Hz. Muhammed'in yaşamış olduğuna dair bilimsel kanıtlar.

Knightwalker

Deneyimli
Mesajlar
3,148
Tepki puanı
752
Düşünce
Tarihselci

Thomas the Presbyter yazıtları​

British Library’da bulunan ve 635 yılında Thomas the Presbyter tarafından yazılan yazıtlara göre Romalılar ve Hz. Muhammed’in Arap ordusu 634 yılında savaştılar ve Araplar Romalıları yendi.[1] Tarihçiler bu savaşa Dathin savaşı diyor.[2] Bu belgelerde “Muhammed’in Arapları” diye açıkça Peygamberin ismi ve Bizanslıları mağlup edişleri belirtilmiştir.
  1. W. Wright, Catalogue Of Syriac Manuscripts In The British Museum Acquired Since The Year 1838, 1872, Part III, Printed by order of the Trustees: London, No. DCCCCXIII, pp. 1040-1041.
  2. A. Palmer (with contributions from S. P. Brock and R. G. Hoyland), The Seventh Century In The West-Syrian Chronicles Including Two Seventh-Century Syriac Apocalyptic Texts, 1993, op. cit., p. 19, note 119; Also see R. G. Hoyland, Seeing Islam As Others Saw It: A Survey And Evaluation Of Christian, Jewish And Zoroastrian Writings On Early Islam, 1997, op. cit., p. 120, note 14.

Maronit günlükleri​

Hz Muhammed yaşadı mı sorusuna bir cevap olarak da; 665 yılında Hristiyanlar tarafından yazılan Maronit günlüklerinde de halife Muaviye’den ve Hz. Muhammed’den aşağıdaki ifadelerinde açıkça söz edilmektedir;[3, 4]
“Aynı yılın Temmuz ayında emirler ve birçok Arap toplandı ve Muaviye’ye sadakatlerini verdi. Sonra, egemenliğinin tüm köylerde ve şehirlerde kabul edilip kral ilan edilmesi gerektiği yönünde bir emir çıktı. Ayrıca altın ve gümüşü darp etti, ancak kabul edilmedi çünkü üzerinde haç yoktu. Dahası, Muaviye dünyadaki diğer krallar gibi bir taç giymedi. Tahtını Şam’a yerleştirdi ve Muhammed’in yerine geçmek istemedi.”

3. R. G. Hoyland, Seeing Islam As Others Saw It: A Survey And Evaluation Of Christian, Jewish And Zoroastrian Writings On Early Islam, 1997, op. cit., p. 136. Also see, A. Palmer (with contributions from S. P. Brock and R. G. Hoyland), The Seventh Century In The West-Syrian Chronicles Including Two Seventh-Century Syriac Apocalyptic Texts, 1993, op. cit., p. 32; M. P. Penn, When Christians First Met Muslims – A Sourcebook Of The Earliest Syriac Writings On Islam, 2015, op. cit., p. 58.

4.https://www.islamic-awareness.org/history/islam/inscriptions/earlysaw.

636 Suriye günlüğü​

636 yılında yazılmış bir Suriye günlüğünde şikayet babında Muhammed’in ordusunun Bizans topraklarını işgal ettiği Galile’den Belh’e kadar her yeri ele geçirdikleri, askerleri öldürdükleri ve bir sonraki savaşın 636’da Gabitha’da olduğu yazar.[5] Gabitha, Yermük ırmağının yanındadır ve ünlü teolog Nöldeke bu savaşın tarihinin ve yerinin Yermük savaşının tarihine tam uymakta olduğunu söylemektedir.[4, 6]

4. https://www.islamic-awareness.org/history/islam/inscriptions/earlysaw.

5. W. Wright, Catalogue Of Syriac Manuscripts In The British Museum Acquired Since The Year 1838, 1870, Part I, Printed by order of the Trustees: London, No. XCIV, pp. 65-66. This book has been recently republished in 2002 by Gorgias Press.

6. Th. Nöldeke, “Zur Geschichte Der Araber Im 1, Jahrh. d.H. Aus Syrischen Quellen”, Zeitschrift Der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 1876, op. cit., pp. 79-82.

Short chronicle​

Muhammed’den bahseden diğer bir kitap ise “Short chronicle” diye tanınan kitaptır. Nöldeke ve daha birçok ünlü teolog bu kitabın 670-680 arasında yazıldığını teyid etmişlerdir.[7, 8] Bu kitap Suriye Ortodoks kilisesi tarafından yazılmıştır. Kitapta şu ifadeler geçer;
“Tanrı onlara karşı İsmail oğullarını gönderdi. Sayıları kumsaldaki kumlar kadar çoktu. Liderleri Muhammed’di. Ne duvarlar, ne kapılar, ne de kalkanlar onlara karşı dayanamadı. Tüm Pers imparatorluğunu ele geçirdiler. Yazdegerd (Son Pers kralı) onlara karşı sayısız ordu gönderdi fakat Araplar hepsini yok etti.”[8]

7. Theodor Noldeke, “Die von Guidi herausgegebene syrische Chronik, ubersetzt und commentiert,” in Sitojmgsberichte der kaiserlichen Akdemie der Wissenschc^n, phil -hist. KJ. 128, 9 (Vienna: 1893), p. 3.

8. Al-Ka’bi, N. (2016). A Short Chronicle on the End of the Sasanian Empire and Early Islam. 590-660 AD. Gorgias Press.

The Secrets of Rabbi​

700’lü yıllarda yaşamış olan Shimon bar Yochai isimli Yahudi Rabbi’si “The Secrets of Rabbi” isimli kitabında İslam Peygamberinin Yahudilerin beklediği gerçek Mesih olduğunu yazar[9], kitabında şu ifadelere yer vermiştir:
“Kutsal olan BİR (Yehova) tarafından kutsanmış ölümlüden korkmayın. O sizi kötülüklerden kurtarmak için İsmail’in krallığını getiriyor. O’nun (Tanrı’nın) isteğine uygun olarak üzerlerine bir peygamber yetiştirecektir. Ve onlar için toprakları fethedecek. Ve gelip ihtişamla restore edecek. Esav’ın çocukları ile aralarında büyük düşmanlık olacak.”“Onlara bir ruhun sahip olduğu çılgın bir peygamber yetiştirir ve toprağı onlar için fetheder. Ve onlar gelip büyüklük içinde egemenliği ele geçiriyorlar.”

