Hadislerin gerekliliği ve hadis kitaplarının güvenilirliği

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
12,514
Tepki puanı
934
Düşünce
Sünni
İşkembeden değil,g.tümden uyduruyorum..:şşş:
Bu kadar alçalacağınızı ben de tahmin etmemiştim
Kaynak göstersem,ne olacak ki?Ateist mi olacaksın?
Ebu Hanife kötü bir insan çıkarsa çıkar, bunun Yaratıcının varlığıyla veya yokluğuyla alakası yok ki ateist olayım? :)

Kafanız bu kadar bile çalışmıyor mu?
Müslüman değilim ki ben,niye bu konularda yalan söyleyeyim?
Bir insan eğer ağzından çıkan her şeyin hesabının sorulacağına gerçekten iman ederse yalan söyleyemez. Bir kişi hem kendisinin Müslüman olduğunu söylüyor hem de yalan söylüyorsa imanı işte o kadardır. O kişi gerçekten Müslüman mıdır değil midir Allah bilir ama ortada çok büyük bir çelişki olduğu kesin.

“Yalancıların ve gerçekleri yalanlayanların vay haline!” (Mürselat/19)

Allah, yalancıları ve gerçekleri yalanlayanları asla sevmez” (Mü’min/28)

Yalanı ancak iman etmeyen kimse uydurur.” (Kenzu’l-Ummal, h. No: 8994).

Size gelince siz ahlaksız olduğunuz için sizin yalan söylemenizi engelleyen hiçbir sebep yok.

İbn Abdi’l Berr, onun ‘Müslüman olup olmadığında ihtilaf edildiği’ni, ‘küfründen dönmek üzere üç defa tövbeye çağırıldığı’nı, ama tövbe edip etmediğinin bilinmediğini iddia eden sözlere yer veriyor.” (bk. İntika’, 146-149)
İbn Abdi’l Berr, benim size yaptığım gibi önce iftirayı alıntılıyor, sonra da bu iftiraları çürütüyor. Bazı sahtekarlar da milletin cahilliğini kullanarak “İbn Abdi’l Berr, bu sözlere yer vermiş” diye milleti yanlış yönlendiriyor. Sizin gibi İslamı inkarı dogma haline getirmiş tipler de bunlara balıklama atlıyor. Şimdi niye kaynak sorduğumu anladınız mı?

Bakalım İbn Abdi’l Berr iftiralara yer verdiği kitabının ilerleyen sayfalarında Ebu Hanife hakkında ne demiş?

Abdulfettah Ebu Gudde(r.a) bu meseleye bir ayetle cevap vermistir:”Agizlarindan çikan bu söz ne büyük oldu, yalandan başka birşey söylemiyorlar”(Kehf suresi 18/5).Vallahi Peygamber ashabindan başka en inancli kimse Ebu Hanifedir.Bunun delili ise gece gündüz mezhebinin yayilmasidir der(İbn Abdülbirr,el intika,sayfa 284-285)
 

Ahlaksız

ll ☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,405
Tepki puanı
1,039
Düşünce
Ateist
Bu kadar alçalacağınızı ben de tahmin etmemiştim

Ebu Hanife kötü bir insan çıkarsa çıkar, bunun Yaratıcının varlığıyla veya yokluğuyla alakası yok ki ateist olayım? :)

Kafanız bu kadar bile çalışmıyor mu?

Bir insan eğer ağzından çıkan her şeyin hesabının sorulacağına gerçekten iman ederse yalan söyleyemez. Bir kişi hem kendisinin Müslüman olduğunu söylüyor hem de yalan söylüyorsa imanı işte o kadardır. O kişi gerçekten Müslüman mıdır değil midir Allah bilir ama ortada çok büyük bir çelişki olduğu kesin.

“Yalancıların ve gerçekleri yalanlayanların vay haline!” (Mürselat/19)

Allah, yalancıları ve gerçekleri yalanlayanları asla sevmez” (Mü’min/28)

Yalanı ancak iman etmeyen kimse uydurur.” (Kenzu’l-Ummal, h. No: 8994).

Size gelince siz ahlaksız olduğunuz için sizin yalan söylemenizi engelleyen hiçbir sebep yok.


