Dünyanın dört bir yanından yaratılış mitleri

kavak

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,268
Tepki puanı
515
Düşünce
Ateist
Hindistan´dan bir yaratılıș miti:

En bașında yeryüzü su ile kaplıydı. Bundan bașka hiç birșey yoktu; sadece bu uçsuz bucaksız deniz vardı.

Yeryüzünün çok üstünde, gökyüzü diyarında, Güneș Baba tanrı olarak hüküm sürüyordu. Yanında, kendisinden bir makam așağıda diğer tanrılar da vardı. Bunlrın bir meșguliyetleri de yoktu ve bu yüzden canları çok sıkılıyordu. Gökyüzündeki bir pencereyi açıp așağıya baktıklarında, sadece kocaman denizi görüyorlardı. Fırtına olduğunda, bazen tepeleri köpüklü yüksek dalgaları görüyorlardı, ama bazen de sadece denizin üstünü örten bulutları görüyorlardı.

Bir gün tanrılardan biri, Güneș tanrısının karșısına çıktı. Önünde eğilip "Ben bugün, kendilerine insan diyen ve yeryüzünde yașayan, garip varlıkların rüyasını gördüm. Neden onları yaratmıyoruz?. Baba, bunun için bize izin ver.", dedi.

En yüce tanrı, bu fikir üzerinde uzunca düșündü. Bir kaç gün sonra dedi ki: "Bana yașlı Malin´i getirin. Siz onu denizin altındaki bir mağarada bulursunuz."

Yașlı Malin hizmetkar ruhlardan biriydi. Çok becerikli elleri vardı. Bu yüzden insanları biçimlendirme görevi ona verildi. Çalımlı bir șekilde "Ben bu varlıkları denizin köpüklerinden yapacağım." dedi ve Güneș tanrısı da onu tasdikledi. "İșin bitince, senin yaratıklarına yașam nefesini üfleyeceğim." diye ciddiyetle beyan etti. Yașlı Malin, bütün bir gün boyunca insanı biçimlendirmek için çalıștı. Büyük bir çaba sarfediyordu. Bir erkek ve bir kadın figürunu akșama doğru biçimlendirmiști. Kurumaları için güneșin yakıcı ıșınlarına bırakmıștı.

O arada oraya susuzluğunu gidermek isteyen bir at uğramıștı ve bu güzelim figürleri ezmiști. Malin öfkeli bir șekilde Güneș tanrısına koștu. "Senin atın beni kıskanıyor. İnsanların benim elimden yaratılmasını istemiyor.", diyerek ona yakındı. Ancak yüce tanrı onu sakinleștirdi ve "İșini tekrar yap, bir daha kesinlikle yıkılıp bozulmayacaklar" dedi. Böyle de oldu. At ertesi akșam figürlerin etrafından dolanıp geçti. Tanrılar onun eserini beğenmișlerdi.
 

kavak

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,268
Tepki puanı
515
Düşünce
Ateist
Devamı...

Ama en önemlisi ise henüz eksikti. Bu yüzden Güneș tanrısı Malin´e seslendi: "Şimdi vakti geldi. Bize iki insan hayatı getir. Ben onları evimin çatısının altındaki bir kirișe koymuștum." Ama Malin küçüktü, kendisi sadece evin kapısının üst tarafına kadar yetișebiliyordu. Orada ise iki kuș hayatı bulunuyordu. Onları Güneș tanrısına getirdi.

Güneș tanrısı, Malin´in yaratıklarına yașam nefesini üfler üflemez, bunlar ördeklere dönüștüler ve uçup gittiler. Tüyleri deniz köpüğü gibi parlıyordu.

Ördekler bir sene sonra neșeli bir șekilde geri geldiler ve anlattılar: "Deniz bize hem masa hem de yatak oldu, ama șimdi bir yuva yapmak istiyoruz. Çocuklarımızı büyütmek için nerede bir yer var?". Güneș tanrısı buna bir cevap bulamadı ve diğer tanrılara sordu. Onlar da çaresizdi.

