Hadislerin İncelenmesi

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,443
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
Kuran ve hadisin Arabın peşinde koşmak olduğu sizin temelsiz uydurmanız.
Yine Nehaî’nin rivayetlerine ve görüşlerine büyük önem veren Ebû Hanîfe gibi âlimler de Ebû Hüreyre aleyhinde herhangi bir şey söylememekle beraber onun sahih kıyasa aykırı rivayetlerini kabul etmek istememişlerdir.[16]" ifadelerinin içtihadda neyin daha öncelikli kabul edileceğiyle ilgili ilmi ve teknik bir konuya dair olduğu ve Ebu Hureyre'nin haşa yalancı olduğu iddiasıyla alakası olmadığı; çünkü aleyhinde herhangi bir şey söylenilmediği belirtilmiş olduğu ortaya çıktı.

Yazmıştık:
Bilindiği gibi Ebu Hureyre’nin yalancı olması pek meşhur ve bilinen bir şeydir. Bu mesele o kadar meşhurdur ki, “yalan” sözü adeta Ebu Hureyre’nin adı ile eş anlamlı olmuş gibidir. işte bu yalancı şahıs nasibiler nezdinde adil, güvenilir bir sahabedir ve nasibi kaynaklarında bulunan hadislerin hemen hemen yarısını tek başına rivayet etmiştir. Nasibi rical alimlerinden ez-Zehebi Ebu Hureyre’nin biografisinde diyor ki:


Dolayısı ile Ebu Hureyre'nin yalancı olduğu ve çünkü aleyhinde çok şey söylenildiğinin belirtilmiş olduğu ortaya çıktı.
Yine Hz Peygamberin sihir etkisinde gördüğü şeylerin olmadığını söylemek de özel cinsel yaşam olmayıp bir durum tespiti olduğu ve Hz Peygamberin eşlerinin özel cinsel yaşamlarını halka anlattıklarına inandığımız iddianızın koca bir yalan olduğu ortaya çıktı. Zaten hadisin devamında Hz Peygambere yapılan sihri kimin yaptığını, hangi kuyuya attığını Hz Peygamberin haber verdiği ve kuyudan çıkarılmasını emrettiği anlatılıyor. Hz Aişe validemizden bunu nakleden Zübeyr bin Avvam Hz Peygamberin halası oğludur. Aişe validemiz konu hakkında bilgi verip Hz Peygamberin emrini iletmiştir.
Bu sizin öznel yorumunuz. Dolayısıyla peygamberin sihirin etkisinde olduğu ve eşleri ile ilişkiye girdiğini zannetmesinin ama girmemesinin sapık zihniyetli sünniler tarafından uydurulduğu ispat edilmiş oldu.
Peygamberin sihir etkisindeydi ve eşleriyle cinsel ilişkiye girdiğini zannederdi ama aslında girmezdi...'' (https://sunnah.com/bukhari/76/79)

Yine Kuran Hz Peygambere itaati emrederken Hz Peygamberin hadislerini çöpe atmanın Kuranın emrine muhalefet olmayacağını iddia etmenizin mantık katliamı olduğu ortaya çıktı.
Yine peygambere itaat etmenin Kur'ana itaat etmek olduğundan. Hadislerin çoğunun uydurma ve çöp olduğu ve bunların Kur'an ve mantık ile çeliştiğinin delilinin sizin sahtekarlığınızı teyid ettiği ortaya çıktı.


Yine Sünniliğe göre zayıf hadis ile amel edilmesi şart olmadığı; dolayısıyla zayıf hadis üzerinden Sünnîliği eleştirmeye kalkarak mantık katliamı yaptığınız ortaya çıktı.
Yine sünnilik adına Kur'an ve mantık ile çelişen bir sürü safsataya inandığınız delilleri ile ortaya çıkmış oldu.

