Havva’nın "yaratılması"

ebuafek

Üye
Mesajlar
91
Tepki puanı
9
Düşünce
Ateist
Âdem'in yaratılışı

"Maval"ın bu kesimi de oldukça ilginç:
"Ve Efendi Tanrı (Rab Allah): 'Âdem'in yalnız olması iyi değildir. Kendisine uygun bir yardımcı yapacağım.' dedi. (...) Âdem'in üzerine derin uyku getirdi. Ve o uyudu. Ve Efendi Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini aldı. Ve onu Âdem'e getirdi. Âdem şöyle dedi: 'Şimdi bu, kemiklerimden bir kemik, etimden bir ettir. Buna NÎSA denecek. Çünkü o, insandan alındı.' " (Tevrat, Tekvin, 2: 18,21-23.)
Söylencenin bu kesimi bu ayrıntıyla Kur'an'da yer almıyor. Kur'an'daki anlatım biraz kapalı:
Kur'an'ın "Tanrısı, insanlara şöyle seslenir.
- "Ey insanlar! O Efendi Tanrınızdan (Rabbeküm) korkun ki, sizi bir tek candan (Âdem'den -bkz. tefsirler, örneğin Sâbûnî, Safvetu't-Tefâsîr, 1/258.) yarattı. Ondan da karısını -eşini (Havva'yı) yaptı. Ve ikisinden de çokça erkekler, kadınlar meydana getirdi..." (Nisa: 1.)
Bu ayette geçen "bir tek can" diye çevirdiğimiz "e'n-nefsun vahide" ile anlatılanın Âdem; "karı-eş" diye çevirdiğimiz "zevc"le anlatılmak istenenin de Havva olduğunu anlatır Kur'an yorumcuları. İkincisinin, birincisinden "yaratıldığı" belirtildiğine göre, Havva'nın Âdem'den alınan şeyle yapıldığı anlatılıyor demektir. Yani söylencedeki Havva’nın Âdem'in kaburga kemiğinden yaratıldığına ilişkin kesiminin Tevrat'tan Kur'an'a bu anlatımla yansıdığı görülüyor. Muhammed'in "hadis"indeki açıklama da bu doğrultudadır ve Kur'an yorumlarında yer almıştır. (Örneğin, bkz. Taberî, Camiu'l-Beyân, 4/150; F.Râzî, e’t-Tefsiru’l-Kebîr, 9/161.)
Kur'an yorumlarında da yer alan Muhammed'in "hadislerinden biri şöyledir:
- "Kadınlar konusunda yarar sağlayacak biçimde davramanızı öğütlerim. Çünkü bunlar, eğe kemiğinden yaratılmışlardır. Bu kemiğin en eğri kesimi, üst kesimidir. Onu doğrultma yoluna gidersen kırarsın. Bıraktığın zaman hep öyle kalır. Öylece kullanırsın onu." (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu'l-Enbiya/1; Tecrîd, hadis no: 1816; Müslim, e's-Sahih, Kitabu'r-Rıdâ‘/60, 6, hadis no: 1468.)
Bu bakış, Yahudi kaynaklı İslam Şeriatı'nın kadına olan bakışını da somut biçimde sergiliyor. "Kadını doğrultamazsan; ondan ne ölçüde yararlanırsan o ölçüde yararlanmaya bakmalısın." Mantık bu.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
8,285
Tepki puanı
530
Düşünce
Sünni
Kur'an yorumlarında da yer alan Muhammed'in "hadislerinden biri şöyledir:
- "Kadınlar konusunda yarar sağlayacak biçimde davramanızı öğütlerim. Çünkü bunlar, eğe kemiğinden yaratılmışlardır. Bu kemiğin en eğri kesimi, üst kesimidir. Onu doğrultma yoluna gidersen kırarsın. Bıraktığın zaman hep öyle kalır. Öylece kullanırsın onu." (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu'l-Enbiya/1; Tecrîd, hadis no: 1816; Müslim, e's-Sahih, Kitabu'r-Rıdâ‘/60, 6, hadis no: 1468.)
Bu bakış, Yahudi kaynaklı İslam Şeriatı'nın kadına olan bakışını da somut biçimde sergiliyor. "Kadını doğrultamazsan; ondan ne ölçüde yararlanırsan o ölçüde yararlanmaya bakmalısın." Mantık bu.
Yazar kendi bilinç altındaki mantığı İslama izafe ederek aslında kendi bilinç altını ortaya koymuş.

