Mesajlar
139
Tepki puanı
9
Düşünce
Muvahhid
Soru: Erkeğe hanımını ne sebeple dövdüğü sorulmaz ( Ebu Davud Nikah 43,2147)

Bu hadisi nasıl anlamalıyız?

el Cevab:

Bu rivayet sünen kitaplarında vardır.

Metni: لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته

şeklindedir.

Ravisi Davud b. Abdullah el Evdi hakkında son dönem muhaddislerinden Ahmed Şakir zayıftır şeklinde konuşmuş yani bu hadisin zayıf olduğu da söylenmiştir. Ama bu rivayet hakkında İbn Allan’ın da naklettiği ve İbn Hacer el Heytemi'nin de tesbiti sahih olduğu yönündedir. İbn Allan el Futuhat er Rabbaniye alel Ezkar en Neveviyye VII.140,141.

Eğer hadis zayıfsa nas (hüküm) teşkil etmez.Ama sahih olduğunu kabul edersek şu şekilde şerh edilebilir (açıklanabilir).

en-Nevevî, لاَ يسْألُ َّ الرجُلُ فيمَا ضَربَ امْرأَتهُ : “Erkeğe karısını ne sebepten dövdü-
ğü sorulmaz” cümlesini hem el-Ezkâr’ında , hem de Riyâzü’s-Sâlihîn’inde مِنْ حُسْنِ إسْلامِ المَرءِ تـركُْهُ مَا لا يـعْنيهِ : “Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin İslâmî güzelliğindendir” hadisinden sonra rivâyet ederek, karı koca arasındaki mahrem ilişkilerin üçüncü kişileri ilgilendirmeyeceğini vurgulamak istemiştir.

Yazının burdan sonraki kısmını anlamanız için önce şu linkte yer alan videoyu izlemelisiniz.“İmam Nevevî’nin bu hadisi murâkabe konusunda niçin zikrettiği ilk bakışta anlaşılamamaktadır. Oysa İslâm’ı bilen bir aile reisinin, hanımını neden dövdüğünü sormak onun dindarlığı, yani Allah’ın gözetimi altında bulunduğu şuurundan ve dolayısıyla yetkilerini kullanmakta haddi aştığından şüphe etmek anlamına gelir. Aile, ilâhî murâkabe şuurunun en çok işleyeceği kurumdur. Zira ailenin mahremiyeti vardır. O sebeple teftişe müsait değildir. Olay, açıklanması utanç verici veya çok özel bir sebebe bağlı olabilir. Bu mahremiyeti ifade için ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ ‘Kirli çamaşırlar sokakta yıkanmaz’ denilmiştir. Karı-koca arasındaki ilişkiler, onlara bırakılmıştır. Kendileri açmadıkça başkaları aile sırlarını öğrenemezler. Halkımız ne güzel söylemiş: ‘Karı-koca dövüşmüş, aklı olmayan karışmış!’ Hadîste, kocanın karısını dövmekten mutlak mânâda sorumlu olmayacağı söylenmiyor. ‘Uhrevî sorumluluğu da yoktur’ denilmiyor. İslâm şeriatının müsaade ettiği hal, şekil ve şartlarda olması halinde dövme işi sorumluluk getirmez. Aksi ise, tam bir sorumluluktur. Nevevî gibi ‘ahlâkî açıdan’ ve ‘aile mahremiyeti’ noktasından yaklaşılması gerekir. Mesele hukûkî bir zemine kaydırıldığı takdirde elbette kimin haklı kimin haksız olduğu adlî mercilerce araştırılacak ve koca da sorgulanacaktır. Tekrar edelim ki, ‘sorulmama’ keyfiyeti, hâkim ya da kâdı’ya gelmemiş olaylar için geçerlidir. Yetkili makamlara ulaştırılan bir dövme olayı varsa, elbette haklının ortaya çıkması için o soruşturulacak ve araştırılacaktır. Hadisten Öğrendiklerimiz 1. Terbiye etmek için -gerektiğinde- koca hanımını dövebilir. Bu bir ruhsattır. 2. Aile içi ilişkiler, kişilerin dindarlığına ve özellikle murâkabe şuuruna bırakılmıştır. 3. Aile mahremiyeti sonuna kadar korunmalıdır.”

