İnsanın tek hücreli "algler / su yosunundan" evrimleşmesi teorisi (500 Milyon Yıl Önce - Günümüz)

Knightwalker

Deneyimli
Mesajlar
3,148
Tepki puanı
752
Düşünce
Tarihselci
Bu inanılmaz deneyde ekip, yıllar önce tek hücreli organizmaları çok hücreli hale getiren şeyin tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyor.


Avustralya'daki bilim adamları, hayvanların Dünya'da ilk kez ne zaman ve nasıl ortaya çıktığının gizemini çözdüklerine inanıyorlar: bu alglerin yükselişiyle bağlantılıydı, öncesinde 50 milyon yıllık devasa buzullar tüm dağ sıralarını toza çeviriyordu.


Evrimsel Süreç - Algler, Bitkiler ve Evrimsel Tarihleri

Alglerin Sudan Karaya Geçişi 

Hannibal

☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,035
Tepki puanı
688
Düşünce
Agnostik
İlk video bile tek başına makro evrimin kanıtı olmasına rağmen hâlâ etrafta mikro evrim var makro evrim yok diye gezen yobazlar olması gerçekten çok vahim bir durum. Araştırma kültürleri SIFIR. İşleri güçleri etrafından duyduklarını papağan gibi tekrar etmek.
 

Knightwalker

Deneyimli
Mesajlar
3,148
Tepki puanı
752
Düşünce
Tarihselci
@bilgelikyolunda @facho @siradan1mumin @noNAME @Goebbels @KindarSürpriz @Rütbesiz Gördünüz mü evrimin başlangıcını aşağıdaki ayetten?

En’âm Suresi 99. Ayet

Abdullah Parlıyan Meali: Ve sizi yerden; ot gibi topraktan yaratan da Allah'tır.
Bahaeddin Sağlam Meali: Ve Allah sizi topraktan bitirdi.
Bayraktar Bayraklı Meali: 17,18. “Allah sizi bir bitki olarak yerden bitirdi. Sonra sizi oraya gönderecek ve yine oradan çıkaracaktır.”
Cemal Külünkoğlu Meali“Allah, bitkilerde olduğu gibi sizi (Âdem'i) de yerden bitirdi (topraktan yarattı.)”
Diyanet İşleri Meali (Eski)"Allah sizi yerden bitirir gibi yetiştirmiştir."
Diyanet İşleri Meali (Yeni)‘Allah, sizi (babanız Âdem’i) yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı.)’
Diyanet Vakfı Meali Allah, sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir.
Edip Yüksel Meali Ve ALLAH sizi topraktan bir bitki olarak bitirdi.
Elmalılı Hamdi Yazır Meali Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi.
Erhan Aktaş Meali “Allah, sizi yerden¹ bir bitki gibi bitirdi.”*
Hayrat Neşriyat Meali “Ve Allah, sizi yerden (sanki) bir bitki olarak bitirdi (sizi topraktan yarattı).”
İlyas Yorulmaz Meali Allah sizi yeryüzünde bir bitki yetiştirir gibi yetiştirmiş.
İsmail Hakkı İzmirli Allah sizi yerden ot gibi bitirmiştir [³].*
Kadri Çelik Meali “Allah, sizi yerden bir bitki gibi bitirdi.”
Mahmut Kısa Meali Ayrıca Allah, sizi topraktan süzüp çıkardı, yerden bitirdiği bir bitki gibi yetiştirip geliştirdi.
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali Ve Allah sizi yerden [tedricî bir şekilde] yeşertip büyütmüştür; 10 ve sonra sizi [öldükten sonra] ona geri döndürecektir:
Mustafa Çavdar Meali Allah sizi, tıpkı bitkiler gibi topraktaki unsurlardan meydana getirdi. 11/61, 20/55
Mustafa İslamoğlu Meali Ve Allah sizi yerden tarifsiz bir bitirişle bitirmiştir.[5332]*
Ömer Nasuhi Bilmen Meali Ve Allah sizi yerden bir ot olarak bitirmiştir.
Suat Yıldırım Meali Allah sizi yerden nebat bitirircesine bitirip yetiştirdi.
Süleyman Ateş Meali Allah sizi yerden bir bitki olarak bitirdi.'*
Süleymaniye Vakfı Meali Sizi topraktan bitki gibi bitiren Allah’tır.
Şaban Piriş Meali Allah sizi bir bitki gibi yerden çıkarmıştır.
Ümit Şimşek Meali “Sizi de Allah yerden bitki gibi bitirdi.
Yaşar Nuri Öztürk Meali "Ve Allah sizi bir bitki olarak yerden bitirdi."
M. Pickthall (English) And Allah hath caused you to grow as a growth from the earth,
Yusuf Ali (English) "´And Allah has produced you from the earth growing (gradually),(5717)*
 

