İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Kuran

Oğuz Han

Üye
Mesajlar
46
Tepki puanı
56
Düşünce
Ateist
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 1 : Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışı ile davranmalıdırlar.

Kuran - Nisa / 144 : Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin (bunu yaparak) Allah’a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?

Kuran - Al-i İmran / 28 : Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur.

Kuran - Tevbe / 29 : Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 2 : Herkes ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasal ve başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu bildirgede ilan edilen bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir ( Hiçbir ayrım gözetmeksizin.)

Kuran - Maide / 51 : Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostlarıdırlar, içinizden onları dost edenler, onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna yol göstermez.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 3 : Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Kuran - Tevbe / 5 : Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın.

Kuran - Nisa / 89 : Sizinde kendileri gibi inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. O halde Allah yolunda göç edinceye kadar onlardan hiç birini dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün ve onların hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin.

insan-haklari-evrensel-bildirgesi-ve-kuran.jpg

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 4 : Hiç kimse kölelik ve ya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.

Kuran - Bakara / 178 : Ey iman edenler! Öldürenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın öldürülür.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 16.1 : Yetişkin bir erkeğin ve kadının ırk, yurttaşlık ve ya din bakımlarından herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurma hakkı vardır.

Kuran - Bakara / 221 : İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile putperest bir kadından, imanla bir dişi köle kesinlikle daha iyidir. İman etmedikçe putperest erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 5 : Hiç kimseye işkence yapılamaz, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunamaz ve onur kırıcı şekilde ceza verilemez.

Kuran - Maide / 38 : Hırsızlık eden erkek ve ya kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin.

Kuran - Nur / 2 : Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininde onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 7 : Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.

Kuran - Nahl / 75 : Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mali olmuş bir köle ile katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan ( hür ) bir kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı?

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 13.1 : Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
13.2 : Herkes kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.

Kuran - Tevbe / 28 : Ey iman edenler! Puta tapanlar ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllardan sonra Mescid-i Harama yaklaşmasınlar.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 18 : Herkesin düşünce, din ve vidan özgürlüğüne hakkı vardır. Hiç kimse bu özellikleri bakımından dışlanamaz.

Kuran - Tevbe / 29 : Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verene kadar savaşın.
 

İskender

Üye
Mesajlar
61
Tepki puanı
30
Düşünce
Agnostik
Alın size Kuran. Müslümanlar Kuranı okusalar gerçeği anlayacaklar ama okumuyorlar. Okumadan iman ediyorlar. Ne kadar mantıklı değil mi?
 

Ra's Al Ghul

☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,338
Tepki puanı
118
Düşünce
Sünni
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 1 : Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışı ile davranmalıdırlar.

Kuran - Nisa / 144 : Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin (bunu yaparak) Allah’a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?

Kuran - Al-i İmran / 28 : Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur.

Kuran - Tevbe / 29 : Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 2 : Herkes ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasal ve başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu bildirgede ilan edilen bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir ( Hiçbir ayrım gözetmeksizin.)

Kuran - Maide / 51 : Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostlarıdırlar, içinizden onları dost edenler, onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna yol göstermez.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 3 : Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Kuran - Tevbe / 5 : Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın.

Kuran - Nisa / 89 : Sizinde kendileri gibi inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. O halde Allah yolunda göç edinceye kadar onlardan hiç birini dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün ve onların hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin.


İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 4 : Hiç kimse kölelik ve ya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.

Kuran - Bakara / 178 : Ey iman edenler! Öldürenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın öldürülür.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 16.1 : Yetişkin bir erkeğin ve kadının ırk, yurttaşlık ve ya din bakımlarından herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurma hakkı vardır.

Kuran - Bakara / 221 : İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile putperest bir kadından, imanla bir dişi köle kesinlikle daha iyidir. İman etmedikçe putperest erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 5 : Hiç kimseye işkence yapılamaz, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunamaz ve onur kırıcı şekilde ceza verilemez.

Kuran - Maide / 38 : Hırsızlık eden erkek ve ya kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin.

Kuran - Nur / 2 : Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininde onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 7 : Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.

Kuran - Nahl / 75 : Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mali olmuş bir köle ile katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan ( hür ) bir kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı?

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 13.1 : Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
13.2 : Herkes kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.

Kuran - Tevbe / 28 : Ey iman edenler! Puta tapanlar ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllardan sonra Mescid-i Harama yaklaşmasınlar.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 18 : Herkesin düşünce, din ve vidan özgürlüğüne hakkı vardır. Hiç kimse bu özellikleri bakımından dışlanamaz.

Kuran - Tevbe / 29 : Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verene kadar savaşın.​
İnsan haklarını kimsenin taktığı yok. Suriyeli ve Afrikalı mülteciler konusunda takıyorlar mı? Sudan insan cesetleri çıkıyor hala.
 

KuranMumini2698

☆☆
Üye
Mesajlar
303
Tepki puanı
56
Düşünce
Muvahhid
60:8-9, 5:57,29:46 bu ayetleri okursanız Allah, bu kişilerle dost olmamızı yasaklıyor. Eğer kafirleri bu ayetlerdeki vasıflara uymuyorsa onları dost edinmek için bir sakınca yoktur.

yukarıdaki ayette "cizyete"kelimesi geçiyor. bu kelime "vergi" diye anlaşılmaktadır. böyle anlaşılması yanlıştır. çünkü "cizye" kelimesi vergi değildir.

kur'an'da şu ayetlerde "cizye" kelimesi geçmektedir.

24:38, 32:17, 53:41, 55:60, 56:24, 76:9, 78:36 ve 92:19 ayetlerde "cizye" kelimesi "karşılık" olarak geçmektedir. yani "cizye" kelimesi "vergi" anlamına gelmemektedir. "cizye" kelimesi "karşılık" anlamına gelmektedir. ayette "vergi" kelimesi geçmemektedir. "cizye" kelimesi "ceza" kelimesinden gelir. "ceza" anlamı türkçe diline yanlış geçmiş. kur'an'da "ceza" kelimesi aynı "cizye" kelimesi gibi "karşılık" anlamına gelmektedir.

"ceza" kelimesi olumsuz anlamına gelmemektedir. kur'an'da "ceza" kelimesi şu ayetlerde geçmektedir;

77:44, 76:12, 54:35, 53:31, 37:80, 37:105, 37:121, 37:131, 39:34 ve daha birçok ayette "ceza" kelimesi "ödül" olarak geçmektedir. "ceza" kelimesi "cizye" kelimesi gibi "karşılık" anlamına gelmektedir.

9:29 ayetin gerçek meali şudur:

9:29- kendilerine kitap verilenler arasından, allah'a ve ahiret gününe inanmıyan, allah'ın ve elçisinin yasakladığını yasaklamıyan ve gerçek dine uymayan kimselerle boyunlarını eğip elleriyle karşılık verinceye kadar savaşın.

yukarıdaki ayete göre müşrikler müslüman olan insanlara savaş ilan ediyor. müslümanlarda savaşa karşılık veriyor.

Maide 57'de yahudiler-hristiyanlar hangilerini dost edinmiyeceğimizi söylemektedir.

Tevbe Suresi'nin 1-2-3-4 ayetlerini okuduğunuz zaman savunma savaşı olduğunu anlarsınız.

Kur'an'da kölelik kaldırılmıştır. "Rabbiniz Allah'tır" diye birçok ayet mevcuttur.

Maide 38'de "caydırıcı ceza" olmasından bahsetmektedir. Maide 38'de geçen "kesmek" kelimesi hep mecazi anlamda geçmektedir.

Zina için 4 şahit gerekmektedir. Birileri zina yaparsa onu kim görecek? Evinde zina yaparsa onları kim görecek? 4 kişi görmesi/şahit olması gerekir. Yani 4 şahit bulunması çok zordur.

Köle ile hür tabiki eşit değildir. Köle istediğini yapamıyor. Efendisine/Rabbine bağlıdır. Hür insan ise istediğini yapmaktadır. Kur'an'da bunları eşit duruma getirmek için "köleleri özgürleştirin" diye birçok ayet mevcuttur.

60:8-9, 5:57,29:46 ayetleri okuyun. Kur'an'da bir topluluk sana saldırmıyorsa sende onlara saldırmayacaksın. Bakara 191 "Onlar, Mescid-i Haram çevresinde sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın " ayeti mevcuttur. Yani Tevbe 28'de Müşrikler, Müslümanlara saldırıyor ve Müslamanlar kendilerini savunuyorlar.

Kur'an'da "cizye" kelimesi "vergi" anlamına gelmez. Karşılık anlamına gelir. Sana saldırırlarsa sende karşılık vereceksin ve "cizye" kelimesinin diğer anlamı ise "savaş tazminatı" anlamına gelir. "Vergi" kelimesinin Arapça'sı "rasm/daribe/itave/harac/" bunlardır.

Nisa 90 ayetini okursanız savunma savaşı olduğunu anlarsınız.
 

