Hadislerin gerekliliği ve hadis kitaplarının güvenilirliği

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,441
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
Mesela birisi Hicri 70 yılında vefat eden Hıtan bin Abdillah er-Rakkaşi'dir.

Müsait oldukça bakar forum okuyucuları için yazarım.

Yazmıştık:

Hadisler Hz. Peygamber (asm) zamanından itibaren ezberlenerek, yazılarak ve en önemlisi de yaşanarak muhafaza edilmiş, elimizdeki hadis kaynaklarına kaydedilmiştir.
Hocam bilimsel ilk hadis derlemesi hangi tarihe dayanmaktadır?
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,441
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
Dediğim kısımları okudunuz mu?
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,441
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
Sünnilik DiniKur’an’ın Dini
Dini değiştiren öldürülür.( Buhârî, Cihâd, 149)Din seçme özgürlüğü vardır.(2:256)
Zina eden kadın ve erkek taşlanarak
öldürülmelidir, recm cezası.
(Buhari 93/21)
Zina işleyenler için 100 celde
Vurulması(24:2)
İçki içmenin Dünya’da cezasına değnekle vurulmasıdır. Muslim (3281)İçki içen bir insanın Dünya’da cezası yoktur.
Namaz kılmayan kişi herkesin önünde
dövülmelidir.
Kur’an’da namaz kılmamanın Dünya ve Ahiret hayatında cezası yoktur.
Namaz dinin direğidir.( Taberanî, Beyhekî)Namaz dinin direği değildir. Dinin direği imandir. İman olmadan din olmaz.
Namaz kılmayanın Müslümanlığı yoktur.(Bezzar)
Namaz kılmayanın dini yoktur. (İbni Nasr)
Namaz kılmayanın Müslümanlığı yoktur.(Bezzar)
Bizimle kâfirlik arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur.( Nesaî)
Kur’an’da imanı olmayanın Müminliği yoktur. İnkarcı ile Mümin arasındaki bazı farklar:

