Anket İslam dininin kaynağı nedir?

İslam'ın kaynağı nedir?


  • Tüm seçmenler
    23

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,927
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
Musa’yı Allah’ın takdirinden kaçan, meleğin gözüne tokat atıp kör eden bir insan olarak gösteriyorlar.
Hz Musa farklı bir surette gelen ölüm meleğini tanımadığı için, kendisine kötülük etmeye gelen tanımadığı biri zannederek böyle davranmış olabilir. Bunda garipsenecek bir durum yok.
 

KuranMumini2698

Deneyimli
Mesajlar
1,106
Tepki puanı
229
Düşünce
Kur'ancı
Hz Musa farklı bir surette gelen ölüm meleğini tanımadığı için, kendisine kötülük etmeye gelen tanımadığı biri zannederek böyle davranmış olabilir. Bunda garipsenecek bir durum yok.
Kur'an'da neden bahsetmiyor ? Mesela "Ashabı Kehf(Kehf Suresi)" orada ki kişilerin isminden bahsetmez. Hadislere bakıyorsun bunların isimleri var. Kur'an'da bu isimler yazmadan "Ashabı Kehf"deki kişilerin isimlerini nereden biliyorlar?

Taberî’nin İbn İshak tarikiyle Hz. İbn Abbas’tan rivayet ettiğine göre, Ashab-ı Kehf’in isimleri sekiz olup şunlardır:"Meksilmîna, Muhsimilnîna, Yemliha, Mertûs, Keşvetûş, Bîrûns, Dînmûs, Yatnûskalûs."
bk. Taberî, Kehf, 18/10. ayetin tefsiri).
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,927
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
Örneğin Ebu Hureyre’nin “Av ve çoban köpekleri dışındaki köpekleri öldürün” hadisine tarla köpeklerini de eklemesi üzerine İbni Ömer, Ebu Hureyre’nin tarlaları olduğu için böyle bir yalanı uydurduğunu söylemiştir (Cemal Sait Aktaş, Hadis Kritiği Makalesi)
Kaynak olarak yazdığınız Cemal Sait Aktaş'ın Hadis Kritiği Makalesini bulamıyorum. Çünkü Cemal Sait Aktaş bu nakline kaynak olarak ne göstermiş ona bakmak lazım
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,927
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
Yukarıdaki ayet bir hadis değildir. Yukarıdaki olayda bir Kur'an vahiydir. Eğer hadislerde vahiy olsaydı Allah onları da korurdu.
İşte bu ayette Peygamberin eşine söylediği Allah bana bildirdi kelimesi allahtan Ona vahiy geldiğine delildir. Bu vahiy bu ayetten önce gelmiş olmalıdır. Kuran ayetleri içinde böyle bir vahiy olmadığına göre Kuran ayetleri dışında da vahiy olduğu böylece ortaya çıkar
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,927
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
Ben sadece hadisler içerisindeki çelişkileri gösteriyorum. Bu olaylara göre Ebu Hureyre'den hadis rivayet edilmez. Doğal olarak Hadislerin çoğu uydurma çıkar.
Sahih olanla olmayan arasında tabii ki çelişki olacak. Bu olaylar dediğiniz şiilerin güvenilmez iddiaları. Bu hükme dayanak oluşturmaz. Bu iddialar delil kabul edilmediği için bu iddialara göre yorum yapılamaz
 

KuranMumini2698

Deneyimli
Mesajlar
1,106
Tepki puanı
229
Düşünce
Kur'ancı
İşte bu ayette Peygamberin eşine söylediği Allah bana bildirdi kelimesi allahtan Ona vahiy geldiğine delildir. Bu vahiy bu ayetten önce gelmiş olmalıdır. Kuran ayetleri içinde böyle bir vahiy olmadığına göre Kuran ayetleri dışında da vahiy olduğu böylece ortaya çıkar
Kuran, peygamberin gün içindeki olağan konuşmaları ile “vahiy” olarak ona indirilenler arasında net bir ayrım yapmıştır. Kuran’a göre, peygamberin günlük hayatta söyledikleri değil, sadece “Kuran” Allah’tan gelen vahiydir. Aşağıdaki Kuran ayetleri bunu kanıtlıyor:

Tevbe Suresi’nde peygamber, Allah yolunda canlarıyla ve mallarıyla mücadele konusunda gönülsüz davranan münafıklar (ikiyüzlüler) hakkında uyarılmaktadır: “Allah seni affetsin; neden onlara izin verdin de beklemedin ki, doğru söyleyenler sana açık-seçik belli olsun da yalancıları bilesin.” (9:43)
Yukarıdaki ayette peygamber, yalancılar ile doğru sözlü olanlar birbirinden ayırt edilene kadar beklemeyip, savaşta inananlarla olmak istemeyenlere izin verdiği için eleştirilmektedir. Eğer peygamberin her söylediği ve yaptığı Allah’ın vahyi olsaydı peygamberin ikiyüzlülere savaşmamaları için izin vermesi Kuran’da eleştirilir miydi? Bu ayet göstermektedir ki peygamberin söylediği her söz ve yaptığı her eylem vahye dayanmaz.

