İlk(inen) sure gerçekten Alak suresi mi?

alemdar27

☆☆☆
Üye
Mesajlar
782
Tepki puanı
159
Düşünce
Deist
Sayın @bilgelikyolunda ilk inen sure ile ilgili bir kaç sorum olacak objektif olarak cevaplarsan sevinirim.
1- Hadislerde nakledildiği gibi gerçekten cebrail 3 defa oku dediyse bu surede 3 defa oku ibaresi neden geçmez
2- Okuma yazma bilmeyen birine inadına üç defa Hemde cebrail gibi işini iyi yapan biri tarafından neden böyle söylenir.
3- Allahın Oku emrine rağmen peygamber neden okuma yazmayı öğrenmez
4- Öğrendiyse neden sizler hâlâ peygamberimiz okuma yazma bilmiyordu dersiniz.
5- Hatice gibi birinin kervanlarını yöneten birinin okuma yazma bilmemesi mümkün mü
6- Çeşitli rivayetlere göre ilk inen ayetler; Müddesir suresinin ilk beş ayeti, fatiha suresi veya alak suresi diye rivayetler vardır bu durum bile bir şaibe olarak yeterli midir.
(ya bu dinin bir durumunda da birlik olmaz mı? )
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,520
Tepki puanı
612
Düşünce
Sünni
2- Okuma yazma bilmeyen birine inadına üç defa Hemde cebrail gibi işini iyi yapan biri tarafından neden böyle söylenir.
Arapçada “ikra=oku" emri muhatap tarafından iki şekilde anlaşılmaya müsaittir:

Birincisi, yazılı bir metnin okunmasıdır.

İkincisi, hafızasında, ezberden okunmasıdır. Bu ilk vahiyde yazılı metin olmadığına göre “oku” emri muhatabın kendisine okunacak ayetlerin ezberlenmesine yönelik bir emirdir.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,520
Tepki puanı
612
Düşünce
Sünni
3- Allahın Oku emrine rağmen peygamber neden okuma yazmayı öğrenmez
4- Öğrendiyse neden sizler hâlâ peygamberimiz okuma yazma bilmiyordu dersiniz.
Vahiyden önce okuma bilmediği kesindir. Vahiyden sonra öğrendiğine dair rivayetler var. Bilmediğini iddia edenler bu rivayetleri bilmiyor olabilir
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,520
Tepki puanı
612
Düşünce
Sünni
Çeşitli rivayetlere göre ilk inen ayetler; Müddesir suresinin ilk beş ayeti, fatiha suresi veya alak suresi diye rivayetler vardır bu durum bile bir şaibe olarak yeterli midir.
İlk inen ayetler: Alak, surenin bütünü şeklinde ilk inen sure Fatihadır. Alak'tan sonra bir süre vahiy gelmemiştir. Bu süreden sonra ilk inen ayetler Müdessir'dir
 

alemdar27

☆☆☆
Üye
Mesajlar
782
Tepki puanı
159
Düşünce
Deist
İlk ikisi Cebrail’in sözü sonuncusu Kuran ayetidir
komik ve bir o kadarda topu taca atma durumu olmuş,

Arapçada “ikra=oku" emri muhatap tarafından iki şekilde anlaşılmaya müsaittir:

Birincisi, yazılı bir metnin okunmasıdır.

İkincisi, hafızasında, ezberden okunmasıdır. Bu ilk vahiyde yazılı metin olmadığına göre “oku” emri muhatabın kendisine okunacak ayetlerin ezberlenmesine yönelik bir emirdir.
Henüz yazılı bir metin yokken oku denilmesi ve ezberde kuran adına hiçbirşey olmadığı halde yine oku denmesi çok aptalca olmuş. Kendisine okunan ayetlerin ezberlenmesine yönelik emir öyle verilmez, böyle bir durumda söylediklerimi tekrar et derdi. Veya kıyame suresinin 16-19. ayetlerinde olduğu gibi onu ezberlemeye çalışma zaten onu senin kalbine biz yerleştireceğiz türünde bir ayetle ezberlemesi bile istenmemiş :)

Vahiyden önce okuma bilmediği kesindir. Vahiyden sonra öğrendiğine dair rivayetler var. Bilmediğini iddia edenler bu rivayetleri bilmiyor olabilir
hiç sonradan okuma yazma öğrendiğine dair bir rivayete rastlamadım, bildirrsen memnun olurum.

Zeka ve hafıza gücüyle mümkündür
3-4 ay süren kervan yolculuğunda alım satım yapılan bütün bilgileri hafızada tutmak olağanüstü bir güç ister.