İnkarcı şükretmez. Mümin şükreder.
İnkarcı Allah’a ve Ahirete inanmaz. Mümin kanıt üzerine iman eder.
Müşrikler La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum.( Buhârî)Kur’an’da böyle bir durum yoktur. Dini yaymak için savaş yoktur. Savunma savaşına izin vardır. İnsanların dini seçimlerine karışmaz ve herkese karşı özgürlük ister.(2:190-60:8-60:9-2:256-4:140-18:29)
Köle ve Cariyelik sistemi vardır. Savaş esirlerini köle yapmak vardır.Köle ve Cariyeliği yasaklar.(40:62-41:30-3:51-4:105) Köle ve Cariyelerin özgürleştirilmesini emreder.(90:13-4:92-58:3-5:89-2:177-9:60-24:33) Savaş esirlerini fidye veya karşılıksız serbest bırakılır.(47:4)
Kadınlar toplu namazlara önderlik yapamaz,
hatta toplu namazlara katılmaları bile önerilmez
.
Kuran'daki "Ey gerçeği kabul edenler..." ifadesi
hem kadınları hem de erkekleri kapsar.(62:9)
Aybaşı halindeki kadınlar Kuran'a
dokunmamalı, namaz kılmaz, oruç tutmaz vb.
Kadın aybaşı durumunda iken sadece erkekler kadına yaklaşamaz. Başka bir yasak yoktur.(2:222)
Kadın eşini boşayamaz.2:228 ayeti her iki cinse de eşit haklar tanır.
Zekat yılda sadece bir kez verilir.Kur’an’da zekat ve sadaka her zaman verilir ve zekat ve sadaka verme oranı yoktur. (2:219)
Altın ve ipek erkeklere haram edilmiştir.Altın ve ipek erkeklere haram edilmemiştir.
Allah'ın lütuflarını Allah adına yasaklamak en
büyük günahtır (5:48-49; 6:145-150; 7:31-32;
10:59-60; 18:31; 22:23; 35:33; 42:21)
Resim, animasyon veya heykel yapma büyük
bir günahtır.
Kuran, çizim yapmayı veya
canlıların 3 boyutlu modellerinin yapılmasını
yasaklamaz. Süleyman Peygamber'in evinde
heykeller vardı, ve tektanrıcı idi (34:13; 42:21).
Muhammed'in veya yakın arkadaşlarının
isimleri camilerde Allah'ın yanına asılabilir.
Kur’an’da böyle bir durum yoktur. Camiler Allah’ındır ve sadece o’nu çağırmamız gerekir.(72:18)
Şeyhler, Peygamberler, Alimler vb kişiler şefaat edecektir.Kur’an şefaat etme olayını yasaklıyor.(2:48)
Kainatın Efendisi Muhammed.Kur’an’da Kainatın Efendisi Allah olduğunu söylüyor.(1:2)
Allah tüm evreni Muhammed'in yüzü suyu
hürmetine yaratmıştır.
Evren özel bir kişi için yaratılmamıştır (14:33;
16:12; 31:29; 51:56).
Muhammed’e Kur’an ve Sünnet verilmiştir.Muhammed’e sadece Kur’an verilmiştir.(6:19)
Kur’an’ı Muhammed açıkları. Kur’an apaçık değildir. Kur’an yeterli değildir. Kur’an’da geçen “hikmet” kelimesi Muhammed’in sünnetidir.Kur’an apaçıktır.(2:99) Kur’an’ı Allah açıklar.(75:16-17-18-19) Kur’an açıklanmış ve yeterlidir.(6:38-6:97-6:114-6:126-7:52-11:1-11:111-13:2-) Kur’an’da geçen hikmet ifadesi Kur’an için kullanılıyor.(36:2-11:1)
Mezhepleri vardır.(Hanefi-Şafii-Maliki-Hanbeli…)Kur’an’da mezhep yoktur. Sadece dini Allah’a özgülemek vardır.(6:159-3:103-3:105-39:2)
Varis için vasiyet yoktur.( Buhârî, “Ḥac”, 132)Kur’an’da varis için vasiyet vardır.(5:106-6:180)
Sakal kesmek haramdır.( Buharî, Libas, 64; Müslim, Tahare, 54)Sakal kesmekle ile ilgili hüküm yoktur.
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,946
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
Okudum siz benimkileri okudunuz mu?
Okudum.
Burada konu tartışılmıştı:
Bir eserin ilk orijinal el yazması halinin günümüze ulaşmamış olması o eserin olmadığı anlamına gelmez.

Başka teyit mekanizmaları da var.

Aksi halde Kur'an'ın ilk nüshasını bulmadan Kuran'a iman etmemeniz gerekir.
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,441
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
Bir eserin ilk orijinal el yazması halinin günümüze ulaşmamış olması o eserin olmadığı anlamına gelmez.
Hocam sizin ile bilimsel bir test yapalım. Hemen yarın seçtiğiniz bir paragrafı arkadaşınıza söyleyin. 150 yılı bırakın arkadaşınız tam 6 ay sonra söylediğiniz paragrafın yarısını doğru söylerse sizden özür dileyeceğim.
Başka teyit mekanizmaları da var.
Yok. Nedir?
Aksi halde Kur'an'ın ilk nüshasını bulmadan Kuran'a iman etmemeniz gerekir.
Cümleniz bilimsel geçersiz çünkü:

1- Kur'anın ilk nüshanın kaç nüsha olduğunu bilmiyorsunuz
2 - 600 -670 yıllarına ait en az 19 mushaf var. En eski hadis ise tam 150 yıllık ve en sahihi 300 yıllık

 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,946
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
Hocam sizin ile bilimsel bir test yapalım. Hemen yarın seçtiğiniz bir paragrafı arkadaşınıza söyleyin. 150 yılı bırakın arkadaşınız tam 6 ay sonra söylediğiniz paragrafın yarısını doğru söylerse sizden özür dileyeceğim.
1-Ben Peygambersem ve arkadaşım da benim getirdiğim din uğruna hayatını ortaya koyduysa ve hafıza problemi yoksa ezberlediği paragrafı rahatlıkla söyleyebilir.

