İsa ve Sokrates aynı kişi mi?

vld_ackrmn

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
1,404
Tepki puanı
1,826
Düşünce
Agnostik
Sevgili vld_akrmn; konunun teknik yanı bir yana, akıl yürüterek bile bu alıntı yaptığın şeylerin tümünün zırva olduğunu anlayabilirsin.

İsa dediğin şey tanrıdır. Yahudiler kendi kutsal kitaplarında ''tanrı ete kemiğe büründü ve biz de onu geberttik'' mi demişler yani.!
Büyücüymüş. Talmud büyücüleri isim isim mi veriyor?
Kimmiş bu büyücü? Anası kimmiş, babası kimmiş?
Anlatabiliyor muyum?
Talmud dediğin şey, milattan sonra 300-500 yıl sonra ortaya çıkmış kutsal/uydurma metinler. Bu metinlerde İsa'yı da bulabilirsin, Musa'yı da, Ahmet'i de, Mehmet'i de. Ne istersen onu bulursun. Bugün müslümanlar, herhangi bir konunun Kuran'da bahsedildiğini iddia etmiyorlar mı?! Aynı şey işte.

Bahsettiğim ''İsa'nın gizemleri'' kitabında tarihçiler tek tek masaya yatırılmış. 'Kayıp adam' diye bir bölüm var kitapta. Hangi tarihçi ne yazmış, hangisi güvenilir, bunlar ortaya konmuş.
Kitabı yazanlar da ateist filan değil. Bunu da belirteyim.

Talmud'a filan bakacaksak, o zaman hadislere de bakıp Muhammed yaşamış, Aişe yaşamış, Ömer yaşamış deriz.
Olmaz, yanlış bu.

Evet, güzel araştırıyorsun ama yöntemin yanlış.
Bir kitap okuduk, o yüzden İsa yokta demiyoruz. Bu konularda okuma yaparsanız, karşınıza hep aynı şeyler çıkıyor.
Sayayım.
Dumuzi, Tammuz, Adonis, Osiris, Mithra, İsa, Dionysos, Duşara ya da Baal.
Tüm bu tanrılar mitolojiye aittirler ve hepsi de aynıdır, aynı işlevleri vardır. Farklı coğrafyalarda, farklı toplumlarca benimsendikleri için isimleri ve bazı özellikleri değişiktir. Yakındoğu tarihi/mitolojisi okuyan herkeste, bunu bilir.
Sevgili @Ahlaksız söylediğinize katılmıyorum. Muhammed ve İsa'nın yaşadığı ile ilgili bir konsensus içerisindeyiz sanırım. İlk öncelikle şunu ayırt etmek gerek. Talmud ve Hadisler aynı değildir. Bazı yönlerden benzer olsalar da değildir. Bu yanlıştır. Talmud iki yere ayrılır. Talmud Bavli (Babil Talmudu) ve Talmud Yerushalmi (Yeruşalim Talmudu). Babil Talmudu Yahudi Babil Aramicesi ve Yeruşalim Talmudu Yahudi Yeruşalim Aramicesi ile yazılmıştır. Her iki dilde 150-1200'lü yıllar arasında konuşulmuştur. Yeruşalim Aramicesi mesela Galile Aramicesi ile diyalekt olarak çok yakındır ve Haşmonean, Herodian ve Roma Judeası tarafından kullanılmıştır. Bu iki Talmud bir-birine benzeseler de farklı geleneği temsil eder ve bağımsızdırlar. Hatta bu dilleri şu an bile okuyabilecek kişi sayısı çok az. Babil Talmudu'nun en eski manuskripti Munich Talmud (Codex Hebraicus 95) 1342 yılına ait, Yeruşalim Talmudu ise Leiden Manuscript Oriental 4720 ve 1289 yılına ait. Bunlar tam metin. Mesela David Kauffman koleksiyonu var. 11-10. yüzyıllara ait. Hullin Scroll var 750 (veya 650) yıllarına ait 101a-105a kısımlarını içerir ve Babil Talmudundan bir kısım. ‮כן ,נותין ,כאיזה צד ,קול וחומר‬ gibi formlar içerir ve Filistin ile Babil diyalektine yakın. Shamma Friedmann'ın An Ancient Scroll Fragment (B. Hullin 101a-105a) and the Rediscovery of the Babylonian Branch of Tannaitic Hebrew makalesi var. Bir örnek daha vereyim mesela Beyt-Şeanada bulunan 1300 yıllık bir Talmud yazısı içeren yazıt var. Metin Yerushalmi Sheviis'teki pasajlara benzer. Bu metnin bir analizi Teshuvos Mishnas Yosef 1: 51'de ve Kaftor Vaferach'ın sonunda bulunabilir. 1 (3 ciltlik sürümde). Ayrıca Abbasiler ve Halife Mumin döneminde bile Gaonim diye bir dönem vardı. Yahudi takvimi ile bakarsak 589-1038 arasına denk geliyor. Bu toplantılarda bir çok şey tartışılırdı. İmparator Justinian dönemi mesela buna iyi bir örnek. Yüzlerce ravvin bu konuyu tartışıyordu. Talmud neden tarihi bir kaynak ele alınıyor sadece bir örnek vereceğim. İslam öncesi Zerdüşt geleneğinde xwēdōdah diye bir şey vardı. Bu gelenek mesela Babil Talmudu Makkot 14b'de direkt bir atıf olmasada tartışılmıştır. (Ayrıntılı bilgi için Jewish Law Annual Volume 21 p.61) Xwēdōdah xᵛaētu “aile” yani xᵛaē- “Kendisinin” suffix -tu- suffiksi ile birleşmesidir, vada- ( vadh'tan gelir) “evlenmek” anlamına gelir. Ensest ilişki bir nevi. Ayrıntılı Greko-romen ve rabbinik kültür ilişkisi için Peter Schäfer'in The Talmud Yerushalmi and Graeco-Roman Culture makalesini ve Marton Ribary'nin Literary signals for legal abstraction in the Talmud Yerushalmi and the Justinianic legal corpus makalesini öneririm.
 

vld_ackrmn

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
1,404
Tepki puanı
1,826
Düşünce
Agnostik
Sevgili vld_akrmn; konunun teknik yanı bir yana, akıl yürüterek bile bu alıntı yaptığın şeylerin tümünün zırva olduğunu anlayabilirsin.

