Anket İslam dininin kaynağı nedir?

İslam'ın kaynağı nedir?


  • Tüm seçmenler
    23

Kemal

Deneyimli
Mesajlar
411
Tepki puanı
327
Düşünce
Agnostik
Sitede İslam dinini farklı farklı tarif eden müslim arkadaşlar var. Bende bu arkadaşların görüşlerini merak ediyorum. İslam dininin kaynağının ne olduğunu düşünüyorsunuz?
 

Goebbels

☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
2,786
Tepki puanı
750
Düşünce
Kur'ancı
Tek temel kaynak Kuran'dır. Ama Kuran'a uyan sahih hadislerin de kullanılmasında bir sakınca yoktur.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,927
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
Asıl temel Kaynak Kurandır ama bizzat Kuran tarafından Peygambere açıklama izni verilmiştir. Kuranla çelişen hadisler kabul edilmez ve hadislerin güvenilirliği çok detaylı bir metodoloji ile test edilir. Öyle ki hadislerin rivayet zincirinde bir kişi bile dışarıda başkasının görebileceği bir şekilde yemek yemek gibi küçük bir İslami edep kuralına aykırı davrandığı görülmüşse o hadis sahih kabul edilmez. Kuran ve Hadisler her zaman, mekana ve her seviyeden insana hitap edebilmesi için katmanlı anlam içeriklerine sahiptir. Kuran ve Hadislerden güncel problemlere apaçık hüküm bildirmeyen meselelerle ilgili Arapçaya ciddi vakıf olmak, hadis ilmine ciddi vakıf olmak, kendinden önceki yazılmış olan tefsir,kelam,fıkıh,usul-ü fıkıh,usul-ü hadis vb ilimlerdeki eserler ciddi vakıf olmak gibi içtihad edebilme vasfına sahip insanlar tarafından yine belli ve çok detaylı metodoloji uygulanması sonucunda Kuran ve sahih Hadislerden elde edilen çıkarımlara itibar edilir. Hükmü çıkaran bu hüküm ile amel edebilir ama kimseyi bu hüküm ile amel etmeye zorlayamaz, mutlak doğrunun bu olduğunu iddia edemez. Buna rağmen zamanla insanlar bazı müçtehidlerin fikirlerini beğenip ona göre amel ederler ki bu durumda karşımıza mezhep çıkar. Hiçbir mezhep tabisi mutlak doğrunun kendisi olduğunu diğerlerinin yanlış olduğunu iddia edemez.
 

Yusuf İslam

Çaylak
Mesajlar
139
Tepki puanı
54
Düşünce
Sünni
İnsan mürşit olmadan doğru yolu bulamaz. Onun için tarikat olmadan sıratı müstakimden saparsın.
 

KuranMumini2698

Deneyimli
Mesajlar
1,106
Tepki puanı
229
Düşünce
Kur'ancı
İnsan mürşit olmadan doğru yolu bulamaz. Onun için tarikat olmadan sıratı müstakimden saparsın.
Koca bir yalan söylüyorsun. Mürşit denilen sahtekar olduğu zaman saparsın.

39:2-Kesinlikle, din sadece ALLAH'a aittir. O'nun dışındakileri evliya (dostlar) olarak edinenler, "Onlar bizi ALLAH'a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara hizmet ediyoruz" (derler). Ayrılığa düştükleri bu konuda onların arasında ALLAH karar verecektir. ALLAH kuşkusuz, yalancıları ve nankörleri doğru yola iletmez
 

KuranMumini2698

Deneyimli
Mesajlar
1,106
Tepki puanı
229
Düşünce
Kur'ancı
İnsan mürşit olmadan doğru yolu bulamaz. Onun için tarikat olmadan sıratı müstakimden saparsın.
İslam dininin biricik kaynağı olan Kuran'ı terkeden Müslümanlar, dini Yalnız Allah'a özgüleyeceklerine, onu, tanrı + peygamber + sahabe + tabiin + mezhep müçtehitleri + mezhepte müçtehitler + eski alimler + ve daha sonra gelen alimciklerden ve şeyhlerden oluşan bir anonim şirketin ortaya koyduğu bir insan din haline dönüştürdüler. Bak (7:29; 16:52; 39:2; 40:14; 98:5)
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,927
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
İslam dininin biricik kaynağı olan Kuran'ı terkeden Müslümanlar, dini Yalnız Allah'a özgüleyeceklerine, onu, tanrı + peygamber + sahabe + tabiin + mezhep müçtehitleri + mezhepte müçtehitler + eski alimler + ve daha sonra gelen alimciklerden ve şeyhlerden oluşan bir anonim şirketin ortaya koyduğu bir insan din haline dönüştürdüler. Bak (7:29; 16:52; 39:2; 40:14; 98:5)
Yukarda meseleyi tarihsel gelişimi içinde izah ettim. Ama Allah Peygamberine Kuran ve hikmet verdiğini söylerken hikmeti yine kitabın içindeki bir şeyle açıklayıp Kuranda gereksiz kelime kullanımı varmış durumuna düştünüz. Aynı durum Allah ve Rasulüne itaat ayetleri için de geçerli. Sizin iddianızı doğru kabul edersek hem hikmet hem de Rasul kelimeleri gereksiz kullanılmış durumuna düşer. Ya da sizin iddianız doğru değil ve Hadis var
 