Nihayet Prens Yengeç öne çıktı ve "Ben bunu bașarırım. Bir ada yapmaya yetecek kadar toprağı makaslarımla denizin dibinden getiririm. " diye söz verdi. Ancak Prens, denizin müthiș gücünü küçümsemiști. Ne zaman yukarı çıksa, o zaman kocaman bir dalga makaslarındaki toprağı alıp denizin dibine götürüyordu.

Daha sonra Prens Solucan hizmetini sunmak istedi. Hiç kimsenin yapamadığı bir șekilde denizin dibine indi, toprağı yiyerek karnını doldurdu ve suyun üzerinde hepsini tekrar kustu. Ama doyumsuz deniz hepsini yutup tekrar așağıya götürüyordu.

Tanrılar, "Bir parça yere ihtiyacımız var. Bir parça yer." diye bağırıyorlardı.
 

kavak

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,268
Tepki puanı
515
Düşünce
Ateist
Devamı...

Sadece Prens Kırkayak bu sızlanmalara katılmıyordu. Onun bir fikri vardı: "Denizde yașayan büyük, yașlı ve sırtı güçlü kaplumbağayı hepiniz tanıyorsunuz. Denizin dibinde onun ayaklarını dünyanın dört bir yanına bağlasak, nasıl olurdu?. Sonra onun sırtında toprağı toplayıp biriktirirdik. "Bu fikir büyük bir alkıș aldı. Prens Kırkayak hemen kaplumbağayı bağlayıp zincire vurmalıydı. Onun da hiç umrunda değildi ve bütün yükü hiç yakınmadan tașıdı. Bu șekilde hakikaten sonsuz denizde bir ada oluștu ve büyüdükçe büyüdü.
Güneș tanrısı adadaki ilk ağacı ekti ve kıyılarında kamıșların büyümesine olanak sağladı. Ördekler burada güvenli bir șekilde yuvalarını yapabilirdi. Kısa bir süre sonra da iki yumurta yuvada duruyordu.

İște yaratılıș mucizesi bu olsa gerek!
Yumurtalar kırılınca, içinden bir erkek ve bir kadın yeryüzünün ıșığına çıktılar.
Bunlar kaplumbağanın sırtında doğan ilk insanlardı.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
8,285
Tepki puanı
530
Düşünce
Sünni
En bașında yeryüzü su ile kaplıydı. Bundan bașka hiç birșey yoktu; sadece bu uçsuz bucaksız deniz vardı.
Bir çok yaratılış anlatısında bu vurgu var. Eğer ether(esir) maddesinden bahsediyorlarsa ve bu da bilimsel olarak doğruysa peygamberlerin anlatımları sonucu yaratılış anlatılarına girmiş ve zamanla değişe değişe günümüzdeki hali almış olabilir.
 

kavak

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,268
Tepki puanı
515
Düşünce
Ateist
Afrika kökenli yaradılıș mitlerinden bir tanesi de șöyle:

Yeryüzünün bașlangıcında sadece tanrıların annesi vardı.
O, Niamye ve küçük kardeși Anangama´yı doğurdu.
Gökyüzündeki insanlar, hayvanlar ve ruhlar, aynı șekilde tanrının eliyle oluștular.