Yine benim ne düşündüğümü bilmediğiniz için müzakerelerin benim düşündüğüm gibi sonuçlanmadığı iddianızın işkembeden uydurma olduğu ve konuyu saptırmaya çalışırken suç üstü yakalandığınız ortaya çıktı.
Yine sizin düşüncenizden emin olduğum ve yalancı biri olduğunuz konusundaki teyidlerimin müzakerelerinizin sizin ne düşündüğünüzü bildiğim için müzakerelerin sizin düşündüğünüz gibi sonuçlanmadığı iddiamın işkembeden uydurma olmadığı ve sizin konuyu saptırmaya çalışırken suç üstü yakalandığınız yine ortaya çıktı.
Kuran ve hadisin Arabın peşinde koşmak olduğu sizin temelsiz uydurmanız.
Türk kültürü ve Cumhuriyet ile alakadar olmadığınız belli.
 

FİLEozof

lll ☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,381
Tepki puanı
2,499
Düşünce
Panteist
Kuran ve hadisin Arabın peşinde koşmak olduğu sizin temelsiz uydurmanız.
Ezan? Arapça bağırmak.
Kuran? Arapça okumak.
Hadis? Arapça incelemek.
Namaz? Arapça ezber yapmak ve okumak.
Salli-Barik? Sami ırkına para ver Allah’ım demek. (Bu da Arapça.)
Tanışmak? Arapça selam vermek.
Yemek duası? Arapça.
Tuvalete giriş duası? Arapça.
Baştaki sarık? Araplara ait. Araplardan kafir olanlar bile takmış ama kutsallaştırılmış.
Hacc için para verdiğin yer? Kafirlerle iş tuttuğunu, bombalanan çocuklar konusunda parmağı olduğunu sağır sultanın bile duyduğu Arabistan.

Bu liste uzar gider. Kişi Arapların kültürünü kavradığının, onlara yardım ettiğinin farkında değilse daha da yapacak bir şey yok. Kafalar kumda demektir...
 

DemoKratos

Vll ☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
9,349
Çözümler
1
Tepki puanı
6,303
Düşünce
Ateist
Hadislerin tartışılacak filan bir tarafını görmüyorum, komple çöp elbette de...

Tarihselcilik de benim bildiğim Kuran'ın Hristiyan apokriflerden derlendiği, İslam'ın Emevi hanedanınca uydurulduğu ve Muhammed'in gerçek bir adam olmadığı, masal figürü olduğudur. Tarihselcilik gökten vahiy filan indiği saçmalıklarını içermez. Çünkü tarih bir bilimdir. Bilimde gökten vahiy mahiy gibi uyduruk saçma sapan şeyler inmez.

Fakat bu gerçekler bir anda söylenmez, muslimceğizlere inme filan iner yazıktır günahtır alıştıra alıştıra söyleyelim ise tarihselcilik... 😁

O iş şuna döner: Temel'in annesi ölmüş. Ama Temel de annesine pek düşkün. Şİmdi şoka girer nasıl söyleyeceğiz. Dursun demiş "ben ona aliştira aliştira soylerum, merak etmeyun siz." Temel içeri girmiş. Herkes merak ediyor nasıl alıştıra alıştıra söyleyecek.

-"Ula Temel gel hele ha böyle otur."

-"Gene ne var Tursun?" demiş Temel."

-"Ne olacak daaa, bi şey yoktur. Merak ettum da... Senun yencen var midur?"

-"Ula tabii vardur, bilmey misun?"

-"Hee, biliyrum biliyrum da sorayrum. Peçiii, senun halan var midur Temel?"

-"Ula halamı tanimaysun mi Tursun? SEn ne saçmalaysun?"

-"Ya oyle soriyurum işte, peçiii Temel senun teyzen var midur?"

-"La vardur he vardur ne deyeceksan uzatma!"

-"Peçiii Temel, senun annen var midur?"

-"Laaaa ilahe ilella yahu! Vardur!"