İsa dediğin şey tanrıdır. Yahudiler kendi kutsal kitaplarında ''tanrı ete kemiğe büründü ve biz de onu geberttik'' mi demişler yani.!
Büyücüymüş. Talmud büyücüleri isim isim mi veriyor?
Kimmiş bu büyücü? Anası kimmiş, babası kimmiş?
Anlatabiliyor muyum?
Talmud dediğin şey, milattan sonra 300-500 yıl sonra ortaya çıkmış kutsal/uydurma metinler. Bu metinlerde İsa'yı da bulabilirsin, Musa'yı da, Ahmet'i de, Mehmet'i de. Ne istersen onu bulursun. Bugün müslümanlar, herhangi bir konunun Kuran'da bahsedildiğini iddia etmiyorlar mı?! Aynı şey işte.

Bahsettiğim ''İsa'nın gizemleri'' kitabında tarihçiler tek tek masaya yatırılmış. 'Kayıp adam' diye bir bölüm var kitapta. Hangi tarihçi ne yazmış, hangisi güvenilir, bunlar ortaya konmuş.
Kitabı yazanlar da ateist filan değil. Bunu da belirteyim.

Talmud'a filan bakacaksak, o zaman hadislere de bakıp Muhammed yaşamış, Aişe yaşamış, Ömer yaşamış deriz.
Olmaz, yanlış bu.

Evet, güzel araştırıyorsun ama yöntemin yanlış.
Bir kitap okuduk, o yüzden İsa yokta demiyoruz. Bu konularda okuma yaparsanız, karşınıza hep aynı şeyler çıkıyor.
Sayayım.
Dumuzi, Tammuz, Adonis, Osiris, Mithra, İsa, Dionysos, Duşara ya da Baal.
Tüm bu tanrılar mitolojiye aittirler ve hepsi de aynıdır, aynı işlevleri vardır. Farklı coğrafyalarda, farklı toplumlarca benimsendikleri için isimleri ve bazı özellikleri değişiktir. Yakındoğu tarihi/mitolojisi okuyan herkeste, bunu bilir.
Talmud'da ayrıca o dönem Helen grekçesi ifadeleride kullanılıyor. Ben en iyisi kaynak dictionary ve kaynak bırakıyorum.
Kısacası öyle çöpe atılacak bilgiler değil bunlar. Ona kalırsa bizim Josephus Flavius'un "Testomonim Flavium" kitabınıda çöpe atmamız gerek çünkü 1.yüzyıla ait orjinali yok. 11.yüzyıla ait Codex bibl. Ambrosianae F 128 var en eskisi. Detaylı bilgi için şu linke bakılabilir. Tarih Textual Critisicm üzerine çalışır. Bunu göz ardı edersek tarihi çöpe atmamız gerek. Talmud gibi ravvinik metinler tek kaynaktan gelmez. Yüzlerce ravvin tartışıyor. Mesela yukarıda Talmud'da verdiğim Nasıralı İsa ile ilgili başka kaynakta var ve Talmud ile paralellik içinde. Hristiyanlığın erken yüzyıllardaki seçkin yazarlarından Origenes, 248 yılı civarında kaleme aldığı son çalışması olan Contra Celsum isimli eserinde; pagan yazar Celsum’un Gerçek Doktrin adlı eserini inceleyerek burada Hristiyanlığa yöneltilen eleştirileri çürütmeye ve yanıtlamaya çalışmıştır. Origenes, bu sırada Celsum tarafından yaratılan Yahudi bir karakterin İsa ve öğretileriyle ilgili iddialarını dile getirmiştir. Bu sayede Celsus’a Reddiye adlı eserde Hristiyanlığa yönelik Yahudi rivayetleri bulunabilmektedir. Mesela İsa'nın Mısırda büyü öğrenmesi, Meryemin fahişe olması ve s. Kaynak için Orgienes Contra Celsum (pdf) eserine bakabilirsiniz.

Tanrılara gelince bir ara İsa ile Horus kültü aynıdır diyordular. Yalan çıktı. Dionysos'un babası Zeus, annesi Semele. Afroditin babası Zeus (Uranos), annesi Diona. Bu liste uzar. Bir tek benzerlik kurulabilir oda Artemisia ve İsis gibi ebedi bir bekaret vardı. Etkisi olabilir ama direk bağlantı yok. Ki ben hala bu konuda skeptik davranıyorum. Hindistan ve Tibet tarafında da böyle efsanevi anlatımlar var.

İsa figürü mitleştirildi evet. Ama İncilin kendisinde kullanılan Baba kavramı yahudi kültüründe de var. Direk üçleme çıkmaz İncilden. Nitekim Tevratta'da Tekvin babında bu görülebilir.
 

vld_ackrmn

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
1,404
Tepki puanı
1,826
Düşünce
Agnostik
Bir figür ama gerçekten yaşadı mı? Talmud 3 ve 5. yüzyıllarda yazılmış diye biliyorum. Gerçi Babil Talmud'u eski, ama bunlar da dini metin değil mi? Benim bildiğim, Talmud'da efsaneler ve mitler de var.
Evet İsa yaşadı. Tarihi bir figürdür. Öyle mitolojiktir filandır bunlar zırva. Seküler Agnostik Bart Ehrman bile bu konu tartışılmazdır diyor. Talmud'da yer alan insan aklına ters bilgiler var doğrudur. Ama bu komple metin çöptür anlamına da gelmez. Tek kaynaktan beslenmez çünkü.
 

vld_ackrmn

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
1,404
Tepki puanı
1,826
Düşünce
Agnostik
Şunu da not edeyim. Ben öyle hardcore jewish sources defenderi filan değilim. Dış kaynaklara bakarım. Paralellik ve aynı gelenekten beslenme durumu varsa bu bize bilgi verir. Nitekim tarihte öyle "parşomen en eski olmalıdır yoksa güvenemeyiz" diye bir kural yoktur. İnterpolasyon durumu varsa bu textual criticism, terminus ante quem, terminus post quem ve s. gibi metodlar kullanılır.
 

Ebu Cehil

☆☆
Deneyimli
Mesajlar
2,162
Çözümler
2
Tepki puanı
2,577
Düşünce
Agnostik
Bir kitapta, bir kişinin yaşadığı olayların büyük çoğunluğunun doğaüstü olaylar olması, o karakterin varlığını komple çöpe atmaz.