Hadis kadınların kendilerine has tabiatları olduğuna, bu tabiatın fıtri olup istenen şekilde değiştirilemiyeceğine, onu kendi tabiî şekliyle kabul etmek, mevcut hâli üzere uyum yapma yolları aramak icabettiğine dikkat çekiyor. Aksi hâlde istenen şekilde bir istikamet vermek, onu erkekleştirmeye çalışmak onu kırmak demek olacaktır. Bu da boşanmadır.

Resulullah kadınların hassas bir mizaç üzere yaratıldıklarına, onlara iyi muamele yapıldığı takdirde onlarla uyum içinde yaşanabileceğine dikkat çekmektedir. İmam Gazâli:

"Kocanın karısı ile iyi geçinmesi, ona karşı güzel ahlakla muamelede bulunması, kadının hakkıdır. Güzel ahlaktan murad kadına Güzel ahlaktan murad kadına eza-cefa etmemek değil, onun ezasına tahammül göstermektir, Resulullah'ın yolundan giderek kadının taşkınlık ve gazabına karşı halîm selîm davranmaktır."
der. Bazı âlimler bu hadiste Resulullah'ın kadınlara olan şefkat ve merhametini görürler.

YAzarın mantık bu diyerek kendi bilinç altını ortaya koyduğu belli oldu. Peki İslamın kadına bakışı nasıldır? Arzu eden linkteki sahih kaynaklardan inceleyebilir

 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,428
Tepki puanı
1,462
Düşünce
Ateist
Yani sorun, Kuran ile ortaya özgün bir şey konmamış olması. Kuran Tevrat ile kıyaslandığında bir kere anlatımı çok bozuktur. Tevrat, konuları giriş gelişme sonuç konu bütünlüğü ile anlatan fena değil idare eder diyebileceğimiz bir kitaptır. Ama Kuran'da böyle bir konu bütünlüğü hiç yok. Aklına gelenin söylenmesi şeklinde çok bozuk ve düzensiz bir anlatımı değil, sayıklaması var. Sayıklama yani, daldan dala zıplamalar, araya alakasız konu sokmalar, tekrarlar...

İncil de fena değildir, hiç biri çok iyi değil ama idare eder türünden eh işte... Örneğin ben İncil'in kıyamet anlatımını oldukça düzgün buluyorum. Hepsini okumadım, bir de bunları mı okuyacağız. Kuran'ı mecburen okuduk, çünkü her yerde burnumuza bunu dayıyorlar. Ne menem şeymiş mecbur okuyacağız ki çek lan şunu burnumdan diyebilelim. Alıp çöpe fırlatabilelim. Ne yazdığını okumadan çöpe atmak olmaz.

Fakat denk gelip okuyunca İncil de fena değil yani, kıyamet alametlerini, bunların gelişimini ve nihayet mahşerin dört atlısının çıkmasını, şeytanın İsa'nın yeryüzüne yeniden inmesini engellemek için savaşmasını ve yenilmesini fena değil diyebileceğim bir akıcılıkta anlatıyor.

Kuran'da düzgün denebilecek anlatılmış bir Yusuf masalı var. Gerisi berbat. Ne akıcılık var ne konu bütünlüğü. Yusuf da Tevrat'tan kopya. Hahamlar Tevrat nüshalarını çok iyi saklarlardı. Tevrat'a ulaşmak çok zordu. Bu güne nüshaları çoğaltılıp yayılarak değil, saklanarak, gizlenerek gözden uzak tutularak gelmiştir.

Yahudilerin meşhur bir "ahit sandığı" mevzuları var ki çok ünlüdür. Bu sandık nerde bu güne kadar hiç bir bilgi edinilememiştir. Bu sandığı kim sakladı, nerde sakladı hiç bilen yok! Meşhur tarihsel gizem filmleri yapan İndiana Jones bir filmi de bu konuya ayırmıştı. Bu sandıkta radyoaktif madde bulunduğu ve açanın öldüğü efsaneleri filan çıkmıştır yani, gizlilik o derece!
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
8,285
Tepki puanı
530
Düşünce
Sünni
Yani sorun, Kuran ile ortaya özgün bir şey konmamış olması. Kuran Tevrat ile kıyaslandığında bir kere anlatımı çok bozuktur. Tevrat, konuları giriş gelişme sonuç konu bütünlüğü ile anlatan fena değil idare eder diyebileceğimiz bir kitaptır. Ama Kuran'da böyle bir konu bütünlüğü hiç yok. Aklına gelenin söylenmesi şeklinde çok bozuk ve düzensiz bir anlatımı değil, sayıklaması var. Sayıklama yani, daldan dala zıplamalar, araya alakasız konu sokmalar, tekrarlar...