Rütbesiz

Çaylak
Mesajlar
678
Tepki puanı
58
Düşünce
Sünni
Gökten su indiren O’dur. (Buyurdu ki: İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de, kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik; birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. En'âm Suresi - 99 . Ayet

 

Knightwalker

Deneyimli
Mesajlar
3,148
Tepki puanı
752
Düşünce
Tarihselci
Gökten su indiren O’dur. (Buyurdu ki: İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de, kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik; birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. En'âm Suresi - 99 . Ayet

Nuh 17. yazacaktım. Yanlış yazmışım ayet ismini. Buna bak:
17.
Ve Allah sizi yerden [tedricî bir şekilde] yeşertip büyütmüştür; (10) ve sonra sizi [öldükten sonra] ona geri döndürecektir:

10 - Bu ifade ikili bir anlama sahiptir. İlk olarak, her insan bedeninin hem toprağın içinde hem de toprağın üstünde bulunan aynı özden -organik ve inorganik- çıkarılıp geliştirilmesine işaret eder; ve bu anlamda insan tekinin yukarıda 14. ayette işaret edilen "peşpeşe aşamalardan geçerek" yaratılmasını kapsar. İkinci olarak, insan türünün evrimini, yani yeryüzünde yaşayan en ilkel organizmalardan başlayarak en yüksek gelişme safhalarına tedricî bir şekilde yükselmesini ve sonuçta insanın sahip olduğu beden, akıl ve ruhun eşsiz bileşimine ulaşmasını ifade eder.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Rütbesiz

Çaylak
Mesajlar
678
Tepki puanı
58
Düşünce
Sünni
﴾17﴿
Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir.

﴾18﴿
Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır.

Nûh Suresi - 17-18 . Ayet
 

Rütbesiz

Çaylak
Mesajlar
678
Tepki puanı
58
Düşünce
Sünni
Hz. Adem topraktan olması ve oradan sonra Hz. Adem vesilesile biz geliyoruz(bitirmek)

Sonra tekrar toprağa gideceğiz ve tekrar dirileceğiz.
 

Rütbesiz

Çaylak
Mesajlar
678
Tepki puanı
58
Düşünce
Sünni
Bu konu başlığı altında dilerseniz İslamiyet ve evrimi istişare edebiliriz inşAllah hakikati görürüz.
 

Rütbesiz

Çaylak
Mesajlar
678
Tepki puanı
58
Düşünce
Sünni

18​

"Allah sizi yerden bitki gibi yetirip bitirdi. Sonra sizi yine onun içine döndürecek ve sizi yeni bir çıkarışla çıkaracak".

Bil ki Allahü teâlâ burada enfüsî delillere yer vermiştir ki bu, "O sizi, gerçekten türlü türlü tavırlar ve hallerle yaratmıştır" (Nuh, 14) ayetinin bir tefsiri gibidir. Çünkü Allahü teâlâ, onları yerden yaratıp, sonra oraya döndüreceğini, sonra oradan yeniden çıkaracağını beyan buyurmuştur.

Ayetteki, "Sizi yerden bitki gibi yetirip bitirdi" ifadesiyle ilgili iki mesele var.

