Enerji mi Tanrı mı?

ApanX

Deneyimli
Mesajlar
426
Tepki puanı
275
Düşünce
Bağımsız
Başlangıcı düşünüyorum. İlki, evveli, tözü. Aslında aklın algılaması imkansız gibi gözükse de aklım ile vardığım sonuç şu. Aslında başlangıç ve son ayrı değil, bitişik. Algımız ile ayrı olduğunu zannediyoruz sadece. Çünkü aklımız için çok karmaşık ve biz daha az karmaşığa indirgeyerek kademe kademe algılıyoruz. Karmaşıklıklar arasındaki kademeli geçişi de zaman olarak adlandırıyoruz. Aklımız bu karmaşıklığı çözebilseydi algılamak için zamana ihtiyaç duymaz belki de zamanı daha farklı tanımlar ya da hiç tanımlamazdık. Bu yazdıklarımı ilk okuyuşta anlamak zor ama kafamdaki örnekleri tam aktarabilirsem anlayanlar olacaktır diye düşünüyorum. Dini çıkarım veya güzelleme yapacak arkadaşlar laf cımbızı yapıp cevap yazmazlarsa sevinirim tamamen akıl yürütmesidir ve kendi argümanlarım ve örneklemelerimdir.
Şimdi toprağa bir domates tohumu ektiğimizde kademe kademe değişiyor ve tohumdan fideye dönüyor ve ürün veriyor ve bu ürünün her birinde onlarca tohum mevcut. Aynı şekilde evrenin tamamında kademe kademe bir değişim var. Büyük patlama bir çekirdeğin yokluk toprağında veya bilmediğimiz bir boyuttaki fideye dönüşümü ve biz buna evren diyoruz. Bir ağacın yüzlerce dalı ve her dalda onlarca meyvesi var. Bizim evrenimiz o meyvelerden sadece bir tanesi. Yeterli olgunluğa ulaştığında dalından kopacak ve toprağına düşecek. Sonra bu toprağa binlerce evren tohumu bırakacak. İşte ben evrenler yetiştiren o toprağı enerjinin salt hali yani bir töz olarak düşünüyorum. Varlığı kendiliğinden olan ama asla tanrı diyemeyeceğim bir töz. Neden tanrı değil onu da şu örnekle anlatmak istiyorum. Tamamen benzetme amaçlı olarak kullanacağım çünkü bu tözü algılayıp tanımlayabilmem mümkün değil. Salt ve saf enerji olarak düşündüğümü açıklamıştım. Örneğimde saf bir maden olarak tanımlayacağım. Şimdi bu maden tarlasının ortasında o madenden oluşan iki cisim görseniz ve şekillerinden dolayı birinciyi tava diğerini yapay zekaya sahip ileri seviye işlem gücü olan bir robot olarak tanımlasanız birinci tanıma çok fazla itirazın olmayacağı kesin ama ikinci tanım için olmaz öyle şey imkansız şeklinde sayısız itiraz gelir. İşte tam bu noktada neyden oluştuğunu bilmemize rağmen tözü maden olan iki cisim yani tava ve robot için robota imkansız diyebilirken robottan sonsuz kat karmaşık olan her şeyi yaratan her şeyi işiten her şeyi gören her şeye gücü yeten şeklinde bir tanrıya inanabiliyoruz? Hele ki tanrının şekli, yapısı ve oluşumu hakkında hiç bir fikir beyan edemezken sonsuz güçlü diyebiliyoruz. Kısaca varlığı kendinden olan sonsuz güçlü bir tanrının töz olma ihtimali 1/sonsuzdur. Yani sıfırdır. Ancak varlığı kendisinden olan yani hep olan tözü salt bir enerji olarak düşünmek ve bilim ile bu enerjiyi yaklaşabilmek daha gerçektir ve deney ile sorgulanabilir ve bu evreni oluşturan töz olma ihtimali 0 dan büyüktür. Yukarı da yazdığım gibi evrenler yaratan bir salt bir enerji tarlası var ve bu tarlada sayısız evren ağacı ve her ağaçta sayısız evren dalı ve her dalda sayısız evren meyvesi ve her meyvede de sayısız evren tohumu var. İşte bizim evrenimiz o tohumlardan sadece birinden doğdu ve olgunlaşmakta. Bu doğuma bilim Big Bang diyor. Olgunlaşmayı ise genişleme olarak tanımlıyor. Evet yeterince genişleyip olgunlaşırsa evrenimiz dalından kopacak ve o salt ve saf enerji tarlasına binlerce, milyonlarca belki de milyarlarca tohum bırakacak. O tohumlardan ise nur topu gibi yeni Big Bang'ler ile evrenler doğacak. O evrenlerin birinde bir kopyamız muhakkak olacak. Tıpkı bizim evrenimizin kopan bir evrendeki tohum olması gibi. Bizler o kopan evrenlerdeki birer kopyayız ve yeni kopyalara gebeyiz.
 