İncil de fena değildir, hiç biri çok iyi değil ama idare eder türünden eh işte... Örneğin ben İncil'in kıyamet anlatımını oldukça düzgün buluyorum. Hepsini okumadım, bir de bunları mı okuyacağız. Kuran'ı mecburen okuduk, çünkü her yerde burnumuza bunu dayıyorlar. Ne menem şeymiş mecbur okuyacağız ki çek lan şunu burnumdan diyebilelim. Alıp çöpe fırlatabilelim. Ne yazdığını okumadan çöpe atmak olmaz.

Fakat denk gelip okuyunca İncil de fena değil yani, kıyamet alametlerini, bunların gelişimini ve nihayet mahşerin dört atlısının çıkmasını, şeytanın İsa'nın yeryüzüne yeniden inmesini engellemek için savaşmasını ve yenilmesini fena değil diyebileceğim bir akıcılıkta anlatıyor.

Kuran'da düzgün denebilecek anlatılmış bir Yusuf masalı var. Gerisi berbat. Ne akıcılık var ne konu bütünlüğü. Yusuf da Tevrat'tan kopya. Hahamlar Tevrat nüshalarını çok iyi saklarlardı. Tevrat'a ulaşmak çok zordu. Bu güne nüshaları çoğaltılıp yayılarak değil, saklanarak, gizlenerek gözden uzak tutularak gelmiştir.

Yahudilerin meşhur bir "ahit sandığı" mevzuları var ki çok ünlüdür. Bu sandık nerde bu güne kadar hiç bir bilgi edinilememiştir. Bu sandığı kim sakladı, nerde sakladı hiç bilen yok! Meşhur tarihsel gizem filmleri yapan İndiana Jones bir filmi de bu konuya ayırmıştı. Bu sandıkta radyoaktif madde bulunduğu ve açanın öldüğü efsaneleri filan çıkmıştır yani, gizlilik o derece!
Okuma yazmayı yeni öğrenen birinin Shakespeare'i veya Gothe'nin Faust'unu hasbelkader okuyup sayıklama diye nitelemesi ne kadar ciddiye alınabilir ki :)
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,428
Tepki puanı
1,462
Düşünce
Ateist
Kuran'daki tekrarlardan hafızların beyni sulanır. O kadar çok benzer tekrar vardır ki, bir yeri ezberden okurken başka bir yere atlayıvermek işten bile değildir. Bu yüzden en değme hafızlar ezber okurken önlerinde bir mushafı bakmadan okusalar bile takıldıklarında göz atmak için bulundururlar.

Dünyanın en ünlü hafızları olan Mısırlı Mustafa İsmail ve Abdüssamet, önlerindeki mushafa hiç bakmamaları ile ünlülerdi ama yine de aksesuar amaçlı da olsa, bir göz atma amaçlı da olsa Mushaf bulunurdu önlerinde ve okudukça sayfa da çevirirlerdi. Sayfanın bittiğine hiç bakmadan hangi sayfa nerede bitiyor onu da ezberledikleri için çevirirlerdi.

Şimdi haklarını teslim lazım, olağanüstü hafızlardı. İkisi de öldüler ve onlar gibisi bir daha olmadı. Arya okur gibi, tiyatral okurlar, anlatılan olayı canlandırırlardı. Faraza Nuh oğluna gemiye binmesi için yalvarıyor mu, yalvaran ağlamaklı bir tonla okurdu özellikle Mustafa İsmail. Müthişti, hakkını teslim etmeyi görev sayarım. Mustafa İsmail muslim de olsa, benim sevdiğim insanlar arasındadır. Öğrencisi Abdussamed de öyle. Mehmet Akif de öyledir örneğin. Bu adam ateistlere hakaret etmiştir ama ben bu adama kötü diyemem. Bu adam iyi bir adamdır ve severim. Böyle bazı sevdiğim muslimler vardır. Tek tük de olsa varlar.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
8,285
Tepki puanı
530
Düşünce
Sünni
Kuran'daki tekrarlardan hafızların beyni sulanır.
Yine kendi bilinç altınızdaki yaşadığınız olayları karşıdakine yasıtmışsınız.

