İslam Kutuplara Giremiyor

Kemal

☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
392
Tepki puanı
256
Düşünce
Agnostik
İslam kutuplara giremiyor.
Nedeni malum!
Çünkü Kur’an’ın yazarı kutupları bilmiyordu. Sabiler’den, Zerdüştlerden, İslam öncesi putperest Araplardan aldığı güneşe göre ayarlanmış namaz vakitleri kutuplara uymuyor.

O yüzden milyonlarca insanın yaşadığı Kuzey Avrupa ülkelerinde İslam tutmuyor. Bölge halkından kimse müslüman değil. Dışardan gelen ve sayısı 800 civarında olan müslümanlar ise nasıl namaz kılacaklarını bilemiyor. Ya kılmıyorlar ya da 1 saat içinde 3 vakit namaz birden kılıyorlar. Çünkü güneşin ilk göründüğü 17 Ocak’ta öğle namazı 11.54 iken ikindi namazı 11.58’de. Yani, sünnetleri kılmaya vakit yok, hızlı bir şekilde öğle namazını kılıp hemen ardından yeni bir ezanla ikindiye duruyorlar. Ve sadece 55 dk. sonra akşam namazı başlıyor.
İşin komik tarafı ise bir önceki günün akşam namazı saatinin 16.53’te kılınması. Yani 1 günde 4 saat fark yapıyor ve müslümanlar bu zaman farklarına kesinlikle alışamıyor, ne yapacaklarını şaşırıyorlar.

İslamcılar 1977 yılından beri 35 yıldır bu duruma bir formül bulmaya çalışmışlar, kutuplarda inceleme yapmaya gidip gelmişler ama bir sonuca ulaşamamışlar. Gündüz ve gecenin güneşle bir ilgisi olmadığını iddia etmekle tanınan İlahiyatçı prof. Abdülaziz Bayındır bugünlerde bu konuya el atmış ve Norveç’te çalışıyor. Allah’ın kutupları tanımadığını ve Kur’an’ın evrensel olmadığı tezlerini çürüteceği iddiasıyla kolları sıvamış durumda.
Allah kolaylık versin.
Müslümanlar da bol bol dua etsinler ki Allah insafa gelsin ve Kutuplar için bir çözüm bulunmasına izin versin. Malum Allah istemezse olmaz.

Bu arada Kur’an’ın çok derin araştırılması lazım bence. Bilhassa Ömer Çelakıl bu konuda çalışmalı. Nasıl ki Yahudilere tırnaklı hayvanları yasaklayan Allah, kutuplarda yaşayanlara da namazı yasaklamış olabilir. Ayetlerdeki sözcükler noktalama işaretlerinin yerleri değiştirilerek ayrı ayrı versiyonlarda incelenmeli. Kur’an’da sadece Doğu ve batı geçiyor. Kuzeyden bahis yok ama belki bu yöntemle bulunur. Acaba diyorum Maun suresindeki “Vay o namaz kılanların haline” ayeti Kutuplarda yaşayanlar için olmasın. ;)

-alıntıdır-
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,033
Tepki puanı
262
Düşünce
Sünni
İslam kutuplara giremiyor.
Nedeni malum!
Çünkü Kur’an’ın yazarı kutupları bilmiyordu. Sabiler’den, Zerdüştlerden, İslam öncesi putperest Araplardan aldığı güneşe göre ayarlanmış namaz vakitleri kutuplara uymuyor.