İlk inen ayetler: Alak, surenin bütünü şeklinde ilk inen sure Fatihadır. Alak'tan sonra bir süre vahiy gelmemiştir. Bu süreden sonra ilk inen ayetler Müdessir'dir
“Yahya dedi ki: “Ebû Seleme’ye, ‘İlk defa hangi ayetler nâzil oldu?” diye sordum. O: “Yâ eyyühe’l-müddessir” diye cevap verdi. Bunun üzerine, “Ama bana ilk Kur’ân vahyinin yaratan Rabbin’in adıyla oku! olduğu söyleniyor (böyle söylüyorlar) ” dedim. Bu defa Ebû Seleme şöyle dedi: “Ben Câbir b. Abdillah’a, ‘İlk Kur’an vahyi nedir?’ diye sordum; o da: “Yâ eyyühe’l-müddessir” diye cevap verdi. Bunun üzerine: “Ama bana ilk nâzil olan ayetlerin: “إقرأ بسم ربك الذي خلق”/“Yaratan Rabbin’in adıyla oku! olduğunu söylüyorlar” dedim. Bunun üzerine Câbir: “Ben sana Rasûlullah’ın söylediğini söylüyorum” diye karşılık verdi ve ekledi: Rasûlullah bana şunları söylemişti: “Hira mağarasında idim; orada tefekkürle meşguliyetimi tamamladıktan sonra dağdan aşağıya indim. Vadide bulunduğum sırada bana nida edildi. Dört bir tarafıma baktım; o esnada o (melek) gökle yer arasındaki bir tahtın üzerinde oturuyordu. Bu hadisenin ardından derhal Hatice’nin yanına geldim ve “Üzerimi örtün; üzerime soğuk su serpin” dedim. İşte o sırada bana: “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Ve Rabb’ini yücelt!”[1] ayetleri nâzil oldu. [2][1] el-Müddessir, 74/1-3.

[2] Buhârî, es-Sahîh, 65/74.

peki
buharide geçen bu rivayeti ne yapacağız....
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,520
Tepki puanı
612
Düşünce
Sünni
Henüz yazılı bir metin yokken oku denilmesi ve ezberde kuran adına hiçbirşey olmadığı halde yine oku denmesi çok aptalca olmuş.
Hemen peşindeki ayette Yaradan Rabbinin adıyla oku denilerek sadece Kuran ayetleri değil, Yaratıcının kudret sıfatından gelen bilimsel kanunların da okunması gereken perspektif ortaya konulmuş. Yani sadece ezberle emri de değil...
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,520
Tepki puanı
612
Düşünce
Sünni
hiç sonradan okuma yazma öğrendiğine dair bir rivayete rastlamadım, bildirrsen memnun olurum.
Hudeybiye musalahasıyla ilgili olarak Buharî'de nakledilen bir rivayette şöyle denilmektedir:

"Rasûlüllah sahifeyi aldı, pek iyi yazamıyordu ve yazdı."(Buharî, Meğazî, 43).
Rivayet, mecaza yer vermeyecek şekilde açık ve kesindir. Yine İbn Mâce'nin naklettiği bir rivayette şöyle denilmektedir:

"Sadakanın ecri on misli, karz-ı hasenin ecrinin ise,on sekiz misli olduğunu yazılı olduğunu gördüm." (İbn Mâce, Sadakat 19).
Bu rivayet onun okuduğunu kesin olarak anlatmaktadır. Okuyabilmek yazmanın bir bölümü olduğuna göre o, hem okuyor ve hem de yazmasını biliyordu.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,520
Tepki puanı
612
Düşünce
Sünni
“Yahya dedi ki: “Ebû Seleme’ye, ‘İlk defa hangi ayetler nâzil oldu?” diye sordum. O: “Yâ eyyühe’l-müddessir” diye cevap verdi. Bunun üzerine, “Ama bana ilk Kur’ân vahyinin yaratan Rabbin’in adıyla oku! olduğu söyleniyor (böyle söylüyorlar) ” dedim. Bu defa Ebû Seleme şöyle dedi: “Ben Câbir b. Abdillah’a, ‘İlk Kur’an vahyi nedir?’ diye sordum; o da: “Yâ eyyühe’l-müddessir” diye cevap verdi. Bunun üzerine: “Ama bana ilk nâzil olan ayetlerin: “إقرأ بسم ربك الذي خلق”/“Yaratan Rabbin’in adıyla oku! olduğunu söylüyorlar” dedim. Bunun üzerine Câbir: “Ben sana Rasûlullah’ın söylediğini söylüyorum” diye karşılık verdi ve ekledi: Rasûlullah bana şunları söylemişti: “Hira mağarasında idim; orada tefekkürle meşguliyetimi tamamladıktan sonra dağdan aşağıya indim. Vadide bulunduğum sırada bana nida edildi. Dört bir tarafıma baktım; o esnada o (melek) gökle yer arasındaki bir tahtın üzerinde oturuyordu. Bu hadisenin ardından derhal Hatice’nin yanına geldim ve “Üzerimi örtün; üzerime soğuk su serpin” dedim. İşte o sırada bana: “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Ve Rabb’ini yücelt!”[1] ayetleri nâzil oldu. [2]

[1] el-Müddessir, 74/1-3.
[2] Buhârî, es-Sahîh, 65/74.
peki
buharide geçen bu rivayeti ne yapacağız....
Peygamber vahyin duraklamasından sonra Müdessir suresinin nazil oluşunu anlatıyor. Cabir, kendi anladığı şekilde nakletmiş olabilir; çünkü Peygamberin sözlerinde ilk olduğuna dair bir ifade yok
 

alemdar27

☆☆☆
Üye
Mesajlar
782
Tepki puanı
159
Düşünce
Deist
ilk ikisi cebrailin sözü demişssin, yani cebrail vahye kendi sözünü katmış mı oluyor :)