Ayrıca bu hadisten koca karısını döverse ve biride buna şahit olursa buna engel olamaz anlamı çıkamaz çünkü :

Peygamberimiz Efendimiz (SAV) buyurmuşlardır ki:Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin.Eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin.Diliyle değiştirmeye gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin. Ancak bu, imanın en zayıf derecesidir." (Müslim, İman 78. Tirmizi, Fiten 11. Nesai,İman17)

Zaten konumuz olan hadis 9 farklı hadis kitabında 10 farklı rivayetle aktarılmış olup o rivayetlerden ikisi şöyledir.

İbn Mâce’nin rivâyeti ve et-Tahâvî’nin rivâyeti: “el-Eş῾as b. Kays, şöyle anlatmıştır: Ömer’e yatılı misafir gitmiştim. Gecenin bir vaktinde karısını dövmeye kalkışmıştı da aralarını ayırmıştım. (Ömer) yatağına giderken dedi ki: Resûlullah’dan (sav) işittiğim şu şeyi benden öğren: Hiçbir erkeğe, karısını ne sebepten dövdüğünü sorma.”

Bu olaydan da anlaşıldığı üzere şiddet ne sebeple olursa olsun tasvip edilmemiştir. Ve de karı koca arasında ki namahrem meselelerin sorgulanmaması gerektiği vurgulanmıştır.
 

mad hatter

☆☆☆
Yazar
Mesajlar
550
Tepki puanı
326
Düşünce
Agnostik
Hadisten Öğrendiklerimiz 1. Terbiye etmek için -gerektiğinde- koca hanımını dövebilir. Bu bir ruhsattır.Bu nasıl dövecek?
 
Mesajlar
139
Tepki puanı
9
Düşünce
Muvahhid


Bu nasıl dövecek?
Dövmek zorunda değil ayrıca
hadislerde dövmeden kastı ne olduğu anlatılıyor başa vuramazsın;göğüsten yukarı vuramazsın;iz bırakacak şekilde vuramazsın yani burdaki dövmeden kasıt uyarı maksadı ile hafifçe vurmak yani son kez ikaz etmek eğer iz bırakacak şekilde vurursan kadın seni mahkemeye veriyor ve kadı suçu ispatlayınca kadına diyor ki senin bu kocan seni darp etmiş aynısını ona da yapalım mı yoksa sana tazminat mı ödesin yoksa affetmek mi istersin diye ve bu da kısas hükmüdür. inanmazsan araştırabilirsin.


Mâide Suresi 45.Ayet : Onda (Tevrat’ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için keffaret olur. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir
 
Mesajlar
139
Tepki puanı
9
Düşünce
Muvahhid
Afferrin doğru yoldan sapma neyse o.
Hadislerde dövmeden kastı ne olduğu anlatılıyor başa vuramazsın;göğüsten yukarı vuramazsın;iz bırakacak şekilde vuramazsın yani burdaki dövmeden kasıt uyarı maksadı ile hafifçe vurmak yani son kez ikaz etmek eğer iz bırakacak şekilde vurursan kadın seni mahkemeye veriyor ve kadı suçu ispatlayınca kadına diyor ki senin bu kocan seni darp etmiş aynısını ona da yapalım mı yoksa sana tazminat mı ödesin yoksa affetmek mi istersin diye ve bu da kısas hükmüdür. inanmazsan araştırabilirsin.


Mâide Suresi 45.Ayet : Onda (Tevrat’ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için keffaret olur. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir
 

Entropyy

V ☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,157
Tepki puanı
2,209
Düşünce
Ateist
Hadislerde dövmeden kastı ne olduğu anlatılıyor başa vuramazsın;göğüsten yukarı vuramazsın;iz bırakacak şekilde vuramazsın yani burdaki dövmeden kasıt uyarı maksadı ile hafifçe vurmak yani son kez ikaz etmek eğer iz bırakacak şekilde vurursan kadın seni mahkemeye veriyor ve kadı suçu ispatlayınca kadına diyor ki senin bu kocan seni darp etmiş aynısını ona da yapalım mı yoksa sana tazminat mı ödesin yoksa affetmek mi istersin diye ve bu da kısas hükmüdür. inanmazsan araştırabilirsin.


Mâide Suresi 45.Ayet : Onda (Tevrat’ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için keffaret olur. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir
Anladık sende mendilcisin mendille döv canı yanmasın afferin.
 