O yüzden milyonlarca insanın yaşadığı Kuzey Avrupa ülkelerinde İslam tutmuyor. Bölge halkından kimse müslüman değil. Dışardan gelen ve sayısı 800 civarında olan müslümanlar ise nasıl namaz kılacaklarını bilemiyor. Ya kılmıyorlar ya da 1 saat içinde 3 vakit namaz birden kılıyorlar. Çünkü güneşin ilk göründüğü 17 Ocak’ta öğle namazı 11.54 iken ikindi namazı 11.58’de. Yani, sünnetleri kılmaya vakit yok, hızlı bir şekilde öğle namazını kılıp hemen ardından yeni bir ezanla ikindiye duruyorl
Değerli Kardeşimiz

Önce şunun bilinmesi gerekir. Bir Müslüman, Kur’an’ın her ayetinin Allah’ın kelamı olduğunu kabul eder. Ayetler, bir takım hakikatleri değişik tarzlarda nazara verebilir. Yani bazı meseleler açık olarak ifade edilirken, bir kısmına işareten, remzen veya benzetme ile dikkat çekilir. Fen sahasındaki çalışmalarla elde ettiğimiz bazı sonuçlar, Kur’an’daki ayetlerle uyumluluk göstermeyebilir. Böyle bir sonuçta yoruma gerek duyulduğu gibi, bazı Kur’an ayetlerinin hakikati daha sonraki çalışmalarda ortaya çıkabilecektir.

Bir diğer husus da, Allah’ı tanımayan ve kabul etmeyen birisinin, ayetin manasını tasdik etmesini beklemek çok büyük bir iyimserliktir. Onlar, Allah’ın eserleriyle Allah’ı tanımaya değil, O’nu inkâr ve reddetmeye gayret ediyorlar. İnan birisi, bu konularda kendi nefsini tatmin ediyorsa, mesele tamamdır. Bir başkasını inandırmak gibi, bir göreviniz yoktur. Sadece, doğru bildiğiniz konuyu takdim eder, gerisine karışmazsınız.

İnsanın yaratılışı söz konusu olunca, on defa evrimcilerin bu konudaki görüşleri dikkate alınırken, en azından bir defa da Allah’ın bu konuda ne dediğine bakılmalıdır. Çünkü insanı yaratan Allah’tır. “Yapan bilir, bilen konuşur” umumi bir kaidedir. Allah Kur’an-ı Kerim’de insanın yaratılışını muhtelif ayetlerde nazara vermektedir. Bir ayette meniden yaratılışına dikkat çekilirken, spermin göğüs kafesi ile sırt arasından çıktığı beyan edilir.
“İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Atılıp dökülen bir sudan yaratıldı. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir” (Târık, 86/5-8).
Âyet-i Kerime insan için; “Atılan bir sudan yaratılmıştır,” diyor. Bu su, sulb (omurga) ile terâib (eğe kemikleri) arasından atılan erkek menisidir. Bunun içerisinde milyonlarca sperm vardır. Bunlardan bir tanesi, kadının yumurtası ile birleşerek insanın teşekkülüne sebep olacaktır.

Âyet-i Kerime’de spermi ihtiva eden sıvının sulb ile terâib, yani omurga ile göğüs kemikleri arasından çıktığı beyan ediliyor. Hâlbuki spermlerin erkek üreme organı olan husyelerde, kadının yumurtasının da üreme organı olan yumurtalıkta teşekkül ettiği biliniyor. Burada zahiren bir zıtlık görünüyor. Bunun iki açıklaması olabilir:

Birincisi; insan anne rahminde cenin safhasında iken yumurtalık ile husyeler, bu ceninin sulbu ile terâibi arasında gelişir. Yani, husye (er bezi) ile yumurtalık sulb olarak ifade edilen omurga ile terâib olarak belirtilen eğe kemikleri arasındaki bölgede hâsıl olur. Cenin yedinci aya girince husyeler yavaş yavaş vücudun dışındaki torbaya, yumurtalık ise, leğen boşluğuna iner.

İkici yaklaşım tarzı ise; husye ile yumurtalıklar gıdalarını, omurga ile eğe kemiği arasındaki yerden alırlar. Yani, Karındaki aorttan gelen ve husye ile yumurtalığa giden atar damarlar, belkemi (omurga) ile eğe kemiği arasından geçerler. Aynı şekilde, yumurtalığı ve husyeleri besleyen sinirler de mide altındaki sinir kümesinden gelir ki, bu tam manasıyla belkemiği ile eğe kemiği arasındaki bölgededir. Lenf damarları da omurga ile eğe kemikleri arasından çıkar1.