Hemen peşindeki ayette Yaradan Rabbinin adıyla oku denilerek sadece Kuran ayetleri değil, Yaratıcının kudret sıfatından gelen bilimsel kanunların da okunması gereken perspektif ortaya konulmuş. Yani sadece ezberle emri de değil...
"Yani sadece ezberle emri de değil" diyerek kendinle çelişmissin. Ayrıca bilimsel kanunların okunmasını isteseydi o zaman tefekkür et, araştır derdi.
Zaten peygamberlerde olağanın üstünde güçler vardır; ama onlar yine de insandır. Bu güçler sadece Allah vergisidir.
tabi tabi çok doğru, rüzgarlarla yolculuk yaparlar, bir gecede 100 kadınla birlikte olurlar(süleyman) karıncalarla konuşurlar, kuşlarla konuşurlar, kayanın içinden deve çıkartırlar, âsâsıyla kocaman denizi ikiye ayırırlar, ayı ikiye bölüm birisini bilmem ne dağına birisini diğer dağa gönderirler :) , kütükle konuşurlar, parmaklarının içinden su çıkartırlar vb.vb..... daha neler neleeeer. Bizzat bir hadiste; Allah hiç bir fani için sünnetullahını (yani koymuş olduğu kanunları) değiştirmez, demektedir. Bu durumda kim yalan söylüyor acaba???

Peygamber vahyin duraklamasından sonra Müdessir suresinin nazil oluşunu anlatıyor. Cabir, kendi anladığı şekilde nakletmiş olabilir; çünkü Peygamberin sözlerinde ilk olduğuna dair bir ifade yok
Benim paylaştığım hadiste vahyin kesilmesi ile ilgili bir durum yok. Müddessir suresinin nazil oluşunu da anlatmıyor. iyi okursan görürsün ki hadiste "İlk defa hangi ayetler nazil oldu " diye net bir soru sorulmuş. Hadiste soruyu soran adam da senin gibi şaşırarak tekrar sormuş, sahabi olan cabir de "Ben sana Resulullahın söylediğini söylüyorum" diye soran kişiyi fırçalamış.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,520
Tepki puanı
612
Düşünce
Sünni
"Yani sadece ezberle emri de değil" diyerek kendinle çelişmissin. Ayrıca bilimsel kanunların okunmasını isteseydi o zaman tefekkür et, araştır derdi.
Kuranda bir çok yerde tefekkür ve araştırma emredilmiş zaten. Türkçede bile "Yaptığım araştırmalar sonucunda" ile "Yaptığım okumalar sonucunda" aynı anlamda kullanılabiliyor.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,520
Tepki puanı
612
Düşünce
Sünni
Benim paylaştığım hadiste vahyin kesilmesi ile ilgili bir durum yok. Müddessir suresinin nazil oluşunu da anlatmıyor. iyi okursan görürsün ki hadiste "İlk defa hangi ayetler nazil oldu " diye net bir soru sorulmuş. Hadiste soruyu soran adam da senin gibi şaşırarak tekrar sormuş, sahabi olan cabir de "Ben sana Resulullahın söylediğini söylüyorum" diye soran kişiyi fırçalamış.
Tam da burdan itibaren Peygamberin söylediklerine yalnız bakarsanız ilk inen ayetlerle ilgili hiçbir şey söylemediğini görürsünüz
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,520
Tepki puanı
612
Düşünce
Sünni
peygamberler fani değil mi? insan değiller mi yani. Yani Allah fani için (insan ) kanununu değiştirmiş mi?
Peygamberler de fanidir ve insandır. Peygamberlere mucize vermek de Allah'ın kanunudur. Dolayısıyla peygamberlere mucize verince Allah'ın kanunu yine değişmemiş oluyor.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,993
Tepki puanı
1,602
Düşünce
Ateist
Galiba Cebrail tişört giyiyormuş ve tişörtte baskılı yazıyı okumasını istemiş. Çünkü rivayetlerde oku oku oku diye üsteleyip Muhammed'i göğsünde sıkıştırdığı var. Miyoptur göremiyordur diye tişörtündeki baskılı yazıya kafasını yaklaştırmış anlaşılan.

Muhammed okuma yazma öğrendi diye bir rivayet varsa alalım. Ben duymadım. Adını bile yazamadığı için mühürlü yüzük kullandığı rivayet ediliyor. Şunu okudu şunu yazdı diye bir rivayet ben duymadım. Bu adam ümmi olarak tanıtılmıştır, bu haber meşhurdur üstelik. Ümmi adam nasıl Kuran yazsın filan denilir hatta. Vahiy katipleri diye bir şey var. Vahyi unutmamak için tekrarladığı Kuran'da yazar. Okuma yazma bilse niye tekrarlasın hemen not alır.
 
Üst