-"Nah vardur! Oldi! Namazdan sonra da gömeceğuz!" 😄
 

DemoKratos

Vll ☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
9,349
Çözümler
1
Tepki puanı
6,303
Düşünce
Ateist
Şimdi bir de fıkrayı uyarlayalım:

-Ula Temel, sen okulde tarih okudun da!"

-"Heee okudum ne olmiş?"

-"Dinozorlar var miydi senca?"

-"He tabii var idi nesilleri tükendi."

-"Peçiii şu ne andartal adamlar bunlar yahu deduklerumuz da var miydi?"

-"He onlarun da nesli tukendi yazuk!"

-"Peçiii Temel. Cengiz Han, Yavuz Selim, Atatürk bunlar var miydi?"

-"Ula Tursun ne saçmalaysun, tabii ki var idi."

-"Peçiii Temel, Muhammed var miydi?"

-"E laaa ilahe illella Muhammedun rasululla yahu deduğumuza göra var idi."

-Nah var idi! Haçan oni Emeviler uydurdi!"

-"Ne deysun? Allah?"

-"Oni da Emeviler uydurdi!"

-"Uuuuuy bu çok fena! Kuran?"

-"Oni da Emeviler yazdi!"

-"Uuuuy uy!"

-"Sen ne deysun uşağum, bu Arap uşaklari bizi çok feci keklemişlerdur!"

-"Gavurun beterisi gavurleri!" 😆
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,443
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
bilgelikyolunda dedi ki:
Develerin süt ve idrarlarında değişik hastalıklara şifa özelliğine sahip unsurlar bulunduğuna dair ilmî çalışmalar da söz konusudur. Doktorlar, bunların cilt hastalıklarına, bazı iç hastalıklara faydalı olduğunun tecrübeyle anlaşıldığını söylemektedir. (bk. Mecelletu’d-Dave, Nisan, 1425/2004; sayı:1938)

Hayvan idrarlarında sağlığa faydalı unsurların bulunduğunu kabul eden İbn Sina’ya göre, bunlar arasında idrarı en faydalı olan, havası enfes olan Arap badiyelerinde otlayan develerdir. (bk. İbn Kayyım, Zadu’l-Mead, IV/47-48)


Ulan dediğiniz gerçek olsa Pfizer sahraya fabrika açardı be. Hiç mi aklınızı kullanmıyorsunuz?
 

Kellogg

Çaylak
Mesajlar
165
Tepki puanı
65
Düşünce
Bağımsız
Limon sıkarsan sidiğe daha güzel olur, mikrobunu kırar xd.

Sidik: İşe yaramaz zararlı bir sıvıdır ve vücuttan uzaklaştırılır. Yararlı bir şey olsa vücut zaten bunu dışarı atmazdı.

Sidiğin yanında bokunu da yerseniz 150 yaşına kadar yaşayacağınız hadislerde inananlara müjdelenmiştir. İnanmayanlar kendi bokunu yesin. @Knightwalker
 

DemoKratos

Vll ☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
9,349
Çözümler
1
Tepki puanı
6,303
Düşünce
Ateist
Kireçlenmiş kafalara elli kere söyledik. İbn Sina deve idrarını için filan dememiştir.

Yalnız idrarın steril olması durumu var. Temiz su bulunamazsa yaralar idrarla yıkanabilir. İdrar yolları enfeksiyonu olmamak şartıyla idrar sterildir. Bütün steril sıvılar yaradan mikropları uzaklaştırmak için kullanılabilir.

İdrarda bulunan ürenin derinin nem kaybını önleme özelliği vardır. Gözenekleri kısıyor. Yanıkları ilaç bulunamıyorsa idrarla yıkamak nem kaybını önleyebilir. Çünkü yanık hızlı su kaybına neden olur.

Bu yani haricen kullanılır yazan ilacı şifa diye içmek gibi. İnsanı öldürmesi bile olasıdır böyle cahilliklerin. Vicks Vaporub örneğin. Haricen kullanılır ve damar genişletici özelliği vardır. Yenirse hassas midede mide kanamasına yol açar.
 

Son konular

Üst