Görülen odur ki, gerek husyeler ve gerekse yumurta hücresi, gıdasını, kanını ve sinirlerini sulb ve terâib olarak ifade edilen bölgeden, yani omurga ile eğe kemiği arasından almaktadır. Fennin bu tespiti, Kur’an-ı Kerim’in, insanın yaratılışı ile ilgili icazlı ifadesine de uygundur.

Bilimin bu konuda ulaştığı nokta budur. Mümkündür ki, ileride ilmin gelişmesiyle bununla ilgili başka tarzlarda açıklaması da olabilecektir.u
ar. Ve sadece 55 dk. sonra akşam namazı başlıyor.
İşin komik tarafı ise bir önceki günün akşam namazı saatinin 16.53’te kılınması. Yani 1 günde 4 saat fark yapıyor ve müslümanlar bu zaman farklarına kesinlikle alışamıyor, ne yapacaklarını şaşırıyorlar.


İslamcılar 1977 yılından beri 35 yıldır bu duruma bir formül bulmaya çalışmışlar, kutuplarda inceleme yapmaya gidip gelmişler ama bir sonuca ulaşamamışlar. Gündüz ve gecenin güneşle bir ilgisi olmadığını iddia etmekle tanınan İlahiyatçı prof. Abdülaziz Bayındır bugünlerde bu konuya el atmış ve Norveç’te çalışıyor. Allah’ın kutupları tanımadığını ve Kur’an’ın evrensel olmadığı tezlerini çürüteceği iddiasıyla kolları sıvamış durumda.
Allah kolaylık versin.
Müslümanlar da bol bol dua etsinler ki Allah insafa gelsin ve Kutuplar için bir çözüm bulunmasına izin versin. Malum Allah istemezse olmaz.


Bu arada Kur’an’ın çok derin araştırılması lazım bence. Bilhassa Ömer Çelakıl bu konuda çalışmalı. Nasıl ki Yahudilere tırnaklı hayvanları yasaklayan Allah, kutuplarda yaşayanlara da namazı yasaklamış olabilir. Ayetlerdeki sözcükler noktalama işaretlerinin yerleri değiştirilerek ayrı ayrı versiyonlarda incelenmeli. Kur’an’da sadece Doğu ve batı geçiyor. Kuzeyden bahis yok ama belki bu yöntemle bulunur. Acaba diyorum Maun suresindeki “Vay o namaz kılanların haline” ayeti Kutuplarda yaşayanlar için olmasın. ;)

-alıntıdır-
Kuranı yazan kutupları bilmiyordu. Ama elektronu, protonu, fotosentezi, atmosferdeki katmanları, dünyanın güneş etrafında dönüşünü vs biliyordu. Komik.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,033
Tepki puanı
262
Düşünce
Sünni
Fotosentez ile ilgili olan: Kararmaya ilk başladığı zaman, geceye andolsun, ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha; (Tekvir Suresi, 17-18)

Atmosferin katmanları: Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O’dur. Sonra göğe istiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen O’dur. Ve O, herşeyi bilendir. (Bakara Suresi, 29)

Güneşin Dönüşü: Kuran’da “gün (yevm)” kelimesi 365 defa geçmektedir. Bildiğiniz gibi Dünya’nın Güneş etrafında dönüşü 365 gün sürer. Dünya, Güneş’in etrafında dönerken kendi etrafında da tam 365 defa döner. Kuran’da “gün” kelimesinin 365 defa geçiyor olması, Dünya yörüngesi hakkında bize yüzyıllar öncesinden bilgi vermesi açısından çok önemli bir bulgudur.