Orada uzun bir süre yașadılar ve çoğaldılar; Tanrı ve eși de, gökyüzü dar gelene kadar, yığınla çocuk sahibi oldular.
İște o zaman tanrı yeryüzünü yarattı. Tozu suyla karıștırarak, onu dairesel bir biçime getirdi.
Yeryüzü kuruduğunda, tanrı, eși Assie´yi orada hükmetmesi için așağıya gönderdi.
Assie beraberinde ağaçları getirdi, diğer bitkiler kendiliğinden yeryüzünde bitip büyümeye bașladılar.
Sonra tanrı´nın kardeși Anangama uzun bir zincir yaptı. Onunla insanları ve bütün hayvanları așağıdaki yeryüzüne bıraktı.
Önce bir erkek, sonra bir kadın; bu șekilde gökyüzündeki bütün insan uluslarını așağıya gönderdi.
 

kavak

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,268
Tepki puanı
515
Düşünce
Ateist
Kuzey Amerika: Mohawk kabilesinin yaratılış miti

Bir zamanlar gökyüzünde, insanların mutlu mesut yaşadıkları, bir yer vardı. Evlerin yönü, doğan ve batan güneşin yörüngesi gibi doğudan batıya doğru düzenlenmişti. Evlerin birinde bir kadın, sihirli güçlerinden dolayı yardıma muhtaç bir erkek ile beraber yaşıyordu. Ancak adam hastalandı ve öldü - böyle bir vaka gökyüzünde hiç olmamıştı. İnsanlar defin için adamı bir kabın içine yerleştirdiler. Çok geçmeden kadının hamile olduğu gözlemlendi ancak kendisi babanın kim olduğunu kimseye söylemiyordu. Zamanı geldiğinde, Aientsik(yeryüzü) ismini verdiği bir kızı doğurdu. Kız çabucak büyüyordu. Birgün Aientsik kontrolsüz bir şekilde ağlamaya başladı. Ölen adamın(babasının) defin kabının önüne geldiğinde, ağlamayı aniden kesti. Babasının ruhuna saatlerce konuştu ve günlerden birgün evlenmesinin gerektiğini annesine anlattı.

Hazırlıklar sürerken, annesi mısır ve böğürtlen dolu bir sepeti kaptığı gibi kızına verdi. Aientsik, Tharonhaiwakon´un(gökyüzünün bekçisi) yerini bulmak için yola koyuldu ve babasının ruhu da kendisine eşlik ediyordu. Orada geldiğinde, sepeti Tharonhaiwakon´a verdi ve onun yanında üç gün üç gece kaldı. Çok geçmeden adam hastalandı. Aientsik´i özel bir ağacın -ışığın ağacı- yanına getirdi ve ona ağacı yerden havaya kaldırmasını söyledi. Kız ağacın kökünü kopardı ve bir yarık ortaya çıktı. Kız yarığa doğru eğildiğinde, Tharonhaiwakon onu deliğin içine iteledi ve kız düşmeye başladı. Deliğin içeresinde düşerken fasulyelerin, mısırların ve kabakların köklerine tutunmaya çalıştı.

Aientsik, gökyüzünün altındaki karanlıkta habire düşmeye devam ediyordu, ta ki hayvanların yüzdüğü sularla kaplı kocaman bir yeri görene kadar. Dalgıç kuşu düşen kadını gördü, ona gökyüzü kadını diyorlardı. Kaplumbağaya, sırtına düşmesine izin vermesini rica etti ve uçan hayvanlar da kadının oraya düşmesine yardımcı oldular.

Aientsik, yeryüzünü yapabilmek için hayvanların çamura ihtiyacı olduklarını biliyordu. Dolayısıyla onlara suyun dibine dalmalarını rica etti. Birçok hayvan denedi, ama hepsi başarısız oldu. Nihayet misk sıçanı bunu başardı ve kaplumbağanın sırtına azıcık çamuru koydu. Aientsik hergün kaplumbağanın sırtında dolandıkça, çamur büyüdükçe büyüdü ve düşerken yanında getirdiği kökler yeni yeryüzünde sebzelere dönüşmeye başladılar.
Bu sebzeler mısır, fasulye ve kabak idi.
Mohawk´ların temel gıda maddeleri .
 

kavak

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,268
Tepki puanı
515
Düşünce
Ateist
Güney Amerika: Eski bir Pachamama miti

Evrenin tan kızıllığından Pachamama seslenmişti: "Kutsal toprak benim. Benim, oluşturan ve besleyen. Benim Pacha Toprak, Pacha Nusta, Pacha Bakire. Beni şu üç kişi için çağıracaksınız, üfleyeceksiniz: Pacha Toprak, Pacha Nusta, Pacha Bakire. O gün konuşacağım. Kutsal toprağa dokunmayın."

Böylece Pachamama konuştu...
"Bu yeryüzü yaşıyor ve üzerinde hep beraber yaşıyoruz. Anneniz gibi sizi besliyor ve sizi yetiştiriyor. Ancak annemiz bir şekilde ölse bile bu yeryüzü hiçbir zaman ölmez. Biz öldüğümüzde yeryüzünden kayboluyoruz. Bizi yanına alıyor. Yeryüzü kendi çocuğu gibi bizi yetiştiriyor. Saçları uzuyor, bunlar otlaklar... Hayvanlar otlaklarda yemlerini buluyor... Pachamama doğurabiliyor: patatesler doğuruyor... Biz ona tohumları veriyoruz ve doğuruyor. Tanrıya dua ediyoruz ve ona tohumları veriyoruz... Pachamama haberleri alıyor. Çocuklar hasta olmasın ve yeni ve iyi mahsul olsun diye haberler ona mahsül ve hayvanlar sayesinde iletiliyor."
 

kavak

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,268
Tepki puanı
515
Düşünce
Ateist
Orta Afrika: Kongo´nun güney doğusundaki Baluba kabilesinin yaratılış miti

Bir gün dolandırıcı yaratıcı olan Kadifukke, ilk yaratıcı olan Fidi Mkullu´ya meydan okudu. Kadifukke, doğrudan topraktan doğduğunu ve kendisini Fidi Mkullu´nun yaratmadığını iddia ediyordu. Buna öfkelenen Fidi Mkullu, ona karşı döğüşmesi için oğlunu çağırdı. Döğüş esnasında oğlu, az kalsın öldürülüyordu. Bu gören Fidi Mkullu, Kadifukke´yi bir kulübeye hapsedip kulübeyi ateşe verdi. Ancak dolandırıcı kaçmayı başardı ve Fidi Mkullu yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı.
İlk yaratıcı kendisinin beyaz, Kadifukke´nin ise siyah olduğunu cümle ăleme ilăn etti.
 

kavak

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,268
Tepki puanı
515
Düşünce
Ateist
Batı Afrika: Göçebe halkı Fulani´lerin yaratılış miti

İnsanlar yeryüzünün bir damla sütten yaratıldığını söylüyor. İlk önce kocaman bir damla süt vardı. Tanrı Doondari bunun için çıkıp geldi ve taşı yaptı. Taş demiri yarattı, demir ateşi yaptı, ateş suyu meydana getirdi ve su havayı yaptı.
Daha sonra Doondari ikinci defa yeryüzüne geldi ve erkeği yaptı. Ancak erkek kibirliydi, tanrı bu yüzden adamı aşağılamak için körlügü yarattı. Körlük gururlandı, dolayısıyla Doondari körlüğü altetmek için uykuyu yarattı.
Uyku kontrolden çıkınca, Doondari bu sefer uykuyu rahatsız etmek için dertleri yarattı. Dertler güçlendiğinde, dertleri yenmek için ölümü yaptı. Ölüm kibirlenince, Doondari kutsal Gueno olarak üçüncü defa yeryüzüne ölümü yenmek için geldi.
 

kavak

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,268
Tepki puanı
515
Düşünce
Ateist
Güney Pazifik : Polonezya´lıların başka bir yaratılış miti