Mesela, Kuran'da Muhammed'e mucize verilmeyeceği açıkça yazar. (bkz: İsra 59)
Ama Geleneksel İslam anlatısına bakarsak, Muhammed'in parmağından su fışkırttığı, Ay'ı yardığı, kayadan deve çıkardığı vesaire yazar, Kuran bir çok ayette diyor, mucize falan beklemesinler, esas mucize ayettir diyor, doğaüstü olay yerine mucize niyetine ayet yolluyor. Yani Kuran'a göre Muhammed mucizesiz bir peygamber, hal böyle olduğu halde geleneksel İslam anlatısı, Muhammed'i yükseltmek adına türlü rivayetler uydurmuşlar, bu rivayeti uydurmanın da altında önemli sebepler yatıyor tabi, kimse yoğurdum ekşi demeyeceği gibi, peygamberini de normal bir insan gibi görmez, peygamberini; yüce bir kişilik, insanların en üstünü bir insan gibi gösterir.

Yani, Kutsal Kitap dışındaki metinlerde yazılan peygamberlerin yaşadığı doğaüstü olayların ana sebebi, onları yüce bir kişilik gibi göstermektir. Çünkü bu kişiler Tanrı'dan vahiy aldığı için, otomatikman halkın gözünde yüce kişilik olarak anılıyorlar. Sırf bu metinlere bakarak İsa gibi diğer peygamberlerin figürünü tamamen çöpe atmak bence doğru değil.
 

DemoKratos

Vll ☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
9,325
Çözümler
1
Tepki puanı
6,285
Düşünce
Ateist
Yok arkadaş yok! Olsa tamam. Hiç bir, tek bir peygamber masalının bile aslı faslı olduğuna dair tarihsel kanıt yok. İddia edilen sözde kanıtların tarihleme dayanağı yok. Hangi bir kutsal emanet dedikleri zırvanın laboratuvar tarihlemesinin yapılmasına izin verildi? Hiç birinin. Muhammed'in mezarını açma inceleme şansı var mı, yok. Eeee?

Lan şunların sesi kesilsin diye bir tane sakalı dedikleri uydurmanın incelenmesine izin verseler? Haa aaaaa şaaa!!! İncileri dökülür! Vaaaay siz benden şüphe mi ettiniz diye ahirette şefaat etmez!

Bu zırva safsataları geçip, dinin komple bir yalanlar şatosu olduğunu göremedikçe bilince ulaşmış olamazsınız. Din karşısında tam bir bilinç durumu şarttır. Bu bilince sahip olduğunuzda görürsünüz ki:

Tarihte, bilim dini alt edene kadar... Din adamları insanların tepesinde dikilmeyi hiç bir an bile bırakmadılar. Binlerce yıl, insanlara din adamları sınıfı, hükümdarlar ile birlikte hükmetti. Bunlar ise asla kanlı canlı bir peygamber olduğunu iddia eden kişiye izin vermediler. Bunları hem de ağır işkencelerle öldürdüler. İbret olsun başkası cesaret edemesin diye.

Peygamber uydurmak, sadece din adamlarının tekelinde oldu. Daima geçmişte yaşadığını iddia ettikleri bir peygamber uydurdular. Asla yaşayan bir kişiyi peygamber ilan etmediler.

Yalnız pagan dinlerde kral tanrı ilan edilirdi. Çünkü zaten pagan dini. Tanrı ha seksenbeş tane olmuş ha doksanbeş. Yüz elli beş olsa ne yazar. Fakat üç tek tanrılı din, son derece katı bir tutumla değil peygamber, yaşayan kişilerin aziz, evliya filan ilan edilmesini de şiddetle yasaklamış ve önlemişlerdir. Kişi ancak ölümünden sonra aziz ve evliya ilan edilebilirdi. İslam'da da böyledir. Hatta ehli hak açıktan keramet gösterip ifşa olursa terki diyar etmek zorundadır diye inanış vardır. Böyle bir çok hikaye anlatılır. Neymiş ekmekçi baba varmış, bir gün artık dayanamamış, tüm yoksullara fırında üretilmesi imkansız miktarda ziyafet vermiş ve sonra ortadan kaybolmuş filan...

Tarihselcilik bilinci budur: Din tüm ayrıntılarıyla bir yalanlar şatosudur. Her ayrıntısı yalandır.
 

Ahlaksız

lll ☆☆
Yazar
Mesajlar
2,609
Tepki puanı
2,557
Düşünce
Ateist
Tanrı olduğınu Kabul etmemişlerdir, tarihi bir kişilik olarak değerlendirmişlerdir.

İsa’dan Hristiyan olmayan Tacitus ve Josephus gibi tarihçiler bahsetmekte.

Özetle, hem Tacitus’un, hem de Josephus’un İsa’dan bahsetme biçimleri ve eserlerinde kullandıkları dil incelendiğinde bu tarihçilerin İsa’yı tarihi bir figür olarak kabul ettiklerini görüyoruz. Hatta Tacitus açık bir şekilde Hristiyanlık’a karşı nefret duyuyor gibi görünüyor ancak buna rağmen İsa’nın Tiberius zamanında Pontius Pilae tarafından cezalandırılmasından bahsediyor. Bu argümanların detaylı savunularını incelemek isteyenler, lütfen kaynaklarımızda bulunan ateist tarihçi Tim O’Neill tarafından yazılmış “An Atheist Historian Examines the Evidence for Jesus" Part 1 ve Part 2 başlıklı yazıları okuyabilirler.


Sevgili @Ahlaksız söylediğinize katılmıyorum. Muhammed ve İsa'nın yaşadığı ile ilgili bir konsensus içerisindeyiz sanırım. İlk öncelikle şunu ayırt etmek gerek. Talmud ve Hadisler aynı değildir. Bazı yönlerden benzer olsalar da değildir. Bu yanlıştır. Talmud iki yere ayrılır. Talmud Bavli (Babil Talmudu) ve Talmud Yerushalmi (Yeruşalim Talmudu). Babil Talmudu Yahudi Babil Aramicesi ve Yeruşalim Talmudu Yahudi Yeruşalim Aramicesi ile yazılmıştır. Her iki dilde 150-1200'lü yıllar arasında konuşulmuştur. Yeruşalim Aramicesi mesela Galile Aramicesi ile diyalekt olarak çok yakındır ve Haşmonean, Herodian ve Roma Judeası tarafından kullanılmıştır. Bu iki Talmud bir-birine benzeseler de farklı geleneği temsil eder ve bağımsızdırlar. Hatta bu dilleri şu an bile okuyabilecek kişi sayısı çok az. Babil Talmudu'nun en eski manuskripti Munich Talmud (Codex Hebraicus 95) 1342 yılına ait, Yeruşalim Talmudu ise Leiden Manuscript Oriental 4720 ve 1289 yılına ait. Bunlar tam metin. Mesela David Kauffman koleksiyonu var. 11-10. yüzyıllara ait. Hullin Scroll var 750 (veya 650) yıllarına ait 101a-105a kısımlarını içerir ve Babil Talmudundan bir kısım. ‮כן ,נותין ,כאיזה צד ,קול וחומר‬ gibi formlar içerir ve Filistin ile Babil diyalektine yakın. Shamma Friedmann'ın An Ancient Scroll Fragment (B. Hullin 101a-105a) and the Rediscovery of the Babylonian Branch of Tannaitic Hebrew makalesi var. Bir örnek daha vereyim mesela Beyt-Şeanada bulunan 1300 yıllık bir Talmud yazısı içeren yazıt var. Metin Yerushalmi Sheviis'teki pasajlara benzer. Bu metnin bir analizi Teshuvos Mishnas Yosef 1: 51'de ve Kaftor Vaferach'ın sonunda bulunabilir. 1 (3 ciltlik sürümde). Ayrıca Abbasiler ve Halife Mumin döneminde bile Gaonim diye bir dönem vardı. Yahudi takvimi ile bakarsak 589-1038 arasına denk geliyor. Bu toplantılarda bir çok şey tartışılırdı. İmparator Justinian dönemi mesela buna iyi bir örnek. Yüzlerce ravvin bu konuyu tartışıyordu. Talmud neden tarihi bir kaynak ele alınıyor sadece bir örnek vereceğim. İslam öncesi Zerdüşt geleneğinde xwēdōdah diye bir şey vardı. Bu gelenek mesela Babil Talmudu Makkot 14b'de direkt bir atıf olmasada tartışılmıştır. (Ayrıntılı bilgi için Jewish Law Annual Volume 21 p.61) Xwēdōdah xᵛaētu “aile” yani xᵛaē- “Kendisinin” suffix -tu- suffiksi ile birleşmesidir, vada- ( vadh'tan gelir) “evlenmek” anlamına gelir. Ensest ilişki bir nevi. Ayrıntılı Greko-romen ve rabbinik kültür ilişkisi için Peter Schäfer'in The Talmud Yerushalmi and Graeco-Roman Culture makalesini ve Marton Ribary'nin Literary signals for legal abstraction in the Talmud Yerushalmi and the Justinianic legal corpus makalesini öneririm.
Arkadaşlar karşınızda bir MASAL var. Bunu anlamak için, masalın ne demek olduğunu anlamanız lazım.

Pavlus bile Pontius Pilate'den, Kudüs'ten, yani tarihi bir İsa'dan bahsetmemiş ama birkaç yahudi talmudda(masal kitabı) İsa'dan bahsetti diye, İsa tarihi bir kişi mi olacak yani?!
Yapmayın. Aklımızla dalga geçmeyin.!

İsa'nın yaşadığı söylenen dönemde 30 kadar yazar yaşamış. Sadece 3 yazar (Pliny,Sueonis,Tacitus) hristiyanlardan bahsetmiş ama İsa'dan bahsetmemiş. Bunlar da 2.yüzyıl başında yazmışlar.!

Hristiyan veya Crestus gibi ifadelerin kullanılması sizi yanıltmasın. 1.yüzyılda yahudilerin mesih beklentisi var. Her yerde ''mesihim'' diye ortaya çıkan insanlar var. Crestus ya da Christ kelimesi,messiah/mesih kelimesinin yunanca karşılığıdır.!

Bu bakımdan 1.yüzyılda hristiyanlardan bahsedilmiş olması, bir kanıt olarak öne sürülemez.
Bu yazarlardan HİÇ BİRİ çarmıhta gerilen, ölen ve dirilen İSA'dan bahsetmemiş. Böyle bir olay hakkında HİÇ KİMSE YAZMAMIŞ.!

Yahudi tarihçilerden Philo ve Justus'ta İsa'dan bahsetmemiş.

Sadece yahudi tarihçi, Roma yanlısı Josephus'un İsa'dan bahsettiği söyleniyor ve ama bu yazılanların da uydurma olduğu ortaya konmuş. Kaynak;
 
Yazan tarafından düzenlendi:

vld_ackrmn

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
1,404
Tepki puanı
1,826
Düşünce
Agnostik
Arkadaşlar karşınızda bir MASAL var. Bunu anlamak için, masalın ne demek olduğunu anlamanız lazım.

Pavlus bile Pontius Pilate'den, Kudüs'ten, yani tarihi bir İsa'dan bahsetmemiş ama birkaç yahudi talmudda(masal kitabı) İsa'dan bahsetti diye, İsa tarihi bir kişi mi olacak yani?!
Yapmayın. Aklımızla dalga geçmeyin.!

İsa'nın yaşadığı söylenen dönemde 30 kadar yazar yaşamış. Sadece 3 yazar (Pliny,Sueonis,Tacitus) hristiyanlardan bahsetmiş ama İsa'dan bahsetmemiş. Bunlar da 2.yüzyıl başında yazmışlar.!

Hristiyan veya Crestus gibi ifadelerin kullanılması sizi yanıltmasın. 1.yüzyılda yahudilerin mesih beklentisi var. Her yerde ''mesihim'' diye ortaya çıkan insanlar var. Crestus ya da Christ kelimesi,messiah/mesih kelimesinin yunanca karşılığıdır.!

Bu bakımdan 1.yüzyılda hristiyanlardan bahsedilmiş olması, bir kanıt olarak öne sürülemez.
Bu yazarlardan HİÇ BİRİ çarmıhta gerilen, ölen ve dirilen İSA'dan bahsetmemiş. Böyle bir olay hakkında HİÇ KİMSE YAZMAMIŞ.!

Yahudi tarihçilerden Philo ve Justus'ta İsa'dan bahsetmemiş.

Sadece yahudi tarihçi, Roma yanlısı Josephus'un İsa'dan bahsettiği söyleniyor ve ama bu yazılanların da uydurma olduğu ortaya konmuş. Kaynak;
Maalesef masal demekle masal olmuyor sevgili Ahlaksız. Artık İsa yaşamadı, Muhammed yaşamadı gibi şeyler ciddiye alınmıyor. Robert Eisler'in "The Messiah Jesus and John the Baptist: According to Flavius Josephus' recently rediscovered 'Capture of Jerusalem' and the other Jewish and Christian sources" kitabını biliyorum. İnterpolasyon olduğunu söylüyor metinlerde ama bu bir tek Josephus Flavius'un "Testomonium Flavium" için geçerli ve o da 18.Kitap Bölüm 3,3'e ait. Ama 20.Kitap 9,1 ise otantik ve "Mesih denen İsa'nın kardeşi olan Yakup" cümlesi geçiyor. Yani burada İsa yaşamadı filan demek kusura bakma ama resmen tarihi çöpe atmak demek. Dediğim gibi hadi Ptolemaios'un haritasınıda uydurmak kabul edelim. 11.yüzyıla ait oda. Talmud'a masal demekle masal olmuyor. Yukarıda örnekleri saydımı. Tatmin olmadıysan bir şey demem. Tacitus Annals 15.Kitap bölüm 44 Pontius Pilatus'un İsayı öldürdüğünü söylemekte. Yani öyle çok kısıtlı kaynak var ve bunlar bir şeyi doğrulamaz demek maalesef saçmalıktan öteye gitmez. Hatta Bart Ehrman sayfa 212'de "Tacitus'un raporu, diğer kaynaklardan bildiklerimizi, İsa'nın, Tiberius'un hükümdarlığı sırasında bir zamanlar Yahudiye'nin Roma valisi Pontius Pilatus'un emriyle idam edildiğini doğrulamaktadır" diyor. Celsus neden peki aynı rabbiler gibi onun büyücü ve kafir olduğunu söylüyor? Buna tesadüf demek mantıksız. Neyse ben isimleri vereyim.

 

Ahlaksız

lll ☆☆
Yazar
Mesajlar
2,609
Tepki puanı
2,557
Düşünce
Ateist
@vld_ackrmn Josephus, yahudilerin kendisinden nefret ettiği ve bu yüzden Roma'ya kaçan, Roma ile işbirliği yapan 'hain' diyebileceğimiz bir yahudidir. Hristiyanlığı Roma'nın ortaya koyduğunu söylememe gerek var mı?!

Bu Robert Eisler mesela demiş ki; ''Hristiyan katiplerin elinden geçmemiş tek bir Yunanca, Latin, İslav ya da Josephus metni yoktur.''

Siyaseti bilmeden, siyasilerin neler yapabileceğini kestiremeden DİN denilen olguyu anlamamız mümkün değildir.

Josephus'un yazdıkları yalandır, zırvadır. Dediğim gibi bunları Josephus'un yazdığını bile iddia edemezsiniz. Yazı stilleri, üslupları tek tek araştırılmış ve bunların uydurma metinler olduğu ortaya konmuş işte.

Mesela önemli bir isim ORİGEN. Origen, Josephus'un bahsettiği mesihleri ''haydutlar'' olarak gördüğünü ve bunlara inanmadığını yazmış.
Ya da ilk hristiyanların Josephus'tan hiç bahsetmedikleri, Josephus'un yazdıklarını taaa Eusebius'un kaynak olarak kullandığı da önemli değil mi?!

Bir yerde bir şey yazıyor ve biz o şeyi sorgusuz kabul ediyorsak, biz o zaman ''inançlı'' birisiyizdir.
İnanan tavırları bunlar. ''Şurada yazıyor, demek ki benim inancım doğru.'' İnananlar böyle söyler sadece ama biz inanmıyoruz, taraf değiliz, konunun aslı umurumuzda değil. Yani İsa yaşasa da, yaşamasa da bizi alakadar etmez.!

Talmud çok geç bir metin ve Talmud'da yazılanlar uyumlu değil. Mesela ''Yeshu'nun 5 havarisi var'' yazmışlar.!

Tacitus'a gelirsek. Tacitus'ta Pilate vali mi vekil mi bilmiyor. Bu tarz yanlış bilgileri üzerinden Tacitus'un yazdıklarını da güvenilir kabul edemezsiniz.
Pilate Filistin vekili demiş, valisi dememiş.!

Philo gibi birisi bu konulardan hiç bahsetmemiş. Hristiyanlığın kurucusu Pavlus, tarihi bir İsa'dan bahsetmemiş. İncillerde farklı anlatımlar, yalan yanlış bilgiler de bize bir şey demiyor.
Tüm bu verileri alt alta toplayıp, İsa yaşadı di-ye-mez-siniz. 😬
Hadi yaşadı, öldü, dirildi, havaya uçtu diyelim. Peki anasına ne oldu, Magdalalı'ya ne oldu, havarilerine ne oldu? Bunlarda mı havaya uçtu?
 

Ahlaksız

lll ☆☆
Yazar
Mesajlar
2,609
Tepki puanı
2,557
Düşünce
Ateist
Sonsuz hayatta ödülünü almak için insanların ızdırabını çeken ölümsüz fanilerin listesi ihmal edilemeyecek kadar uzundur.
Çarmıhla tarihsel veya mecazi olarak ilişkili kişiler arasında Prometheus, Adonis, Apollon, Aris, Baküs, Buda, Krişna, Horus, Indra, Ixion, Mitra, Osiris, Pisagor, Quetzalcoatl, Semiramis ve Jüpiter gibi isimler bulunur.

Elimizdeki parça parça bilgilere göre bütün bu kahramanlar insanlığın hizmeti için hayatlarını vermiş, bir iki istisna hariç hepsi, insanlığın ilerlemesi için şehit olmuştur. Ölüm şekilleri gizemli yollarla saklanmıştır, ancak bunların çoğunun bir çarmıha veya ağaca gerilmiş olması hayli ihtimal dahilindedir.