Atom proton vs fiziği: https://www.dogrudinislam.com/kuranda-atom-fizigi-demir-26-proton-notron/
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,756
Tepki puanı
1,021
Düşünce
Agnostik
Fotosentez ile ilgili olan: Kararmaya ilk başladığı zaman, geceye andolsun, ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha; (Tekvir Suresi, 17-18)

Atmosferin katmanları: Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O’dur. Sonra göğe istiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen O’dur. Ve O, herşeyi bilendir. (Bakara Suresi, 29)

Güneşin Dönüşü: Kuran’da “gün (yevm)” kelimesi 365 defa geçmektedir. Bildiğiniz gibi Dünya’nın Güneş etrafında dönüşü 365 gün sürer. Dünya, Güneş’in etrafında dönerken kendi etrafında da tam 365 defa döner. Kuran’da “gün” kelimesinin 365 defa geçiyor olması, Dünya yörüngesi hakkında bize yüzyıllar öncesinden bilgi vermesi açısından çok önemli bir bulgudur.

Atom proton vs fiziği: https://www.dogrudinislam.com/kuranda-atom-fizigi-demir-26-proton-notron/
Verdiğin ayette fotosentez falan yok. Atmosfer 7 değil 5 katmandır. 365 mucizesi tamamen palavra. Atom fiziği bilmediğim için bişey diyemeyeceğim. :) Bunu bize açıklarsan sevinirim.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,033
Tepki puanı
262
Düşünce
Sünni
Verdiğin ayette fotosentez falan yok. Atmosfer 7 değil 5 katmandır. 365 mucizesi tamamen palavra. Atom fiziği bilmediğim için bişey diyemeyeceğim. :) Bunu bize açıklarsan sevinirim.
Fotosentezin sabah başladığını belirten ayettir. Kafan sanırım katmanlara takılmış. https://sorularlaislamiyet.com/yer-ve-gok-kac-katmandan-olusuyor . burdan okuyabilirsin ki eminim yapmayacaksın ben yine bırakıyorum. Atom fiziğiyle olan linki de yukarıda bıraktım. Ayrıca bir açıklama yapmama gerek olduğunu düşünmüyorum.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,756
Tepki puanı
1,021
Düşünce
Agnostik
Fotosentezi nerden uydurdun halen merak ediyorum.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:
Mesajlar
2
Tepki puanı
1
Düşünce
Agnostik
Güneşin 6 ay batmadığı bölgelerde örneğin iskandinav ülkelerinde gündüz 20 saat güneş batmıyor ve sahur - iftar arası 4 saat arayla 2 öğün yemek yeyilemeyeceğine göre, öylesi güneşin 6 ay batmayan kentlerinde Mekke'ye uygun sahur - iftar ediliyor icmâ'ya göre. Böyle durumda ise bizim gibi avrupa paralelinde kuzey yarımkürede 17 saat oruç tutanlara haksızlık edilmiş oluyor. Madem dinde kolaylık var biz niye Mekke'ye uygun sahur - iftar yapmıyoruz da 17 saat oruç tutuyoruz?
 

Kemal

☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
392
Tepki puanı
256
Düşünce
Agnostik
Güneşin 6 ay batmadığı bölgelerde örneğin iskandinav ülkelerinde gündüz 20 saat güneş batmıyor ve sahur - iftar arası 4 saat arayla 2 öğün yemek yeyilemeyeceğine göre, öylesi güneşin 6 ay batmayan kentlerinde Mekke'ye uygun sahur - iftar ediliyor icmâ'ya göre. Böyle durumda ise bizim gibi avrupa paralelinde kuzey yarımkürede 17 saat oruç tutanlara haksızlık edilmiş oluyor. Madem dinde kolaylık var biz niye Mekke'ye uygun sahur - iftar yapmıyoruz da 17 saat oruç tutuyoruz?
Mantıklı. Hocalara sormak lazım bunu.
 
Üst