İncil değişti mi?

Yoh Asakura18

☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
909
Tepki puanı
478
Düşünce
Agnostik
Bu videoda 13:30 dakikadan itibaren eski ahit,yani Tevrattın değişmediğini,ve yeni ahit yani incilin değişmediğini kanıtlıyorlar. Kısaca müslümanların kutsal kitap değişti iddiası gerçek değildir.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
12,986
Tepki puanı
962
Düşünce
Sünni
Bu videoda 13:30 dakikadan itibaren eski ahit,yani Tevrattın değişmediğini,ve yeni ahit yani incilin değişmediğini kanıtlıyorlar. Kısaca müslümanların kutsal kitap değişti iddiası gerçek değildir.
Matta, Markos ve Luka İncillerine göre Hz. İsa’nın risaleti bir yıl, Yuhanna’ya göre ise iki yıldan fazla sürmüştür. Bu farkın sebebi nedir?
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
12,986
Tepki puanı
962
Düşünce
Sünni
İnandığınız bütün peygamberlere, kitaplara, aklınıza gelen her şeye ben de inanıyorum. Aramızda çok küçük bir fark var. Size göre Kuran yanlış söylüyor, bana göre doğru. Doğru söyleyenin Kuran olduğu ortaya çıkarsa Müslüman olmanız için hiçbir engel yok. Çünkü siz kadına değer vermeyen vs bir dini reddediyorsunuz, böyle bir dini ben de reddediyorum. Size anlatılan İslam ve Kuran zaten hakiki Kuran ve İslamla alakasız. Yani Müslüman olunca da yine çağdaş, bilime ve kadına değer veren vs biri olacaksınız. İncilin geçmişten verdiği haberlerin bazılarının doğruluğu haklı olarak sizi etkiliyor. Oysaki ben size Kurandan gelecekten verilen haberlerin TÜMÜNÜN doğru çıktığını ispat ediyorum. Bu daha etkileyici değil mi? Medyumların attığı bir sürü şeyden BAZISI belki tutabilir ama gelecekten verilen haberlerin TÜMÜNÜN doğru çıkması karşımızda insanüstü bir güç olduğunu net olarak kanıtlar
 

Yoh Asakura18

☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
909
Tepki puanı
478
Düşünce
Agnostik
İnandığınız bütün peygamberlere, kitaplara, aklınıza gelen her şeye ben de inanıyorum. Aramızda çok küçük bir fark var. Size göre Kuran yanlış söylüyor, bana göre doğru. Doğru söyleyenin Kuran olduğu ortaya çıkarsa Müslüman olmanız için hiçbir engel yok. Çünkü siz kadına değer vermeyen vs bir dini reddediyorsunuz, böyle bir dini ben de reddediyorum. Size anlatılan İslam ve Kuran zaten hakiki Kuran ve İslamla alakasız. Yani Müslüman olunca da yine çağdaş, bilime ve kadına değer veren vs biri olacaksınız. İncilin geçmişten verdiği haberlerin bazılarının doğruluğu haklı olarak sizi etkiliyor. Oysaki ben size Kurandan gelecekten verilen haberlerin TÜMÜNÜN doğru çıktığını ispat ediyorum. Bu daha etkileyici değil mi? Medyumların attığı bir sürü şeyden BAZISI belki tutabilir ama gelecekten verilen haberlerin TÜMÜNÜN doğru çıkması karşımızda insanüstü bir güç olduğunu net olarak kanıtlar
Kuran yalandır. Ve islam dininde kadınları aşağılayan ayetler vardır. Ve sizinle tartışmak istemiyorum.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
12,986
Tepki puanı
962
Düşünce
Sünni
Kuran yalandır. Ve islam dininde kadınları aşağılayan ayetler vardır. Ve sizinle tartışmak istemiyorum.
Kadını aşağıladığı size anlatılan ayetlerin aslında kadını aşağılamadığını göstermeye hazırım ama tartışmak istememenize saygı duyuyorum. Dediğim gibi siz, İslama değil size İslam olarak anlatılan @Burcuva gibi tiplerin uydurduğu hayali bir dine karşı çıkıyorsunuz
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

mahmudkazak

Yazar
Mesajlar
94
Tepki puanı
14
Düşünce
Muvahhid
Günümüz Hristiyanlarının yaptığı araştırmaya göre,
İncildeki sözlerin %20-i Orjinal İncilde geçer,
diğer kısımlar, menfaat.
 

mahmudkazak

Yazar
Mesajlar
94
Tepki puanı
14
Düşünce
Muvahhid
Kaynak?
İncil ne, orijinal İncil ne?
Orjinal İncilden kastım, şudur:
Şimdi İsa 33 yıl yaşadı bildiğimiz gibi. İncil ise İsadan yaklaşık 30-40 yıl sonra yazıldı (diye söyleniyor).
Ondan 30-40 yıl sonra yazılmış olan ilk incile ben "orjinal incil" diyorum.

