Dört İncil Ne Zaman Yazıldı?

Kaybeden Şair

☆☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,117
Tepki puanı
549
Düşünce
Ateist
Yeni Ahit‘in dört İncil diye bilinen kısmı Matta, Markos, Luka ve Yuhanna isimli kitaplardan oluşur. Bu dört kitabın hiç biri Hz. İsa hayatta iken yazılmamıştır. Onun ölümünden yaklaşık 40 yıl sonra kaleme alınmaya başlanmıştır.

Hristiyan kutsal kitabı konusunda yapılan araştırmalar Markos’un 70-71 yılları arasında, Matta ve Luka’nın 90-100 yılları arasında, Yuhanna’nın ise 100-120 yılları arasında yazıldığını gösterir. Yeni Ahit‘in ilk kaleme alınan bölümünün ise bu dört İncilden biri değil, Pavlus‘un Selanikliler’e yazdığı ilk mektup olduğu tahmin edilmektedir. Bu mektubun 48 yılında, yani Hz. İsa’nın ölümünden sonra yazıldığı kabul edilmektedir. Ayrıca bu mektubu yazan kişinin, yani Pavlus‘un görüşlerinin, kendinden sonra yazılan metinleri etkilediği de muhtemeldir.

Pavlus, Hz. İsa’yı gören havarilerden biri olmamasına rağmen, kendini gentilelerin (yani Yahudilikten değil de putperestlikten Hristiyanlığa geçen kişilerin) havarisi ilan etmiştir. Pavlus onları Hristiyan yapmaya çalışırken Hz. Musa‘nın tek tanrıcı şeriatına önem vermemiş ve Tanrı yerine Hz. İsa’nın vurgulandığı ve ilahlaştığı bir din anlayışını benimsetmeye çalışmıştır.

Günümüz Hristiyanlarının büyük çoğu da Hz. İsa’ya bir kitap verildiğini ya da onun bir kitap yazdığını kabul etmemektedir. Çünkü onların inancında Hz. İsa vahyin bildiricisi bir peygamber değil, ilahi vahyin kendisidir. Ancak Kuran Ali İmran suresi 48. ayette “Ona Kitap’ı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.” ifadesiyle Hristiyanların Hz. İsa’ya kitap verilmediği iddiasını açıkça reddetmektedir.
 

Son konular

Son mesajlar

Üst