Arzu edenler Kurandaki tekrarlarla ilgili linke tıklayabilirler:
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,428
Tepki puanı
1,462
Düşünce
Ateist
Aynı lafları tekrar edip durmanın delinin pekmezi bellemesinden başka açıklaması olmaz! :D
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
8,285
Tepki puanı
530
Düşünce
Sünni
Aynı lafları tekrar edip durmanın delinin pekmezi bellemesinden başka açıklaması olmaz! :D
Sizin ağız dolusu hakaretlerinize aynı seviyesizlikle cevap vermeye edebim müsaade etmediği için mecburen Yunus Emre’nin veciz tespitini hatırlatıyoruz :)
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,428
Tepki puanı
1,462
Düşünce
Ateist
Ben hiç bir zaman aynı lafları tekrarlamam. Kopyala yapıştır neredeyse hiç yapmam. Mutlaka yeni bir söz söylerim. Aynı şeyi söyleyeceksem de farklı bir biçimde söylerim. Söylemi her defasında geliştiririm. Çünkü ben Celaleddin Rumi'nin "dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni sözler gerek" demesini benimserim.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,428
Tepki puanı
1,462
Düşünce
Ateist
Eskiden dinlemiştim ve maalesef Kahire Ömer Camisinde okurlardı ve cemaaat çok gürültü yapıyor. Kayıtlar da manyetik bant kaydı. Fakat Nuh: "oğlum bugün başka kurtuluş yok, gel gemiye bin" diye yalvarırken adam resmen ağlayarak yalvarıyor yani, çok müthiş. Sonra tufan dinince böyle sesini yumuşatıyor, bir dinginlik, bir sükunet havasını müthiş veriyor ve Nuh allaha sitem ediyor: "rabbim oğlum benim ehlimdi, ehlimi kurtaracağına söz vermiştin!" Mustafa İsmail'in okuyuşu öyle sitemli ki, kırgın, üzgün, durgun bir sesi öyle iyi veriyor ki, gelen yanıtı da bir o kadar sert tonla okuyor: "O senin ehlin değil o kafirlerden oldu!" Bu kadar tonlama yapılır yani, çok mükemmel.

Daha neler... Kehf suresini öyle ağır bir tonla okuyor ki o mağaranın gizemini, esrarengiz havasını solutuyor. Sonra Yusuf suresinde Züleyha'nın Yusuf'u çağırması ve Yusuf'un direnmesi resmen tek kişilik tiyatro! Tabii yobazlardan eleştiri alırdı arya mı bu böyle Kuran mı okunur diye kızarlardı. Mustafa İsmail müthiş bir yetenekti, anısına saygı ile ayağa kalkıyor kendisini selamlıyorum. Sen bir üstattın Mustafa Amca! Senin gibisi gelmedi ve gelmeyecek gibi görünüyor. Böyle insanlar bir gelir pir gelir. Yenisi gelmez.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,428
Tepki puanı
1,462
Düşünce
Ateist
İşte böyle... Necip Fazıl'ın dediği gibi bu dünya işte böyle bir yer: "Ondan kalan boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği üç beş karanfil..." Bir insan yalan olup kaybolup gidiyor. Nerde o coşkun okuyuşlar, nerde o trafiği kilitleyen izdiham... Mustafa İsmail okurken Kahire kilitlenirdi derler. Bir seferinde üstat Kehf okuyordu. Tam cehennem ayetlerine gelmişti ki Cemal Abdünnasır camiye girdi. Üstat okuyacak, ama ayette zalimler için ateş hazırladık diyor!!! Daha da devam ediyor, işkencenin bini bir para, adamın yüzüne karşı okunacak şeyler değil!!! (:D Nasıl okusun? Tam bunu okuyacakken girdi içeri adam! Epey bir bekliyor. Sonra okuyamayıp cennet ayetlerine atlıyor. :ggsy:

Ya işte ondan kalan bir takım gürültülü bant kayıtları... Hepsi bu... Yeryüzünden bir Mustafa İsmail geçti. Maalesef durum bu.

