Anket İslam dininin kaynağı nedir?

İslam'ın kaynağı nedir?


  • Tüm seçmenler
    16

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
12,615
Tepki puanı
938
Düşünce
Sünni
Ebu Hanife, Ebu Hureyre kezzabından hadisleri kabul etmiyordu.(Ebu Reyye Sayfa 180) Zaten Ebu Hanife "sadece Kur'an" diye bir Mümin idi. Bunun için Emevi ve Abbasi halifeler tarafından işkenceler gördü.
İmâm-ı Âzam içtihat usûlünü şöyle açıklamıştır:
"Rasûlullah (asm)'den gelen baş üstüne; sahâbeden gelenleri seçer, birini tercih ederiz; fakat toptan terketmeyiz. Bunlardan başkalarına ait olan hüküm ve ictihadlara gelince, biz de onlar gibi ilim adamlarıyız."
"Allah'ın kitabındakini alır kabul ederim. Onda bulamazsam Rasûlullah'ın güvenilir, âlimlerce mâlum ve meşhur sünnetiyle amel ederim. Onda da bulamazsam ashâbından dilediğim kimsenin re'yini alırım... Fakat iş İbrâhim, Şâ'bi, el-Hasen, Atâ... gibi zevâta gelince, ben de onlar gibi ictihad ederim."
(el-Mekkî, Menâkıb, I, 74-78; Zehebî, Menâkıb, 20-21; M. Ebû-Zehra, Târihü'l-fıkh, II, 161; A. Emin, Duha'l-İslâm, II, 185 vd).
 

KuranMumini2698

Yazar
Mesajlar
962
Tepki puanı
168
Düşünce
Muvahhid
Size Şii kaynaklarında çok uydurma hadis olduğu için delil kabul etmediğimi daha önce de yazmıştım. Maalesef aynı şeyleri tekrar yazmışsınız. Hem hadis kriterlerine göre sahih denilen hadisleri bile kabul etmiyorsunuz; hem de sizin yeterli görmediğiniz hadis kriterlerinin bile elediği hadisleri delil kabul edip hiç tanımadığınız bir insanı yalancı ilan ediyorsunuz. Bu çok büyük bir çelişki değil mi?
Ben sizin çelişkilerini ortaya koyuyorum. Şiilerin hadisine güvenmiyorsanız peki Sünnilerin uydurmalarına nasıl güveniyorsanız. Kaynaklar'da Taberi'de mevcuttur. Şiilerin güvenilmez olduğunu nereden biliyorsunuz ? Şiilerin ne yaptıklarına karşı onları hadis kritlerine uymadığı için elemiş ?
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
12,615
Tepki puanı
938
Düşünce
Sünni
Kur'an'ı, Allah açıklıyor.

Hud Suresi 1.ayet: "A.L.R. (Bu) öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır."

Yukarıdaki ayete göre Kur'an'ı Allah açıklıyor.
Kuranı Allahın açıkladığına bir itirazım yok zaten
 

KuranMumini2698

Yazar
Mesajlar
962
Tepki puanı
168
Düşünce
Muvahhid
Kuranı Allahın açıkladığına bir itirazım yok zaten
[/QUOTE]
"Hiçbir münafık ömrü boyunca yalan söylemeden yaşayamaz" dediğin gibi olsaydı Muhammed kimlerin Münafık olduğunu bilmiyor. Adamın bu arada yalan söylediğini nereden bileceksin ?
Ebu Hanife 17 hadisi kabul etmiştir. Bu ne olacak Buhari'de 7000 hadis vardır. Bir de 600000 hadisten 7000 tanesini almış. Burada bile bozukluk vardır.

Muhammed açıklıyor diyorsun
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
12,615
Tepki puanı
938
Düşünce
Sünni
Ben kimlerin münafık olduğunu bilmiyorum. Muhammed peygamber de bilmiyor. Hadis kriterleri yeterli değildir. O kriterler cahilleri kandırırsın.
Kimlerin münafık olduğunu yüzde yüz ben de bilmiyorum ama hadis kriterlerinde kişi münafık değilse bile tek yalanına şahit olunmuşsa bu hadisin üstü çiziler zaten. Hiçbir yalanına şahit olunmayan münafık olamaz
 

KuranMumini2698

Yazar
Mesajlar
962
Tepki puanı
168
Düşünce
Muvahhid
Kimlerin münafık olduğunu yüzde yüz ben de bilmiyorum ama hadis kriterlerinde kişi münafık değilse bile tek yalanına şahit olunmuşsa bu hadisin üstü çiziler zaten. Hiçbir yalanına şahit olunmayan münafık olamaz
Muhammed hiçbirine mi şahit olmamış? Eğer olsaydı Muhammed, kimin Münafık olacağını bilirdi.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
12,615
Tepki puanı
938
Düşünce
Sünni
Ana kaynak Kur'andır.