DemoKratos

Vlll ☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
6,763
Çözümler
1
Tepki puanı
3,995
Düşünce
Ateist
Yazıyı okumamışsınız ne yazık ki .

Bilader nesini okuyacağım ya da okumayacağım? Dediğim çok açık. Hadiste dövün de dese şu şartlarda dövün şu şartlarda dövmeyin de yazsa önemi yok! Bunu anlamıyor musun? Çünkü Kuran'da dövün yazıyor. Bu mevzuda uzatacak bir durum yok ki? Kuran'da dövün yazmıyor diye iddia ediyorsan "vadribubunne" ne demek sen söylersin. Biz de bakarız doğru mu söylüyorsun.

Ay benden yana olduktan sonra yıldızın ..... diye bir laf duymadın mı sen? Ayet bir konuda bir şey diyorsa hadisin neresine ne yapalım ki?
 

DemoKratos

Vlll ☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
6,763
Çözümler
1
Tepki puanı
3,995
Düşünce
Ateist
başa vuramazsın;göğüsten yukarı vuramazsın;iz bırakacak şekilde vuramazsın

Bilader bak ay benden yana olduktan sonra yıldızın bir tarafına bir şey yaptırma bana! Bak şimdi ben sana ay ne diyor söyleyeyim de yıldıza sen ne söyletirsen söylet, önemi olacak mı? Ayet:

Kısas size yazıldı hüre hür köleye köle dişiye dişi.

Çaktın köfteyi? Hadi ayeti çiğne geç de kısas yap bakayım kadın için koskoca hür herife! Biraz büzük sıkar, söyleyeyim! Kapı gibi ayet var! Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi! Hadi çiğne geç ayeti de afferin lan sana ateizme hoş geldin diyeyim! Ayağını iyice bas, ez ama! Atlayıp geçersen saymam! Ayağını bas, çevirttire çevirttire parala, öyle geç ki işe yarasın!
 

mad hatter

☆☆☆
Yazar
Mesajlar
550
Tepki puanı
326
Düşünce
Agnostik
Dövmek zorunda değil ayrıca
hadislerde dövmeden kastı ne olduğu anlatılıyor başa vuramazsın;göğüsten yukarı vuramazsın;iz bırakacak şekilde vuramazsın yani burdaki dövmeden kasıt uyarı maksadı ile hafifçe vurmak yani son kez ikaz etmek eğer iz bırakacak şekilde vurursan kadın seni mahkemeye veriyor ve kadı suçu ispatlayınca kadına diyor ki senin bu kocan seni darp etmiş aynısını ona da yapalım mı yoksa sana tazminat mı ödesin yoksa affetmek mi istersin diye ve bu da kısas hükmüdür. inanmazsan araştırabilirsin.


Mâide Suresi 45.Ayet : Onda (Tevrat’ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için keffaret olur. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir

Tamam diyelim ki İslama göre dövmesi gerek, o herif o kızı nasıl dövecek?
 
Mesajlar
139
Tepki puanı
9
Düşünce
Muvahhid
Bilader nesini okuyacağım ya da okumayacağım? Dediğim çok açık. Hadiste dövün de dese şu şartlarda dövün şu şartlarda dövmeyin de yazsa önemi yok! Bunu anlamıyor musun? Çünkü Kuran'da dövün yazıyor. Bu mevzuda uzatacak bir durum yok ki? Kuran'da dövün yazmıyor diye iddia ediyorsan "vadribubunne" ne demek sen söylersin. Biz de bakarız doğru mu söylüyorsun.