2-Örneğiniz konumuzla alakasız. Çünkü benim yazdığım kitap el yazmasıyla nesiller boyu çoğaltılıp nesilden nesile aktarılırken benim yazdığım ilk nüsha gelecek nesillere ulaşmadı diye benim böyle bir kitap yazmadığımı iddia eden mantık katliamı yapmış olur.
Bakınız: Usul-ü hadis.
600 -670 yıllarına ait en az 19 mushaf var.
Bu mushaflardan hiçbiri %100 değil.

Sizin metodunuz doğru olsaydı Kuranın en az %1'ini reddetmeniz gerekirdi.
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,441
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
1-Ben Peygambersem ve arkadaşım da benim getirdiğim din uğruna hayatını ortaya koyduysa ve hafıza problemi yoksa ezberlediği paragrafı rahatlıkla söyleyebilir.
Bilimsel olarak yazılı olmadan imkansız.
2-Örneğiniz konumuzla alakasız. Çünkü benim yazdığım kitap el yazmasıyla nesiller boyu çoğaltılıp nesilden nesile aktarılırken benim yazdığım ilk nüsha gelecek nesillere ulaşmadı diye benim böyle bir kitap yazmadığımı iddia eden mantık katliamı yapmış olur.

Bakınız: Usul-ü hadis.
Defalarca yazdık. En erken sahis hadis. Hz. Muhammed'in ölümünden 200 - 300 yıl sonra emeviler tarafından yazdırılmış. İnanıp inanmamak size kalmış.
Sizin metodunuz doğru olsaydı Kuranın en az %1'ini reddetmeniz gerekirdi.
Aynı döneme ait, aynı mushaflardan %1'inin doğru olduğuna dair mantık yürütebilirsiniz.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,946
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
Bilimsel olarak yazılı olmadan imkansız.
Bilimsellik benim için tek bilgi kaynağı ve ölçü değil.

Zaten bilimin de bilimsel olmayan metafizik temelleri var.

Sonuç olarak bilimselliği tek bilgi kaynağı kabul etmek bilimi de çöpe atıp bilimi de bilgi kaynağı olarak kabul etmemeyi netice verir.
Defalarca yazdık. En erken sahis hadis. Hz. Muhammed'in ölümünden 200 - 300 yıl sonra emeviler tarafından yazdırılmış. İnanıp inanmamak size kalmış.
Günümüze ulaşan nüshaların ilk yazılanlar olduğunu varsayıyorsunuz.

Bu kabulünüzü defalarca yazınca varsayımınız kanıtlanmış olmuyor.

İnanıp inanmamak size kalmış.
Aynı döneme ait, aynı mushaflardan %1'inin doğru olduğuna dair mantık yürütebilirsiniz.
1-Hani yazılı olmadan kabul etmiyordunuz?

2-%100ü yazılı bile olsa bu yazılı metinlerin gerçekten de Hz Peygamber'e vahyedilen ayetler olduğunu hadisleri kabul etmeden bilemezsiniz.

Sahih hadisleri bile inkar etmek dinden çıkmaya yönelik atılmış önemli bir adımdır.

Şimdi Sünni alimlerin Kuran Müslümanlığı adı verilen ama Kuranın Allah kelamı olduğunu inkara doğru atılan önemli bir adım olan yaklaşımı neden fitne olarak vasfedip ümmeti uyardıklarını anladınız mı?
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,441
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
Bilimsellik benim için tek bilgi kaynağı ve ölçü değil.
Değilse bana konu hakkında cevap yazmanıza gerek yok.
Günümüze ulaşan nüshaların ilk yazılanlar olduğunu varsayıyorsunuz.
Hayır hocam en erken hadislerin bile Hz. Muhammed' in ölümünden çok sonra yazıldığını söylüyorum.
Bu kabulünüzü defalarca yazınca varsayımınız kanıtlanmış olmuyor.

İnanıp inanmamak size kalmış
Niye inanayım yahu ne idüğü belirsiz biri birini tutmayan rivayetlere. Bana habire size kalmış deyip tekrar yazıyorsunuz.
.