9.Boras, L.B., ” A prophet has appeared Coming with the Saracens”. The non-Islamic testimonies on the prophet and the Islamic conquest of Egypt in the 7th-8th centuries. 2017.

The History of Sebeos​

Diğer bir belge de Ermeni kayıtlarında var. Bir ermeni keşişi olan Sebeos tarafından 660’lı yıllarda yazılan ve “The History of Sebeos” ismiyle tanınan eserde İslam’ın ilk yılları, İslam peygamberi, fetihler ve 656-661 yılları arasında müslümanlar arasında çıkan fitneler yazılmıştır.[9] 660’lı yıllarda yazdığı kitabında Hz. Muhammed’den Mahmet diye şöyle bahseder;
“Çöl yollarını aşarak [peygamber ve yoldaşları] Tachkastan’a, İsmail’in oğullarına gittiler, onları yardımlarına çağırdılar ve kutsal metinler yoluyla onlara akrabalık ilişkileri hakkında bilgi verdiler. Ancak ikincisi akrabalık ilişkilerinden ikna olmuş olsa da, kültleri birbirinden ayrıldığı için çok sayıda anlaşma konusunda birleşemiyorlardı.

O zaman, İsmail oğullarından ismi Mahmet olan ve bir tüccar olan belirli bir adam Tanrı’nın emriyle sanki onlara bir vaiz [ve] gerçeğin yolu olarak göründü. Onlara İbrahim’in Tanrısını tanımalarını öğretti, çünkü özellikle Musa’nın tarihi öğretilmiş ve bilgilendirilmişti. Şimdi komuta yüksekte olduğu için, tek bir düzende hepsi din birliği içinde bir araya geldi. Boş kültlerini terk ederek, babaları İbrahim’e görünen canlı Tanrı’ya döndüler. Mahmet onlar için yasa koydu: leş yememek, şarap içmemek, yalan konuşmamak ve zina etmemek. Dedi ki: ‘‘And olsun ki Tanrı bu toprakları sonsuza dek İbrahim’e ve zürriyetine vaat etti.”[10]Muhammed ismi farklı yörelerde farklı telaffuz edilerek Mehemmed, Mehmed, Mahmed veya Mahmud olarak ta kullanılmaktadır. Türkçe’de kullanıldığı gibi bazı dillerde de sondaki D harfleri T harfine dönüşebilir.

9. Boras, L.B., ” A prophet has appeared Coming with the Saracens”. The non-Islamic testimonies on the prophet and the Islamic conquest of Egypt in the 7th-8th centuries. 2017.
10. Sebeos, Chronicle, 134, translation in R. Hoyland, Sebeos, The Jews 89.

 
Yazan tarafından düzenlendi:

Rütbesiz

Çaylak
Mesajlar
678
Tepki puanı
58
Düşünce
Sünni
@Knightwalker bu yazılanları gördün mü hiç?

Paru 8, Khand 8, Adhya 8 ve Shalok 5-8 gibi Hind mukaddes metinlerinde, Efendimiz (a.s.m)'den şöyle bahsedilmektedir:

“Arkadaşlarıyla birlikte bir mellacha (yabancı dil konuşan veya yabancı bir ülkenin mensubu) olan ruhi bir terbiyeci gelecek ve ismi Muhammed olacaktır. Onun gelişinden sonra raja, pencap ve ganj nehirlerinde yıkanır... Ona der ey sen! Beşeriyetin iftiharı, Arap ülkesinin sakini, şeytanı öldürmek için büyük bir güç topladın.” (bk. Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, Kur'an-ı Kerim Tefsiri)

Buda (Gautama Buddha) kendisinin ölümünden sonra dünyayı şereflendirecek olan bir yüce kişiden bahseder. Palice lisanında adı “Matteya”, Sanskritçede “Maitreya”, Burmacada ise “Armidia” olarak geçen bu kişi müşfik ve iyi kalpli olup, insanları doğru yola çağıracaktır.

Budanın çok önceden vermiş olduğu bu haberde geçen isimlerin manası da "rahmet" demektir. Bilindiği gibi peygamberimiz için, Kur'an'da Enbiya Suresi'nin 107. Ayetinde, “Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.” buyurulmaktadır.

Bu yazmalardan birinde, şu ifade geçer:

“Buda şöyle dedi: Ben dünyaya gelen ilk buda (yol gösterici) değilim, son da olmayacağım. Belli bir zamanda dünyaya bir başka kişi gelecektir. O da kutsi, aydınlanmış ve idarede fevkalade kabiliyetli olan biridir. O benim size öğretmiş olduğum aynı ebedi gerçekleri öğretecektir... Ananda sordu: O nasıl bilinecek? Buda cevapladı: O, Maitreya (rahmet) olarak bilinecek.”

Pali ve Sanskrit yazılı metinlerinde, ileride gelecek olan o yüce kişinin isimleri Maho, Maha ve Metta olarak geçer. Bu isimlerden ilk ikisi, “yüce aydınlatıcı” sonuncusu ise “inayetli” manasına gelir ki, bunlardan her ikisi de Peygamber Efendimiz (asm)'in sıfatlarıdır.

Zaten dikkat edilecek olursa, başka kutsi metinlerde geçen Efendimiz (asm)'in has ismini gösteren Mohamet veya Mahamet adının, Maha ve Moha kelimelerinden teşekkül ettiği açıkça görülecektir. [Bilgi için bk. Doğu Kutsal Metinlerinde Hz. Muhammed (Zerdüşt, Hindu, Budist), A. H. Vidyarthi; Çeviren: Kemal Karataş, İnsan Yayınları; İstanbul, 1997]

Bazı ilim adamlarına göre, Tin Suresinde Buda’ya da bir işaret vardır.

Tin suresindeki ilk ayetlerinde şu ifadeler geçer:

"Sina'ya, Hira'ya, zeytin'e ve incire and olsun." Bu ayette dört mübarek yere işaret edilmiştir. Yerlerin en mübarek olanları Allah’ın vahyinin indiği yerlerdir.