Neyse bugün muslimleri andık biraz... Mustafa İsmail "ülen beni bir kişi çok iyi anladı o da ateist iyi mi " dermiş!!! :kay:
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,428
Tepki puanı
1,462
Düşünce
Ateist
Yani şimdi Kuran'da yazan bu işkence ayetleri öyle böyle psikopat hezeyanı değil. Kavgada söylenmez dedikleri türün çok ötesinde! Böyle laflar hiç bir şekilde edilmez yani! Adamın okuyamadığı kadar var. Tercümede oraya kadar gelirsem tercümesini vereceğim. Şöyle diyor: "muhakkak biz zalimler için ateş hazırladık onun etrafını surlarla çevirdik orada su diye feryat etseler onlar erimiş maden gibi bir su ile sulanırlar yüzleri kavurur ne kötü içecektir"

Böyle psikopatça sadistçe laflar etmek kesin ruh hastalığı belirtisi. Böyle konuşulmaz. Bu olacak iş değil. Bunu gönderdi diye evreni yaratan güç denmesine inanmanın hiç bir yolu yok. Evreni yaratan bir güç böyle sadist bir psikopat olamaz yani, bu olacak iş değil!
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
8,285
Tepki puanı
530
Düşünce
Sünni
Ben hiç bir zaman aynı lafları tekrarlamam.
Tekrarlayıp durduğunuz hakaretleri yazmaya edebim müsaade etmiyor.
Yani şimdi Kuran'da yazan bu işkence ayetleri öyle böyle psikopat hezeyanı değil. Kavgada söylenmez dedikleri türün çok ötesinde! Böyle laflar hiç bir şekilde edilmez yani! Adamın okuyamadığı kadar var. Tercümede oraya kadar gelirsem tercümesini vereceğim. Şöyle diyor: "muhakkak biz zalimler için ateş hazırladık onun etrafını surlarla çevirdik orada su diye feryat etseler onlar erimiş maden gibi bir su ile sulanırlar yüzleri kavurur ne kötü içecektir"

Böyle psikopatça sadistçe laflar etmek kesin ruh hastalığı belirtisi. Böyle konuşulmaz. Bu olacak iş değil. Bunu gönderdi diye evreni yaratan güç denmesine inanmanın hiç bir yolu yok. Evreni yaratan bir güç böyle sadist bir psikopat olamaz yani, bu olacak iş değil!
Ağız dolusu hakaret fikri acizliğin itirafıdır.

İftiracının El Kitabı Madde 4 uygulanıyor:

"4-Unutmayın hedef toplumda zaten çok az sayıda olan fikir namusuna sahip ve kaynak sorgulayan bilinçli kesim değil. Bir şekilde işinize taş koyanlara denk gelirseniz önce kıvırdığını iddia edin. Sonra bol bol hakaret edip yıldırmaya çalışın. Alaya alıp insanlar nazarında kıymetten düşürmeye çalışın. Hele tuzağınıza düşüp onlar da hakaret etmeye başlarsa işiniz çok kolaylaşır. Müslümanların ne kadar kaba, yobaz, bilimsel tartışma kültüründen uzak, dogmatik düşünen, örümcek kafalı vs artık ağzınıza geleni saydırın. Ve bingo! Oluşturduğunuz tantana içinde İslamı reddetmeyi dogma haline getirmiş bol miktardaki tipler, sizi asla sorgulamadığı gibi her yazdığınıza destek olup delicesine alkışlar; çünkü onlar size inanmak için dünden razıdır. Buna ek olarak kaynak sorgulama ve gerçek kaynaklardan yazdıklarınızı teyit etme kültürü olmayan Müslümanların çoğunun da kafası karışacaktır. Artık zaferinizin tadını çıkarabilirsiniz..."
Yunus Emre'nin dediği gibi:

Her neye bakarsan kendi yüzündür,

Kimde ne görürsen kendi özündür.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,428
Tepki puanı
1,462
Düşünce
Ateist
Şu işkenceleri yapacağı tehditleri savuran herkes ama herkes hiç kaçarı yok psikopat sadist bir paranoyaktır ve son derece tehlikelidir. Derhal akıl hastanesine kapatılır. Hiç kaçarı yok. Böyle bir manyak psikopatın ortalıkta gezmesine asla izin verilemez. Anında yani, derhal deli gömleği giydirilip iki görevli iki yanında ne olur ne olmaz, tecrite kapatılmalı ve hemen elektroşoka başlanmalıdır.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,428
Tepki puanı
1,462
Düşünce
Ateist
Şimdi gelelim bunca ağır tehditler niye?

