İsa Mesih dağdaki vaaz

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,917
Tepki puanı
1,577
Düşünce
Ateist
Al birini vur ötekine.
Elbette öyle. Bizim konuştuğumuz sadece nüans farkları.

Fakat dinler tarihine kısaca bir göz atarsak şöyle bir seyir gelişimi görürüz:

Yahudiler biraz kıpırdak, yerinde duramayan bir ırk. Bunlar uzun yıllar Filistinlilerle savaştı (*) ve sonunda bir kısmının Mısır'a göç ettiği anlaşılıyor. Mısır tarihte çok cazip bir yerdi ama aslında hassas bir denge üzerinde duruyordu. Çölde Nil'in bereketine bağımlıydı. Yahudiler orada da tutunamadılar. Geri gelmeye kalktıklarında tabii Arabistan'da da hayat vahalara, su başlarına bağımlı. Bunlar yeniden yurt tutmak için bayağı bildiğin çölde gerilla eğitim kampı kurar gibi üslendiler. Yok kudret helvası yok bıldırcın indi filan efsanelerinin aslı budur. Bunlar çölde sıkı bir gerilla eğitim kampı kurdular. Tabii çok zor ve fazla dayanamadan bir yerleşime saldırdılar. İlk denemenin hüsran olduğu anlaşılıyor. Sonra yeni bir gerilla eğitimi dönemi ve çok sıkı disiplin, çölden gelip tahminen Ürdün nehrini geçerken bile rehavet olmasın diye bir avuç sudan başka içmek yasak! Bu kez zafer! Artık İsrail varlığını Arap yarımadasına sabitlemiştir.

Bu yurt edinme gerilla savaşı hazırlığı nedeniyle Tevrat çok sert ve katıdır. Çok fazla şiddet içerir. Ölüm kalım savaşının belgesi çünkü. Ya yurt edineceksiniz ya çölde yok olacaksınız.

Fakat gel zaman git zaman bir denge oluşur, Araplarla İsrail nispi bir barış içinde yaşamaya, ticaret yapmaya, kız alıp vermeye filan başlarlar. Din olgusu yumuşar ve Tevrat'ın katı disiplinini gevşeten, deveyi, domuzu, içyağını, alkolü haramlıktan çıkaran, recmi kaldıran, kadını tapınaklara kabul eden yumuşatılmış bir din ortaya çıkar. Yahudilik ile yeni ortaya çıkan bu Hristiyanlık çok fazla sürtüşmez. Bir arada yaşar giderler. Bu arada eski Arap dini de eski tanrıları ile halen vardır. Kimse kimseye bir şey demez, gül gibi geçinirler. Herkes birbirinin varlığını kabul etmiştir, Yahudiler, Hristiyan ve politeist Araplar birlikte yaşamakta, çok fazla hır gür çıkmamaktadır.

Fakat bu durumdan rahatsız birileri vardır: Emevi soyu. Bunlar Arapların Arap yarımadasına tıkılı kalmalarına razı değillerdir. Bu barış ortamı bozulup kılıç zoruyla Araplar birleşip tüm yarımadayı Yahudilere etnik temizlik uygulayarak Araplaştırmalı ve bu birleşik Arap gücü başta İran olmak üzere etrafa saldırmalıydı. Ticaret yaparken İran üzerinden ipek ve baharat yollarının zenginliklerini biliyor ve iç geçiriyorlardı.

Bunlar sert ve katı Yahudi şeriatına dönemezlerdi, (**) zaten bu dini onlara karşı, onları soykırım etmek için kuruyorlardı. Hristiyanlık da fazla yumuşatılmıştı. Orta yolu tercih ettiler. Şarabı domuzu tekrar haram ettiler ama deveyi içyağını değil. Böylece İslam yaratıldı. Amacına da ulaştı. Emeviler İslamı kullanarak bir imparatorluk yarattılar. İran üzerinden doğuya ve Afrika üzerinden Akdeniz kıyılarına yayıldılar.

(*) Samsun veya Samson efsanesi İsraillilerin Filistinlilerle savaşlarının efsanesidir. Yahudi kültürünün Karadeniz ve Kafkasya'da yayılması da çok ilginç konu. Doğrusu buna hayret ediyorum. Bu nasıl olmuş şaşıyorum. Yahudilik yani son derece ırksal bir din. Nasıl yayılmış çok şaşırtıcı. Sam Sun: Güneşin oğlu.

(**) Ancak İslam şeriatı Yahudi şeriatına oldukça yakındır. Tam bir geri dönüş olmasa da kısmen Yahudi şeriatına dönüş olmuştur. Yani özlerini soykırım etmek istedikleri en büyük düşmanlarından almışlardır.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,917
Tepki puanı
1,577
Düşünce
Ateist
özlerini soykırım etmek istedikleri en büyük düşmanlarından almışlardır.
Bu olay tarihte sık görülen bir olaydır. Siyahi firavunlar diye bir tarihsel olay vardır. Mısır firavunlarından birisi Sudan'a saldırıp buradaki animizme savaş açmış ve bu inancı yok ederek Ra'ya tapınılmasını dayatmıştır. Sudan bu inanca boyun eğerek animizmi terk etmiştir. Peki sonra ne oldu?

Mısır zayıflayınca bu kez Sudan Mısır'a saldırdı ve işgal etti. Peki Sudanlılar Mısırlılara ne dayattı? "Sizler Ra'ya ihanet ettiniz, layıkıyla tapınmadınız, Ra sizi cezalandırdı, bundan sonra Ra'ya hakkıyla tapacaksınız!"!!!

Komik ama böyle!

Eminim herkesin aklına Türkler de gelmiştir. Araplardan çok büyük baskılar gören, katliam edilen, namaz kılmıyorlar diye kitleler halinde idam edilen, tapınakları yağmalanan Türkler, İslamın fedaisi oldular daha sonra.

Deveye diken... :p

Ama tabii İran üzerinden Hindistan ve doğunun zenginliklerine yürüme amacının önünde Türk engeli olacağı baştan belliydi. Yüzleri kalkan gibi basık burunlu Türklerle savaşmadan kıyamet kopmaz hadislerinin kaynağı bu öngörüdür. Bunlarla savaşılacak, bu kesin. İran Hindistan filan kolay da, bu Türkler... Bunları halletmeden olmaz.

Yani Emevilerin amaçladıkları tüm hedeflere ulaşmış olmaları takdire şayan. Avrupa'ya bile girdiler. Sonunda çok kötü kovuldular İspanyollar bunları çok kötü yok etti ama uzun zaman tutundular. Adamlar planladıklarını gerçekleştirdiler yani.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,917
Tepki puanı
1,577
Düşünce
Ateist
Uzun zaman Konstantiniye'nin İstanbul olması niye çağ değişiminin dönüm noktası kabul edilmiş diye şaşırırdım.

Fakat zamanla bu işin altında "bir musibet bin nasihatten iyidir" ilkesinin yattığını gördüm. Bu şok Avrupa için uyandırıcı bir şok oldu. Bu dönüm noktasından itibaren Avrupa yavaş yavaş uyanmaya, silkinip kendine gelmeye başladı. Sonuçta Avrupa dünyanın en baskın gücü konumuna geldi. Süreç büyük bir musibetin yaşattığı şok sayesinde başladı. Tarihin en köklü imparatorluğunun tarihe karışması Avrupa için ağır bir şoktu ama bu şok onları sersemletmedi, tersine ayağa kaldırdı. Konstantin kralının elinde kılıçla surlarda savunma halinde ölmesi bir efsaneye dönüştü. Bir kral bozgunu görünce kaçardı, elinde kılıç savaşarak ölmezdi yani.

Gerçi ders almadılar, Konstantin ele geçerken izleyerek etkili bir şey yapmayarak bekledikleri gibi, Kıbrıs üzerine Osmanlı uzun süre aşırı yüklenirken ve bir türlü ele geçiremezken de beklediler bir şey yapmadılar. Gerçi Osmanlı da Endülüs düşerken beklemiş, bir şey yapmamıştı. İşler böyle yürüyor.

Konstantin düşerken Avrupa niye baktı, Katolik olduğu ve Konstantin Ortodoks olduğu için. Kıbrıs direnirken (*) niye yardım etmediler, çünkü Akdeniz ticaretinde Kıbrıs Venedik için rakipti. Osmanlı Endülüs yok olurken niye kulağının üzerine yattı, çünkü İslam'da tek söz sahibi olarak kalmak istiyordu. Avrupa fatihi Osmanlı olmalıydı, Araplar değil. Tabii Viyana önlerinde bu heves kursakta kaldı o ayrı. Siz güneyden biz kuzeyden Avrupa'yı kıskaca alalım işbirliği yapalım demediler. Rekabet böyle bir şey.

(*) Kıbrıs Osmanlı işgaline öyle böyle direnmedi, çok direndi. Böyle direniş ve böyle ısrar tarihte az görülür. Kıbrıslılar Rum ateşi kullanarak Osmanlı kadırgalarını ateşe veriyorlardı. Bu ateş suda yanıyor ve su dökmekle söndürülemiyordu. Kadırgalar içlerindeki askerlerle birlikte yanıp batıyordu.

Buna rağmen ısrarla Lübnan'ın sembolü sedir ağaçları yok edilme pahasına kesilip kadırgalar yapılıyor ve Anadolu'dan gençler allah yolunda savaşacaksınız diye toplanıp kadırgalara doldurulup ısrarla gönderiliyordu. Rum ateşi ile başa çıkılamıyor ama ısrarla ve inatla yeni kadırgalara yeni askerler doldurulup geliyorlardı.

Bu kadar ısrar ve inada sonunda Kıbrıs direnemedi ve Osmanlı askeri karaya çıkmayı başarınca direniş çöktü. Tarihin en önemli direnişlerinden biridir ama başarılı olamamıştır. Tarihin en büyük savunma savaşları 1 Leningrad (Petersburg) ve 2 Çanakkale savaşlarıdır. Bunlar destansı savaşlar yani.

Bu arada ilginç bir olay var, Konstantin kuşatması sırasında Avrupa'da sanırsam bir volkan patlaması oluyor. Kül bulutları yayılıyor ve yağmur kesiliyor. Konstantin susuz kaldığı için düştü diye bir şey de duymuştum, aslını tam bilmiyorum. Osmanlı tabii bundan etkilenmiyor, suyu Anadolu'dan getiriyorlar. Bunun aslı ne kadar var şimdi hatırladım da biraz araştırmam lazım.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,917
Tepki puanı
1,577
Düşünce
Ateist
Evet baktım da volkan olayı doğruymuş. Fakat susuzluk değil tersi olmuş. Kül bulutları nedeniyle kırmızı hilal çıkınca Konstantin halkı bunu uğursuzluğa yorumlamış. Güneş batarken de kül bulutları nedeniyle Konstantin yanıyor gibi görünüyormuş. Ayasofya'nın kubbesinde alevler parlıyor gibi oluyormuş. Bu laneti kaldırması için tanrıya dua töreni düzenlendiğinde de şiddetli bir dolu yağışı olunca tanrı dualarımızı reddetti Konstantin'in düşmesine hükmetti kanaati yayılmış.

Bu yanardağ bile değil, dev bir kaldera imiş ve asıl Çin'i vurmuş. Çin'de kıtlık yaşanmış ve çok insan ölmüş. Adı Kuwae. Avustralya'nın 1700 km. doğusunda okyanusta imiş. Bir adayı ikiye yaracak kadar güçlü bu patlama tüm dünyayı etkilemiş.

Yani din inancının zararlarına bir örnek.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,326
Tepki puanı
604
Düşünce
Sünni
Hangi Emeviler, nerede ne zaman, nasıl İslamı yarattılar? Hiçbirinin delili olmadan hayali kurgular :)
Zaten Emevi domuz ve şarabı niye yasaklar ki :)
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,326
Tepki puanı
604
Düşünce
Sünni
Senin arap putunda hayali kurgu varmı bilimsel ispatı yok tamamen hayali kurgu aynı spagetti canavarı gibi:)
Tesadüfler varsa kanun olmaz. Bilimin bulduğu bütün kanunlar hiçbir şeyin tesadüfe bağlı değil, herşeyin kanunlara bağlı gittiğini gösteriyor. Tesadüf yoksa bilinçli tercih yani Yaratıcı vardır. Bilimi inkar etmeden tesadüfü iddia edemezsiniz, bilimi inkar etmeden Yaratıcıyı inkar edemezsiniz
 

Entropyy22

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,929
Tepki puanı
1,006
Düşünce
Ateist
Tesadüfler varsa kanun olmaz. Bilimin bulduğu bütün kanunlar hiçbir şeyin tesadüfe bağlı değil, herşeyin kanunlara bağlı gittiğini gösteriyor. Tesadüf yoksa bilinçli tercih yani Yaratıcı vardır. Bilimi inkar etmeden tesadüfü iddia edemezsiniz, bilimi inkar etmeden Yaratıcıyı inkar edemezsiniz
Bilim bu evrenin bir yaratıcısı var diyor mu? demiyor bitti :)
 

Entropyy22

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,929
Tepki puanı
1,006
Düşünce
Ateist
Bilimsel makale, deney üzerine yazılır. Madde olmayana deney istemekte mantıksal çelişki var. Yazdıklarım ortada buyrun çürütün, hodri meydan
Bak şimdi sana çok tanrılı bir model anlatayım. Allahınız bizim ne yaptığımıza karışıyor mu? Hayır. Peki tanrınız olan Allahı başka bir tanrı yaratmış ve ona karışmıyor olamaz mı? Üstelik sizin Allah yaratıldığını bilmediğinden dolayı ateist olamaz mı?

Ben tekim yaratılmadım diyor allahınız. Biz ateistlerde yaratılmadık diyoruz. Belki Allah da yanılıyor. Daha büyük tanrı onu imtihan ediyor ve yarattıklarına zulmederse onu cezalandıracak belki?

Buyur çürüt.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
2,131
Tepki puanı
445
Düşünce
Muvahhid
Bak şimdi sana çok tanrılı bir model anlatayım. Allahınız bizim ne yaptığımıza karışıyor mu? Hayır. Peki tanrınız olan Allahı başka bir tanrı yaratmış ve ona karışmıyor olamaz mı? Üstelik sizin Allah yaratıldığını bilmediğinden dolayı ateist olamaz mı?
Sen Allah sana binlerce işaret verdiği halde yaratılmadım diyorsun ve onu inkar ediyorsun. Zaten Allah'ın sıfatlarında yaratılmamıştır, doğmamıştır ibaresi geçiyor. Sorduğun soru saçma ve boş yine.
Ben tekim yaratılmadım diyor allahınız. Biz ateistlerde yaratılmadık diyoruz. Belki Allah da yanılıyor. Daha büyük tanrı onu imtihan ediyor ve yarattıklarına zulmederse onu cezalandıracak belki?
Tek kişiyle sınav olmaz.
 

Entropyy22

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,929
Tepki puanı
1,006
Düşünce
Ateist
Zaten Allah'ın sıfatlarında yaratılmamıştır, doğmamıştır ibaresi geçiyor. Sorduğun soru saçma ve boş yine.
Allahın ondan daha güçlü bir tanrı tarafından yaratıldı ve sınavda ama bundan haberi yok. Doğmamış ve yaratılmamış ibaresinin geçmesinin bir anlamı yok.

Bizde yaratılmadık diyoruz.

Allahını yaratan tanrı senin allahından daha güçlü ister tek kişiye sınav yapar ister 1 milyon kişiye senin allahınada hesap vermez sanada.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,326
Tepki puanı
604
Düşünce
Sünni
Allahın ondan daha güçlü bir tanrı tarafından yaratıldı ve sınavda ama bundan haberi yok. Doğmamış ve yaratılmamış ibaresinin geçmesinin bir anlamı yok.

Bizde yaratılmadık diyoruz.

Allahını yaratana tanrı senin allahından daha güçlü ister tek kişiye sınav yapar ister 1 milyon kişiye senin allahınada hesap vermez sanada.
Kendinizle Tanrı’yı bir tutmanızda mantık hatası var. Siz bir anne babadan geldiniz ve başlangıcınız var. Başlangıcı olanın sonu da olur. Dolayısıyla siz Tanrı olamazsınız, öyleyse sizi bir yaratan olmalı. Ama Yaratıcının öncesi yok. Anne babası yok. Farzı muhal yaratılmış bile olsa bunu gösteren bir delil yok. Zaten öncesi olmayana yaratıldı denilemez.
Argümanınız çürüdü. Buyrun benim yazdıklarımı çürütün, hodri meydan
 

Entropyy22

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,929
Tepki puanı
1,006
Düşünce
Ateist
Kendinizle Tanrı’yı bir tutmanızda mantık hatası var. Siz bir anne babadan geldiniz ve başlangıcınız var. Başlangıcı olanın sonu da olur. Dolayısıyla siz Tanrı olamazsınız, öyleyse sizi bir yaratan olmalı. Ama Yaratıcının öncesi yok. Anne babası yok. Farzı muhal yaratılmış bile olsa bunu gösteren bir delil yok. Zaten öncesi olmayana yaratıldı denilemez.
Argümanınız çürüdü. Buyrun benim yazdıklarımı çürütün, hodri meydan
Kendisinin öncesinin olmadığını iddaa eden allah sınavda ve yalan atıyor. Yaratıldığından haberi yok çünkü sınavda. Kendini kainatın hakimi sanıyor. Halbuki onuda yaratan var.

Allahı yaratan ondan daha güçlü bir tanrı sana delil vermek zorunda değil. Kimi yarattı ise ona kendisinin varlığı ile ilgili delil verir. Allaha bu delili verdi ama allah bunu insanlardan saklıyor. Çünkü böbürlenip kendini kainatın hakimi olarak insanlara göstermek istiyor. Sınavı şuana kadar başarısız belki imana gelir tövbe ederse kurtulabilir
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,917
Tepki puanı
1,577
Düşünce
Ateist
Kendisinin öncesinin olmadığını iddaa eden allah sınavda ve yalan atıyor. Yaratıldığından haberi yok çünkü sınavda. Kendini kainatın hakimi sanıyor. Halbuki onuda yaratan var.

Allahı yaratan ondan daha güçlü bir tanrı sana delil vermek zorunda değil. Kimi yarattı ise ona kendisinin varlığı ile ilgili delil verir. Allaha bu delili verdi ama allah bunu insanlardan saklıyor. Çünkü böbürlenip kendini kainatın hakimi olarak insanlara göstermek istiyor. Sınavı şuana kadar başarısız belki imana gelir tövbe ederse kurtulabilir
Allaha çok sui zan etmişsin. Allahın son peygamberi benim. Allahla görüştüm. Dedi ki aslında yeni bir peygamber seçmemem gerekiyordu ama dayanamadım. Yaptığım sınavın bu kadar kötü sonuç vereceğini düşünmemiştim dedi. Nasıl yani allahım, herkes Müslüman olmadı diye mi sınav çok başarısız diyorsun dedim. Yok yahu, tam tersi dedi. Nasıl yani dedim. Bu kadar çok Müslüman nasıl olur yahu dedi. Şaşırdım. Ben şimdi bunların hepsini cehenneme nasıl atacağım dedi. Müslüman olmayanlar çok fazla değil mi dedim. Yok yahu ben Müslümanları cehenneme atacağım, çok fazlalar, bu kadar çok insanı cehenneme atmak istemiyorum dedi. Önce benimle acaba maytap filan mı geçiyor diye düşündüm ama endişeli ve üzgündü. Ben cehennemi bu kadar büyük kapasiteli yaptırmadım, o kadar çok zebani işe almadım, maaşı var sigortası var, nasıl alayım dedi.

Ben baktım ciddi, ayıkmaya başladım. Haaaa anladım allahım dedim. Sen Kuran'ı imtihan için gönderdin. Olmayacak insanlığa bilime aykırı bir şey göndereyim bakayım tuzağa kim düşecek, tuzağa düşüp buna inananları cehenneme atacaksın dedim!

Lan var ya seni peygamber seçmekte haklı olduğumu gösterdin, çabuk anlıyorsun dedi. Peki dedim Kuran'a inanmayıp sınavı kazananları cennete mi koyacaksın? Yok yaaa ne cenneti, dedim ya imtihan o Kuran'da yazanlar, yok öyle cennet cehennem filan dedi. E ama az önce cehennem dedin dedim. Ya o Kuran'da yazdığı gibi değil, Hitler'in imha fırınları gibi dedi. Yok öyle işkence filan, ne işkencesi yahu? Olur mu öyle şey? Peki Kuran'a inanmayıp sınavı kazananlara ne olacak? diye sordum.

Onları dedi bir daha sınav yapacağım. Böyle böyle giderek en üstün insanı elde edinceye kadar kademeli sınavlar olacak. Yine mi Kuran gibi bir şeyle imtihan edeceksin diye sordum. Yok, o sadece ilk sınav, molozları ayıklamak için. Sonra bilimi kim en iyi geliştirecek sınavı olacak. İlk sınav füzyonu kim yapacak sınavı. Ondan sonra yıldızlara kim gidecek sınavı. Sonra galaksiye kim yayılacak sınavı. Sonra evrene kim yayılacak sınavı.

Bu nereye kadar gidecek? diye sordum. Yerimi alacak allahı buluncaya kadar, o zaman ben emekli olacağım dedi. Haaa anladım dedim. Aslında sınavı açık etmemem lazımdı ama insanlara söyle bu kıyağımı unutmasınlar, bu kadar çok Kuran'a inanıp sınavı kaybeden olmasına gönlüm razı olmadı dedi.

Valla allahım yine değişen bir şey olmaz dedim. Ben bunu duyuracağım insanlara ama hiç bir şey değişmeyecek dedim. Biliyorum, o yüzden zaten duyurayım da vicdanım rahatlasın, demedi demesinler diye seni peygamber yaptım dedi. Tamam bana müsaade ben bu haberi duyurayım dedim. Allahın yanından döner dönmez bu duyuruyu yapıyorum. Demedi demeyin.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,326
Tepki puanı
604
Düşünce
Sünni
Kendisinin öncesinin olmadığını iddaa eden allah sınavda ve yalan atıyor. Yaratıldığından haberi yok çünkü sınavda. Kendini kainatın hakimi sanıyor. Halbuki onuda yaratan var.

Allahı yaratan ondan daha güçlü bir tanrı sana delil vermek zorunda değil. Kimi yarattı ise ona kendisinin varlığı ile ilgili delil verir. Allaha bu delili verdi ama allah bunu insanlardan saklıyor. Çünkü böbürlenip kendini kainatın hakimi olarak insanlara göstermek istiyor. Sınavı şuana kadar başarısız belki imana gelir tövbe ederse kurtulabilir
Allah’ın yalan attığını, insanlardan birşeyler gizlediğini nereden biliyorsunuz? Deliliniz nedir?
 

Entropyy22

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,929
Tepki puanı
1,006
Düşünce
Ateist
Allah’ın yalan attığını, insanlardan birşeyler gizlediğini nereden biliyorsunuz? Deliliniz nedir?
Allah sınavda ve ve seni yarattı ise sana neden bu delili öğrenme imkanı versin o zaman zaten amacına ulaşamaz amacı kendini tek yaratıcı olarak tanıtmak.

Allah kendisini yaratanı inkar ediyor kalbi mühürlenmiş.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,326
Tepki puanı
604
Düşünce
Sünni
Allah sınavda ve ve seni yarattı ise sana neden bu delili öğrenme imkanı versin o zaman zaten amacına ulaşamaz amacı kendini tek yaratıcı olarak tanıtmak.

Allah kendisini yaratanı inkar ediyor kalbi mühürlenmiş.
Bu delili öğrenme imkanı vermiyorsa siz nereden biliyorsunuz:)
 
Üst