Araf Suresinde peygamber yeni bir vahiy ile gelmediği zaman, inanmayanların ona şu şekilde eleştiride bulunduğunu görüyoruz: “Onlara bir ayet getirmediğinde, ‘Onu da şuradan buradan derleseydin ya!’ diye konuşurlar.” (7:203)

Bu ayet açıkça gösteriyor ki peygamberin sıradan konuşmaları ilahi değildir. Eğer peygamberin her söylediği Allah’tan bir vahiy olsaydı, Allah “Onlara bir ayet getirmediğinde…” demezdi. Peygamberin ağzından çıkan her söz Allah’tan bir vahiy olsaydı, inanmayanlar, peygamberin günlük hayatta ağzından çıkanlar ile Allah’tan gelen vahyi birbirinden ayırt edemezlerdi ve yeni bir ayet getirmediği için peygamberi eleştiremezlerdi.

Yukarıdaki ayet gösteriyor ki peygamber insanlara vahiy olarak sadece Kuran ayetlerini getirmektedir. Ayetin devamı bu gerçeği daha da açık kılıyor.

“De ki: ‘Ben sadece Rabbimden bana vahiy edilene uyuyorum. Bu, Rabbinizden gelen gönül gözleridir, doğruya kılavuzdur, iman eden bir toplum için rahmettir. Kuran okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, size rahmet edilsin.’” (7:203-204)
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,927
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
@bilgelikyolunda

Kuran, peygamberin gün içindeki olağan konuşmaları ile “vahiy” olarak ona indirilenler arasında net bir ayrım yapmıştır. Kuran’a göre, peygamberin günlük hayatta söyledikleri değil, sadece “Kuran” Allah’tan gelen vahiydir. Aşağıdaki Kuran ayetleri bunu kanıtlıyor: a) Tevbe Suresi’nde peygamber, Allah yolunda canlarıyla ve mallarıyla mücadele konusunda gönülsüz davranan münafıklar (ikiyüzlüler) hakkında uyarılmaktadır: “Allah seni affetsin; neden onlara izin verdin de beklemedin ki, doğru söyleyenler sana açık-seçik belli olsun da yalancıları bilesin.” (9:43) Yukarıdaki ayette peygamber, yalancılar ile doğru sözlü olanlar birbirinden ayırt edilene kadar beklemeyip, savaşta inananlarla olmak istemeyenlere izin verdiği için eleştirilmektedir. Eğer peygamberin her söylediği ve yaptığı Allah’ın vahyi olsaydı peygamberin ikiyüzlülere savaşmamaları için izin vermesi Kuran’da eleştirilir miydi? Bu ayet göstermektedir ki peygamberin söylediği her söz ve yaptığı her eylem vahye dayanmaz.
Tam aksine Peygamberin verdiği hükümlerde Allah'ın rızasına uygun olmayan bir şey varsa anında düzeltiliyor. Demek ki düzeltilmeyen bütün hükümleri Allahın rızasına uygun olduğu anlamı çıkar buradan
 

KuranMumini2698

Deneyimli
Mesajlar
1,106
Tepki puanı
229
Düşünce
Kur'ancı
Tam aksine Peygamberin verdiği hükümlerde Allah'ın rızasına uygun olmayan bir şey varsa anında düzeltiliyor. Demek ki düzeltilmeyen bütün hükümleri Allahın rızasına uygun olduğu anlamı çıkar buradan
Münafık olan insanlara izin vermesi ne olacak ? Eğer Peygamber, Kur'an dışında bir vahiy alsaydı o Münafıklara izin vermezdi.
 

KuranMumini2698

Deneyimli
Mesajlar
1,106
Tepki puanı
229
Düşünce
Kur'ancı
Ehli sünnet vel Palavra cemaat-i inancında Hadisler, Kur'an'ı iptal(nesh) eder.

Mesela Bakara Suresi 180 ayetinde geçen "Ölüm gelince, ana baba ve yakınlara vasiyet farzdır." ayeti Buhari’deki "Vârise vasiyet yoktur" hadisi ile nesh(iptal) edilmiştir.

Böyle bir Ehli sünnet vel Palavra cemaat-i saçmalığına inanıyor musunuz? Kur'an bu müşrikler hakkında ne diyor ?

15:91-Onlar ki Kuran'ı parçalara ayırdılar.
15:92-Rabbine and olsun ki, hepsinden soracağız,
15:93-Yaptıkları şeylerden.

2:85-Tüm bunlardan sonra, sizler hâlâ birbirinizi öldürüyor, aranızdan bir grubu yurtlarından çıkarıyor, kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmanız zaten size haramken, bu yetmiyormuş gibi size esir düştüklerinde bir de onlardan fidye istiyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmını onaylayıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Böyle davrananların cezası dünya hayatında rezil olmak ve Diriliş Gününde de azabın en çetinine uğratılmaktan başka ne olabilir? ALLAH yaptıklarınızdan gafil değil.