Birinci Mesele

Bu ayet hakkında şu iki İzah yapılabilir:

a) Bunun manası, "Sizin atalarınızı yerden bitki gibi yetiştirip bitirdi" şeklinde olup, tıpkı, "Allah katında İsâ'nın misali (durumu), aynen Adem'in misali (durumu) gibidir. Ki Allah Adem'i topraktan yarattı" (Al-i imran, 59) ayeti gibidir.

b) Bu, "Allah Teâla hepinizi, yerden bitki gibi bitirdi" demektir. Çünkü Hak teâlâ bizi nutfeden yaratmıştır. Nutfe (meni) de, yerde biten bitkilerden elde edilen gıdalardan meydana gelir.

İkinci Mesele

Hak teâlâ
'nın, "nebâten" yerine "Inbâten" demesi beklenirdi. Fakat O, böyle dememiş aksine demiştir ki bunun takdiri "Allah sizi bitirdi, siz de bitiverdiniz" şeklindedir.

Burada şöyle bir incelik var: Allahü teâlâ eğer, demiş olsaydı, mana, "Sizi enteresan bir şekilde yetirip-bitirdi" şeklinde olurdu. Ama buyurunca, mana, "O sizi yetirip-bitirdi de, siz de böylece enteresan bir bitki olarak bittiniz" şeklinde olur. Bu ikincisi daha uygundur. Çünkü "inbât" (bitirmek) Allah'ın sıfat ve fiilidir. Allah'ın sıfatları ise tarafımızdan görülmez. Dolayısıyla da bu bitirişin, Allahü teâlâ'nın haber vermesi olmasaydı, kâmil ve enteresan bir bitiş olduğunu bilemezdik. Halbuki burası, Allah'ın kudretinin mükemmelliğinin delillerinin getirildiği bir makamdır. Dolayısıyla bunun "semiyyât" (naklî deliller) ile isbatı mümkün olmaz. Ama Hak teâlâ, "O sizi yetirip bitirdi, siz de mükemmel ve enteresan bir bitişle bittiniz" manasında, buyurunca, bu, bitkiyi enteresan ve mükemmel olmakla tavsif etme olur. Bitkinin böyle olması ise elle tutulur-gozle görülür bir şeydir. Dolayısıyla da Allah'ın kudretinin mükemmelliğine, bununla istidlal yapılabilir. Binâenaleyh ayetteki ifade şekli buna daha uyundur. Dolayısıyla işte şimdi, bu incelikten ötürü, hakiki manadan mecazi manaya geçildiği ortaya çıkmış olur.

Hak teâlâ'nın "Sonra sizi yine onun içine döndürecek" ifadesi, Kur'ân'da alışılagelen "Allah sizi ilkin yaratmaya kadir olunca, yeniden diriltmeye de kadir olur" prensibine bir İşarettir.

Hak teâlâ'nın, "Sizi yeni bir çıkarışla çıkaracak" ifadesini, mefûl-u mutlakla te'kîd etmiş, dolayısıyla da sanki, "Allah sizi, hiç şüphe yok ki kesinlikle yeniden çıkaracak" demek istemiştir.

Dördüncü Delil: Bu, Hak teâlâ'nın şu ayetinin ifade ettiği delildir:


@Knightwalker
 

Knightwalker

Deneyimli
Mesajlar
3,148
Tepki puanı
752
Düşünce
Tarihselci

18​

"Allah sizi yerden bitki gibi yetirip bitirdi. Sonra sizi yine onun içine döndürecek ve sizi yeni bir çıkarışla çıkaracak".

Bil ki Allahü teâlâ burada enfüsî delillere yer vermiştir ki bu, "O sizi, gerçekten türlü türlü tavırlar ve hallerle yaratmıştır" (Nuh, 14) ayetinin bir tefsiri gibidir. Çünkü Allahü teâlâ, onları yerden yaratıp, sonra oraya döndüreceğini, sonra oradan yeniden çıkaracağını beyan buyurmuştur.

Ayetteki, "Sizi yerden bitki gibi yetirip bitirdi" ifadesiyle ilgili iki mesele var.

Birinci Mesele

Bu ayet hakkında şu iki İzah yapılabilir:

a) Bunun manası, "Sizin atalarınızı yerden bitki gibi yetiştirip bitirdi" şeklinde olup, tıpkı, "Allah katında İsâ'nın misali (durumu), aynen Adem'in misali (durumu) gibidir. Ki Allah Adem'i topraktan yarattı" (Al-i imran, 59) ayeti gibidir.

b) Bu, "Allah Teâla hepinizi, yerden bitki gibi bitirdi" demektir. Çünkü Hak teâlâ bizi nutfeden yaratmıştır. Nutfe (meni) de, yerde biten bitkilerden elde edilen gıdalardan meydana gelir.

İkinci Mesele

Hak teâlâ
'nın, "nebâten" yerine "Inbâten" demesi beklenirdi. Fakat O, böyle dememiş aksine demiştir ki bunun takdiri "Allah sizi bitirdi, siz de bitiverdiniz" şeklindedir.

Burada şöyle bir incelik var: Allahü teâlâ eğer, demiş olsaydı, mana, "Sizi enteresan bir şekilde yetirip-bitirdi" şeklinde olurdu. Ama buyurunca, mana, "O sizi yetirip-bitirdi de, siz de böylece enteresan bir bitki olarak bittiniz" şeklinde olur. Bu ikincisi daha uygundur. Çünkü "inbât" (bitirmek) Allah'ın sıfat ve fiilidir. Allah'ın sıfatları ise tarafımızdan görülmez. Dolayısıyla da bu bitirişin, Allahü teâlâ'nın haber vermesi olmasaydı, kâmil ve enteresan bir bitiş olduğunu bilemezdik. Halbuki burası, Allah'ın kudretinin mükemmelliğinin delillerinin getirildiği bir makamdır. Dolayısıyla bunun "semiyyât" (naklî deliller) ile isbatı mümkün olmaz. Ama Hak teâlâ, "O sizi yetirip bitirdi, siz de mükemmel ve enteresan bir bitişle bittiniz" manasında, buyurunca, bu, bitkiyi enteresan ve mükemmel olmakla tavsif etme olur. Bitkinin böyle olması ise elle tutulur-gozle görülür bir şeydir. Dolayısıyla da Allah'ın kudretinin mükemmelliğine, bununla istidlal yapılabilir. Binâenaleyh ayetteki ifade şekli buna daha uyundur. Dolayısıyla işte şimdi, bu incelikten ötürü, hakiki manadan mecazi manaya geçildiği ortaya çıkmış olur.

Hak teâlâ'nın "Sonra sizi yine onun içine döndürecek" ifadesi, Kur'ân'da alışılagelen "Allah sizi ilkin yaratmaya kadir olunca, yeniden diriltmeye de kadir olur" prensibine bir İşarettir.

Hak teâlâ'nın, "Sizi yeni bir çıkarışla çıkaracak" ifadesini, mefûl-u mutlakla te'kîd etmiş, dolayısıyla da sanki, "Allah sizi, hiç şüphe yok ki kesinlikle yeniden çıkaracak" demek istemiştir.

Dördüncü Delil: Bu, Hak teâlâ'nın şu ayetinin ifade ettiği delildir:


@Knightwalker
Ee bende karşı tefsir getireyim.

Ve Allah sizi yerden [tedricî bir şekilde] yeşertip büyütmüştür; (10) ve sonra sizi [öldükten sonra] ona geri döndürecektir:

10 - Bu ifade ikili bir anlama sahiptir. İlk olarak, her insan bedeninin hem toprağın içinde hem de toprağın üstünde bulunan aynı özden -organik ve inorganik- çıkarılıp geliştirilmesine işaret eder; ve bu anlamda insan tekinin yukarıda 14. ayette işaret edilen "peşpeşe aşamalardan geçerek" yaratılmasını kapsar. İkinci olarak, insan türünün evrimini, yani yeryüzünde yaşayan en ilkel organizmalardan başlayarak en yüksek gelişme safhalarına tedricî bir şekilde yükselmesini ve sonuçta insanın sahip olduğu beden, akıl ve ruhun eşsiz bileşimine ulaşmasını ifade eder.
 

Rütbesiz

Çaylak
Mesajlar
678
Tepki puanı
58
Düşünce
Sünni
Muhammed Esed. Ehl-i Sünnet.

Kişi tevbe etti mi Allah'u alem. Daha fazla araştırma yapabilirsiniz.
 

Son konular

Üst