ApanX

Deneyimli
Mesajlar
426
Tepki puanı
275
Düşünce
Bağımsız
Şimdi yukarıda yazdıklarımda başlangıç ve sonun nasıl bir olduğunu ve aklımızın bunu algılamak için zamana bağlı kademelendirdiğini yazdım ama örneklemedim. Örneklemem şu. Ağaç bir tohumda, insan ise bir zigotta gizlidir. Akıl için karmaşık olmasa zigota bir bakışta Ahmet dayıyı bebekliğinden yaşlılığına görebilirim. Ancak bu karmaşayı çözmek için zamana ihtiyacım var çünkü aklımın çözeceği bir karmaşa değil. Evren ise tabi ki daha karmaşık. Ama evren aklımız için bu kadar karmaşık olmasa bir bakışta 13 milyar yıl öncesini ve sonrasını görebilirdik ve zamanı belki daha farklı algılar ve tanımlardık. Şöyle ki çok büyük ve küre şeklinde camdan bir fanusu evren olarak düşünelim. Bu fanusun dibinde çok az bir su olsun ve kademe kademe su seviyesi artarak cam fanusu tamamen doldursun ve fanus tamamen dolduktan sonra patlasın. Fanusun çapı 100 olsun ve 0 dan 1 kademelik yükselme 1 milyar yıl sürsün. 100 milyar yılda fanus tamamen dolacak ve daha fazla seviye yükselemeyeceği için fanus patlayacak. Şimdi fanustaki su seviyesi 13.7 desek o fanusa aklımız ile bakarak seviye 85i tasavvur edebilir miyiz? Evet edebiliriz. Ya seviye 1.3'ü. Onu da tasavvur edebiliriz. Özetle o fanusa hangi seviyeden bakarsak bakalım farklı sevilerini görebiliriz. Çünkü aklımız için karmaşık değil.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

birbeşerim

Ayrıldı
Mesajlar
789
Tepki puanı
58
Düşünce
Sünni
Başlangıcı düşünüyorum. İlki, evveli, tözü. Aslında aklın algılaması imkansız gibi gözükse de aklım ile vardığım sonuç şu. Aslında başlangıç ve son ayrı değil, bitişik. Algımız ile ayrı olduğunu zannediyoruz sadece. Çünkü aklımız için çok karmaşık ve biz daha az karmaşığa indirgeyerek kademe kademe algılıyoruz. Karmaşıklıklar arasındaki kademeli geçişi de zaman olarak adlandırıyoruz. Aklımız bu karmaşıklığı çözebilseydi algılamak için zamana ihtiyaç duymaz belki de zamanı daha farklı tanımlar ya da hiç tanımlamazdık. Bu yazdıklarımı ilk okuyuşta anlamak zor ama kafamdaki örnekleri tam aktarabilirsem anlayanlar olacaktır diye düşünüyorum. Dini çıkarım veya güzelleme yapacak arkadaşlar laf cımbızı yapıp cevap yazmazlarsa sevinirim tamamen akıl yürütmesidir ve kendi argümanlarım ve örneklemelerimdir.