1-Hani yazılı olmadan kabul etmiyordunuz?
Hocam sana defalarca yazdım bak. Kalan %1ine ait en az birbiri ile aynı 7. Yy a ait 10 fragment var. Neden inanmayacağım. Bunlarda yazılı işte.
2-%100ü yazılı bile olsa bu yazılı metinlerin gerçekten de Hz Peygamber'e vahyedilen ayetler olduğunu hadisleri kabul etmeden bilemezsiniz.
Yok ya. :) Abi saçmalama artık. Teki hiç bir farklılığı olmayan Hz. Muhammedin yaşadığı döneme ait karbon testi yapılmış Kur'an mushafları. Diğeri Emevilerin İranlılara yazdırdığı ispat edilmiş, Hz Muhammed'in ölümünden 150 - 200 yıl sonra yazıldığı rivayet edilen yazılar. Biraz mantık!! Dalga geçmeyin benimle.
Sahih hadisleri bile inkar etmek dinden çıkmaya yönelik atılmış önemli bir adımdır.
Abi sen bence kafası karışmış tarikatçısın kusura bakma. Bu cümlen tamamen mezhep yorumu. Kur'an ile alakasız. Hangi ayette yazıtormuş bu?


Şimdi Sünni alimlerin Kuran Müslümanlığı adı verilen ama Kuranın Allah kelamı olduğunu inkara doğru atılan önemli bir adım olan yaklaşımı neden fitne olarak vasfedip ümmeti uyardıklarını anladınız mı?
Sünni alim diye bir şey yok. Kur'an da ruhban sınıfıda yok. Tek kaynak Kur'an gerisi boş.
 

bilgelikyolunda2

Ayrıldı
Mesajlar
253
Tepki puanı
25
Düşünce
Sünni
Bilimsellik benim için tek bilgi kaynağı ve ölçü değil.

Zaten bilimin de bilimsel olmayan metafizik temelleri var.

Sonuç olarak bilimselliği tek bilgi kaynağı kabul etmek bilimi de çöpe atıp bilimi de bilgi kaynağı olarak kabul etmemeyi netice verir.

Günümüze ulaşan nüshaların ilk yazılanlar olduğunu varsayıyorsunuz.

Bu kabulünüzü defalarca yazınca varsayımınız kanıtlanmış olmuyor.

İnanıp inanmamak size kalmış.

1-Hani yazılı olmadan kabul etmiyordunuz?

2-%100ü yazılı bile olsa bu yazılı metinlerin gerçekten de Hz Peygamber'e vahyedilen ayetler olduğunu hadisleri kabul etmeden bilemezsiniz.

Sahih hadisleri bile inkar etmek dinden çıkmaya yönelik atılmış önemli bir adımdır.

Şimdi Sünni alimlerin Kuran Müslümanlığı adı verilen ama Kuranın Allah kelamı olduğunu inkara doğru atılan önemli bir adım olan yaklaşımı neden fitne olarak vasfedip ümmeti uyardıklarını anladınız mı?
Reis forumda Maide 101 ile ilgili yeri page var sende bakarsan sevinirim.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,946
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
Hayır hocam en erken hadislerin bile Hz. Muhammed' in ölümünden çok sonra yazıldığını söylüyorum.
İşte bunu söylemenizin bilimsel bir dayanağı yok.

Hz Peygamberin hayatta olduğu zaman hadis yazımına başlandığını gösteren rivayetlerin yanlış olduğunu varsayıyorsunuz sadece.

Pek tabii ilgili hadis nüshaları günümüze ulaşamamış olabilir.

Günümüze ulaşmayan şeyin hiç olmadığını iddia etmek bilimsel değil ideolojik bir yaklaşım olur.
Değilse bana konu hakkında cevap yazmanıza gerek yok.
Yazmıştık:
Zaten bilimin de bilimsel olmayan metafizik temelleri var.

Sonuç olarak bilimselliği tek bilgi kaynağı kabul etmek bilimi de çöpe atıp bilimi de bilgi kaynağı olarak kabul etmemeyi netice verir.
Niye inanayım yahu ne idüğü belirsiz biri birini tutmayan rivayetlere.
Ne idüğü belirsiz değil.

Siz böyle dediniz diye koskoca rical ve usul-ü hadis ilimleri bir anda yok olmuyor, sadece siz yok saymış oluyorsunuz.
Teki hiç bir farklılığı olmayan Hz. Muhammedin yaşadığı döneme ait karbon testi yapılmış
Buraya kadar doğru.
Burasına doğru demek için hadisleri kabul etmek şart.

