Hristiyanlık

Mesajlar
34
Beğeniler
36
Düşünce
Ateist
#1
Isa Jahudi olarak dünyaya gelir ve hayatı boyunca bu dini insanlara ulaştırmaya çalışır. Bunu çarmağa gerdikden sonra bunun hayranları Hristiyan dini diye birşey uydurur ve buna tapmaya başlarlar.

Peki nasıl olurda buna Allahın kitabı derler ve inanırlar bunu anlamıyorum. Zira bu bilgi onlarda da mevcut.

Eğer Hristiyanlık konusunda bilgisi olan varsa beni bir aydınlatırsa sevinirim.
 

yeniçeri

☆☆☆☆☆
Kıdemli Üye
Mesajlar
761
Beğeniler
502
Düşünce
Ateist
#2
Kanaatimce İsa'da diğer peygamberler gibi manevi bir bilmece olup manevi bir mefhumdur. Tarihte yaşamamıştır. Hristiyanlık Tevratın bir yorumudur. Yemlikte doğdu o yemlikte. Tabi ki yem yanında dem de vardı. :):)
 
Mesajlar
18
Beğeniler
19
Düşünce
Sünni
#3
Isa Jahudi olarak dünyaya gelir ve hayatı boyunca bu dini insanlara ulaştırmaya çalışır. Bunu çarmağa gerdikden sonra bunun hayranları Hristiyan dini diye birşey uydurur ve buna tapmaya başlarlar.

Peki nasıl olurda buna Allahın kitabı derler ve inanırlar bunu anlamıyorum. Zira bu bilgi onlarda da mevcut.

Eğer Hristiyanlık konusunda bilgisi olan varsa beni bir aydınlatırsa sevinirim.
Değerli arkadaşım,

''Hristiyan''lığın uydurma olduğu konusunda haklısın. Nitekim, dönemin Grekleri/Yunanları tarafından ''Hristiyan'' kelimesi, vaadedilen Mesih olduğuna inanılan İsa'nın öğretilerini yaymak isteyenlerin, ''Mesihçiler'' olarak adlandırmasıyla ortaya çıkmıştır. Söylediğimi daha iyi anlatmak için İncil'den Havarilerin/Elçilerin İşleri 11. Bölüm 25 ve 26. ayetleri örnek vermek istiyorum:
Sonra Barnaba, Saul’u aramak için Tarsus’a gitti. Onu bulunca da Antakya’ya getirdi. Böylece Barnaba’yla Saul bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya’da Mesihçiler adı verildi.
İşte Türkçeye Mesihçiler olarak çevrilmiş olan bu kelime, bizim bildiğimiz Hristiyan (Christ-ian) kelimesinin ta kendisidir.

O'na tapınmasına gelince, bazı noktaları bilmekte fayda vardır. Günümüzde Havarilerin İman İkrarı olarak bildiğimiz bir metin vardır ve kendisine Hristiyan'ım diyen bir kişi o metni okuyup, yazdıklarına iman etmesi durumunda ancak bir Hristiyan olarak kabul edilebilir. Lakin en başta sıkıntı şudur ki; ''Havarilerin'' İman İkrarı, İsa'nın Havarileri tarafından kaleme alınmamıştır. Bundan bahsetmemin sebebi şudur; Hristiyanlık tarihini ve öğretisini anlamaya çalışırken sık sık Havarisel Gelenek söylemiyle karşılaşabilirsiniz. Halbuki; ilk havarilere dayandığı söylenen gelenekçilik de kendi içinde çelişkiler barındırmaktadır.

İkinci paragraftaki sorunuza değinmeden önce şu en temel bilgiye sahip olmalıyız; Hristiyanlar yalnızca İncil'e değil; (Müslümanca söyleyeyim) Tevrat'a, Zebur'a ve İncil'e inanırlar, bu kitapların hepsi hala geçerlidir. Tevrat kime inmiştir sorusunu Musa diye cevaplayabilirsiniz. Halbuki Tevrat dediğimiz şey Tora(h) ile karıştırılmaktadır. Tevrat; Musa'nın, Yeşu'nun, Mika'nın, Yeşeya'nın vs. eserlerinden de oluşmaktadır. Zebur diye bildiğimiz şey aslında Mezmurlardır. Mezmurlar da yine Tevrat'ın birer parçasıdır.

Hem elimizde, İslam'ın iddia ettiği gibi ortada gökten gelen bir kitap yoktur, hatta şunu rahatlıkla diyebiliriz ki, öyle bir şey hiç olmamıştır. Bilakis, Kitab-ı Mukaddesteki tüm yazılar insan sözüdür, yani yazarlar kendi düşüncelerini veya yaşadıklarını yine kendi sözleriyle aktarmışlardır. Bunu, zaten o yazının/kitabın/mektubun en başında, yazarın kendisini tanıtmasından rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ancak bu yazıların diğer yazılardan tek farkı ise; bu yazıların Kutsal Ruh'un yönlendirilmesiyle yazılmış olduğuna inanılmasıdır.

Ama her nasılsa Kutsal Ruh peygamberlikleri açıklarken bazen teknik hatalar yapabilmektedir; mesela Yahuda'nın mektubunun 1. Bölümdeki 14 ile 15. ayetlerde şu ifadeler kayıtlıdır:

Adem’den sonraki altıncı kuşaktan olan Hanok, bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu: “İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkârların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir.”
Okuduğunuz cümlenin önemi şudur;

Yahuda'nın peygamberlikte bulunduğunu söyleyerek Hanok'tan alıntıladığı bu cümle, Hristiyanlar tarafından kutsal olarak kabul edilmeyen Hanok/Enoh kitabında yer almaktadır. Düşünün, şimdi ben peygamber dediğim @Kimse Kim'in kitabından örnek göstereceğim, sonra benim takipçilerim ise @Kimse Kim'in kitabını tanımayacak, peygamber kitabı değildir diyerek reddedecekler.

Hem, Katoliklerin Trento Konsili; Ortodoksların Yeruşalim (Kudüs) Konsilleri, Kutsal Kitaptaki kitapları güncellemek için gerçekleştirildi. Eski apokriflerden bazıları kutsadır denilerek Kutsal Kitap'a dahil edildi, kanonize oldu. Ama o ana kadar gelişmiş öğretileriyle çeliştiği için; Hanok/Enoh kitabı artık kabul edilemez durumdaydı ve kendi Kutsal Kitaplarında söylenenin aksine kutsal ve geçerli bir kitap olarak kabul edilmedi.

Ayrıca Yavuz arkadaşımızın sözüne şunu da eklemek isterim, İsa'nın/Yahşuah'nın yaşadığını kabul etsek bile; İncil'de/Yeni Antlaşma'da bahsedildiği gibi Tevrattaki vaadedilen Mesih hakkındaki peygamberlikleri yerine getirmediğini, O'nun vaadedilen Mesih olmadığına dair kesin bir gerçekliğe sahibiz. Yani Hristiyanlar için üzgünüz, çünkü Veriya'daki Yahudilerden artık daha fazla şey biliyoruz.

Not: Allah; İslam'daki tanrının ismidir. Onlarsa Allah adında bir tanrıya inanmazlar. Yahudi ve Hristiyanların inandıkları tanrılarının ismi; YHVH'dir. Genellikle öyle bilinse de, bu harflerin okunuşu Yehova(h) değil, Yahve(h)'dir. Tabii bahsettiğim bu şey, ayrı bir başlığın konusu olabilir.
 
Yazarı tarafından düzenlendi: