İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Kuran

Oğuz Han

Üye
Mesajlar
46
Tepki puanı
56
Düşünce
Ateist
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 1 : Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışı ile davranmalıdırlar.

Kuran - Nisa / 144 : Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin (bunu yaparak) Allah’a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?

Kuran - Al-i İmran / 28 : Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur.

Kuran - Tevbe / 29 : Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 2 : Herkes ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasal ve başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu bildirgede ilan edilen bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir ( Hiçbir ayrım gözetmeksizin.)

Kuran - Maide / 51 : Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostlarıdırlar, içinizden onları dost edenler, onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna yol göstermez.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 3 : Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Kuran - Tevbe / 5 : Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın.

Kuran - Nisa / 89 : Sizinde kendileri gibi inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. O halde Allah yolunda göç edinceye kadar onlardan hiç birini dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün ve onların hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin.

insan-haklari-evrensel-bildirgesi-ve-kuran.jpg

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 4 : Hiç kimse kölelik ve ya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.

Kuran - Bakara / 178 : Ey iman edenler! Öldürenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın öldürülür.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 16.1 : Yetişkin bir erkeğin ve kadının ırk, yurttaşlık ve ya din bakımlarından herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurma hakkı vardır.

Kuran - Bakara / 221 : İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile putperest bir kadından, imanla bir dişi köle kesinlikle daha iyidir. İman etmedikçe putperest erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 5 : Hiç kimseye işkence yapılamaz, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunamaz ve onur kırıcı şekilde ceza verilemez.

Kuran - Maide / 38 : Hırsızlık eden erkek ve ya kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin.

Kuran - Nur / 2 : Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininde onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 7 : Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.

Kuran - Nahl / 75 : Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mali olmuş bir köle ile katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan ( hür ) bir kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı?

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 13.1 : Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
13.2 : Herkes kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.

Kuran - Tevbe / 28 : Ey iman edenler! Puta tapanlar ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllardan sonra Mescid-i Harama yaklaşmasınlar.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 18 : Herkesin düşünce, din ve vidan özgürlüğüne hakkı vardır. Hiç kimse bu özellikleri bakımından dışlanamaz.

Kuran - Tevbe / 29 : Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verene kadar savaşın.
 

İskender

Üye
Mesajlar
61
Tepki puanı
30
Düşünce
Agnostik
Alın size Kuran. Müslümanlar Kuranı okusalar gerçeği anlayacaklar ama okumuyorlar. Okumadan iman ediyorlar. Ne kadar mantıklı değil mi?
 

Ra's Al Ghul

☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,338
Tepki puanı
118
Düşünce
Sünni
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 1 : Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışı ile davranmalıdırlar.

Kuran - Nisa / 144 : Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin (bunu yaparak) Allah’a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?

Kuran - Al-i İmran / 28 : Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur.

Kuran - Tevbe / 29 : Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 2 : Herkes ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasal ve başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu bildirgede ilan edilen bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir ( Hiçbir ayrım gözetmeksizin.)

Kuran - Maide / 51 : Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostlarıdırlar, içinizden onları dost edenler, onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna yol göstermez.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 3 : Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Kuran - Tevbe / 5 : Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın.

Kuran - Nisa / 89 : Sizinde kendileri gibi inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. O halde Allah yolunda göç edinceye kadar onlardan hiç birini dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün ve onların hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin.


İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 4 : Hiç kimse kölelik ve ya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.

Kuran - Bakara / 178 : Ey iman edenler! Öldürenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın öldürülür.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 16.1 : Yetişkin bir erkeğin ve kadının ırk, yurttaşlık ve ya din bakımlarından herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurma hakkı vardır.

Kuran - Bakara / 221 : İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile putperest bir kadından, imanla bir dişi köle kesinlikle daha iyidir. İman etmedikçe putperest erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 5 : Hiç kimseye işkence yapılamaz, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunamaz ve onur kırıcı şekilde ceza verilemez.

Kuran - Maide / 38 : Hırsızlık eden erkek ve ya kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin.

Kuran - Nur / 2 : Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininde onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 7 : Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.

Kuran - Nahl / 75 : Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mali olmuş bir köle ile katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan ( hür ) bir kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı?

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 13.1 : Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
13.2 : Herkes kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.

Kuran - Tevbe / 28 : Ey iman edenler! Puta tapanlar ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllardan sonra Mescid-i Harama yaklaşmasınlar.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi - Madde 18 : Herkesin düşünce, din ve vidan özgürlüğüne hakkı vardır. Hiç kimse bu özellikleri bakımından dışlanamaz.

Kuran - Tevbe / 29 : Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verene kadar savaşın.​
İnsan haklarını kimsenin taktığı yok. Suriyeli ve Afrikalı mülteciler konusunda takıyorlar mı? Sudan insan cesetleri çıkıyor hala.
 
Üst