtilaf yoktur. Öldüğü esnadaki yaşı konusunda bazı bilginler 100 rakamını verseler de kaç yaşında öldüğü konusunda ihtilaf vardır. Hz. Esma, oğlu Abdullah b. Zübeyr’in Haccac tarafından şehit edilmesinden birkaç ay sonra vefat etmiştir.Hz Esma’nın ölüm yaşı konusunda ihtilaf bulunduğundan bazı bilginler, Arapça’da genel de 40,70,100 gibi sayıların çok¬luktan kinaye olarak kullanılabileceği prensibinde olduğu gibi, 100 yaşında öldüğünü bildirmişlerdir. Yani, bu bilgiyi veren bilginlerin kasıtları Hz. Esma’nın uzun süre yaşadığını belirtmektir. Yoksa net olarak tam yaşını vermeyi değil. Örneğin, muhakkik bilginlerden, İbn İmad ve ez-Zehebi bu şüpheli bilgiden dolayı Hz.Esma’nın 90 yaşında veya bunu biraz aşmış bir yaşta vefat ettiğini belirtirler.

Bu hususta şöyle bir hesaplama yaparsak konu daha da netleşebilir: Hz.Aişe’nin vefat ettiği H. 58 den Hz. Esmanın vefat ettiği H. 73′e kadar geçen 15 yıllık süreyi Hz. Esma’nın H. 58 deki yaşına eklediğimizde Hz Esma’nın yaşı vefat ettiği sırada 91 eder. (76+15=91). Bu da gösteriyor ki Hz. Esma vefat ettiğinde 91 yaşlarıda olmaktadır ve 100 yaşında olması mümkün gözükmemektedir. 91′den öldüğü tarih olan H.73 ü çıkardığımızda (91-73=18) Hz. Esmanın Hicrette, yani Hz.Aişe’nin evlendiği yılda 18-19 yaşlarında olduğunu buluruz. Hz.Esma ile Hz.Aişe arasındaki yaş farkı 10 yaş olacağına göre Hz. Aişe’den nakledilen ve bütün tarihçilerin müttefik olduğu “6 yaşında sözlendim 9 yaşında evlendim” ifadesinin doğru olduğu ortaya çıkar.

http://www.bilimfelsefedin.org/?p=144
 

Şarlo

☆☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
261
Beğeniler
195
Düşünce
Agnostik
#6
Aişe Bi‘setin 4. yılında (614) Mekke’de doğdu. Onun daha önce doğduğunu ve dolayısıyla Hz. Peygamber ile evlendiğinde on dört ile on sekiz yaşlarında olduğunu ileri süren bazı çağdaş araştırmacıların (bk. Süleyman Nedvî, V, 12-25; Akkād, s. 39, 59-60) dayandıkları rivayetler sağlam değildir. İbn İshak, Hz. Ebû Bekir’in daveti ile müslüman olanları sıralarken Hz. Âişe’nin de adını verir ve o sıralarda yaşının küçük olduğunu zikreder. Hz. Âişe’nin, “Ben ebeveynimi bildim bileli onları müslüman buldum” (Buhârî, “Kefâlet”, 4)

https://islamansiklopedisi.org.tr/aise
 

Charles Dawkins

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
426
Beğeniler
212
Düşünce
Ateist
#7
Kaynak atabilir misin? Ben başlıyorum sen devam edersin: Hz.Aişe’nin evlendiği zaman 9-10 yaşlarında olduğunu söylüyorsunuz. Oysa ki Resulullah’la nişanlanmadan önce Cübeyr ile nişanlanmış olduğunu biliyoruz. Demek ki daha o zaman evlenme çağına gelmişti. Öte yandan Hz. Aişe validemizin ablası Esma, hicretin 73. Yılında 100 yaşındayken vefat ettiğine göre, hicret esnasında 27 yaşındaydı. Hz. Aişe ondan 10 yaş küçüktü. Şu halde Hz. Aişe, evlendiği zaman en azından 17 yaşında bulunuyordu.

Çocuk evliliğinede gelirsek;

Yetimleri, nikah çağına gelmelerine kadar gözetip deneyin. O zaman onlarda bir olgunluk bir erginlik (yeterlilik/rüşt) görürseniz mallarını onlara geri verin. Büyüyecekler diye, onların mallarını saçıp savurmayın. Zengin olan bundan sakınsın, fakir olansa iyilikle yesin. Onlara mallarını geri vereceğiniz zaman şahit tutun. Allah hesap görücü olarak yeterdir. (Nisa Suresi, 6.ayet)

Görüldüğü gibi, bir genç, Kuran’a göre nikahlanabilmesi için 2 özelliği taşımalıdır. Nisa suresi 6.ayetten bu iki şartın ne olduğunu anlarız.

1.si buluğ çağa ermiş olmak (ergenliğe girmiş olmak)

2.si rüştüne ermek (olgunluk/erginlik/yeterlilik göstermek, yetişkin birey olgunluğu göstermek) Bu özellik, kişiden kişiye değişebilir. Kimi 18’inde rüşt özellikleri sergiler, kimi 22 sinde.

Peki rüştüne ermek ne demek?