O dönemde yazılmış olan bu metinlerin gerçekten de Hz Peygambere vahyedilen gerçek Kuran olduğunu hadisleri kabul etmeden nereden biliyorsunuz?

Elinizde sadece o döneme ait metinler var. Hadislere göre bu metinler Hz Peygambere vahyedilen ayetler. Hadiseleri çöpe atan biri neye göre bu metne gerçek Kuran diyecek?
Diğeri Emevilerin İranlılara yazdırdığı ispat edilmiş, Hz Muhammed'in ölümünden 150 - 200 yıl sonra yazıldığı rivayet edilen yazılar.
Hadisin devlet eliyle tedvini Emeviler döneminde oluyor.

İlk hadis yazımına bu şekilde başlandığı iddiası ise sadece bir VARSAYIM.
Hangi ayette yazıtormuş bu?
1-Ben tarikatçı değilim ama samimi tarikat ehline saygı duyuyorum ve insanları -cı -cu lu ifadelerle vasfetmeyi doğru bulmuyorum.

2-Her konunun bütün detaylarıyla herkesin anlayabileceği bir şekilde Kuranda ayet olarak olduğunu mu iddia ediyorsunuz?

Bunu iddia etmiyorsanız yaptığımız mantıksal çıkarımlar için bile ayet sormanız anlamsız.
Sünni alim diye bir şey yok.
Alim bilen demektir.

Bilen kişi varsa alim diye bir şey var demektir.

Bu bilen kişi yani alim Sünni ise Sünni alim diye bir şey var demektir.
Kur'an da ruhban sınıfıda yok.
Sünniliğe göre de İslamda ruhban sınıfı yoktur. Alimler ruhban sınıfı değildir.
Tek kaynak Kur'an gerisi boş.
Hadiseleri kabul etmeden tek kaynak dediğiniz elimizdeki Kuranın bile gerçekten Hz Peygambere vahyolunan ayetler olduğunu bilemeyiz.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Pedronun Sol...

Deneyimli
Mesajlar
717
Tepki puanı
260
Düşünce
Agnostik
Sünnilik DiniKur’an’ın Dini
Dini değiştiren öldürülür.( Buhârî, Cihâd, 149)Din seçme özgürlüğü vardır.(2:256)
Zina eden kadın ve erkek taşlanarak
öldürülmelidir, recm cezası.
(Buhari 93/21)
Zina işleyenler için 100 celde
Vurulması(24:2)
İçki içmenin Dünya’da cezasına değnekle vurulmasıdır. Muslim (3281)İçki içen bir insanın Dünya’da cezası yoktur.
Namaz kılmayan kişi herkesin önünde
dövülmelidir.
Kur’an’da namaz kılmamanın Dünya ve Ahiret hayatında cezası yoktur.
Namaz dinin direğidir.( Taberanî, Beyhekî)Namaz dinin direği değildir. Dinin direği imandir. İman olmadan din olmaz.
Namaz kılmayanın Müslümanlığı yoktur.(Bezzar)
Namaz kılmayanın dini yoktur. (İbni Nasr)
Namaz kılmayanın Müslümanlığı yoktur.(Bezzar)
Bizimle kâfirlik arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur.( Nesaî)
Kur’an’da imanı olmayanın Müminliği yoktur. İnkarcı ile Mümin arasındaki bazı farklar:

İnkarcı şükretmez. Mümin şükreder.
İnkarcı Allah’a ve Ahirete inanmaz. Mümin kanıt üzerine iman eder.
Müşrikler La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum.( Buhârî)Kur’an’da böyle bir durum yoktur. Dini yaymak için savaş yoktur. Savunma savaşına izin vardır. İnsanların dini seçimlerine karışmaz ve herkese karşı özgürlük ister.(2:190-60:8-60:9-2:256-4:140-18:29)
Köle ve Cariyelik sistemi vardır. Savaş esirlerini köle yapmak vardır.Köle ve Cariyeliği yasaklar.(40:62-41:30-3:51-4:105) Köle ve Cariyelerin özgürleştirilmesini emreder.(90:13-4:92-58:3-5:89-2:177-9:60-24:33) Savaş esirlerini fidye veya karşılıksız serbest bırakılır.(47:4)
Kadınlar toplu namazlara önderlik yapamaz,
hatta toplu namazlara katılmaları bile önerilmez
.
Kuran'daki "Ey gerçeği kabul edenler..." ifadesi
hem kadınları hem de erkekleri kapsar.(62:9)
Aybaşı halindeki kadınlar Kuran'a
dokunmamalı, namaz kılmaz, oruç tutmaz vb.
Kadın aybaşı durumunda iken sadece erkekler kadına yaklaşamaz. Başka bir yasak yoktur.(2:222)
Kadın eşini boşayamaz.2:228 ayeti her iki cinse de eşit haklar tanır.
Zekat yılda sadece bir kez verilir.Kur’an’da zekat ve sadaka her zaman verilir ve zekat ve sadaka verme oranı yoktur. (2:219)
Altın ve ipek erkeklere haram edilmiştir.Altın ve ipek erkeklere haram edilmemiştir.
Allah'ın lütuflarını Allah adına yasaklamak en
büyük günahtır (5:48-49; 6:145-150; 7:31-32;
10:59-60; 18:31; 22:23; 35:33; 42:21)
Resim, animasyon veya heykel yapma büyük
bir günahtır.
Kuran, çizim yapmayı veya
canlıların 3 boyutlu modellerinin yapılmasını
yasaklamaz. Süleyman Peygamber'in evinde
heykeller vardı, ve tektanrıcı idi (34:13; 42:21).
Muhammed'in veya yakın arkadaşlarının
isimleri camilerde Allah'ın yanına asılabilir.
Kur’an’da böyle bir durum yoktur. Camiler Allah’ındır ve sadece o’nu çağırmamız gerekir.(72:18)
Şeyhler, Peygamberler, Alimler vb kişiler şefaat edecektir.Kur’an şefaat etme olayını yasaklıyor.(2:48)
Kainatın Efendisi Muhammed.Kur’an’da Kainatın Efendisi Allah olduğunu söylüyor.(1:2)
Allah tüm evreni Muhammed'in yüzü suyu
hürmetine yaratmıştır.
Evren özel bir kişi için yaratılmamıştır (14:33;
16:12; 31:29; 51:56).
Muhammed’e Kur’an ve Sünnet verilmiştir.Muhammed’e sadece Kur’an verilmiştir.(6:19)
Kur’an’ı Muhammed açıkları. Kur’an apaçık değildir. Kur’an yeterli değildir. Kur’an’da geçen “hikmet” kelimesi Muhammed’in sünnetidir.Kur’an apaçıktır.(2:99) Kur’an’ı Allah açıklar.(75:16-17-18-19) Kur’an açıklanmış ve yeterlidir.(6:38-6:97-6:114-6:126-7:52-11:1-11:111-13:2-) Kur’an’da geçen hikmet ifadesi Kur’an için kullanılıyor.(36:2-11:1)
Mezhepleri vardır.(Hanefi-Şafii-Maliki-Hanbeli…)Kur’an’da mezhep yoktur. Sadece dini Allah’a özgülemek vardır.(6:159-3:103-3:105-39:2)
Varis için vasiyet yoktur.( Buhârî, “Ḥac”, 132)Kur’an’da varis için vasiyet vardır.(5:106-6:180)
Sakal kesmek haramdır.( Buharî, Libas, 64; Müslim, Tahare, 54)Sakal kesmekle ile ilgili hüküm yoktur.
Evet, hadis-i şeriflerin tamamını inkâr etmek küfür olur. Farzı inkâr gibi, mütevatir hadisleri de inkâr küfürdür.
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,441
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
İşte bunu söylemenizin bilimsel bir dayanağı yok.
Nasıl yok. :) Kapı gibi bilimsel dayanak işte:

Hz Peygamberin hayatta olduğu zaman hadis yazımına başlandığını gösteren rivayetlerin yanlış olduğunu varsayıyorsunuz sadece.
Varsayımlar üzerinden inanç temellendirilmez, varsayımlara inanılmaz. Siz varsayımlara inanıyorsunuz.
Pek tabii ilgili hadis nüshaları günümüze ulaşamamış olabilir.

Günümüze ulaşmayan şeyin hiç olmadığını iddia etmek bilimsel değil ideolojik bir yaklaşım olur.
Bize ulaşmayan şeyin olduğunu iddia etmek bilimsel olmaz varsayım olur. Kaynağı şüphelidir.
Yazmıştık:


Ne idüğü belirsiz değil.

Siz böyle dediniz diye koskoca rical ve usul-ü hadis ilimleri bir anda yok olmuyor, sadece siz yok saymış oluyorsunuz.
Biz rasyonel ve mantık çerçevesinde rivayetlerin en fazla tarihlendirildiği tarihe göre tarihsel veri olabileceğini söylüyoruz. Aksini söylemek abestir.
Burasına doğru demek için hadisleri kabul etmek şart.
Hocam çok saçma ve komik ifadeler kullandığınızdan ciddiyetinizi gerçekten sorgulamaya başladım.

Karbon testi ile doğrulanmış Kuran mushaflarının doğruluğunu ispat için bu mushaflardan 200 yıl sonra yazıldığı rivayet edilen şeyleri neden kabul edeceğiz? Cidden çok saçma.
O dönemde yazılmış olan bu metinlerin gerçekten de Hz Peygambere vahyedilen gerçek Kuran olduğunu hadisleri kabul etmeden nereden biliyorsunuz?
Kur'anın doğruluğunu teyid etmek için siz hadislere mi bakıyorsunuz cidden? 😲 Eyvah Eyvah.

Hz. Muhammed'in yaşadığı döneme tarihlenmiş Kur'an mushaflarının olması ve o döneme ait başka hiçbir farklı Kur'an mushafının bulunmaması Hz. Peygambere vahyedilen gerçek Kur'an olduğunun delilidir. Buna karşı hiçbir itiraz yoktur. Bugüne kadar ilk defa sizinki kadar absürd bir argüman ile karşılaştım.
Elinizde sadece o döneme ait metinler var. Hadislere göre bu metinler Hz Peygambere vahyedilen ayetler. Hadiseleri çöpe atan biri neye göre bu metne gerçek Kuran diyecek?
Kur'an olduğu için Kuran diyecek. Kur'anı okuyup anladığı için Kur'an diyecek. Ben nasıl hadislere inanmadan bu metnin Kur'an olduğunu bildim sizce?
Hadisin devlet eliyle tedvini Emeviler döneminde oluyor.

İlk hadis yazımına bu şekilde başlandığı iddiası ise sadece bir VARSAYIM.
İlk hadis kaynağı olarak kabul edilen ve Abbasi halifesi tarafından yazdırılan "Al Muwatta'nın
https://www.islamic-awareness.org/hadith/muwatta.html#5

varsayım olmadığının bilimsel ispatı:

Abbasi halifesi “Mansûr, Mâlik’e şöyle dedi: ‘İnsanlar için, onları (uygulamaya) zorlayacağım bir kitap telif et.’ Mâlik onunla bu konuda konuştu. Ardından Mansûr, ‘Onu telif et. Zira günümüzde senden daha bilgili kimse yok’ dedi. Bunun üzerine Mâlik, Muvatta’ı telif etti. Fakat onun telifi Mansûr ölene kadar tamamlanmadı.
2-Her konunun bütün detaylarıyla herkesin anlayabileceği bir şekilde Kuranda ayet olarak olduğunu mu iddia ediyorsunuz?
Hayır. Tam tersine Kur'anı en iyi anlayanların 1400 yıl önceki ilk muhatapları olduğunu söylüyorum. Ve hiç bir çağda kimsenin Kur'anı ilk muhatapları kadar doğru bir şekilde anlamayacağını söylüyorum.

Hadiseleri kabul etmeden tek kaynak dediğiniz elimizdeki Kuranın bile gerçekten Hz Peygambere vahyolunan ayetler olduğunu bilemeyiz.
Siz kendinize Kütüb-i Sitte'i bir Kur'an bellemişsiniz neredeyse. Size bu konuda daha fazla yorumum yok. Allah akıl fikir versin.
 

Son konular

Üst