Bence kişiler, Kurandaki sabit emir ve uygulamalar dışında, hadislerde gördüğü şeyleri dinin içerisindeki sabitlerdenmiş gibi kabul etmediği sürece, Allah rızası için kişinin de hoşuna giden; akıl, vicdan ile uyumlu ve yine Kuran ile de uyumsuz olmayan, o rivayetler de tavsiye edilen birtakım emir ve uygulamaları yerine getirebilir.

Bu konu da aşırıya gitmemesi, rivayet edilen namaz, oruç, zekat vb. gibi ibadetlerdeki tavsiyeler konusunda dengeli oluşu; Kuran da açıkça bahsedilmeyen o hükmün yalnızca rivayet olduğunu unutmadan; Allah'ın dindeki konumunu ve O'nun rızasını kaçırmadan hadislerden feyz ve fikir alabilir.

Müslüman bir kişi, Kurandaki sabit emir ve uygulamalar haricinde, kendisini her mezhepçi bir Müslüman olarak tanımlamalıdır. Bu yalnızca Sünnilikteki dört mezhep için geçerli değil; mezheplerdeki şekilci standartları da aşarak aslında iman da ilerlemelidir, kalbine de, Müslümanlara da günaha düşmemek şartı ile eman vermelidir; çünkü Müslümanlar emir ve uygulama konusunda Ebu Hanife'ye, İmam Şafii'ye veya bunların takipçilerine değil değil; ölüp, dirildikten sonra Allah'ın belirlediği sabit standartlar üzerinden yine Allah'a hesap vereceklerdir.

Eğer kendi zannıma dayanan cümlelerim de bilerek veya bilmeyerek bir kusurum var ise sizlerden özür dilerim, lütfen düzeltiniz, eksik bir şey varsa da ekleyiniz. Allah beni bu yüzden affetsin.
Görüşünüz tamamen ehl-i Sünnetin görüşüyle uyumlu. Tabii detayda gözümden kaçan bir şey varsa Allah beni affetsin
 

KuranMumini2698

Yazar
Mesajlar
962
Tepki puanı
168
Düşünce
Muvahhid
Ebu Hureyre kezzabını savunan @bilgelikyolunda

Bu kaynakta mı Şiilerin

Ebu Hureyre’nin anlattıklarından, en çok korktuğu kişinin Hz. Ömer olduğunu görüyoruz. Hadis kitaplarında, Hz. Ömer’in Ebu Hureyre’yi, hadis naklinden dolayı tehdit ettiği ve tartakladığı anlatılır. Ebu Hureyre, “Size naklettiğim şu hadisleri Ömer zamanında anlatsaydım değneği ile beni döverdi” der (Ez Zehebi, Tezkiretul Huffaz). Ebu Hureyre’nin şu ifadesi Müslim’de geçer: “Ömer ölünceye kadar ‘Allah’ın Resulü buyurdu’ diyemezdik” (Müslim, 1. cilt).
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
12,615
Tepki puanı
938
Düşünce
Sünni
Veda Hutbesi birçok defa yapıldığının kanıtı nedir ? Bu arada o sahabeler veda hutbesini nasıl ezberlemiş ? Hepsi mi aynı yerde hata yapıp "size Kur'an yeter" bir yerde "size Kur'an ve sünneti bıraktım bir yerde "size Kur'an'ı ve ehlibeyti bıraktım" diyerek hepsi mi aynı yerde hata yapıyor ? Başka bir yerde hata yok sadece orada mı hata yapıyorlar. Ey sünni kardeşim.. SORGULA.
Ravi zinciri sağlamsa yani hayatlarında bir kez bile yalanına şahit olunmamış insanlarsa ya bazı kelimeleri duymamış olabilirler, ya da birden fazla hutbe verilmiş olabilir. Olabilir diyorum zaten, elimde net delil olsa olabilir yazmam, böyle oldu yazarım
 

KuranMumini2698

Yazar
Mesajlar
962
Tepki puanı
168
Düşünce
Muvahhid
@bilgelikyolunda

Ayşe, Ebu Hureyre’ye “Sen Peygamber’den duymadığım hadisler rivayet ediyorsun” dediğinde ona edepsizce bir cevap verir: “Ayna ve sürme seni Peygamber’le ilgilenmekten uzak tuttu” (Zehebi, Siyeru Alemin Nubela 2. cilt).
 

KuranMumini2698

Yazar
Mesajlar
962
Tepki puanı
168
Düşünce
Muvahhid
Ali ise şöyle söylemiştir: “Yaşayanlar arasında Allah Resulü’ne en fazla yalan isnat eden Ebu Hureyre’dir” (İbni Ebul Hadid, Şerhu Nehcul Belağa, 1. cilt)
 