Entropyy22

☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
510
Tepki puanı
136
Düşünce
Ateist
4 kişi görüyorsa tabiki. "Zina" kelimesinin Türkçe karşılığı "fuhuş" demektir.
Ozaman bir kadın, kocasindan suphelenip evine gizli kamera koyup kocasinin kendisini aldatip zina yaptigini kanitlarsa, kamera kayitlarini seriat mahkemelerine sunarsa, adama zina cezasi verilir dogrumu? Ozaman 4 sahit bulmak dediginiz gibi zor degil.
 

KuranMumini2698

☆☆
Üye
Mesajlar
303
Tepki puanı
56
Düşünce
Muvahhid
Ozaman bir kadın, kocasindan suphelenip evine gizli kamera koyup kocasinin kendisini aldatip zina yaptigini kanitlarsa, kamera kayitlarini seriat mahkemelerine sunarsa, adama zina cezasi verilir dogrumu? Ozaman 4 sahit bulmak dediginiz gibi zor degil.
Fuhuş yapıyorsa tabiki.
 

GökTanrıcılık18

☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
163
Tepki puanı
73
Düşünce
Deist
Kuran evrensel insan haklarıyla çelişir. Çünkü Kuran yazarları,o dönemin koşullarıyla insanlar tarafından uydurularak yazıldığı içindir.Mesela zina rıza ile yapılırsa gayet normaldir.Ama özellikle semavi dinlere göre zina kötü bir şey olarak gözüküyor.
 

Entropyy22

☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
510
Tepki puanı
136
Düşünce
Ateist
Fuhuş yapıyorsa tabiki.
Evet dostum gercekten islam anlayisini merak ettigim icin soruyorum cevap vermedin. Evlilik dışı cinsel iliskide para karsiligi satilan bir vucut yoksa (fuhuş yoksa) iki sevgili kendi rizasi ile yapiyorsa zina tanimina girermi zina cezasi uygulanirmi?
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,617
Tepki puanı
341
Düşünce
Sünni
Evet dostum gercekten islam anlayisini merak ettigim icin soruyorum cevap vermedin. Evlilik dışı cinsel iliskide para karsiligi satilan bir vucut yoksa (fuhuş yoksa) iki sevgili kendi rizasi ile yapiyorsa zina tanimina girermi zina cezasi uygulanirmi?
Soru bana değil ama :D. Evet zinadır. Bahsettiğin ceza ne bilmiyorum fakat cezalandırmayı yanlız Allah yapar.
 

Entropyy22

☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
510
Tepki puanı
136
Düşünce
Ateist
Soru bana değil ama :D. Evet zinadır. Bahsettiğin ceza ne bilmiyorum fakat cezalandırmayı yanlız Allah yapar.
Seni biliyorum dostum:) arkadasin islam inanci biraz farkli onun icin cevabini merak etttim. Bu arada 100 sopa neden vurmuyorsunda allaha birakiyorsun:)
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,617
Tepki puanı
341
Düşünce
Sünni
Seni biliyorum dostum:) arkadasin islam inanci biraz farkli onun icin cevabini merak etttim. Bu arada 100 sopa neden vurmuyorsunda allaha birakiyorsun:)
Bahsettiğin ceza şeriatta uygulanandır. Orasını anlamamıştım :D. O yüzden bahsettiğin ceza ne bilmiyorum dedim. Osmanlı'da falan da çok örneği vardır onun.
 

Burcuva

☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
412
Tepki puanı
232
Düşünce
Ateist
zina rıza ile yapılırsa gayet normaldir.
Değildir. Kanıtlanırsa derhal nafaka ve tazminat ödeyerek boşanma nedeni kabul edilir. Karşı tarafın zinasını kanıtlayan eş bu hakları elde eder ve derhal boşanmaya hükmedilir. Ha nikah akdi yoksa tarafların ikisinde de, o zaman doğru, sorun yoktur.

Yani aşık değilsen, sadık kalmaya söz vermiyorsan nikah akdi yapmayacaksın arkadaş. Nikah akdi aşkın, başkasını gözün görmediği durumların sonucu olmalı. Yoksa mahkumiyettir. "Ben sende tutuklu kaldım" hesabı... Gönüllü tutukluluk olmazsa işkence haline gelir. Bir hayat arkadaşım olsun, aşımı pişirsin ama ben ona sadık kalmayayım diye nikah akdi yapılırsa iş zor... Adalet genelde kadının tarafını tutar. Buna taraf tutma değil pozitif ayrımcılık denir ve meşrudur. Zaten adaleti simgeleyen elinde kılıç ve terazi tutan figür de kadındır.

Bir kadın ile nikah akdi yapmak için ona aşık olmak gerekli diye düşünüyorum. Bu akdi yapmak yasal zorunluluk değil çünkü. Bu ancak aşk nedeniyle yapılır.
 
Üst