Buna göre bu ayetlerde yer alan yerlerden Sina, Hz Musa'ya vahiy inen yer; Hira, Hz Muhammed'e vahiy inen yer; Zeytin ağacı/dağı, Hz. İsa'ya vahiy inen yerdir.
Bu durumda mübarek olan yerlerden incir ağacı ise Buda’ya vahyin indiği yerdir.

Çünkü, bu dört semavi dinden Budizmin kurucusu olan Buda, genel kanaate göre bir peygamberdir ve bir incir ağacının altında iken ilk defa vahye mazhar olmuştur.

Kaynak
 

Knightwalker

Deneyimli
Mesajlar
3,148
Tepki puanı
752
Düşünce
Tarihselci

Doctrina Jacobi

634-640 yılları arasında Yunan Hristiyan doktrini üzerine yazılmış olan Doctrina Jacobi isimli kitapta ise yazar üç Yahudi ile olan diyaloğunu aktarır ve Filistin’den kaçan arkadaşının ona mektup yazdığını, mektubunda sözde bir peygamberin çıkmış olduğunu fakat Peygamberlerin kan dökmediği halde bu kişinin kan döktüğünü kılıçla fetihler yaptığını anlatmıştır.[11] Araplar’ın Filistine gelip Kayseya’yı aldıklarını (m.633) ve kendisinin de Filistin’den kaçtığını yazmıştır.

4. https://www.islamic-awareness.org/history/islam/inscriptions/earlysaw.
9. Boras, L.B., ” A prophet has appeared Coming with the Saracens”. The non-Islamic testimonies on the prophet and the Islamic conquest of Egypt in the 7th-8th centuries. 2017.
11. Doctrina Jacobi, V. 16.19, for the translation, Sean Anthony, Muhammad the Keys, 246.

Şamlı keşiş John​

Şam’lı Keşiş John’a ait yazıtlar: Yedinci yüzyılda yazılmış bu yazıtlarda Şamlı keşiş John, Muhammed Peygambere Deccal’in (anthichrist) habercisi demiştir.[12] Michael Bonner, böyle demesinin sebebini, Muhammed’in teslis inancıyla mücadele etmesi olduğunu yazmıştır.[13]

12. John of Damascus. Liber de Haeresibus. PG 94:764; trans. D. J. Sahas, John of Damascus on (1972), !33. On the authenticity of Chap. 100/101. sec ibid.. 60-66.

13. Bonner, Michael, ed. Arab-Byzantine relations in early Islamic times. Routledge, 2017.

Rabban Hormizd​

Diğer bir yazar da Rabban Hormizd’dir (Ö. 670). Bugünkü İran’ın Kuzistan eyaletindendir. Bu yazar Mezopotamya’nın değişik yerlerini dolaşarak İslam’ın yayılışını bizzat görmüş ve İslam ve Arapların yayılışı hakkındaki izlenimlerini kayda geçirmiştir. [8, 14]

8. Al-Ka’bi, N. (2016). A Short Chronicle on the End of the Sasanian Empire and Early Islam. 590-660 AD. Gorgias Press.
14.The Histories of Rabban Hormis^d the Persian and Rabban Bar-ltdtd, ed. and tr., E. A. Wallis Budge (London, 1902), vol. 1, pp. 3—50.

Book of the Salient Points​

Diğer bir yazar John bar Penkaye’dir. Kuzey batı Mezopotamya’da yaşamış, bir manastır rahibidir. “Book of the Salient Points” diye bilinen kitabı vardır. Bu kişi daha çok Araplar’ın kurduğu ilk islam devleti olan Emevi devletinin erken yıllarını 687 yılına kadar yazmıştır ve bir yerde Hz. Muhammed’den adıyla şöyle söz etmiştir:“(Emeviler) başlangıçta eğitmenleri (tā’rā) olan Muḥammad’in geleneklerine (mašlmānūtā), yasalarına karşı zalimce davrandığı görülen herkese ölüm cezası verebilecek ölçüye geldiler.”[15]
Yine bir yerde de İslam Peygamberini REHBER “mehadyana” diye nitelendirmiştir.[8, 16]

8. Al-Ka’bi, N. (2016). A Short Chronicle on the End of the Sasanian Empire and Early Islam. 590-660 AD. Gorgias Press.
16. See S. Brock, “North Mesopotamia in the Late Seventh Century: Book XV ofJohn Bar Penkaye’s Rish MeRc,” JSAI9 (1987); repr. In idem. Studies, II, pp. 51-75.
15. S. P. Brock, “North Mesopotamia In The Late Seventh Century Book XV Of John Bar Penkāyē’s Riš Millē”, Jerusalem Studies In Arabic And Islam, 1987, op. cit., p. 61.

 

Knightwalker

Deneyimli
Mesajlar
3,148
Tepki puanı
752
Düşünce
Tarihselci

Odessa’lı Jacob​

Odessa’lı Jacob (Jacob of Edessa) yedinci yüzyılın sonunda yani henüz Araplar’ın tarih yazımına başlamadığı dönemlerde Hz. Muhammed’den ve getirdiği dinden bahsetmiştir. Hz Muhammed yaşadı mı sorusu Odessa’lı Jacob’un günlüklerinde şu ifadelerle tartışmaya kapanır;
“Arapların ilk kralı Muhammed 7 yıl hüküm sürdü ve Ebubekir 2 yıl 7 ay hüküm sürdü”.[4, 17]Muhammed ticari işler için Filistin ve Suriye’ye gitmiştir. [8, 18]

8. Al-Ka’bi, N. (2016). A Short Chronicle on the End of the Sasanian Empire and Early Islam. 590-660 AD. Gorgias Press.
4. https://www.islamic-awareness.org/history/islam/inscriptions/earlysaw.
18.A. Palmer (with contributions from S. P. Brock and R. G. Hoyland), The Seventh Century In The West-Syrian Chronicles Including Two Seventh-Century Syriac Apocalyptic Texts, 1993, op. cit., p. 37 and p. 38.

Bizans kaynaklarında Yermük savaşı​

İslam’ın erken yıllarına denk gelen İslam’ın başlangıcını veya yayılışını anlatan Bizans kayıtları yoktur, bunun yerine Bizans topraklarında yaşamış olan yukarıda bahsedilen tarihçilerin kendilerine ait erken kayıtlar vardır. Fakat daha sonraki yüzyıllarda Bizanslılar, Araplarla olan ve İslam Peygamberi Hz. Muhammed ile olan mücadelelerini kayda geçirmişlerdir. Örneğin sonraki Bizans kaynakları Hz. Muhammed’in ordusu ile Yermük savaşı yaptığını ve Bizans askerlerinin aşırı sıcaktan ve kum fırtınalarından olumsuz etkilendiğini detaylı anlatırlar.[19] Bizans kaynaklarının İslam’ın ilk yıllarındaki yayılışına ve topraklarını kaybedişine ait erken kayıtlar tutmamasının nedeni, o zamana kadar hiçbir siyasi ve askeri başarı öyküsü olmayan Arap kabilelerini hafife almaları ve kabullenememeleri olabilir.

19.Haldon, J. (1993). Byzantium and the Early Islamic Conquests, Sayfa 130. By Walter E. Kaegi. Pp. xiii+ 313 incl. 5 maps and 2 plates. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.£ 45.0 521 41172 6. The Journal of Ecclesiastical History, 44(4), 749-750.

Mısır papirüsleri​

Müslümanlar Mısır’ı 642 yılında fethettiklerinde o tarihten itibaren devletteki gündelik işlerini papirüslere yazmışlardır ve devlet işlerini anlatan bu papirüslerden bugün çeşitli müzelerde vardır. Fethin olduğu ilk yıldaki papirüslerden itibaren incelendiğinde papirüslerin başına hep besmele (Bismillahirrahmanirrahim) konmuş başka bir Tanrı ismi hiç zikredilmemiştir. Bu durum da bu tarihlerde Arapların pagan inançlarından kopmuş olup tek Tanrı inancına geçmiş olduklarını gösterir. Devletin günlük işlerinin yazıldığı bu ilk dönem papirüslerinin bazılarında Kuran’dan ayetler de vardır.
Mesela 650 tarihli bir papirüste Urve Bin Tabit’in ölümünü bildirirken ihlas suresi yazılmıştır.[20, 21] Yine Filistin arkeoloji müzesinde bulunan 680 tarihli ve P. Nessana 77 kodlu papirüste “Allah ve Rasulünün koruması altında” diye bir ifade vardır, burada da dolaylı olarak Hz. Muhammed’den bahs edilmiştir.

20. C. Schefer, “Aboul Hassan Aly El Herewy: Indications Sur Les Lieux De Pelèrinage”, Archives De L’Orient Latin, 1881, Volume 1, pp. 587-592. sayfa590’da.
21. https://www.islamic-awareness.org/history/islam/inscriptions/urwa.html.

Nikiou’lu John​

Nikiou’lu john olarak bilinen Mısır’lı keşişin 700 tarihinde yazdığı tespit edilen günlüklerinde şu ifadeler geçer:[22] “Sahte Hıristiyanların birçoğu kutsal Ortodoks inancını ve hayat veren vaftizi reddetti ve Müslümanların dinini, Tanrı’nın düşmanlarını kucakladı ve canavarın kötü doktrinini kabul etti, O Muḥammed’dir.”

22. R. G. Hoyland, Seeing Islam As Others Saw It: A Survey And Evaluation Of Christian, Jewish And Zoroastrian Writings On Early Islam, 1997, op. cit., p. 156.
 

Knightwalker

Deneyimli
Mesajlar
3,148
Tepki puanı
752
Düşünce
Tarihselci

Eski çin kaynakları​

Eski çin kaynaklarından Minshu kayıtlarına göre; “Tang Hanedanlığı Wu De döneminde (618-626), Muhammed, dört büyük erdemli insanı dinlerini yaymak için Çin’e gönderdi. Bunlardan birincisi Guangzhou’da, ikincisi Yangzhou’da, üçüncüsü ve dördüncüsü ise Quanzhou’da dini yaydı”. “Eski Tang Tarih Kayıtları”na göre ise; Müslümanlar 651 yılında halife Hz. Osman döneminde Çin’i ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret, halife Hz. Osman’ın Tang Gaozong (唐高宗) döneminde Çin’e elçi göndermesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu bilgiyi Tang Hanedanlığı döneminde Du Huan (杜环) tarafından yazılan “Seyahat Notları (经行记)” adlı eserden öğrenmekteyiz. ([23] nolu kaynaktan aynen alıntı yapılmıştır.)

23. Ceylan, E. (2016). ÇİN KAYNAKLARINA GÖRE İSLAMİYET’İN ÇİN’E GİRİŞİ. Current Research in Social Sciences, 2(2), 27-36.

Kubbet’üs Sahra​

Yine Kudüs’te 691 yılında inşası bitirilen Kubbet’üs Sahra’nın orjinal tavan taşlarına da yapıldığı tarihte La ilahe İllallah Muhammeden Rasulullah yazılmıştır.[24, 25] Yine yapıldığı tarihte yazılan bakır kitabesinde de Peygamberin Muhammed olduğu defalarca yazılmıştır[26, 27] ve bugün kubbedeki orjinal yazılar ve kitabenin aslı durmaktadır.

24. C. Kessler, “ʿAbd al-Malik’s Inscription In The Dome Of The Rock: A Reconsideration”, 1970, Journal Of The Royal Asiatic Society, pp. 2-14.

25. https://www.islamic-awareness.org/history/islam/inscriptions/dotr.

26. M. van Berchem, Matériaux Pour Un Corpus Inscriptionum Arabicarum, 1920, Tome 2 / 3, Mémoires publiés par les membres de l’Institut Français d’archéologie orientale du Caire, Imprimerie de l’Institut français d’archéologie orientale: Le Caire, Plate XI; The inscription was also reproduced by Adolf Grohmann in Arabische Paläographie II: Das Schriftwesen. Die Lapidarschrift, 1971, Österreichische Akademie der Wissenschaften Philosophisch – Historische Klasse: Denkschriften 94/2. Hermann Böhlaus Nachf.: Wein, Plate XII.

27. https://www.islamic-awareness.org/history/islam/inscriptions/copper.html.

Emevi parası​

British museum’da bulunan 696 yılına ait Emevi dönemi paraları üzerinde “La ilahe İllallah Muhamden Rasulullah” yazıları vardır.[28, 29]

28. J. Walker, A Catalogue Of The Muhammadan Coins In The British Museum, 1956, Volume II – Arab-Byzantine and Post-Reform Umayyad Coins, British Museum: London, pp. liii-lxx, p. 84, 104.
29. https://www.islamic-awareness.org/history/islam/coins/drachm6.

İran parası​

702 yılında Sasani topraklarında basılan madeni parada ise fatiha suresi ve Muhammeden Rasulullah ifadeleri vardır.[30, 31]

30. R. Gyselen, Arab-Sasanian Copper Coinage, 2009, Veröffentlichungen Der Numismatischen Kommission – Band 34, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften: Wein (Austria), pp. 98, 100, 153 and Plate 8.

31. chttps://www.islamic-awareness.org/history/islam/coins/fals3.

British Museum​

British Museum’da bulunan 685 tarihli madeni paranın üstünde Muhammeden Rasulullah diye yazıldır. [32, 33]

32. J. Walker, A Catalogue Of The Muhammadan Coins In The British Museum, 1941, Volume I – Arab-Sassanian Coins, British Museum: London, p. 97.

33. https://www.islamic-awareness.org/history/islam/coins/drachm1.

Kahire müzesi​

Kahire müzesindeki 691 tarihli bir taş kitabede şu ifadeler geçer: “Muhammed’in ölümünden sonra İslam kendilerinin üzerine kalan İslam halkı”[34, 35]

34. https://www.islamic-awareness.org/history/islam/inscriptions/abasa.html.

35. H. M. El-Hawary, “The Second Oldest Islamic Monument Known Dated AH 71 (AD 691) From The Time Of The Omayyad Calif ‘Abd el-Malik Ibn Marwan”, Journal Of The Royal Asiatic Society, 1932, p. 289.
 

Rütbesiz

Çaylak
Mesajlar
678
Tepki puanı
58
Düşünce
Sünni
Konudan sonra Hz. Muhammed(sav)'in yaşadığını akıl ve mantıken kabul ettikten sonra peygamberliğini de akıl ve mantık cihetinden kabul etmeli neden mi?

Allah(c.c)'ın varlığını ve birliğini kabul eden peygamberliği akıl ve mantıken kabul etmelidir.
Ya da @Knightwalker attığı deliller vesilesi ile Hz. Muhammed(sav)'in yaşadığına inanan biri aşağı da ki delillere başvurmalı akıl ve mantık cihetinden peygamberliğini kabul etmeli ve peygamber var ise akıl ve mantıken Allah(c.c)'ı da kabul etmelidir.

Peygamber olmayan kimse peygamberi taklit edebilir mi?
Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında yabancı filozofların sözleri
İnanç ve adetleri değiştirmesindeki muhteşem icraat
Ahlakının güzelliği doğruluktandır
Güzel sıfatların tamamına zirve seviyede sahiptir.
Güzel ahlak ile kötü ahlak birarada bulunmaz.
Davasında tam bir metanet ve sebat göstermesi.
İlahi bir ihsan olan ilmi risaletini tasdik eder.
Şeriat denilen hukuk sisteminin mükemmelliği onun peygamberliğini ispat eder.
Kuran’ın-ı Kerim'in hak kelam oldugunu ispat eden deliller onun risaletini tasdik eder.
Ölü bir ağacın dallarında meyve olur mu?
Mucize Delili
Büyük bir devleti kısa zamanda teşekkül ettirmesi
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in gönüllerde yaptığı fetih
Dinin tüm emir ve yasaklarına uyması
Sözlerinin hala akıllarda ve ruhlarda hükmünü icra etmesi
Ay’ın yarılması mucizesi

Not: Video izlemeyip metin okumak isteyen linkin alt kısmında okuma kısmı mevcut, inşAllah hayırlara vesile olur.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Knightwalker

Deneyimli
Mesajlar
3,148
Tepki puanı
752
Düşünce
Tarihselci

Foroughi koleksiyonu​

Foroughi koleksiyonunda bulunan 691 tarihli madeni para üstünde Arapların yönetimi altındaki Sasanilerin alfabesiyle “Muhammed Rasulullah” ifadesi yazılıdır.

692 tarihli paralar​

British Museum’da ve başka koleksiyonlarda bulunan 692 tarihli madeni paralardan anlaşıldığına göre, Emeviler ele geçirilen Bizans topraklarında kullanılmak üzere Herakliusun bastırdığı paraların aynısını bastırmışlar fakat paralardaki haç işaretlerini koymayıp paranın arkasına da Bismillah, La İlahe İllallah Muhammeden Rasulullah” yazdırmışlardır.[36, 37]

36. M. L. Bates, “History, Geography And Numismatics In The First Century Of Islamic Coinage”, Revue Suisse De Numismatique, 1986, Volume 65, pp. 243-250.

37. M. L. Bates, “History, Geography And Numismatics In The First Century Of Islamic Coinage”, Revue Suisse De Numismatique, 1986, op. cit., p. 243; C. Floss, Arab-Byzantine Coins: An Introduction, With A Catalogue Of The Dumberton Oaks Collection, 2008, Dumberton Oaks Byzantine Collection Publications – 12, Harvard University Press, p. 65.

https://www.britannica.com/topic/Dome-of-the-Rock.

Kessler, C. (1970). ‘Abd Al-Malik’s Inscription in the Dome of the Rock: A Reconsideration. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, 102(1), 2-14. doi:10.1017/S0035869X00127947.
 

Knightwalker

Deneyimli
Mesajlar
3,148
Tepki puanı
752
Düşünce
Tarihselci

Top Historians Answer Tom Holland Did Muhammad Exist

 

Rütbesiz

Çaylak
Mesajlar
678
Tepki puanı
58
Düşünce
Sünni
342. Durum ne olursa olsun, Muhammed(as) bu konuda hem kendi sahabesinin hem de Müslüman olmayan komşularının görüşlerini alarak onlarla bir durum değerlendirmesi yaptı. Ve hep birlikte, Enes'in353 evinde toplanarak bir Şehir-Devleti oluşturulmasını kararlaştırdılar. Devletin anayasasını bir sözleşme biçimde kaleme alınarak tespit edildi. Bu anlaşma metninin günümüze kadar hiç değiştirilmeden korunduğunu sevinerek söyleyelim354.