Şimdi toprağa bir domates tohumu ektiğimizde kademe kademe değişiyor ve tohumdan fideye dönüyor ve ürün veriyor ve bu ürünün her birinde onlarca tohum mevcut. Aynı şekilde evrenin tamamında kademe kademe bir değişim var. Büyük patlama bir çekirdeğin yokluk toprağında veya bilmediğimiz bir boyuttaki fideye dönüşümü ve biz buna evren diyoruz. Bir ağacın yüzlerce dalı ve her dalda onlarca meyvesi var. Bizim evrenimiz o meyvelerden sadece bir tanesi.
Çoklu evren kanıtlanmış bir şey değil. Paralel evrenler içinde ekstra 1milyon domino taşı -sen enerji taşı de- havaya atılıyor ve 2-3 tanesi -kainat bigbang vs.- dik gelse çok şaşırtıcı olmaz dersin lakin bu kainat bigbang ile bitmedi sürekli bir yenilenme ve yaratılış var ve sürekli taşlar dik geliyor -sana göre enerji- o zaman burada bir irade vardır -enerjiyide kontrol eden-. O yüzden aşağıda enerjinin tanımını istiyorum senden.
Yeterli olgunluğa ulaştığında dalından kopacak ve toprağına düşecek. Sonra bu toprağa binlerce evren tohumu bırakacak. İşte ben evrenler yetiştiren o toprağı enerjinin
salt hali yani bir töz olarak düşünüyorum
Akli ve mantıki mi gidiyorsun yoksa içine bilimi katıyor musun bu yorumunu merak ediyorum? -Bu arada ne akli ne de mantıki bir düşünce-
. Varlığı kendiliğinden olan ama asla tanrı diyemeyeceğim bir töz. Neden tanrı değil onu da şu örnekle anlatmak istiyorum. Tamamen benzetme amaçlı olarak kullanacağım çünkü bu tözü algılayıp tanımlayabilmem mümkün değil. Salt ve saf enerji olarak düşündüğümü açıklamıştım.
Ancak varlığı kendisinden olan yani hep olan tözü salt bir enerji olarak düşünmek ve bilim ile bu enerjiyi yaklaşabilmek daha gerçektir ve deney ile sorgulanabilir ve bu evreni oluşturan töz olma ihtimali 0 dan büyüktür.
Yukarı da yazdığım gibi evrenler yaratan bir salt bir enerji tarlası var ve bu tarlada sayısız evren ağacı ve her ağaçta sayısız evren dalı ve her dalda sayısız evren meyvesi ve her meyvede de sayısız evren tohumu var. İşte bizim evrenimiz o tohumlardan sadece birinden doğdu ve olgunlaşmakta
Anladığım kadarı ile bir enerji var ve bu evreni -çoklu evrenleri ele almıyorum- -haşa- o yarattı diyorsun. Bende sana soracağım merak ediyorum. Şimdi öncelikle bu enerjinin bana;

1-)Yoktan var olmadığına delil.
2-)Özelliklerini -enerji madde lavaş döner tavuk köpek vs. dönüşümü- anlatmanı istiyorum.
3-)Sonlu bir şey midir? Entropi kanunu denilen şey ilmii bir şeydir -Kendi inancıma göre kanunların tesiri yoktur ve her şey kainattaki ölüme doğru gitmektedir-
4-)Ezel ve ebedi -haşa- diyorsan buna bir delil istiyorum termodinamik 2.kanununa göre uymaması -entropi oluyor galiba 2. kanun tesiri yokta senin dilinden istiyorum-
5-)Bilime göre üçüncü boyut dışına çıkamıyorsun sen üçüncü boyutta olan boynuz dersende bilime göre ihtimal zaten yüksek olacaktır.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

ApanX

Deneyimli
Mesajlar
426
Tepki puanı
275
Düşünce
Bağımsız
Çoklu evren kanıtlanmış bir şey değil. Paralel evrenler içinde ekstra 1milyon domino taşı -sen enerji taşı de- havaya atılıyor ve 2-3 tanesi -kainat bigbang vs.- dik gelse çok şaşırtıcı olmaz dersin lakin bu kainat bigbang ile bitmedi sürekli bir yenilenme ve yaratılış var ve sürekli taşlar dik geliyor -sana göre enerji- o zaman burada bir irade vardır -enerjiyide kontrol eden-. O yüzden aşağıda enerjinin tanımını istiyorum senden.

Akli ve mantıki mi gidiyorsun yoksa içine bilimi katıyor musun bu yorumunu merak ediyorum? -Bu arada ne akli ne de mantıki bir düşünce-

Anladığım kadarı ile bir enerji var ve bu evreni -çoklu evrenleri ele almıyorum- -haşa- o yarattı diyorsun. Bende sana soracağım merak ediyorum. Şimdi öncelikle bu enerjinin bana;

1-)Yoktan var olmadığına delil.
2-)Özelliklerini -enerji madde lavaş döner tavuk köpek vs. dönüşümü- anlatmanı istiyorum.
3-)Sonlu bir şey midir? Entropi kanunu denilen şey ilmii bir şeydir -Kendi inancıma göre kanunların tesiri yoktur ve her şey kainattaki ölüme doğru gitmektedir-
4-)Ezel ve ebedi -haşa- diyorsan buna bir delil istiyorum termodinamik 2.kanununa göre uymaması -entropi oluyor galiba 2. kanun tesiri yokta senin dilinden istiyorum-
5-)Bilime göre üçüncü boyut dışına çıkamıyorsun sen üçüncü boyutta olan boynuz dersende bilime göre ihtimal zaten yüksek olacaktır.
Sen benden hiçbir şey isteyemezsin. Bende senden benim konularımdan uzak durmanı istiyorum. Tanrı'nın tanımını yapamazken (şekli ve yapısı) burada benden enerjinin tanımını isteyemezsin. Enerji için ne demişim salt ve saf bir töz demişim. Tıpkı senin Tanrı için doğmamış ve doğrulmamış demen gibi. Neden tanrı değil de enerjiyi seçtiğimi de yukarıda yazmışım. Şimdi lütfen yavaşça buradan uzaklaş ve cevap yazma. Onu istiyorum bunu istiyorum ne demek sen kimsin? Ben düşüncelerimi yazdım. Sende kendi düşüncelerini yazacaksan yaz ama benden bir şey isteme.
 

ApanX

Deneyimli
Mesajlar
426
Tepki puanı
275
Düşünce
Bağımsız
Sen kimsin derken 5 soru sormuşsun ya ona diyorum sen kimsin de kalkıp 5 tane soru soruyorsun onu tanımla bunu tanımla diye. Hangi sıfatla? Ben düşüncelerimi yazmışım. Farklı düşünceni yazabilirsin ama kalkıp şunu tanımla bunu tanımla yazamazsın.
 

Evren

☆☆
Düşüncesini Saklıyor
Mesajlar
2,368
Tepki puanı
474
Düşünce
Deist
5-)Bilime göre üçüncü boyut dışına çıkamıyorsun sen üçüncü boyutta olan boynuz dersende bilime göre ihtimal zaten yüksek olacaktır.
Really?

Kısaca varlığı kendinden olan sonsuz güçlü bir tanrının töz olma ihtimali 1/sonsuzdur. Yani sıfırdır
Really?

*Tanım karmaşası yaratıp bilime benzeyen ebedi yazı yazmak içine paralel evrenler ve saçma bir tanrı çürütmesi eklemek*
Tepkiler: 🤩😍😲
 

Evren

☆☆
Düşüncesini Saklıyor
Mesajlar
2,368
Tepki puanı
474
Düşünce
Deist
Taoizmden etkilendin mi bu yazıyı yazarken?
 

ApanX

Deneyimli
Mesajlar
426
Tepki puanı
275
Düşünce
Bağımsız
Really?


Really?

*Tanım karmaşası yaratıp bilime benzeyen ebedi yazı yazmak içine paralel evrenler ve saçma bir tanrı çürütmesi eklemek*
Tepkiler: 🤩😍😲
Tanrı çürütmesi yok. Tercih var. Ben töz olarak enerjiyi seçtim. Neden tanrıyı seçmediğimi yazdım.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Plütoncu

☆☆☆☆☆
Denetmen
Mesajlar
2,776
Çözümler
1
Tepki puanı
3,559
Düşünce
Ateist
Hele ki tanrının şekli, yapısı ve oluşumu hakkında hiç bir fikir beyan edemezken sonsuz güçlü diyebiliyoruz. Kısaca varlığı kendinden olan sonsuz güçlü bir tanrının töz olma ihtimali 1/sonsuzdur.
Tanrı kelimesi ve tanımı kendi içinde çelişkiler içeriyor. (Forumun gülleri gelip nedir bu çelişkiler açıkla demeyin gidin kendiniz okuyun.) Tanrı'nın tamamen insanın zihninde yaratıldığı zaten açık ve net şekilde bellidir. Tanrı hakkında hiçbir şey kanıtlanmış değildir.
Başlangıcı düşünüyorum. İlki, evveli, tözü. Aslında aklın algılaması imkansız gibi gözükse de aklım ile vardığım sonuç şu. Aslında başlangıç ve son ayrı değil, bitişik. Algımız ile ayrı olduğunu zannediyoruz sadece.
Aynen öyle çünkü zamanı doğrusal yaşıyoruz ve bunun aksini düşünemiyoruz. İnsan, algılarının dışına çıkamaz aslında.
O evrenlerin birinde bir kopyamız muhakkak olacak. Tıpkı bizim evrenimizin kopan bir evrendeki tohum olması gibi. Bizler o kopan evrenlerdeki birer kopyayız ve yeni kopyalara gebeyiz.
Güzel. Mantıklı bir çoklu evren modeli aslında beğendim. :) Ama bence her tohum büyüyüp yeni ağaçlar ve meyveler vermiyor. Bazı ağaçlar büyürken kuruyor, bazısı meyve vermiyor. Bazısı ağaç bile olamıyor.
 

Evren

☆☆
Düşüncesini Saklıyor
Mesajlar
2,368
Tepki puanı
474
Düşünce
Deist
Tanrı kelimesi ve tanımı kendi içinde çelişkiler içeriyor. (Forumun gülleri gelip nedir bu çelişkiler açıkla demeyin gidin kendiniz okuyun.) Tanrı'nın tamamen insanın zihninde yaratıldığı zaten açık ve net şekilde bellidir. Tanrı hakkında hiçbir şey kanıtlanmış değildir.
Örnek ver de sorularla islamiyetten bakayım.
 

Son konular

Üst