2:85 ayetinde geçen "Yoksa siz kitabın bir kısmını onaylayıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz" cümlesi Ehli sünnet vel Palavra cemaat-i inanan kişilerle de alakalıdır.

Bu Ehli sünnet vel Palavra cemaat-i uyan Müşriklerin hesap günü işi çok zordur.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,927
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
Ebuzer'in, Muaviye sarayı konusunda yaptığı sözü biliyor musun?
Biliyorum. Hz Muaviyenin içtihad hatası yaptığı yerler olduğunu düşünüyorum ama sizin gibi lanet etmekten geri duruyorum. Çünkü siz haklıysanız ben bir şey kaybetmem, çünkü hüsnü zan etmekte sorun yok ama ben haklıysam siz Allah katında nasıl hesap vereceksiniz?
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,927
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
Kur'an'da neden bahsetmiyor ? Mesela "Ashabı Kehf(Kehf Suresi)" orada ki kişilerin isminden bahsetmez. Hadislere bakıyorsun bunların isimleri var. Kur'an'da bu isimler yazmadan "Ashabı Kehf"deki kişilerin isimlerini nereden biliyorlar?

Taberî’nin İbn İshak tarikiyle Hz. İbn Abbas’tan rivayet ettiğine göre, Ashab-ı Kehf’in isimleri sekiz olup şunlardır:"Meksilmîna, Muhsimilnîna, Yemliha, Mertûs, Keşvetûş, Bîrûns, Dînmûs, Yatnûskalûs."
bk. Taberî, Kehf, 18/10. ayetin tefsiri).
Tahrim 3, Kuran haricindeki vahyi ispat ediyor. Bu sorularınızın cevabı işte bu vahiydir
 

KuranMumini2698

Deneyimli
Mesajlar
1,106
Tepki puanı
229
Düşünce
Kur'ancı
Sünni kaynaklarda, Ebu Hanife hakkında dedikleri şunlardır:

"Müslüman olup olmaması tartışmalıdır" (İbni Abdilberr El İntika)

Buhari'nin Ebu Hanife'ye şunu dedi:

"Güvenilmez adam. Sapık. Küfründen dönmesi için iki kere tövebey çağrılan adam." (et-Tarihul Kebir)

İmam Malik, şöyle dedi: "Ebu Hanife, İslam bünyesinde doğan en şerir varlıktır.(İbn Abdilberr El İntika)

Süfyan bin Uyeyne, Ebu Hanife'ye şunu demiştir:"Allah ona lanet etsin! İslam'ın can damarlarını bir bir kopardı. Müslümanlar arasında ondan daha şerir biri doğmamıştır."(İbn Abdilberr El İntika)

Daha birçok laflar etmişlerdir.
 

KuranMumini2698

Deneyimli
Mesajlar
1,106
Tepki puanı
229
Düşünce
Kur'ancı
Tahrim 3, Kuran haricindeki vahyi ispat ediyor. Bu sorularınızın cevabı işte bu vahiydir
Kur'an ayeti olduğu için bir Kur'an vahiydir. Eğer hadislerde vahiy olsaydı Allah onları da korurdu. Bir de Kur'an'da "hadis" kelimesi Kur'an dışında kullanıldığı zaman hep olumsuz anlamda kullanılıyor. Ayetlerde "hadislere dalmayın" cümlesi vardır.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,927
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
Nasih-Mansuh saçmalığı hakkında ne düşünüyorsun @bilgelikyolunda
"Ey îmân edenler! Sarhoş olduğunuz zaman ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp olduğunuz zaman da eğer yolcu değilseniz, gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın." Nisa Sûresi, 43.
Burda içkiye izin varken,
"Ey îmân edenler! İçki, kumar, putlar ve kısmet çekilen fal okları hep şeytanın işinden birer pisliktir, ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan, içki ve kumarla, aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz, değil mi?" Mâide Sûresi, 90-91
burda net olarak yasaklanmıştır. 23 Senede nazil olan ayetlerde hükümlerin bu şekilde tedrici olarak öncekini neshetmesi normaldir
 

KuranMumini2698

Deneyimli
Mesajlar
1,106
Tepki puanı
229
Düşünce
Kur'ancı
"Ey îmân edenler! Sarhoş olduğunuz zaman ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp olduğunuz zaman da eğer yolcu değilseniz, gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın." Nisa Sûresi, 43.
Burda içkiye izin varken,
"Ey îmân edenler! İçki, kumar, putlar ve kısmet çekilen fal okları hep şeytanın işinden birer pisliktir, ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan, içki ve kumarla, aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz, değil mi?" Mâide Sûresi, 90-91
burda net olarak yasaklanmıştır. 23 Senede nazil olan ayetlerde hükümlerin bu şekilde tedrici olarak öncekini neshetmesi normaldir
Bu iki ayet birbirini nesh etmez. Çünkü iman edip sarhoş olanlar da vardır. Nisa 43 onlardan bashediyor. Haram olsa bile iman edenler yanlış yapabilir.
 

Son konular

Son mesajlar

Üst