353 Buhari 96/17, No: 18.
354 Arapça metin, İbn Hişam, Ebu Ubeyd ve İbn Ebi Hayseme vs. kaynak gösterilerek el-Vesa'iku's-Siyasiyye adlı eserimizde 1 no'lu belge olarak yer almıştır. Fransızca çevirisi için Documents ve Corpus adlı eserlerimize; diğer çeviriler için ise Wellhausen, Skizzen, IV/2; Caetani, Annali, I: 42 vd; Wensick, Mohammad en de Joden, s. 78 vd; Majd Khaddüri, War and Peace in the aw of Islam, Baltimore, 1955, s. 106-109 vs. adlı eserlere bakılabilir.

Daha ayrıntılı öğrenmek isteyenler için Muhammed Hamidullah İslam Peygamberi kitabı s. 166-184 bakabilirler.Bedir Savaşı

Resulullah (as), kendi birliklerinden sayıca üç misli kalabalık olan bu düşman ordusuyla karşılaşmaya karar verdi Muhammed (as) savaş stratejisi ve taktiği anlayaşını ortaya koyduğu bu savaşın askeri bakımdan bir değerlendirmesini386 yapmaksızın sadece, düşmanın bu savaşta 70 ölü ve bir ok adar da esir vererek ağır bir bozguna uğradığını, Müslümanların kaybının ise sadece 14 şehit olduğunu ifade etmekle yetineceğiz. Bu olayla ilgili belirtilmesi gereken birkaç husus vardır. Şöyle ki: Mekkeliler Bedir'de savaş kararı aldığı aman hemşehrileri olan Zühre kabilesi onları bırakıp gitmişlerdir.387

386 Bk. Hz. Peygamber'in Savaşları adlı eserim, 1983 S 35-74.
387 Suheyli, II. 39.


Daha ayrıntılı öğrenmek isteyenler için Muhammed Hamidullah İslam Peygamberi kitabı s. 190-198(ek kaynaklar sayfa alıntı belirtmiştir)


Uhud Savaşı

... Bu durum, Mekkelilerin savaş hazırlıklarını hızlandırmış ve H. 3 yılının Şevval ayında Mekke'de ki müttefiklerden ve paralı askerlerden oluşan 3000 kişilik bir ordu Medine'ye doğru yola çıkmıştır. Resulullah (as) şehre kapanmak ve kuşatma ve savunma savaşını benimsemekten yanaydı. Ancak gen komutanlar düşmana şehrin dışında, açık arazide taarruz savaşıyla karışıklık verilmesinde ısrar ettiler411

411
İbn Hişam, s. 558 vd.

Daha ayrıntılı öğrenmek isteyenler için Muhammed Hamidullah İslam Peygamberi kitabı s. 198-204(ek kaynaklar sayfa alıntı belirtilmiştir)
Hendek Savaşı

... Böylece, başkanlarının komutasında çok sayıda Arap kabilesi ve kendi kabilelerin tüm ileri gelenleri olduğu halde toplandılar."426
.... Tam bu sırada, Dumetu'l-Cendel bölgesinin başkanı Ukayzir'in bu kervanların hayati önem taşıyan trafiğine engel olması basit bir raslantı olamazdı.427

426 Belazuri, I, S 7399; İbn Hişam, s. 669; Genl olarak bk. Hz. Peygamber'in Savaşları adlı kitabım (S 116-156)
427 Mes'udi, Tnbih, s, 248.

Daha ayrıntılı öğrenmek isteyenler için Muhammed Hamidullah İslam Peygamberi kitabı s. 205-220(ek kaynaklar sayfa alıntı
belirtilmiştir)Uzlaşma Ortamının Sağlanması ve Hudeybiye Anlaşması, 212

Anlaşma imzalanması 443, Sarahsi, Şerhu's-Siyeri'l-Kebir, I, 201; aynı bilgi için bk. El-Mebsut, X, 86.

Mekke ve Medine'nin Birleştirilmesi, 220

İlk Deniz Savaşı, 229

... Mute'ye düzenlenen seferde, Resulullah (as) küçük bir askeri birliği deniz yoluyla göndermişti. 496

496 İbn Asakir, Te'rih Dimaşk, 1951, I, 394.
İdarenin Yeniden Yapılandırılması, 230
Veda Hutbesi, 231
Peygamber (as)'ın Necaşi'ye Gönderdiği Mektubunun Aslı, 2601614041587627.png

Çıkan yazıdan daha silik olması kimseyi şaşırtmamalıdır. Zira katibin yazısı, kağıt üzerinde mühüre kıyasla daha derin ve belirgin bir iz bırakmıştır.


Bu gibi pek çok tarihi olaylar, savaşlar, mektuplar vs. kaynakları ile çok ufak bir kısım göstermeye çalıştık. Daha geniş için verilen kaynaklara bakabilirsiniz. Veya tarih okuyabilirsiniz.

Dört halife dönemi var, tarihi olaylar, savaşları ile ortalama 29 yıl sürmüştür.

Sahabeyi Müslüman olarak gören ve Müslüman olarak ölen ikinci nesli ifade eden terim Tabiin

Tabiini Müslüman olarak gören ve Müslüman olarak ölen üçüncü nesli ifade eden terim Tebeu't Tabiin


Daha sonra ki dönemler;

Sıralamayı aldığım site

Şimdi bu tarihler arasında gelen geçen alimleri, eserleri siz düşünün.

Şimdi çok kısa bir özet ile bu kadar tarihi yok saymak demek;

Haşa ve kella! Hz. Peygamber (as) yaşamadı ise bu savaşlar kimler ile neden ve niçin oldu? (mektuplar, kaynaklar, eserleri yok saymak kör olmak demek hakikate karşı)

Dört halife ortalama 29 yıl ne için savaştı, ne olarak savaştı, amaç ne idi? Haşa olmayan Peygamber'in sahabesi de olmaz ve haşa ve kella Allah(c.c)'ın rızasını kazanmak değil mi idi bu insanların amacı?

Tabiin ve tebeu't tabiin nerede (bu arada bırakılan eserler, kişiler, alimler, savaşla vs. hakikate karşı kör olmayı haşa düşünüyoruz bakın) milyonlarca kişi...