İbn Abdi’l Berr, benim size yaptığım gibi önce iftirayı alıntılıyor, sonra da bu iftiraları çürütüyor. Bazı sahtekarlar da milletin cahilliğini kullanarak “İbn Abdi’l Berr, bu sözlere yer vermiş” diye milleti yanlış yönlendiriyor. Sizin gibi İslamı inkarı dogma haline getirmiş tipler de bunlara balıklama atlıyor. Şimdi niye kaynak sorduğumu anladınız mı?

Bakalım İbn Abdi’l Berr iftiralara yer verdiği kitabının ilerleyen sayfalarında Ebu Hanife hakkında ne demiş?

Abdulfettah Ebu Gudde(r.a) bu meseleye bir ayetle cevap vermistir:”Agizlarindan çikan bu söz ne büyük oldu, yalandan başka birşey söylemiyorlar”(Kehf suresi 18/5).Vallahi Peygamber ashabindan başka en inancli kimse Ebu Hanifedir.Bunun delili ise gece gündüz mezhebinin yayilmasidir der(İbn Abdülbirr,el intika,sayfa 284-285)
Yaşar Nuri Öztürk sahtekar yani..
Buhari,Ebu Hanife'yi sapıklıkla/kafirlikle itham etmemiş yani..
Ebu Hanife'ye iftira mı atmışlar yani..
KOPYALA YAPIŞTIR :gggy:

İmam Azam akılcıdır(Rey/Kuran ehli). Kurana ters düşen rivayetleri kabul etmez. Bu yüzden rivayetçiler İmam Azamı dışlamış hakkında iyi sözler söylememişlerdir. Hanefilik daha sonra İmam Yusuf ve İmam Muhammed (İmamı Azamın 2 öğrencisi) eliyle gücü elinde bulunduran Ehli sünnet çatısı altına girmiştir. Bugünkü hanefilerin akılcı olan İmam Azam ile alakaları yoktur. İmamı Azamın akılcı Hanefiliği bugün Ehli sünnete uydurulmuş Rivayetçi/Nakilci/Buharici hanefi olmuştur...

PEYGAMBERİMİZ ADINA UYDURULAN SÖZLERİ KABUL ETMEYEN İMAM AZAMA İDEOLOJİK HADİSÇİLERİN (Haşeviyye) ATTIĞI İFTİRALAR:

Buharinin Ebu Hanife hakkındaki sözleri:
1- “Güvenilmez Adam.” (Tarihul Kebir c. 8 s.81)
2- “Sapık Mürcie Mezhebinin Mensubu.” (Tarihul Evsat c.2 s.93)
3- “Küfründen dönmesi için iki defa tövbeye çağrılan adam.” (Kitabuz Zuafa s.132)

Bir diğer Mezhep İmamı olan İmam Malik ise şöyle demiştir:
“Ebu Hanife, İslam bünyesinde doğan en şerir varlıktır. Bu ümmete, fikirleri yerine kılıçla vursaydı daha iyi olurdu.” (El İntika s.150)

İmam Malik: Benim için Ebu Hanife’nin sözüyle hayvan pisliği arasında hiçbir fark yoktur. (Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/411)

Ebu Davud Süleyman es-Sicistani şöyle diyor: İmam Malik Şafii ve İbn Hanbel Ebu Hanifenin dalalet içinde olduğunda ittifak etmişlerdir. (Hatib 13/383-384 )

İbn Ebi Davud: Ebu Hanife’ye saldırı ve onu itham, İslam ümmetinin icma noktalarından biridir: Basra’nın fıkıh imamı Eyyüb es-Sahtiyani onun aleyhinde konuşmuştur. Küfe’nin imamı Süfyan es-Sevri öyle Hicaz bölgesinin imamı Malik bin Enes öyle Mısır’ın imamı Leys bin Sa’d öyle Şamın imamı Evzai öyle Horasan’ın imamı Abdullah bin Mübarek öyle Kısacası yeryüzünün her yanındaki İslam uleması onun hakkındaki kanaati menfidir.(İbn Adi el-Kamil fi Zuafair-Rical.8/241)

