Ebu Afak’ın Öldürülmesi (624)

Orhan Yolcu

☆☆☆☆
Yönetim Kurulu Başkanı
Mesajlar
538
Tepki puanı
388
Düşünce
Agnostik
Medine’deki şairlerden ve Muhammed’e inanmayanlardandı. Yahudi olduğu iddia edilir. Bedir Savaşının akabinde yazdığı söylenen şiirinde şöyle der: Uzun yıllar yaşadım ama Kayla Oğulları gibi bir araya geldiklerinde üstlendikleri şeyi yapma ve müttefikleri konusunda onlardan daha sadık olan, dağları deviren ve hiçbir zaman boyun eğmeyen, bir topluluk ya da halk görmedim. Onlara gelen bir atlı onları, Her konu hakkında “Haram” ve “Mübah”diyerek ikiye ayırmıştır.

Yüceliğe ve krallığa inansaydınız Tubba’yı izlerdiniz. Tubba: Daha önce aynı toprakları işgal eden Yemenli bir yöneticiydi ve Kayla oğulları ona karşı direnmişlerdi.

İbn Sad’în kitabı Tabakat el-Kebir’de (Cilt 2 Sayfa 32) Ebu Afak’ın öldürülmesi şöyle anlatılır:

“…bundan sonra Allah’ın elçisi Hicretten sonraki 20. ayın başlangıcında Salim İbn Umeyr el Amr’ının Yahudi olan Ebu afak’a karşı seriyyesi gerçekleşti. Ebu Afâk, Beni-Amr ibn Avf’dandı ve 120 yaşına gelmiş olan ihtiyar bir adamdı. Yahudiydi ve insanları Allah’ın elçisine karşı kışkırtıyordu ve Muhammed hakkında alaycı şiirler yazıyordu.

Muhammed bu şiirleri duyunca “Bu alçak adamı benim için kim öldürecek” diye sorar.

Bedir savaşına katılmış olan Salim ibn Umeyr “Ya Ebu Afak’ı öldürmeye ya da onunla birlikte ölmeye yemin ediyorum” dedi. Bunun için fırsat kollamaya başladı ve bir gün hava çok sıcakken Ebu Afak dışarıda açıkta yattı. Bunu bilen Salim ibn. Umeyr kılıcını onun ciğerine sapladı ve kılıç yatağa değene kadar üzerine abandı. Allah’ın düşmanı bağırdı ve insanlar onun yanına koştular ve sonra evine götürüp onu gömdüler.”

Giriş Bölümü
Nadir Bin Haris’in Öldürülmesi
Asma Bint Mervan’ın Öldürülmesi (624)
Şair Ka’b İbn El-Eşref’in Öldürülmesi (624)
İbn Sunayna’nın Öldürülmesi (624)
Ebu Rafi’nin Öldürülmesi (624)
Useyr Bin Zarim’in Öldürülmesi (627)
Halid Bin Süfyan’ın Öldürülmesi (625)

Serdar Kaangil
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,547
Tepki puanı
618
Düşünce
Sünni
Medine’deki şairlerden ve Muhammed’e inanmayanlardandı. Yahudi olduğu iddia edilir. Bedir Savaşının akabinde yazdığı söylenen şiirinde şöyle der: Uzun yıllar yaşadım ama Kayla Oğulları gibi bir araya geldiklerinde üstlendikleri şeyi yapma ve müttefikleri konusunda onlardan daha sadık olan, dağları deviren ve hiçbir zaman boyun eğmeyen, bir topluluk ya da halk görmedim. Onlara gelen bir atlı onları, Her konu hakkında “Haram” ve “Mübah”diyerek ikiye ayırmıştır.

Yüceliğe ve krallığa inansaydınız Tubba’yı izlerdiniz. Tubba: Daha önce aynı toprakları işgal eden Yemenli bir yöneticiydi ve Kayla oğulları ona karşı direnmişlerdi.

İbn Sad’în kitabı Tabakat el-Kebir’de (Cilt 2 Sayfa 32) Ebu Afak’ın öldürülmesi şöyle anlatılır:

“…bundan sonra Allah’ın elçisi Hicretten sonraki 20. ayın başlangıcında Salim İbn Umeyr el Amr’ının Yahudi olan Ebu afak’a karşı seriyyesi gerçekleşti. Ebu Afâk, Beni-Amr ibn Avf’dandı ve 120 yaşına gelmiş olan ihtiyar bir adamdı. Yahudiydi ve insanları Allah’ın elçisine karşı kışkırtıyordu ve Muhammed hakkında alaycı şiirler yazıyordu.

Muhammed bu şiirleri duyunca “Bu alçak adamı benim için kim öldürecek” diye sorar.

Bedir savaşına katılmış olan Salim ibn Umeyr “Ya Ebu Afak’ı öldürmeye ya da onunla birlikte ölmeye yemin ediyorum” dedi. Bunun için fırsat kollamaya başladı ve bir gün hava çok sıcakken Ebu Afak dışarıda açıkta yattı. Bunu bilen Salim ibn. Umeyr kılıcını onun ciğerine sapladı ve kılıç yatağa değene kadar üzerine abandı. Allah’ın düşmanı bağırdı ve insanlar onun yanına koştular ve sonra evine götürüp onu gömdüler.”

Giriş Bölümü
Nadir Bin Haris’in Öldürülmesi
Asma Bint Mervan’ın Öldürülmesi (624)
Şair Ka’b İbn El-Eşref’in Öldürülmesi (624)
İbn Sunayna’nın Öldürülmesi (624)
Ebu Rafi’nin Öldürülmesi (624)
Useyr Bin Zarim’in Öldürülmesi (627)
Halid Bin Süfyan’ın Öldürülmesi (625)

Serdar Kaangil
İbn Sadın bu kitabında doğru bilgiler olduğu kadar yanlış bilgiler de mevcuttur. Bu yüzden bu anlatı %100 güvenilir değildir.

Sahih ve güvenilir kaynaklara göre Salim b. Umeyr kendi kendine onu öldürmeye karar verdi.
Burada Rasulullah'ın onayı ve emriyle bir suikast gerçekleşmiş değildi.

(Olay ve kaynaklar için bk. M. Asım Köksal, İslam Tarihi, I- XVIII, Şamil Yayınevi, İstanbul 1987, IX, 235)
 
Üst