Felsefe ve Tanrının Yokluğu

Şarlo

☆☆☆
Üye
Mesajlar
268
Tepki puanı
215
Düşünce
Agnostik
Teizme Karşı Ahlaki Argüman

p1- İnsanı tanrı yaratmıştır.
p2- İnsanların biyolojilerinden kaynaklanan sezgileri tanrı tarafından verilmiştir.
p3- Bu sezgiler ahlaki önermeleri de içermektedirler.
s1: Sezgisel ahlaki önermeler tanrı tarafından verilmiştir.

q1: Kutsal kitap tanrı tarafından gönderilmiştir.
q2: Kutsal kitap ahlaki önermeler içermektedir.
s2: Kutsal kitaptaki ahlaki önermeler tanrı tarafından verilmiştir.

1-Tanrı tektir.
2- Tanrı ahlaki önermelerin yaratıcısıdır.
3- Sezgisel ahlaki önermeler tanrı tarafından verilmiştir.
4- Kutsal kitaptaki ahlaki önermeler tanrı tarafından verilmiştir.
5- Sezgisel ahlaki önermeler ile kutsal kitaptaki ahlaki önermeler birebir örtüşmemektedir.
6- Tek tanrının aynı anda birbiriyle örtüşmeyen iki ahlaki önermeler bütünü göndermesi rasyonel değildir.
7- Dolayısıyla ahlaki önermelerin yaratıcısı olan tek bir tanrının olması rasyonel değildir.

Mükemmellik - Alim'i Mutlaklık

1- Tanrı mükemmeldir.
2- Tanrı her şeyi bilir.
3- Hatırlamak, unutulan bir şeyin akla gelme durumudur.
4- Tanrı, hatırlamanın nasıl bir duygu olduğunu ya hatırlar ya hatırlamaz.
4.1.1- Tanrı, hatırlamanın nasıl bir duygu olduğunu hatırlıyorsa, bir şeyleri unutmuş demektir.
4.1.2- Bir şeyleri unutan tanrı mükemmel değildir.
4.2.1- Tanrı hatırlamanın nasıl bir duygu olduğunu bilmiyorsa, her şeyi bilmiyor demektir
5- Hem mükemmel hem de her şeyi bilen bir varlığın olmas mümkün değildir.
6- Dolayısıyla tanrı yoktur.

Karmaşıklık ve Özden Kalkan Kanıt

1- Tanrı vardır ve ezelidir.
2- Karmaşık şeylerin ezeli olduğunu düşünmek rasyonel değildir.
3- Her şeye gücü yeten, merhametli, ahlaki mükemmel, mutlak iyi, her şeyin yaratıcısı vs. bir Tanrı, öz bakımından tahayyül edilebilecek en karmaşık şeydir.
4- Bahsi geçen sıfatlara sahip bir tanrının olduğunu düşünmek rasyonel değildir.
5- Ateizm, teizmden tutarlıdır.

Negatif Ontolojik Argüman

1- Evrenin yaratılması akla gelebilecek en büyük başarıdır.
2- Bir başarı kendi iç kalitesinin ve yaratıcısının yeteneğinin bir ürünüdür.
3- Yaratanın yeteneği ne kadar az ise, yaratılanın handikapı daha az olacağından, sonuçta ortaya çıkan başarı o derece büyüktür.
4- Bir yaratıcının sahip olabileceği en büyük handikap var olmaması olurdu.
5- Öyleyse, eğer evren var olan bir yaratıcının ürünüyse, biz zihnimizde daha büyük bir yaratıcıyı hayal edebiliriz, ki bu var olmadan yaratan biri olurdu.
6- Demek ki tanrı yoktur.

Gizlenmişlik Kanıtlaması

1- Eğer tamamen sevecen (vedûd) olan bir Tanrı varsa, kendini özgürce Tanrı'ya kapamamış, Tanrı'yla apaçık ve gerçektenanlamlı şekilde ilişki kurabilme kapasitesine sahip her mahluk böyle bir ilişkiye katılma, yani bunu sadece yapmayı deneyerek yapabilme konumundadır.
2- Hiç kimse Tanrı'nın varlığına inanmaksızın böyle bir ilişkiye katılma konumunda olamaz.
3- Eğer tamamen sevecen olan bir Tanrı varsa, kendini özgürce Tanrı'ya kapamamış, Tanrı'yla apaçık ve gerçekten anlamlı bir şekilde ilişki kurabilme kapasitesine sahip her mahluk Tanrı'nın var olduğuna inanır (1 ve 2'den).
4- Kendini özgürce Tanrı'ya kapamamış, Tanrı'yla apaçık ve gerçekten anlamlı bir şekilde ilişki kurabilme kapasitesine sahip her mahluğun Tanrı'nın var olduğuna inandığı doğru değildir: Pasif inançsızlık vardır; "Tanrı gizlenmiştir.
5- Tamamen sevecen olan bir Tanrı'nın var olduğu doğru değildir (3 ve 4'ten).
6- Eğer Tanrı varsa, Tanrı tamamen sevecendir.
7- Tanrı'nın varolduğu doğru değildir (5 ve 6'dan).

https://alfa-sorgulama.blogspot.com
 

Şarlo

☆☆☆
Üye
Mesajlar
268
Tepki puanı
215
Düşünce
Agnostik
Eylemsizlik Kanıtı

1- Tanrı daha iyisi düşünülemeyendir
2- Mutlak iyl bir güç kötülük yaparsa mutlak iyi sıfatıyla çelişmiş olur
3- Dolayısıyla daha iyisi düşünülemeyecek güç, daha iyisi düşünülemeyecek davranışlar sergilemelidlr
4- Evrende gerçekleşen her olay daha iyisi düşünülebilecek olaylardır
5- Dolayısıyla evrene müdahale eden mutlak iyi bir gücün olması mümkün değildir.