Kuran'ı okuyup geçmemek gerekir. Bu şeyi çok iyi okumak ve neyle karşı karşıya olduğumuzu çok iyi anlamak gerekir. Bu şey, insanlığa yöneltilmiş ağır bir tehdittir. İnsanlığın, tüm erdemlerine yöneltilmiş bu ağır tehdit ve saldırıya karşı son derece uyanık olması şarttır.

Bu ağır işkence tehditleri neden yapılıyor, öncesini okuduğumuzda bir skandal ile karşılaşıyoruz. Neymiş Muhammed'e birileri mağara uyurları kaç kişiydi ne kadar uyudular diye sormuşmuş da Muhammed'i sıkıntıya sokmuşlarmışmış!

Zahir herif o gün kaç karısı ile kaç cariyesi ile yatacağını, yeni cariye gelecek mi onun hesabını yapıyor! Sırası mı mağara uyurları hakkında soru sormanın! Kaçsa kaç! Kaç karı kaç cariye var, kaça çıkarabiliriz önemli olan o!!!

Soru sordular diye bu kadar ağır tehditler savurmak yani tam bir skandal! Bu yani öyle böyle skandal değil! Adam mağarada uyuyanlar kaç kişiydi ne kadar uyudular diyor, yanıta bak, etrafı duvarla çevrili ateşe atacağım suuu suuu diye inledikçe lav ile kavuracağım! Böyle rezalet görülmemiştir yani, kepazelik! Bu tam bir skandal!

Hayır yani böyle din, böyle peygamber, böyle kitap, böyle allah olmaz komaz olsun yahu! Bu ne yahu? Olacak şey değil bu!
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,428
Tepki puanı
1,462
Düşünce
Ateist
Tabii Mustafa İsmail bu işkence tehditlerini de Cemal Abdünnasır'ın camiye gelmediği bir zamanda tekrar okuyor ve onu da dinledim. Sesini o kadar ağırlaştırıyor, o kadar ağır bir tonlamayla okuyor ki bu tehditleri, camide yani çıt çıkmıyor! O gürültücü cemaat dut yemiş bülbüle dönüyor, çıt yok! Yani hiç Arapça bilmesen bu adam çok kötü bir şeyler söylüyor dersin! Nasıl bir yetenek yahu, inanılmaz. Sesinin en bas tonu artık, tabii ses yelpazesi de geniş. Bir "bi'seş şerab" deyişi var, yani o kadar olur! Lan bu herif çok ağır bir laf etti ama ne dedi lan bu dersin. Ardından bir "ve sâet murtefeka" deyişi var, konuyu bağlayıp artık bundan daha ağır denecek laf kalmadı der gibi! Bu da ne kötü yarendir demek, murtefeka refik'ten geliyor. Dost, yaren, ahbap anlamında.

Ondan sonra cennet ayetleri başlıyor ve Mustafa amca sesine ayar veriyor. Müjdeee der gibi bir tona geçiyor. Müjdeee büyük piyango sana çıktı havasında bir ses tonu değiştiriyor, inanılmaz ya! Bu adam müthiş bir yetenekmiş!

Yok yani, gelmedi bir daha böylesi! Kuran Arabistan'da indi, Türkiye'de yazıldı Mısır'da okundu diye bir laf vardır. İnme kısmına katılmıyorum :ggsy: ama gerisi doğru! O kısmına düzüldü ya da daha kibarca derlendi demek lazım! :D
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
8,285
Tepki puanı
530
Düşünce
Sünni
Şu işkenceleri yapacağı tehditleri savuran herkes ama herkes hiç kaçarı yok psikopat sadist bir paranoyaktır ve son derece tehlikelidir. Derhal akıl hastanesine kapatılır. Hiç kaçarı yok. Böyle bir manyak psikopatın ortalıkta gezmesine asla izin verilemez. Anında yani, derhal deli gömleği giydirilip iki görevli iki yanında ne olur ne olmaz, tecrite kapatılmalı ve hemen elektroşoka başlanmalıdır.
Şimdi gelelim bunca ağır tehditler niye?

Kuran'ı okuyup geçmemek gerekir. Bu şeyi çok iyi okumak ve neyle karşı karşıya olduğumuzu çok iyi anlamak gerekir. Bu şey, insanlığa yöneltilmiş ağır bir tehdittir. İnsanlığın, tüm erdemlerine yöneltilmiş bu ağır tehdit ve saldırıya karşı son derece uyanık olması şarttır.