Tüm çağların gizli öğretileri-Manly P. Hall
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,916
Tepki puanı
1,460
Düşünce
Sünni
Geleneksel İslam anlatısına bakarsak, Muhammed'in parmağından su fışkırttığı, Ay'ı yardığı, kayadan deve çıkardığı vesaire yazar
Konu hakkında sadece kulaktan dolma bir şeyler okuyup dinlediğiniz ama esasında konu hakkında ne kadar cahil olduğunuz kayadan deve çıkma mucizesinin Hz Muhammed için anlatıldığını zannetmenizden belli. :)
Hiç bir, tek bir peygamber masalının bile aslı faslı olduğuna dair tarihsel kanıt yok.
Yazmıştık:
Hz Musa hakkında:

4000 YILLIK PAPİRÜS

Tarih 1828'di.. Mısır'da bir papirüs bulundu.. MÖ 1600'lü yıllara aitti.. Papirüs'ü İpuwer isimli bir Mısırlı yazmıştı.. 1909 yılında çevrildi.. Yazılanlar inanılmazdı..
5836 ekini görüntüle
Mısır'daki kıtlık, kuraklık ve felaket dönemini anlatıyordu.. Nehirlerden kan akmıştı.. Sular zehirlenmişti.. Gökyüzü karalara boyanmıştı.. Mısır yerinden sarsılmış, büyük yangınlar çıkmıştı.. Kurbağalar, çekirgeler heryeri sarmıştı.. Tarlalarda ekinler mahvolmuştu..

İsrailoğullarının Mısır'dan çıktığı dönemden söz ediyordu..

“Biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, kımıl (haşereler), kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar. Ve suçlu bir topluluk oldular."

"Üzerlerine azap çökünce: 'Ey Musa! Sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine duâ et. Eğer bu azabı bizden kaldırırsan, sana kesinlikle inanacağız ve İsrailoğullarını mutlaka seninle göndereceğiz.'

"Biz, geçirecekleri bir süreye kadar onlardan azabı kaldırınca, hemen yeminlerini bozdular.” (Araf, 7/133-135)
Hz Yusuf meselesine bilimsel veriler ışığında bakalım:

İmhotep M.Ö.2600 lerde yaşamış Eski mısırlı bir vezirdir. İlk basamaklı piramidin mimarıdır. Filozof, din adamı ve hekimdir. Bilinenin aksine Hipokrat tan binlerce yıl önce, bu günkü anlamda modern tıbbın ilk uygulayıcısıdır. Mısır belgelerine göre rüya tabircisidir. Yedi yıl sürecek kıtlığı önceden bilmiş ve tedbir alarak halkının kıtlıktan zarar görmesini engellemiştir. Onbir kardeşi vardır. 110 yaşında ölmüştür. Bir rivayete göre ise öldürülmüş ve diri diri mumyalanmıştır.

Hz. Yusuf ise bir peygamberdir. Hz. İbrahim’in oğlu olan Hz. İshak’ın torunudur. Yani Hz. Yakup (İsrail)’un oğludur. Onbir kardeşi vardır. Mısırlılara satılmış köle olmuş ve rüyaları doğru yorumlayarak yedi yılık kuraklığı önceden bilmiş ve Firavunun veziri olmuştur. Hz. Yusuf da hekim, astronom ve mimardır. O da 110 yaşında ölmüştür.

Mümin suresi 34. Ayet meali: «And olsun ki, Yusuf da, daha önce, size belgelerle gelmişti. Size getirdiği şeylerden şüphelenip durmuştunuz. Sonunda Yusuf helak olunca, Allah onun ardından hiçbir peygamber göndermeyecek demiştiniz. Allah, aşırı şüpheciyi işte böylece saptırır.»

Bu ayette bu cümleyi söyleyen firavun ailesinden iman eden birisidir. Ve Hz. Musa’yı desteklemektedir.

Bu ayetin bütün meallerinde “helak” kelimesi hep “vefat” şeklinde verilmiştir.

Mümin süresi 34. Ayeti tetkik ettiğimizde Hz. Yusuf’un sadece İsrailoğulları’nın değil aynı zamanda Eski Mısırlılara da gönderilmiş bir peygamber olduğunu anlıyoruz. Ayrıca bu ayetten Hz. Yusuf’un normal olarak ölmediğini anlıyoruz. Hz. Yusuf’un helak olduğunu; yani kaza sonucu öldüğünü veya öldürüldüğünü anlıyoruz.

Bu bilgiler İmhotep in Hz. Yusuf olabileceği hakkındaki fikrimizi güçlendirmektedir.

En doğrusunu Allah bilir
İmhotep Hz.Yusuf mu?
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,916
Tepki puanı
1,460
Düşünce
Sünni
Hiç bir, tek bir peygamber masalının bile aslı faslı olduğuna dair tarihsel kanıt yok.
Ekleyelim:
Zülkarneyn hakkında:

Naram Sin milattan önce 2254-2218 yılları arasında hüküm sürmüş bir Akad kralı- imparatorudur. Tarihte imparator unvanını alan ilk kraldır. Namı “Dünyanın dört tarafının kralı” dır. Kendisi peygamber kraldır. Birçok çeviride sanırım yetersiz bilgiden veya kasıttan dolayı “tanrı kral” gibi çeviri yapılmaktadır.

Kuran’da Kehf suresi 84. Ayetin devamında Zülkarneyn için “Ve ona her şeyden bir sebep verdik” denmektedir. Yani Zülkarneyn ’ne harita dışında başka araç ve gereçler de verilmiş demektir.

Bu arada Hadid suresi 25. Ayetten de bahsetmek gerekir.

Hadid suresi 25. Ayet:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25)

Lekad erselnâ rusulenâ bil beyyinâti ve enzelnâ meahumul kitâbe vel mîzâne li yekûmen nâsu bil kıst(kıstı), ve enzelnâl hadîde fîhi be’sun şedîdun ve menâfiu lin nâsi ve li ya’lemallâhu men yansuruhu ve rusulehu bil gayb(gaybi), innallâhe kavîyyun azîz (azîzun).

Biz resullerimizi açık delillerle göndermiştik ve insanların standardı yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ağırlık oluşturanı (ağırlık birimini) indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah’ın dinine ve resullerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Kesinlikle Allah yaptırım güçlü, kuvvetlidir.

Ayetin başında standart ağırlık biriminden bahsedilmektedir. Bu peygamberler kimlerdir? En azından birinin kim olduğunu söyleyebilirim. Bu peygamber, Zülkarneyn yani Naram Sin’dir. Çünkü aşağıda göreceğimiz gibi, tarihte ilk kez standart ağırlık oluşturan birimi uygulayan kişi Naram Sin’dir.

Bu gün kullandığımız ağırlık birimimiz gramdır ve bu kelimenin Yunanca olduğu düşünülmektedir. Bir gram, bir santimetre küp suyun ağırlığına eşittir. Bir kilogram ise bir litre suyun ağırlığına eşittir. Tarihte ilk kez suyun ağırlığını standart olarak alan ve bunu tartı ağırlık ölçüsü, ağırlık birimi olarak kullanan Akad kralı Naram Sin’dir. Bu birimin ismi de gur-küptür. Gram küpe ne kadar benzediği sizin de dikkatlerinizden kaçmayacaktır. Aslında Yunanlılar bu birimi ve yöntemi Akadlardan almışlardır.

Bu ayet bizim Naram Sin’in Zülkarneyn olabileceği düşüncemizi kuvvetlendirmektedir. Ayrıca Naram Sin’in yani Zülkarneyn’in bir resul olduğunu ispat etmektedir.

Akadlar ise semitik bir kavimdir. Kısacası Arapların atalarıdır.

Naram Sin isminin anlamı “Sin’in sevdiği” demektir. Sin, o dönemde her şeyin yaratıcısı olan Tanrı, Allah anlamındadır. Aslında Naram Sin tek bir yaratıcıya inanan dindar biridir. Bu nedenle diğer putperest ibadetlerine karşı çıkmış ve onları ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Benim anladığım kadarıyla tam bir müslümandır. Fakat sonradan yazılan birçok tablette veya çeviride sanki putperest gibi anlatılmaya çalışılmıştır. Ölümünden sonra putperestlere karşı gösterdiği çabalar nedeni ile kötülenmiştir (The curse of Akkad ) (Wikipedia contributors. "Naram-Sin of Akkad." Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 11 Mar. 2016. Web. 24 Mar. 2016.)

Akad laneti tabletlerinde, putperestler başlarına gelen kötü olaylara Naram Sin’in putlara karşı kötü davranmasının neden olduğunu anlatmaktalardır.

Tarihi kaynaklarda taktığı iki boynuz şeklinin hilali, yani Sin denen yaratıcı tanrıyı ifade ettiği tezi mevcuttur. Bu iki boynuz aynı zamanda ilk imparatorluk tacıdır. Daha sonraki krallar ve imparatorların taç giymesinin de bundan kaynaklandığını düşünenler vardır. Çünkü yaratıcı Tanrı adına yönetici olmayı, İlahi halifelik görevini ifade etmektedir. İşte bu nedenle ayette “zu karneyn (iki boynuz sahibi)” denmeyip, “Zu el karneyn (iki boynuz sahibi, Taç sahibi)” denmektedir.

Naram Sin’den bahsetmişken onun çok büyük bir hayranı olan Asur’un son krallarından Nabonidus’tan da bahsetmek gerekir. Bu kral milattan önce 556-539 yılları arasında yaşamıştır. Çok ilginç bir kraldır. İsmi aslında “Nida Eden Nebi” anlamına gelmektedir. Yakaran peygamber anlamındadır. Vücudunda yaralar olan hasta bir kraldır. Krallığını on yıllığına oğluna bırakmış, tedavi amacıyla Arabistan’daki Teyma şehrine yerleşmiştir. Bazı rivayetlere göre ise Medine şehrine yerleşmiştir. Çünkü o dönemde bu bölgeler yalnızca Sin, yani yaratıcı Tanrı’ya tapanların (Haniflerin) tapınaklarının olduğu bölgelerdir. Nida Eden Nebi de sadece yaratıcı tanrı olan Sin’e kulluk etmeye çalışan biridir. Hatta kralken bile halkın tanrısı olan Marduk ve diğerlerine tapmayı reddetmiştir. Nida Eden Nebi, Naram Sin’in çok büyük bir hayranıdır. Onun antik sarayını buldurmak için arkeolojik kazılar yaptırmış ve yaşadığı zamanı hesaplattırmıştır. Bu nedenle arkeolojinin babası olarak kabul edilmiştir. On yıl sonra iyileşerek ülkesine dönmüştür. Fakat nihai akıbeti tam olarak bilinmemektedir. Kuran’da bahsedilen Eyüp peygambere benzemektedir. Ben bunların yani Asurluların Kuran’da bahsi geçen Sabiiler olduğunu düşünüyorum. Budizm’in kurucusu Gotama Buda ile bir bağlantısının olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü kişisel özellikleri ve yaşadıkları zaman dilimi aynıdır. Ayrıca Nabonidus’un Pers işgalinden sonra bugünkü İran’ın Kermanya bölgesine gönderildiği yönünde veriler mevcuttur.(Wikipedia contributors. "Nabonidus." Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 1 Feb. 2016. Web. 28 Mar. 2016.)"

En doğrusunu Allah bilir.
Hadid suresi 25. ayet ve Zülkarneyn
 

RDMİ

Çaylak
Mesajlar
116
Tepki puanı
10
Düşünce
Bağımsız
İsa Mesih (Gerçek ismi Mikaeldir) Allah'ın Oğludur. (Ruhani oğlu). Tüm insanlığı günahın köleliğinden kurtarmak için ( İncil; Yuhanna 3:16 ve 17:3) kendi canını fidye olarak verdi. Yeryüzüne gelmesinin de amacı buydu ve Allah'ın insanlarla ilgili niyyetini duyurmak Onun büyük vaadini bildirmekti.
 

Sema.