Emeviler, Abbasiler, Memlükler, Osmanlı bunlar haşa ve kella! Olmayan Peygamber'den ve haşa ve kella Allah(c.c) yok mu? Gelen bir dini 1000 yıl önceden sallayarak mı eserler yazıldı, kitaplar bırakıldı, alimler geldi geçti.(akıl ve mantık)

1400-1500 yıldır gelen geçen insanlar Hz. Peygamber'i (as) izlemekte bu kadar milyarlarca insanı ya yok sayıyorsunuz -inanmayan kişiler- (kişiler, alimler, kitaplar, eserler, devletler, savaşlar, ganimet, toprak, mezarlıklar vs.) ya da Hz. Peygamber (as) haşa ve kella! Milyarlarca insanı 1400-1500 yıldır kandırdı ve kandırmaya devam ediyor haşa ve kella! Peygamber olmayan kimse peygamberi taklit edebilir mi?

Bu inkara akıl ne de mantık müsaade eder bu ancak nefsi bir inkardan öteye gidemez!
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Rütbesiz

Çaylak
Mesajlar
678
Tepki puanı
58
Düşünce
Sünni
Genelde kaynak olarak verilen eserler 7/8-9. Yüzyıllarda yazılan eserler mesela örnek olarak;

Ebu Cafer Taberi 839 yılında Taberistan’ın Amul şehrinde dünyaya gelmiştir. [1]

Eserleri. 1. Câmiʿu’l-beyân ʿan teʾvîli âyi’l-Ḳurʾân. Taberî’nin tam olarak zamanımıza ulaşan iki kitabından biri olup İslâm dünyasında Kur’an âyetleriyle ilgili Hz. Peygamber, ashap, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiînden gelen rivayetleri toplamasıyla meşhur olan hacimli tefsiridir. Müellifin kendi görüşleri yanında daha önceki yorum ve tercihleri de ihtiva eden eser ilk defa Mustafa b. Muhammed el-Bâbî el-Halebî tarafından Kur’an’ın her cüzü bir cilt ve sonuncusu fihrist olmak üzere otuz bir cilt halinde basılmıştır (Kahire 1321, 1323-1330, 1373-1376). [2]

Sadece bir eseri ciltler boyu 9. Yüzyıl.

427 Mes'udi, Tnbih, s, 248.
Tbnih-> Tebnih

Mes'udi -> Bağdat’ta dünyaya geldi. Eserlerindeki bazı ifadelerden hareketle 280 (893) yılı civarında doğduğu tahmin edilmektedir [3]


Ebu Ubeyd ve İbn Ebi Hayseme vs. kaynak gösterilerek el-Vesa'iku's-Siyasiyye adlı eserimizde 1 no'lu belge olarak yer almıştır. Fransızca çevirisi için Documents ve Corpus adlı eserlerimize; diğer çeviriler için ise Wellhausen, Skizzen, IV/2; Caetani, Annali, I: 42 vd; Wensick, Mohammad en de Joden, s. 78 vd; Majd Khaddüri, War and Peace in the aw of Islam, Baltimore, 1955, s. 106-109 vs. adlı eserlere
411 İbn Hişam, s. 558 vd.
Araştırabilirsiniz 7-8/9. Yüzyıllar 10. Yüzyıl alimlerinden sadece bir kaç kişinin ismi kaynaklarda yer verdik.

Tebeu't Tabiini gören veya yakında tanıyan kişiler ciltler ciltler kitaplar, eserler yazmışlar sadece alimler vesilesi ile Hz. Muhammed(sav)'in yaşadığını, sahabesini tarihini öğrenebiliyoruz -inanmayan kişilere söylüyoruz.-

Ebu Hureyre(ra) sahabe Peygamber Efendimizden sonra yanlış hatırlamıyorsam 46-47 yıl daha yaşamış. Yani Hz. Muhammed(sav) haşa ve kella yaşamadı demek tarih silmek demek 1400-1500 yıllık.
 

Rütbesiz

Çaylak
Mesajlar
678
Tepki puanı
58
Düşünce
Sünni
100-200 Yıl içerisinde haşa ve kella! Ciltler boyu birbirinlerini tasdik ederek 1400-1500 yıldır alimler bir din mi uydur haşa ve kella! Ne bir açık var ne bir hata Hz. Muhammed (sav) hala izlenmekte ehl-i dikkatte böyle bir Peygamberlik rolü olamaz haşa ve kella o(sav) hak peygamber.

Buradan hadislerin tarihi anlaşılabilir lakin konumuz değil.
 

DemoKratos

Vl ☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
8,384
Çözümler
1
Tepki puanı
5,530
Düşünce
Ateist
Muhammed yaşamadı. Uydurma bir masal karakteridir.
 

vld_ackrmn

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
884
Tepki puanı
1,028
Düşünce
Agnostik
@Knightwalker bu yazılanları gördün mü hiç?

Paru 8, Khand 8, Adhya 8 ve Shalok 5-8 gibi Hind mukaddes metinlerinde, Efendimiz (a.s.m)'den şöyle bahsedilmektedir:Buda (Gautama Buddha) kendisinin ölümünden sonra dünyayı şereflendirecek olan bir yüce kişiden bahseder. Palice lisanında adı “Matteya”, Sanskritçede “Maitreya”, Burmacada ise “Armidia” olarak geçen bu kişi müşfik ve iyi kalpli olup, insanları doğru yola çağıracaktır.

Budanın çok önceden vermiş olduğu bu haberde geçen isimlerin manası da "rahmet" demektir. Bilindiği gibi peygamberimiz için, Kur'an'da Enbiya Suresi'nin 107. Ayetinde, “Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.” buyurulmaktadır.

Bu yazmalardan birinde, şu ifade geçer:Pali ve Sanskrit yazılı metinlerinde, ileride gelecek olan o yüce kişinin isimleri Maho, Maha ve Metta olarak geçer. Bu isimlerden ilk ikisi, “yüce aydınlatıcı” sonuncusu ise “inayetli” manasına gelir ki, bunlardan her ikisi de Peygamber Efendimiz (asm)'in sıfatlarıdır.

Zaten dikkat edilecek olursa, başka kutsi metinlerde geçen Efendimiz (asm)'in has ismini gösteren Mohamet veya Mahamet adının, Maha ve Moha kelimelerinden teşekkül ettiği açıkça görülecektir. [Bilgi için bk. Doğu Kutsal Metinlerinde Hz. Muhammed (Zerdüşt, Hindu, Budist), A. H. Vidyarthi; Çeviren: Kemal Karataş, İnsan Yayınları; İstanbul, 1997]

Bazı ilim adamlarına göre, Tin Suresinde Buda’ya da bir işaret vardır.