Reşit bireyin Nisa Suresi 6.ayette göze çarpan özelliği mal-mülk yönetiminin devredilebileceği bir birey olmak demektir. 13 yaşında kaçımız reşit (yetişkin) bir birey gibiydik? Siz 9 diyorsunuz? Örneğin 13 yaşında kaçımız bir evi satışa çıkarabilecek, aileye ait bir şirketin yönetiminde hisse senetlerinin adil dağıtımından anlayabilecek, miras paylaşımında vasiyet alabilecek bir olgunlukta ve vasiyet almada şahit tutulabilecek bir yetişkinlik düzeyinde görülen bireylerdik?

Rüştüne ermek, nikahlanmanın manevi sorumluluğunu algılayabilme yeteneği demek bu da her konuda Kur’an’ın rehberliğine başvurmanın şart olduğunu bilen bir Müslüman için ayetleri idrak edebilme yeteneğine sahip olmak demek. Çünkü Kur’an’da Müslümanlara evlilikte mehrin yönetimini yapabilmekten, gerektiğinde boşanmada izlenecek prosedürleri anlama, nafaka hukukunu akılcı bir şekilde çözmeye dek bir sürü hukuktan bahsedildiğinden; evlenebilecek birey tüm bu hukuku anlayabilecek ve taşıyabilecek bir birey olmalı.

Eğer Talak/4 ayetini atarsan çok rahat cevaplarım uzatmana gerek yok o ayeti atıp. Bu forumda 5. cevap verişim falan heralde bu konuya.
Ayette nikahlanabilmeyi değil malları sahiplenebilmek konu alıyor. Hatta ayette de göreceğimiz üzere nikah çağına kadar gözetmekten kasıt ergenlik dönemine kadar gözetmektir. Ondan sonra nikah çağına geldikten sonra mallarsan sadece reşit olursa alır diyor. Yani nikahlanabilmesi için illa mallara hak talep edebilir reşit olması lazım demiyor. Direk ergenlikte nikah çağına gelir diyor. Ancak nikah çağına gelmesine rağmen mallarda alamaz (yeterli olgunlukta olmamasına rağmen nikah kıyabiliyor burası ayrı bir orta çağ ayeti) reşit olması zorunludur diyor. Bi ayetten nasıl evlenme için illa da reşit olabilmesi gerektiğini çıkarttın anlamadım müslim bey.

Ancak sen diyorsun ki maneviyatı vs anlaması lazım o zmn sana söyle diyeyim bu ayette nikah koyma hükümleri demiyor. Üstüne üstlük reşit etmeden evlendirmek sana göre yanlış bir düşüncedir diye bu ayet benim dediklerimi çürütmez. Demek ki kuran reşit olmayan kişilere evlenme hakkı sağlıyorsa ve bundan dolayı evlilik ile ilgili işlerde sorunlar çıkıyorsa bu benim değil kuranın sorunu ve çelişkisidir. Daha miras dağılımını yeterli paylaştıramayan bir kitaptan 9, 10 yaşındaki kızların evlilik ile ilgili hukuki meselelerini düzenleyemeyecek ve eksik bırakacak olması gayet doğal bir durum. Ve sizin ama burada problem var ama hayır olamaz bu benim putumun kitabı mutlaka çorba yaparak işin b.k unu çıkartarak bu işin içinden çıkabilirim ve gayette kuran mükemmel ve kusursuz bir kitaptır demeniz de beni hayretler içerisinde bırakmıyor değil. :)
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Charles Dawkins

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
426
Beğeniler
212
Düşünce
Ateist
#8
Modern çağa göre insan evlenmeden reşit olması zorunludur ve mantıklıdır. Sen de bu şarta katıldığın ve mantıklı bulduğun için kuranda da böyle olmalı diyorsun lakin kuran da illa reşit olacak dememiş ergen olsun yeter demiş. Ve kadınlar 11 yaşlarında ergenliğe girer ve arabistanda çok daha erken girdiklerinden yaklaşık 8 gibi ergen oluyorlar.

Şarlo ayşe nin yaşı hakkında yeterince bilgi vermiş sağolsun.
 

Şarlo

☆☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
261
Beğeniler
195
Düşünce
Agnostik
#9
Modern çağa göre insan evlenmeden reşit olması zorunludur ve mantıklıdır. Sen de bu şarta katıldığın ve mantıklı bulduğun için kuranda da böyle olmalı diyorsun lakin kuran da illa reşit olacak dememiş ergen olsun yeter demiş. Ve kadınlar 11 yaşlarında ergenliğe girer ve arabistanda çok daha erken girdiklerinden yaklaşık 8 gibi ergen oluyorlar.

Şarlo ayşe nin yaşı hakkında yeterince bilgi vermiş sağolsun.
Pıtığı çimleneni veriyorlarmış o zamanlar. Dediğin gibi çağa uygun değil. Farz edelim ılık arkadaşın dediği gibi 18 yaş olsun. Kızın yaşı geldi hanım günaha düşmeden everelim mantığını nasıl değiştirecek. Bunlarda öncelikle kadına insani bakış açısı eksik.
 
Üst Alt