Deneyimli
Mesajlar
647
Tepki puanı
243
Düşünce
Bağımsız
Katılmıyorum. İsa hakkında yeterli bilgi elimizde var. Ha bu arada İsa'nın mit olması konusu 20-19-18.yüzyıllarda tartışılmıştır ve bilimseldir. Ama İsa'nın kendisi tarihi bir figürdür. Hatta ondan nefret eden rabbani yahudiler bile Talmud'da ondan bahsetmişler. Bir örnek vereyim:

Sanhedrin 43a-20:

וכרוז יוצא לפניו לפניו אין מעיקרא לא והתניא בערב הפסח תלאוהו לישו והכרוז יוצא לפניו מ' יום ישו יוצא ליסקל על שכישף והסית והדיח את ישראל כל מי שיודע לו זכות יבא וילמד עליו ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב הפסח

The mishna teaches that a crier goes out before the condemned man. This indicates that it is only before him, i.e., while he is being led to his execution, that yes, the crier goes out, but from the outset, before the accused is convicted, he does not go out. The Gemara raises a difficulty: But isn’t it taught in a baraita: On Passover Eve they hung the corpse of Jesus the Nazarene after they killed him by way of stoning. And a crier went out before him for forty days, publicly proclaiming: Jesus the Nazarene is going out to be stoned because he practiced sorcery, incited people to idol worship, and led the Jewish people astray. Anyone who knows of a reason to acquit him should come forward and teach it on his behalf. And the court did not find a reason to acquit him, and so they stoned him and hung his corpse on Passover eve.

İsanın cesedinin asılmasından bahsediliyor. Bir örnek daha vereyim:

Sanhedrin 107b-14:

אתא לקמיה כמה זמנין אמר ליה קבלן לא הוי קא משגח ביה יומא חד הוה קא קרי קריאת שמע אתא לקמיה סבר לקבולי אחוי ליה בידיה הוא סבר מידחא דחי ליה אזל זקף לבינתא והשתחוה לה אמר ליה הדר בך אמר ליה כך מקובלני ממך כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה ואמר מר יש"ו כישף והסית והדיח את ישראל:]

Jesus came before Yehoshua ben Peraḥya several times and said to him: Accept our, i.e., my, repentance. Yehoshua ben Peraḥya took no notice of him. One day Yehoshua ben Peraḥya was reciting Shema and Jesus came before him with the same request. Yehoshua ben Peraḥya intended to accept his request, and signaled him with his hand to wait until he completed his prayer. Jesus did not understand the signal and thought: He is driving me away. He went and stood a brick upright to serve as an idol and he bowed to it. Yehoshua ben Peraḥya then said to Jesus: Repent. Jesus said to him: This is the tradition that I received from you: Whoever sins and causes the masses to sin is not given the opportunity to repent. And the Master says: Jesus performed sorcery, incited Jews to engage in idolatry, and led Israel astray. Had Yehoshua ben Peraḥya not caused him to despair of atonement, he would not have taken the path of evil.

İsanın büyü yaptığını söylüyorlar yukarıdaki pasajda.

Sanhedrin 43a-22:

חמשה תלמידים היו לו לישו מתאי נקאי נצר ובוני ותודה אתיוהו למתי אמר להו מתי יהרג הכתיב (תהלים מב, ג) מתי אבוא ואראה פני אלהים אמרו לו אין מתי יהרג דכתיב (שם מא, ו) מתי ימות ואבד שמו

Apropos the trial of Jesus, the Gemara cites another baraita, where the Sages taught: Jesus the Nazarene had five disciples: Mattai, Nakai, Netzer, Buni, and Toda. They brought Mattai in to stand trial. Mattai said to the judges: Shall Mattai be executed? But isn’t it written: “When [matai] shall I come and appear before God?” (Psalms 42:3). Mattai claimed that this verse alludes to the fact he is righteous. They said to him: Yes, Mattai shall be executed, as it is written: “When [matai] shall he die, and his name perish?” (Psalms 41:6).

Mattai, Nakai, Netzer, Buni ve Toda isimli havarilerden bahsediliyor.

Tabi Bart Ehrman ve Mark Allan Powell gibi insanlar Talmudik referanslar konusunda skeptik davranıyorlar.
Hocam kafamı çok karıştırdınız ben sizin mesajlarınızı okuyan biriyim mesajlarda hep emeviler uydurmadı geliştirdi var. Sorularıma da cevap vermiyorsunuz. 😔
 

vld_ackrmn

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
1,404
Tepki puanı
1,826
Düşünce
Agnostik
Hocam kafamı çok karıştırdınız ben sizin mesajlarınızı okuyan biriyim mesajlarda hep emeviler uydurmadı geliştirdi var. Sorularıma da cevap vermiyorsunuz. 😔
Olabilir. Çünkü bildirim çok geliyor ve hepsine bakamıyorum sonra unutuyorum. Özelden hangi soruyu bırakmışım söyleyebilirsin.
 

Sema.

Deneyimli
Mesajlar
647
Tepki puanı
243
Düşünce
Bağımsız
Olabilir. Çünkü bildirim çok geliyor ve hepsine bakamıyorum sonra unutuyorum. Özelden hangi soruyu bırakmışım söyleyebilirsin.
Hocam Emevi dönemi öncesi Kur'an parşömenleri bu iddiayı çürütmez mi? Ve hangi kaynakları okuyorsunuz çünkü siz okuyorum ve öyle düşünüyorum demiştiniz.
 

vld_ackrmn

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
1,404
Tepki puanı
1,826
Düşünce
Agnostik
Hocam Emevi dönemi öncesi Kur'an parşömenleri bu iddiayı çürütmez mi? Ve hangi kaynakları okuyorsunuz çünkü siz okuyorum ve öyle düşünüyorum demiştiniz.
Benim derdim Kur'an değilki. Kur'an zaten tüm arapları bir doktrin altında topladı. Emeviler ve Abbasiler günümüz İslam tarihine ise yön verdiler. Kaynakları paylaşıyorum forumda zaten. İstediğine bakabilirsin. Haa spesifik kaynakları diyorsan toparlarım onları.
 

Sema.

Deneyimli
Mesajlar
647
Tepki puanı
243
Düşünce
Bağımsız
Benim derdim Kur'an değilki. Kur'an zaten tüm arapları bir doktrin altında topladı. Emeviler ve Abbasiler günümüz İslam tarihine ise yön verdiler. Kaynakları paylaşıyorum forumda zaten. İstediğine bakabilirsin. Haa spesifik kaynakları diyorsan toparlarım onları.
Hocam kaynaklarınızın çoğunluğu İslam tarihi bide el yazmaları bildiğim kadarıyla.
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,232
Tepki puanı
1,952
Düşünce
Tarihselci
Benzerlikler olabilir ama hayır değil.
İsa Dionysos'tur. Bu cümlemi anlamak için alttaki kalın kitabı muhakkak okumalısınız;
 

Son konular

Üst