KuranMumini2698

Deneyimli
Mesajlar
1,106
Tepki puanı
229
Düşünce
Kur'ancı
Yukarda meseleyi tarihsel gelişimi içinde izah ettim. Ama Allah Peygamberine Kuran ve hikmet verdiğini söylerken hikmeti yine kitabın içindeki bir şeyle açıklayıp Kuranda gereksiz kelime kullanımı varmış durumuna düştünüz. Aynı durum Allah ve Rasulüne itaat ayetleri için de geçerli. Sizin iddianızı doğru kabul edersek hem hikmet hem de Rasul kelimeleri gereksiz kullanılmış durumuna düşer. Ya da sizin iddianız doğru değil ve Hadis var
Sen hadis çöplüğünü kabul et. Sen ayetlere karşı körsün. Kur'an kendisine "hakim/bilge-furkan/yasalar kitabı" demektedir. Bunlar Kur'an'dan ayrı şey mi ? Allah, Kur'an'da Muhammed'e "hikmet" verdiğini söylemektedir. Bu hikmet nedir? "Yukarda meseleyi tarihsel gelişimi içinde izah ettim" Ne zaman bunları izah ettin?
 

KuranMumini2698

Deneyimli
Mesajlar
1,106
Tepki puanı
229
Düşünce
Kur'ancı
Yukarda meseleyi tarihsel gelişimi içinde izah ettim. Ama Allah Peygamberine Kuran ve hikmet verdiğini söylerken hikmeti yine kitabın içindeki bir şeyle açıklayıp Kuranda gereksiz kelime kullanımı varmış durumuna düştünüz. Aynı durum Allah ve Rasulüne itaat ayetleri için de geçerli. Sizin iddianızı doğru kabul edersek hem hikmet hem de Rasul kelimeleri gereksiz kullanılmış durumuna düşer. Ya da sizin iddianız doğru değil ve Hadis var

6:114- Allah’tan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir..
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,927
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
6:114- Allah’tan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir..
Hadis zaten Kuran’ın içinde var olup vahiyle Peygamberin gördüğü şeylerdir. Kendisi 19 meselesini göremiyor diye örnek veriyorum 19 meselesinin Kuran’da olmadığını biri iddia etse elbette ki yanılıyor olurdu. Siz de yanılıyorsunuz, sizin görememeniz Kuran’da olmadığı anlamına gelmez. Bilgelikten kasıt Kuran’sa neden kitap ve bilgelik deniliyor? Sadece kitap denilmesi yeterdi. Demek ki kitaptan farklı bir şey kastediliyor
 

KuranMumini2698

Deneyimli
Mesajlar
1,106
Tepki puanı
229
Düşünce
Kur'ancı
Hadis zaten Kuran’ın içinde var olup vahiyle Peygamberin gördüğü şeylerdir. Kendisi 19 meselesini göremiyor diye örnek veriyorum 19 meselesinin Kuran’da olmadığını biri iddia etse elbette ki yanılıyor olurdu. Siz de yanılıyorsunuz, sizin görememeniz Kuran’da olmadığı anlamına gelmez. Bilgelikten kasıt Kuran’sa neden kitap ve bilgelik deniliyor? Sadece kitap denilmesi yeterdi. Demek ki kitaptan farklı bir şey kastediliyor
6:19 ayeti lütfen oku! Hadis vahiy değildir. Sadece Kur'an vahiydir. Bilgelik, Kur'an içindeki bilge ayetleridir. Kur'an'dan başka bir şey değildir. Yoksa Kur'an ile çelişir. Senin uydurma sünnetini uygulasak "Mürtedi öldürün" hadisi mevcuttur. Bunu peygamber der mi ? Bu adam güzel ahlaklı olur mu?
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,927
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
6:19 ayeti lütfen oku! Hadis vahiy değildir. Sadece Kur'an vahiydir. Bilgelik, Kur'an içindeki bilge ayetleridir. Kur'an'dan başka bir şey değildir. Yoksa Kur'an ile çelişir. Senin uydurma sünnetini uygulasak "Mürtedi öldürün" hadisi mevcuttur. Bunu peygamber der mi ? Bu adam güzel ahlaklı olur mu?
Tabi der ve güzel ahlak ile çelişmez. İslam devletinde mürted anayasayı tanımayan asidir. Hemen her devlette anayasa asilik eden isyancı öldürülür. Bunda güzel ahlaka ters bir durum yok.
"Ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, onlara senin âyetlerini tilavet eylesin, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin..." Bakara 129

"Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik. O size âyetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor" Bakara 151
Ayetler çok açık. Peygambere hikmeti de öğretmesi görev olarak veriliyor. Hikmet, bilgelik, sünnet, hadis adının ne olduğunun önemi yok. Kaynağı Kuran olan ama kitaptan farklı bir şey var; çünkü kitap ve Hikmet demiş. Yoksa sadece kitabı demesi yeterdi.
Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir hadis söylemişti. Eşi bunu yayınca, ALLAH onu bundan haberdar kıldı. Ona durumun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından ise vazgeçmişti. Peygamber konuyu eşine açınca eşi, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Herşeyi Bilen ve herşeyden Haberdar olan bana bildirdi," diye cevapladı. (Tahrim 3)
Eğer Kuran haricinde vahiy yoksa Allah Peygambere bunu nasıl bildirdi? Çünkü Kuran’da açık ayet olarak bu bildirim geçmiyor, demek ki Kuran ayetleri haricinde vahiy var
 

KuranMumini2698

Deneyimli
Mesajlar
1,106
Tepki puanı
229
Düşünce
Kur'ancı
Tabi der ve güzel ahlak ile çelişmez. İslam devletinde mürted anayasayı tanımayan asidir. Hemen her devlette anayasa asilik eden isyancı öldürülür. Bunda güzel ahlaka ters bir durum yok.
"Ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, onlara senin âyetlerini tilavet eylesin, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin..." Bakara 129

"Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik. O size âyetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor" Bakara 151
Ayetler çok açık. Peygambere hikmeti de öğretmesi görev olarak veriliyor. Hikmet, bilgelik, sünnet, hadis adının ne olduğunun önemi yok. Kaynağı Kuran olan ama kitaptan farklı bir şey var; çünkü kitap ve Hikmet demiş. Yoksa sadece kitabı demesi yeterdi.
Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir hadis söylemişti. Eşi bunu yayınca, ALLAH onu bundan haberdar kıldı. Ona durumun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından ise vazgeçmişti. Peygamber konuyu eşine açınca eşi, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Herşeyi Bilen ve herşeyden Haberdar olan bana bildirdi," diye cevapladı. (Tahrim 3)
Eğer Kuran haricinde vahiy yoksa Allah Peygambere bunu nasıl bildirdi? Çünkü Kuran’da açık ayet olarak bu bildirim geçmiyor, demek ki Kuran ayetleri haricinde vahiy var
Tahrim 3 dediğini bir Kur'an ayetidir. Yani bir Kur'an vahyolundu. Bir de ayete baktığın zaman "Peygamber'in hadisini yaymayın" demektedir. Bak Kur'an bu ayette Peygamber'in hadisini yaymayın diyor ve sana bir cevap veriyor. Bana Kur'an'dan bir tez getiriyorsun ve kendi hadis kitaplarını eleştirdiğini görmüyor musun ? Ben Kur'an ayetlerine dayanarak Muhammed'in bir sünneti olmadığını söylüyorum ve tek görevinin tebliğ olduğunu söylüyorum.

6:19-Sor: "Kimin tanıklığı büyüktür?" De ki: "Benimle sizin aranızda ALLAH tanıktır. Sizi ve ulaştığı herkesi uyarmak için bana bu Kuran verildi. ALLAH'tan başka tanrı olduğuna mı tanıklık ediyorsunuz?" "Ben böyle tanıklık etmem" de ve ardından şunu da söyle: "O bir tek tanrı, ben sizin ortak koştuğunuz şeyden uzağım."

Ayette "Kur'an ve sünnet" verildi demiyor ? Acaba niye demiyor ?
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,927
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
Tahrim 3 dediğini bir Kur'an ayetidir. Yani bir Kur'an vahyolundu. Bir de ayete baktığın zaman "Peygamber'in hadisini yaymayın" demektedir. Bak Kur'an bu ayette Peygamber'in hadisini yaymayın diyor ve sana bir cevap veriyor. Bana Kur'an'dan bir tez getiriyorsun ve kendi hadis kitaplarını eleştirdiğini görmüyor musun ? Ben Kur'an ayetlerine dayanarak Muhammed'in bir sünneti olmadığını söylüyorum ve tek görevinin tebliğ olduğunu söylüyorum.

6:19-Sor: "Kimin tanıklığı büyüktür?" De ki: "Benimle sizin aranızda ALLAH tanıktır. Sizi ve ulaştığı herkesi uyarmak için bana bu Kuran verildi. ALLAH'tan başka tanrı olduğuna mı tanıklık ediyorsunuz?" "Ben böyle tanıklık etmem" de ve ardından şunu da söyle: "O bir tek tanrı, ben sizin ortak koştuğunuz şeyden uzağım."