Zira kendisinden 100 yıl hatta 200 yıl sonra bile İncil yeniden, yeniden ve yeniden yazılmaya, yani farklı İnciller oluşmaya devam ediyordu.

Zaten bildiğiniz gibi birçok çeşitli incil mevcuttu.

--

Kaynağına gelince, "Türkiye ve Ortodokslar" kitabından bir alıntı. Yazının tamamını isterseniz yaza bilirim..
 

kavak

Vl ☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
5,689
Tepki puanı
3,019
Düşünce
Ateist
Orjinal İncilden kastım, şudur:
Şimdi İsa 33 yıl yaşadı bildiğimiz gibi. İncil ise İsadan yaklaşık 30-40 yıl sonra yazıldı (diye söyleniyor).
Ondan 30-40 yıl sonra yazılmış olan ilk incile ben "orjinal incil" diyorum.

Zira kendisinden 100 yıl hatta 200 yıl sonra bile İncil yeniden, yeniden ve yeniden yazılmaya, yani farklı İnciller oluşmaya devam ediyordu.

Zaten bildiğiniz gibi birçok çeşitli incil mevcuttu.

--

Kaynağına gelince, "Türkiye ve Ortodokslar" kitabından bir alıntı. Yazının tamamını isterseniz yaza bilirim..
Hrıstiyanların yaptığı araştırmaya göre demiştiniz...
Bu araştırmayı yapanlar kimler ve hangi hrıstiyanlar?
Evet; kaynak rica ediyorum.
 

mahmudkazak

Yazar
Mesajlar
94
Tepki puanı
14
Düşünce
Muvahhid
Hrıstiyanların yaptığı araştırmaya göre demiştiniz...
Bu araştırmayı yapanlar kimler ve hangi hrıstiyanlar?
Evet; kaynak rica ediyorum.
"Türkiye ve Ortodosklar" kitabından alıntı: (yani görüldüğü üzere kaynakta bu kitaptır)

" İsa Semineri kavramı son 25 yılın Hıristiyanlık içinde ortaya çıkardığı bir akımın adıdır. Dünyaca ünlü ilahiyatçılar, Vatikan'ın baskısından bıkarak, gizlice ilk İsa akademilerini kurmuşlardır. Bu bilim adamlarından bazıları, adlarının duyulması üzerine bağlı bulundukları üniversite ve fakültelerden atılmışlar işsiz bırakılmışlardır. Amerika' dan başka İsviçre, Almanya ve Fransa' da da İsa Seminerleri vardır. Amerika' daki akademi, şimdi Minnesota Üniversitesi'nin bünyesindedir. Yaklaşık 200 bilim adamı birlikte çalışarak İncil'i tartışmaktadırlar. Zaman zaman bu sayı, arada bir katılanlarla daha da yük selmektedir. İsa Seminerleri'nin tartışma konusu, adı üzerinde, İSA' dır. İncil' de yer alan sözlerin ne kadarı İsa' ya aittir? İsa, bu sözleri söylemiş midir? Yoksa bunlar sonradan uydurularak kilise tarafından İncillere sokuşturulmuş mudur? İşte, İsa Seminerleri'nin konusu budur. İlahiyat çevrelerinde, bu seminerlere katılan bilim adamlarından 'İncil Dedektifleri' diye söz edilir. (Yeni Günaydın, 18 Ocak 1994, Salı) "

--

Dolayısıyla, İncilin şu kadarının şu kadarı doğrudur diye söyleyenlerde bu "İsa Semineri Üyeleri"dir.
İsa Semineri Üyelerinin İncil hakkında görüşleri, daha geniş olarak bu kitabın yazarı (kitabın yazarı: Aytunç Aytındaldır), İsa Mesihi araştırdığı "Hangi İsa?" kitabında bahsedilir. (yani şimdi yazacağım satırların kaynağı, "Hangi İsa?" kitabındandır):