Kainatın oluşumundan evvel Tagaloa-fa´atupu-nu´u bir ileri bir geri hareket ediyordu. Bir kere durdu ve bir kaya oluştu. Kayaya bölünmesini söyledi ve kaya denileni yaptı. Başka birçok kayalar da ona katıldı ve bunlar Samoa´lıların hălen kullanmakta oldukları kelimeri ve fikirleri temsil ediyorlardı. Yaratıcı Tagaloa kayaların ilkine vurdu ve o yeryüzünü ve gölü doğurdu. Sonra çeşitli taşlar birbirleri ile konuşmaya başladılar. Tagaloa sık sık anakaya ile konuşuyordu ve temiz suyu, gökyüzünü, uzayı, yüksekliği ve başka şeyleri ve fikirleri meydana getirdi. Erkekliği ve dişiliği, adamı, ruhu, kalbi, insenci ve düşünceyi ortaya çıkardı.

Tagaloa, kayaya ruhun, düşüncenin, istencin ve kalbin adamın içinde bir araya gelmelerinin gerektiğini söyledi; onlar söyleneni yaptılar. Adam yeryüzüyle bir çift oluşturmak için bir araya gelmeliydi - Fatu(erkek) ve Ele-ele(dişi). Bunlar ălemin bir bölümünü doldurmalıydı. Gökyüzünü yeryüzünün üzerinde tutabilmek için özel bir kaya söylemi olan "gökyüzünü-tutan-reis" söylendi ancak direkleri yapana kadar pek başarılı olunamadı. Daha sadece sonsuzluk ve mekan vardı. Sonsuzluk ve mekan sonra gündüzü ve geceyi, Ao ve Po´yu yarattı. Bunlar yedi gökyüzünü yaptı.

Bunun üzerine yaratıcı Tagaloa, hareketsiz Tagaloa´yı(gökyüzünün reisi) ve haberci Tagaloa´yı (diğer gökyüzleri için elçi) yaptı. Gündüz ve gece, engin bir gökyüzünde yaşıyorlardı ve soyları olan Manu´ayı, Samoa´yı, güneşi ve ayı yarattılar. Haberci geceyi, gündüzü ve çocuklarını yaratıcı ve hareketsizle bir konsey oluşturmak için biraraya topladı. Orada onlara Manu´a ve Samoa´nın aşağıya gitmeleri gerektiği söylendi ve orada Fatu ve Ele-ele´nin temsilcilerine reislik yapmalıydılar. Güneş ve ay da gece ve gündüzü takip ederek aşağıya gitmeliydiler.
Yaratıcı, "İnsan-yapan-bitki" olan Fue´de bulduğu kurtlardan insanları yaptı.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

kavak

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,268
Tepki puanı
515
Düşünce
Ateist
Çin: Üç mistik ermiş

Çin, Pan Gu´dan sonra insanlara önemli becerileri öğreten üç ermiş hükümdar tarafından yönetildi.
Bunlardan ilki Fu Xi idi; gökyüzünün efendisi. İnsanlar yeryüzündeki cennetvari bir yer olan mistik memleket Huaxu´da yaşıyorlardı. Günlerden bir gün bir kız Laize bataklığında dolaşıyordu ve orada yıldırım tanrısının ayak izlerini keşfetti. Meraklı bir şekilde ona bakarken vücudunun ısındığını farketti ve kısa zamanda hamile olduğunu anladı. Fu Xi adı verilen bir oğlan doğurdu. Bunun tanrı gibi özellikleri vardı ve gökyüzü ile yeryüzü arasında hareket edebiliyordu. İnsanlara balıkçılığı ve ipek böceklerinin yetiştirilmesini öğretti. Ayrıca takvimi ve kehanet trigramlarını icat etti.

İkinci hükümdar Shen Nong idi; yeryüzünün efendisi. Sabanı icat etti; insanlara hububat ekmesini ve yetiştirmesini öğretti ve şifalı otları anlamalarına yardımcı oldu.

Üçüncüsü ise Huang Di idi; insanlığın efendisi ve efsanevi "Sarı İmparator". İnsanlara yol yapmasını, çömlekçiliği ve müzik sanatını öğretti. Ayrıca yazıyı ve tekeri icat etti.
 
Üst