Tin suresindeki ilk ayetlerinde şu ifadeler geçer:

"Sina'ya, Hira'ya, zeytin'e ve incire and olsun." Bu ayette dört mübarek yere işaret edilmiştir. Yerlerin en mübarek olanları Allah’ın vahyinin indiği yerlerdir.

Buna göre bu ayetlerde yer alan yerlerden Sina, Hz Musa'ya vahiy inen yer; Hira, Hz Muhammed'e vahiy inen yer; Zeytin ağacı/dağı, Hz. İsa'ya vahiy inen yerdir.
Bu durumda mübarek olan yerlerden incir ağacı ise Buda’ya vahyin indiği yerdir.

Çünkü, bu dört semavi dinden Budizmin kurucusu olan Buda, genel kanaate göre bir peygamberdir ve bir incir ağacının altında iken ilk defa vahye mazhar olmuştur.

Kaynak
Bu konuda çok yazdım ama hala aynı şeyi iddia ediyorsun. Tekrar-tekrar yazmayacağım. Bana 6.yüzyıldan öncesine ait Purana ve Veda getir. İnterpolyasyona uğramamış olanı getir. Malum Purana ve Vedalarda Kraliçe Viktoriya, İngilizler ve s. 18. yüzyıla ait bilgiler var. Yani değişti bu metin. Bana vikipediden kaynak atma parşomeni bul bir zahmet.
 

vld_ackrmn

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
884
Tepki puanı
1,028
Düşünce
Agnostik
@vld_ackrmn sende Hz. Muhammed(sav) yaşadı diyordun lakin @Knightwalker attığı kaynaklar direkt çok yakın tarihte Muhammeden Resulullah yazıları mevcut yorumunu merak ettim.
Muhammed yaşadı evet. Ama yukarıda olan bilgilerin çoğu eksik. Bir örnek vereceğim. 636 süryani kroniğinde "Muhammedin arapları" yazmaz. "...Muhammad ve..." yazar. "Muhammedin arapları" Robert Hoyland öyle yazmıştır. 636 yılında Muhammed yaşıyor da olabilir. Crone ve Cook "Hagarism" kitabında belirtmişti bunu.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Rütbesiz

Çaylak
Mesajlar
678
Tepki puanı
58
Düşünce
Sünni
Muhammed yaşadı evet. Ama yukarıda olan bilgilerin çoğu eksik. Bir örnek vereceğim. 636 süryani kroniğinde "Muhammedin arapları" yazmaz. "...Muhammad ve..." yazar. "Muhammedin arapları" Robert Hoyland öyle yazmıştır. 636 yılında Muhammed yaşıyor da olabilir. Crone ve Cook "Hagarism" kitabında belirtmişti bunu.
Sen kaynakları ile delilendirir misin yanlış dediklerini merak ettim ne imiş doğrusu??
 

Tiglath

ll ☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,821
Çözümler
3
Tepki puanı
1,666
Düşünce
Ateist
Bu kaynakların hepsi çelişkilidir.
Mesela ünlü Pseudo-Sebeos’un Heraklius tarihine bakalım.

They (the Jews) took the path into the desert and reached the children of Ishmael in Arabia: they asked them for help and let them know that, according to the Bible, they were related. Although they readily believed in this kinship, the Jews could not convince the whole majority of the people because their cults were so different.

Bu pasajda Daniel’in kitabında geçen Yahudi -Arap işbirliği ve kıyamet öncesi Yahudilerin vaadedilmiş topraklara dönüşü kehaneti anlatılıyor.

Daha sonra devam eden pasaj Muhammed hakkında bilgi vermeye başlıyor.

At this time, there was a child of Ishmael, trader named Muḥammad: He introduced himself to them, as God commanded, as a preacher and as the way of truth and taught them about Abraham’s God, as he was very well-educated
and versed in the stories of Moses. As the commandment came from above, everybody united under the authority of one for the unity of the Law and after they had left the cult of nothingness, they came back to the living God, who had revealed himself to Father Abraham. Muḥammad commanded them not to eat dead animals, not to drink wine, not to lie and not to go whoring. He added to this ‘God promised this land to Abraham and his descendants under oath for evermore. He acted according to his promise, as he loved Israel. You are sons of Abraham and now God is carrying out his promise to Abraham and his descendants. Love Abraham’s God, take possession of the region that God gave to your father Abraham and no-one can stand up to you in battle.

Buradan şu pasaja geçiyor.

Everyone from Weiwlay to Sur came together against Egypt. They left the desert of Pharan split between 12 tribes, according to the race of their patriarch. They divided the 12000 children of Israel between the 12 tribes, 1000 per tribe in order to lead them into the region of Israel. They moved from encampment to encampment in accordance with the order of their patriarchs: Nabeuth, Keda (,) Abdiwl, Mosamb, Masmay, Idovmay, Mase, Koldat, Theman, Yetur, Naphes and Kedmay. These were the tribes of Ishmael. They proceeded to Rabbath Moab in the territory of Ruben, because half of the Greek army was camping in Arabia. They attacked them unexpectedly, threw them to the wolves and routed Theodorus, the brother of Emperor Heraclius and went back to Arabia. Everyone who remained from the people of the children of Ishmael came to unite with them and they formed a big army. Then they sent a message to the Greek emperor which said: ‘God promised this land to our father Abraham and his descendants: give it to us peacefully and we will not advance into your territory. If you refuse, we will take away with usury what you took for yourself’. The emperor refused and said, without giving them a satisfactory answer: ‘The land belongs to me. Your inheritance is the desert. Go in peace to your land’.

Bu pasajda da Yahudilerin Araplarla birlik kurması, kendi 12 boylarını, Arapların yine 12 olan boyu ile birleştimeleri, bunlarla büyük bir ordu kurmaları ve Bizans’ı tehdit etmeleri anlatılıyor. Ama böyle bir tarihsel olay yaşanmamıştır. Yine Daniel’in kehanetlerine devam edilmektedir.

Aradaki Muhammed ile ilgili pasajın sonradan eklendiği açıktır. Yahudilerin Araplarla ilgili böyle bir ilişkisi olmamıştır.
 

Son konular

Üst