Kişisellik ve Mükemmellik

1- Tanrı varsa evrenin yaratıcısıdır, mükemmeldir, kişiseldir(irade sahibidir).
2- Tanrı evreni yaratmışsa ya buna karar vermiştir ya da bunu yapmak zorunda kalmıştır.
a) Eğer buna yapmak zorunda kalmışsa, bu iradeli bir tanrı modeli ile çelişir
b.1) Tanrı evreni yaratmaya karar verdiyse bu bir istek üzerine olmuş olmalıdır
b.2) Tanrı evreni yaratmayı istedi ise tanrı eksiktir (eksik olmayan bir şeyin istekleri olmaz)
b.3) Eksik olan hiçbir şey mükemmel olamaz
3- Hem kişisel hem mükemmel hem evrenin yaratıcısı özellikleri aynı anda kullanılamaz
4- Dolayısıyla tanrı yoktur
Değişmezlik ve Yaratıcılık
1-Eğer Tanrı varsa, o değişmezdir.
2-Eğer Tanrı varsa, o evrenin yaratıcısıdır.
3-Değişmez bir varlık, bir an belli bir niyete sahip olup başka bir anda da bu niyetten yoksun olamaz.
4-Herhangi bir varlığın herhangi bir şeyi yaratabilmesi için, yaratılıştan önce o şeyi yaratma niyetine sahip olması gerekir ve yaratma sona erdikten sonra da bu niyetini yitirmesi gerekir.
5-Dolayısıyla değişmez bir varlığın herhangi bir şeyi yaratması imkansızdır.
6-Dolayısıyla Tanrı’nın var olması imkansızdır.

İyiliğin Değerinden Kalkan Kanıt

1-Tanrı, ötesi düşünülemeyecek kadar mükemmel olandır. (Tanrı’nın tanımından)
2-Tanrı, kötülük yapmaya hiçbir yatkınlık taşımayan kusursuz iydir.
3-Kötülüğe eğilimi olan bir varlığın yaptığı seçimler, tam anlamıyla iyi bir varlığın yaptığı seçimlerden daha değerlidir.
4-(1,2 ve 3’ten) Eğer Tanrı kötülüğe hiç eğilimi olmayan kusursuz iyiyse ötesi düşünülemeyecek kadar mükemmel olamaz çünkü “kötülüğe eğilimi olan Tanrı”nın davranışları ondan daha değerli olacağı için bu Tanrı, ötesi düşünülebilir mükemmellikte olur.
5-Dolayısıyla Tanrı yoktur.

Negatif Mümkün Dünyalar Kuramı

1- Tanrı mutlak iyidir, evrenin yaratıcısıdır, evrene müdahale edebilir.
2- Dünya ya mümkün dünyaların en iyisidir ya değildir
a.1) Dünya mümkün dünyaların en iyisidir
a.2) Tanrının davranışları olası dünyaların en iyisidir.
a.3) Mümkün dünyaların en iyisinden daha iyisi düşünülemeyceğinden tanrı evrene müdahale edemez
b.1) Bu dünya mümkün dünyaların en iyisi değildir
b.2) Mükemmel bir varlık "en iyi" evreni yaratmamışsa, bu onun mutlak iyi olmadığını gösterir.
b.3) Mutlak iyi bir güç iyi olmayan bir evren yaratmışsa kendi sıfatı ile çelişir
3-Tanrı mümkün dünyaların en iyisini yaratmışsa evrene müdahale edemez, mümkün dünyaların en iyisini yaratmamışsa mutlak iyi sıfatı ile çelişir.
4- Bir şey hem evrenin yaratıcısı hem mutlak iyi hem evrene müdahale eden olamaz
5- Tanrının varolması mümkün değildir

https://alfa-sorgulama.blogspot.com
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Charles Dawkins

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
427
Tepki puanı
227
Düşünce
Ateist
Ben felsefi kanıtlardansa bilimsel olanları tercih ederim. Ancak bunlarda fena değil gibi.

TEİZM DEİZM Mİ YOKSA ATEİZM Mİ TARTIŞMASINDA ÖNEMLİ OLAN BİLİMDİR. BİLİMİ TERCİH ETMEK UYGUN GELİYORSA ATEİZM İNANCI SEÇMEK İSTİYORLARSA DEİZM VE TEİZM ELBETTE. VEYA ELİMİZDEKİLERLE TERCİH YAPMAYIP AGNOSTİZM.

Karar sizin. En çok güldüğüm nokta bilimin tanrıyı desteklediği. Bilim asla çözemeyeceği ve sonsuz soru açığa çıkartacak varlığı asla önemsemez.
 
Moderatör tarafından düzenlendi:
Üst