Ayette "Kur'an ve sünnet" verildi demiyor ? Acaba niye demiyor ?
Hadis demek söz demektir. Gizlice bir söz söyleyince yani bir sır verince ve Peygamber eşi bu gizliliği ihlal edince Allah bunu Peygamberine bildirdiğini söylüyor ayette. Allah vahiyle değilse nasıl bildirmiş? Burdan Peygamberin hiçbir hadisini yaymayın anlamı çıkmaz ama Kurandan başka vahiy anlamı çıkar.
Ayrıca her yerde kitap ve hikmet denmesine gerek yok ki, bir defa bile söylenmiş olsa delil olarak yeter
 

KuranMumini2698

Deneyimli
Mesajlar
1,106
Tepki puanı
229
Düşünce
Kur'ancı
Hadis demek söz demektir. Gizlice bir söz söyleyince yani bir sır verince ve Peygamber eşi bu gizliliği ihlal edince Allah bunu Peygamberine bildirdiğini söylüyor ayette. Allah vahiyle değilse nasıl bildirmiş? Burdan Peygamberin hiçbir hadisini yaymayın anlamı çıkmaz ama Kurandan başka vahiy anlamı çıkar.
Ayrıca her yerde kitap ve hikmet denmesine gerek yok ki, bir defa bile söylenmiş olsa delil olarak yeter
Allah vahiyle bildirdi o yüzden Kur'an ayeti. Sonuçta peygamber yine Kur'an vahiy alıyor. 6:19 ayette geçen "bana bu Kur'an verildi" sözünü hiç umursamıyorsun? Din gününde Peygamber'in tek şefaati şu olacak: "Elçi de "Rabbim, halkım Kuran'ı terketti" der" Sizin bu yaptıklarınızdan belli oluyor ki Kur'an'ı terk ettiniz.

7:185-Göklerin ve yerin egemenliğine ve ALLAH'ın yarattığı şeylere bakmazlar mı? Son anlarının yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmezler mi? Bundan sonra artık hangi hadisi (sözü) onaylarlar?

"Hadis" kelimesi, Kuran boyunca, Kuran'dan başka bir şey için kullanıldığında olumsuz bir anlam taşır. Peygamber düşmanlarının uydurdukları iftiraları "Hadis" diye adlandıracaklarını elbette Tanrı biliyordu. 12:111; 31:6; 33:38; 35:43; 45:6; 52;34; 77:50 ayetlerine bakınız.

Peygamber hadisinin dinlenmesine izin verilmiyor.

33:53-Ey gerçeği onaylayanlar, peygamberin evine, yemeye çağrılmadan girmeyin. Öyle bir çağrıyı da beklemeyin. Çağrıldığınız vakit girebilirsiniz. Yemeği yedikten sonra ayrılıp dağılın. Hadislere (sözlere) dalmayın. Bu durum peygamberi üzüyor; ancak size bildirmekten utanıyordu. ALLAH gerçeği bildirmekten çekinmez. Onun hanımlarından bir şey istediğinizde onu bir perde ardından isteyiniz. Bu sizin kalbiniz ve onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. ALLAH'ın elçisini üzmemelisiniz ve ondan sonra onun eşleriyle asla evlenmemelisiniz, zira bu, ALLAH katında pek büyük bir günahtır.

Kur'an'ın iki yerinde "hadislere dalmayın-hadisleri yaymayın" ayeti var iken ve bunlarda Peygamber hadisidir. Allah bildiği için Muhammed'den sonra onun adına hadisler uydurulacağını Kur'an'da hep "hadis" kelimesini Kur'an dışında hep olumsuz kullanılıyor. Müşrikler öyle kelime seçmişler ki(hadis) Kur'an'da olumsuz geçen kelimeyi seçmişler. "Hadis" yerine "kavl" kelimesinini seçmemişler. Allah bunları Kur'an'da deşifre ediyor ve olumsuz kelimelere mahkum oluyor.

39:18-Onlar ki sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar. Onlar, ALLAH'ın yol gösterdiği kimselerdir. Onlar akıl sahipleridir.

Muhammed peygamberden sonra Hadis, Sünnet, icma diye adlandırdıkları kaynakları Kuran'a eş koşacaklarını bilen Allah, bu üç kelimeye Allah ve Kuran için kullanılmaları dışında sürekli olarak olumsuz anlam yükler. Farklı sözleri dinlememizi öğütleyen bu ayet, ilginçtir ki, "Hadis" değil "kavl" kelimesi kullanmıştır. Hadisleri ortak koşanlara istismar edecekleri bir örnek vermemek için!
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Son konular

Üst