"1994'te ABD'de şaşırtıcı bir bilimsel araştırma yayınladı. Bu kitabın adı 'Five Gospels' yani 'Beş İncil'di. Yazarları da İsa Semineri üyeleri ve editör olarak Prof. Robert W. Funk ile Prof. Roy W. Hoover olarak belirtilmişti. Kitap büyük boy ve 552 sayfaydı. 12 Şimdi de kısaca İsa Semineri sözcüğü üzerinde biraz duralım. İsa Semineri kavramı son 25 yılın Hıristiyanlık içinde öne çıkardığı bir akımın adıdır. Dünyaca ünlü ila hiyatçılar, Vatikan'ın baskısından bıkarak, gizlice ilk İsa Akademilerini kurmuşlardır. Bu bilim adamlanndan bazı- lan, adlannın duyulması üzerine bağlı bulunduklan üni versite ve fakültelerden atılarak işsiz bırakılmışlardır. Amerika'dan başka Almanya, Fransa ve İsviçre'de İsa Seminerleri vardır. Amerika'daki Akademi şimdi Minnesota Üniversitesi'nin bünyesindedir. Yaklaşık 200 bilim adamı birlikte çalışarak İncil'i tartışmaktadırlar. Zaman zaman bu sayı, arada bir katılanlarla daha da yük selmektedir."

son olarak: (gene kaynak bu kitaptır):

"İsa Semineri üyelerinin vardıklan sonuçlan şöyle özet leyebiliriz: 1) İsa Semineri üyelerine göre İncil'de yani Yeni Ahit diye bildiğimiz kitapta İsa'ya atfen anlatılmış olan yaklaşık 1500 sözden en iyimser bakış açısıyla sadece yüzde 20'si İsa tarafından söylenmiştir. Gerisi, ilk Hıristi yanlar tarafından uydurulmuşlardır. 2) İsa, Mesih olduğunu öne sürmemiştir. Mesih ke limesi, Christ kelimesinin Türkçesidir. 'Christ' aynı za manda Hıristiyan kelimesinin de köküdür. Dolayısıyla Seminer üyelerine göre İsa, Mesih (Christ) olduğunu söy lememiş olmasına rağmen, Kilise Babalan tarafından Me sih ilan edilmiştir. Christ kavramı İsa'nın yaşadığı dö nemde bir 'makamın' adıydı o kadar. 3) İsa, kilise kurmamış ve her insanın Tann imanının göğüs kafesinde olduğunu söylemiştir. Kilise kurmayı dü şünmemiş ve söylememiş olan İsa, bugün kiliseye bağlı kılınmıştır."

--

Aytunç aytındal ise, aslen çerkes olan, araştırmacı, teolog ve yazardır.
 

DemoKratos

Vll ☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
6,096
Çözümler
1
Tepki puanı
3,437
Düşünce
Ateist
Orijinal İncil, orijinal Kuran, orijinal Tevrat gibi şeyler yoktur. Leyla ile Mecnun masalının orijinali var mıdır? Yoktur. Bunlar anonimdir. Orijinalleri olmaz.
 

mahmudkazak

Yazar
Mesajlar
94
Tepki puanı
14
Düşünce
Muvahhid
Söylediğin, orijinalin tanımı değil. Kavgam kitabının orijinali Hitler'in yazdığı Kavgam'dır. Das Kapital'in orijinali Karl Marx'ın yazdığı Das Kapital'dir. Öyle bir orijinal kavramı yok.
Söylediğimin bir orjinal kavramı olduğunu söylediğimi hatırlamıyorum. "Orjinal"den kastım şudur dedim. Dolayısıyla "orjinal şu şu anlama geliyor" falan demedim. Ayrıca neden orjinal kavramını tartışıyoruz anlayamadım.
 

DemoKratos

Vll ☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
6,096
Çözümler
1
Tepki puanı
3,437
Düşünce
Ateist
Kavramları sen değiştiremezsin. Bir kavram neyse odur. Sahte para dediğimizde ne kastettiğimize biz karar veremeyiz. Sahte para dendiğinde ne kastedildiği bellidir. Posta pulu kadar dolara sahte dolar diyemezsin. Oyuncak dolar demelisin.
 

Son konular

Üst