KuranMumini2698

Yazar
Mesajlar
962
Tepki puanı
168
Düşünce
Muvahhid
Ömer’in Ebu Hureyre’yi atadığı valilikten hırsızlıkları nedeniyle geri çağırttığı anlatılır. Hz. Ömer, Ebu Hureyre’ye hitaben: “Seni Bahreyn’e vali yaptığımda ayağında bir çift ayakkabı yoktu. Sonra duydum ki sen 1000 dinara, 600 dinara atlar satın almışsın. Sen Bahreyn’in en ücra köşesinden, insanlar vergilerini, Allah ve Müslümanlar için değil de senin için versinler diye mi geldin?” der (Zehebi, Siyer). Ebu Hureyre’nin bizzat kendisinin aktardığı bir hadiste ise Hz. Ömer ona şöyle demiştir: “Ey Allah’ın ve Kitabı’nın düşmanı! Allah’ın malını çaldın değil mi? Yoksa senin on bin dinarın nereden olacak?” (İbni Sa’d, Tabakat, 4. cilt)
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
12,615
Tepki puanı
938
Düşünce
Sünni
Allah ortaya çıkardı. Allah nasıl ortaya çıkardı? Tabiki de eşi o hadisi yayınca ortaya çıkardı.
Israrla başka kelimeye bakıyorsunuz. Ayetin başındaki اَظْهَرَهُ kelimesinden bahsetmiyorum. Lütfen dikkatli okuyunuz. Arapçasını da verdim ki farklı kelimelerden bahsettiğimiz belli olsun. Ayetin en sonuna geliniz: Eşi soruyor: مَنْ اَنْبَاَكَ هٰذَاۜ "Bunu sana kim haber verdi?" Peygamber cevap veriyor: نَبَّاَنِيَ الْعَل۪يمُ الْخَب۪يرُ "Herşeyi Bilen ve herşeyden Haberdar olan bana bildirdi," kendisine Allah bildirmiş, bu apaçık vahiydir
 

KuranMumini2698

Yazar
Mesajlar
962
Tepki puanı
168
Düşünce
Muvahhid
Ebu Hureyre rivayet eder ki: “Allah’ın Resulü Muaviye’ye bir ok verdi ve şöyle dedi: ‘Bu oku al ve cennette beni onunla karşıla.’”

İbni Kesir, El Bidaye Ve’n NihayeEbu Hureyre’den yine şu hadis rivayet edilmiştir: “Allah’ın Resulü şunu derken duydum: ‘Allah, vahyini üç kişiye emanet etti: Ben, Cebrail ve Muaviye.’”

İbni Kesir, El Bidaye Ve’n NihayeTüm bu delillere rağmen “her sahabe doğrudur” yanlış inancının hadisçileri sürüklediği durum ortadadır. Ebu Hureyre kimdir ki Peygamber’in en yakınlarının bile nakletmediği en garip uydurmaları Peygamber’le az görüşmesine rağmen nakletmiştir. Örneğin şu garip hadis, Ebu Hureyre’den gelen yüzlerce mantıksız hadisten biridir:

Ebu Hureyre, Peygamber’in kendisine şunu dediğini nakleder: “Ölüm meleği Musa’ya gönderildi. Musa’nın yanına gelince, O ona vurdu. Melek Rabbinin yanına döndü ve şöyle dedi: ‘Beni ölmek istemeyen birisine gönderdin.’ Allah Musa’nın kör ettiği meleğe gözlerini verdi ve şöyle dedi: ‘Git ve ona elini bir öküzün üzerine koymasını söyle. Elinin kapladığı yerdeki kıl sayısınca ona yıl olarak ömür verildi.’ Melek: ‘Evet, Rabbim. Sonra ne olacak?’ Allah: ‘Sonra, ölüm’ dedi.”

Ne yazık ki Ebu Hureyre’yi kurtarma derdinde olanlar, bir yandan böyle bir mantıksızlığı İslam’a fatura edip zarar veriyorlar, diğer taraftan Ebu Hureyre’yi kurtarmak için -hadislerin en büyük kısmını o naklettiğinden aslında hadisleri kurtarmak için- . Musa’yı Allah’ın takdirinden kaçan, meleğin gözüne tokat atıp kör eden bir insan olarak gösteriyorlar. Ebu Hureyre’ye birçok sahabe muhalefet etmiştir. Örneğin Ebu Hureyre’nin “Av ve çoban köpekleri dışındaki köpekleri öldürün” hadisine tarla köpeklerini de eklemesi üzerine İbni Ömer, Ebu Hureyre’nin tarlaları olduğu için böyle bir yalanı uydurduğunu söylemiştir (Cemal Sait Aktaş, Hadis Kritiği Makalesi)
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
12,615
Tepki puanı
938
Düşünce
Sünni
Ben sizin çelişkilerini ortaya koyuyorum. Şiilerin hadisine güvenmiyorsanız peki Sünnilerin uydurmalarına nasıl güveniyorsanız. Kaynaklar'da Taberi'de mevcuttur. Şiilerin güvenilmez olduğunu nereden biliyorsunuz ? Şiilerin ne yaptıklarına karşı onları hadis kritlerine uymadığı için elemiş ?
Madem sizin için şii sünni farketmez hadislere göre amel edilmez. O zaman hiç tanımadığınız Ebu Hureyreye yalancı diyemezsiniz. Çünkü elinizde Onun yalancı olduğunu gösteren sizin delil olarak kabul ettiğiniz bir şey yok
 

Son konular

Son mesajlar

Üst