Ahmed b.Hanbel Kitabul-İlel
Sufyan es-Sevri: Ebu Hanife’nin iki kere tevbeye davet edildiğini nakleder. (Ahmed b.Hanbel Kitabu’l-İlel.II/69/428-32)

İmam Buhari et-Tarihul-Kebir
İmam Buhari: Ebu Hanife Murcii’dir rey ve hadisleri terk edilmiştir (Buhari et-Tarihul-Kebir VIII.81)

İmam Müslim b Hacac Kitabul Kuna vel Esma: İmam Müslim şöyle der: Ebu Hanife Numan b Sabit rey sahibidir. Hadisi muztaribtir ve fazla sahih hadisi yoktur. (İmam Müslim b Hacac Kitabul Kuna vel Esma .31)

İbn Adi el-Kamil fi Zuafai’r-Rical
İmam Malik: Ebu Hanife dini mahveden hastalıklardan biridir.(İbn Adi el-Kamil fi Zuafair-Rical.8/237)

Malik b.Enes: Ebu Hanife az kalsın dini yıkacaktı der. (Ahmed b.Hanbel Kitabu’l-İlel.II/69/428-32)

Ehl-i Sunnetin ünlü Muhaddis, alim ve Fakihi, Süfyan bin Uyeyne, Ebu Hanifenin Ölüm haberi kendisine gelince şöyle demiştir:
“Allah ona lanet etsin! İslam’ın can damarlarını, bir bir kopardı. Müslümanlar arasında ondan daha şerir biri doğmamıştır.” (İbni Abdulbirr, El İntika s.149-150)

İbnül Carud ise Ebu Hanifeyi tanıtırken şu korkunç sözü söylüyor: “Müslüman olup olmadığı tartışmalıdır.” (El İntika s.150)

Ebuşşeyh Tabakat
Dedi ki: Asım b. Yezid’i şöyle derken işittim Sufyan es-Sevri söyledi ki: Ebu Hanife hem sapık hemde saptırıcı idi.(Ebuşşeyh Tabakat 2/110)

Hammad bin Seleme: Ebu Hanife bir şeytandı: Hz Peygamber’in sözlerini kendi görüşlerine dayanarak reddederdi (İbn Adi el-Kamil fi Zuafair-Rical.8/239)(Ahmed b.Hanbel İlel II/68/428
II/246/1775)

Ebu’l-Hasan el-Eş’ari: Sufyan es-Sevri İmam Ebu Hanife’nin hocası Hammad bin Ebu Süleyman’dan şu sözü nakletmiştir: O Müşrik Ebu Hanife’ye söyle ben ondan tamamen beriyim onunla hiçbir ilişkim yoktur (Eşari.el-İbane.77)

İbn Abdilberr el-İntika
Sufyan bin Uyeyne: Allah ona lanet etsin: İslam’ın can damarlarını bir bir kopardı Müslümanlar arasında ondan daha şerir biri doğmamıştır.(İbn Abdilberr el-İntika/149-150)

İbnül-Carud: Müslüman olup olmadığı tartışmalıdır.( İbn Abdilberr el-İntika.150)

Abdullah bin Mübarek şöyle diyor: Biz önceleri onu tanımıyorduk ve sohbetlerine devam ediyorduk. Ne zamanki onu yakından tanıdık kendisini terk ettik.(İbn Abdilberr el-İntika./151)

Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad’da şöyle der: Onun hakkında dinin hem esaslarına hem de fürüatına ilişkin şecaatleri yüzünden çok sözler söylenmiştir. Gerçek şu ki Ebu Hanife bütün ilmi kudretine rağmen bizim bu eserimizde tanıttığımız ulema gibi örnek alınacak bir insan değildir. (Hatib el-Bağdadi 13/371-372)

İbn Ebi Şeybe: Sanıyorum Ebu Hanife Yahudi idi (Hatib 13/413)

Sufyan es-Sevri:Zındıklığından dönmesi için iki kez kafirliğinden dönmesi içinse defalarca tövbeye çağrıldı.(Hatib el-Bağdadi 13/382-383)
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

En son konular

En son mesajlar

Üst