Bu ağır işkence tehditleri neden yapılıyor, öncesini okuduğumuzda bir skandal ile karşılaşıyoruz. Neymiş Muhammed'e birileri mağara uyurları kaç kişiydi ne kadar uyudular diye sormuşmuş da Muhammed'i sıkıntıya sokmuşlarmışmış!

Zahir herif o gün kaç karısı ile kaç cariyesi ile yatacağını, yeni cariye gelecek mi onun hesabını yapıyor! Sırası mı mağara uyurları hakkında soru sormanın! Kaçsa kaç! Kaç karı kaç cariye var, kaça çıkarabiliriz önemli olan o!!!

Soru sordular diye bu kadar ağır tehditler savurmak yani tam bir skandal! Bu yani öyle böyle skandal değil! Adam mağarada uyuyanlar kaç kişiydi ne kadar uyudular diyor, yanıta bak, etrafı duvarla çevrili ateşe atacağım suuu suuu diye inledikçe lav ile kavuracağım! Böyle rezalet görülmemiştir yani, kepazelik! Bu tam bir skandal!

Hayır yani böyle din, böyle peygamber, böyle kitap, böyle allah olmaz komaz olsun yahu! Bu ne yahu? Olacak şey değil bu!
Bilinçaltınızı umuma açık yerlere kusmayınız.

Ağız dolusu hakaret fikri acizliğin itirafıdır.

İftiracının El Kitabı Madde 3 ve 4 uygulanıyor:

"3-Uydurma kaynakların da uydurma olduğu ortaya çıkınca son safhaya geçin. Aslında bu safha anlayanlar için acziyetinizi ilan etmiş olduğunuz anlamına gelir ama merak etmeyin çoğunluk bunu anlayamaz. Son safhada hiçbir kaynakta geçmeyen yeni yalanlar üretin. Pirimiz Hitlerin Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in dediği gibi "Yeterince büyük bir yalan söylerseniz ve bu yalanı sürekli tekrar ederseniz, insanlar sonunda buna inanmaya başlayacaktır."
4-Unutmayın hedef toplumda zaten çok az sayıda olan fikir namusuna sahip ve kaynak sorgulayan bilinçli kesim değil. Bir şekilde işinize taş koyanlara denk gelirseniz önce kıvırdığını iddia edin. Sonra bol bol hakaret edip yıldırmaya çalışın. Alaya alıp insanlar nazarında kıymetten düşürmeye çalışın. Hele tuzağınıza düşüp onlar da hakaret etmeye başlarsa işiniz çok kolaylaşır. Müslümanların ne kadar kaba, yobaz, bilimsel tartışma kültüründen uzak, dogmatik düşünen, örümcek kafalı vs artık ağzınıza geleni saydırın. Ve bingo! Oluşturduğunuz tantana içinde İslamı reddetmeyi dogma haline getirmiş bol miktardaki tipler, sizi asla sorgulamadığı gibi her yazdığınıza destek olup delicesine alkışlar; çünkü onlar size inanmak için dünden razıdır. Buna ek olarak kaynak sorgulama ve gerçek kaynaklardan yazdıklarınızı teyit etme kültürü olmayan Müslümanların çoğunun da kafası karışacaktır. Artık zaferinizin tadını çıkarabilirsiniz..."

Yunus Emre'nin dediği gibi:

Her neye bakarsan kendi yüzündür,

Kimde ne görürsen kendi özündür.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,428
Tepki puanı
1,462
Düşünce
Ateist
Hiç kimse Kuran tekrarları gibi bu saçma sapan c/p leri okumadığına göre, "hani şu bildiğiniz benim teranelerden var ya, işte ondan" yazıp bir kenara koysa da bunu c/p yapsa olacak! (:D
 

kavak

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,269
Tepki puanı
515
Düşünce
Ateist
Hiç kimse Kuran tekrarları gibi bu saçma sapan c/p leri okumadığına göre, "hani şu bildiğiniz benim teranelerden var ya, işte ondan" yazıp bir kenara koysa da bunu c/p yapsa olacak! (:D
Tekrar deyince şimdi aklıma geldi...
Bu mălum kitaptaki lüzumsuz tekrarların yerine, hiç değinilmeyen meseleler yazılmış olsa, daha faydalı olurdu bence!
Bu arada fayda kelimesine fazla takılmayın...:ggsy:
 
Yazarı tarafından düzenlendi:
Üst