Ay benden yana olduktan sonra yıldızın ..... diye bir laf duymadın mı sen? Ayet bir konuda bir şey diyorsa hadisin neresine ne yapalım ki?
Bakara Suresi 171.Ayet : (Hidayet çağrısına kulak vermeyen) kâfirlerin durumu, sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünmezler.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
14,412
Tepki puanı
1,097
Düşünce
Sünni
Hadi ayeti çiğne geç de kısas yap bakayım kadın için koskoca hür herife! Biraz büzük sıkar, söyleyeyim! Kapı gibi ayet var! Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi!
Daha önce de yazdım ayetleri bağlamından kopararak doğru anlamanız mümkün değil. Diğer ayetleri, iniş sebebine ve ilk muhatap olan Peygamber ve Sahabenin bu ayetlerden ne anladığına bakmak şart. Bu ayetle ilgili kısaca şu bilgiyi paylaşayım:
Cahilye devrindeki insanlardan bazıları, kendi adamlarını daha şerefli gördükleri için; karşı tarafa: “Biz şerefliyiz; bizim öldürülen kadınımıza karşılık sizin erkeğiniz; bizim kölemize karşılık sizin hür bir adamınız kısas olacaktır.” diyorlardı. Bakara suresinin bu 178. ayeti, bu yanlış hükmü ortadan kaldırmak için inmiştir. Ayette özetle deniliyor ki; “Bir kadını kadın öldürdüyse, onun kısası söz konusu kadın; bir erkeği bir erkek öldürdüyse onun kısası söz konusu erkek, bir köleyi bir köle öldürdüyse onun kısası da söz konusu köle olur. Yani: katil kim ise, o kısas olur. Nüzul sebebi olan olayda hür, kadın, köle söz konusu olduğu için o kayıtlara yer verilmiştir. Daha sonra kısas konusunda genel hükmü ifade eden “Cana can...”(Maide, 5/45) ayeti inmiştir.
Hemen önceki ayette "Kim Allah'ın indirdiği ahkâm ile hükmetmezse işte onlar tam kâfirdirler." diyerek Tevrattaki bu hükmün halen geçerli olduğu net ifade edilmiştir.
 

6lack de Furor

lV ☆☆☆
Geliştirici
Mesajlar
3,116
Tepki puanı
2,164
Düşünce
Ateist
Erkek haklı olsa dahi kadını dövemez. Kadın haklı olsa dahi erkeği dövemez. Bir yastığa baş koymaya yemin ettiğin partnerini dövmeyi hiçbir şartta temize çıkaramazsınız. Erkek de dövse, kadın da dövse, o ilişki bambaşka yerlere gider. Büyük facialar, ufak esnekliklerle başlar. Sen bugün ufakça dövmeye izin verirsen, yarın birbirlerini öldürürler.

Hem dövmek ne arkadaşım? "Şart değil." demek falan çözüm değil. Sen o izni veriyor musun? Evet.

Comolokko ülkesinde erkekler, kadınlara tecavüz edebiliyor çünkü yasal olarak izinleri var ancak oradaki erkekler bu haklarını kullanmıyorlar.

Heh. Yersen.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
14,412
Tepki puanı
1,097
Düşünce
Sünni
Erkek haklı olsa dahi kadını dövemez. Kadın haklı olsa dahi erkeği dövemez. Bir yastığa baş koymaya yemin ettiğin partnerini dövmeyi hiçbir şartta temize çıkaramazsınız. Erkek de dövse, kadın da dövse, o ilişki bambaşka yerlere gider. Büyük facialar, ufak esnekliklerle başlar. Sen bugün ufakça dövmeye izin verirsen, yarın birbirlerini öldürürler.

Hem dövmek ne arkadaşım? "Şart değil." demek falan çözüm değil. Sen o izni veriyor musun? Evet.

Comolokko ülkesinde erkekler, kadınlara tecavüz edebiliyor çünkü yasal olarak izinleri var ancak oradaki erkekler bu haklarını kullanmıyorlar.

Heh. Yersen.
Ayet ve hadislerde darabe ile ifade edilen fiil ile sizin karşı çıktığınız ve izin verildiğini iddia ettiğiniz dövme fiili aynı şey değil.

Darabe fiili sizin bahsettiğiniz dövme fiilini de kapsar. Dövme fiili için de kullanılır ve bu İslamda haramdır.

Burada problem Arapçadan Türkçeye dövmek olarak çevrilen kelimenin sınırları ile ilgili. Mesela biri mendil veya misvakla hafif bize dokundursa ve bu şekilde tepkisini gösterse bunu dövmek veya şiddet olarak algılamayız ama Arapçada bu fiil de dövmek kelimesiyle ifade edilir.

Tekrar vurgulayalım ki Türkçedeki anlamıyla dövmek haramdır

"...Kadınlarla iyi geçinin, onlara güzel muâmele edin!.." (En-Nisâ, 19), "Kadınları dövmeyiniz!.. Kadınlarını döven kimseler sizin hayırlınız değildir." (Ebû Dâvûd, Nikâh, 42)
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Son konular

Son mesajlar

Üst