İslam vs Hristiyanlık

Charles Dawkins

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
426
Tepki puanı
219
Düşünce
Ateist
İncil bildiğimiz gibi barışsal bir kitaptır. Ve aslında en güzel semavi kitaptır. Ve insanlık dışı olaylar görülmez kurandan eski olmasına rağmen. İncil çelişkiler dışında kötü şeyler barındırmaz. Hristiyanlığı da Tevrat ve Zebur yok eder. Zaten neyse şimdi biraz İncil ile Kuran karşılaştıralım.

Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenlere iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, sizde onlara öyle davranın. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkârlar bile kendilerini sevenleri severler. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır? Günahkârlar bile öyle yaparlar. (Luka 6:27-34).

Bu gördüğünüz İncil putu. Bakın Arap putundan daha barışçıl. Şimdi başka şeylere bakalım.

Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinizi kardeşlik sevgisiyle, şefkatle sevin. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bütün insanlarla barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kendi kendiniz için öç almayın, bunu Tanrı’nın gazabına (yargılamasına) bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: ‘Rab diyor ki öç benimdir, kötülüğün karşılığını ben vereceğim‘ Yine yazılmıştır: ‘Düşmanın acıkmışsa onu doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onun başı üzerine ateş korları yığarsın (onu utanca boğarsın).‘ Kötülüğe yenilme, ancak kötülüğü iyilikle yen. (İncil, Romalılar 12:9-21).

Bakın İncil putu ne kadar iyi kalpli.

Ey baba, onları bağışla; çünkü ne ettiklerini bilmiyorlar. (İncil, Luka 23:34).

Fakat ey dinleyenler, size diyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik edin, size lanet edenlere iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. (İncil, Luka, 6:27-28).

Şimdi gelin arap putuna bakalım.

Tevbe/28
Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar.

Bakara/65
İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine: Aşağılık maymunlar olun! dediklerimizi elbette bilmektesiniz.

Maide/60
De ki: Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah’ın lanetlediği ve gazap ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkardığı kimseler. İşte bunlar, yeri (durumu) daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış bulunanlardır.

Bakara/171
Kafirlerin durumu, sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünmezler.

Cuma/5
Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir.

Araf/179
Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.

Furkan/44
Yoksa sen, onların çoğunun gerçekten (söz) dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar yolca daha da sapıktırlar.

Araf/176
Dileseydik, onu ayetlerimizle üstün kılardık; fakat o, dünyaya meyletti ve hevesine uydu. Durumu, üstüne varsan da, kendi haline bıraksan da, dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kimselerin hali böyledir.

Müdessir/50-51
Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler.

Muhammed/12
Doğrusu Allah, inanıp yararlı işler işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Durakları ateş olduğu halde kafirler, zevklenirler ve hayvanlar gibi yerler.

Bakara/142
İnsanların beyinsizleri, “Yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir?” diyecekler; de ki: “Doğu ve batı Allah’ındır. O, dilediğini doğru yola eriştirir”.

Kalem/10-14 ve 15
Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme. Âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, “Öncekilerin masalları!” der.

Şimdi gelin savaşa bakış acısına bakalım. Üstte günahkârlara iyi davranın diyen tanrı objektif iken. Aral putu kendine göre günahkar olanlara aşırı taraflı. Onların GEBERTİLMESİ İÇİN AĞZININ SUYU AKIYOR!!!

Ey âmenû olanlar! Size ne oldu? Size, “Allah'ın yolunda cihada çıkın .” denildiği zaman, siz (bulunduğunuz) yere meyledip kaldınız. Ahiretten (vazgeçip) dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı (malı, faydası), ahiretten daha azdır.

TEVBE-39:
Sefere çıkmanız hariç, (savaşa gönüllü olarak katılmadığınız taktirde) size elîm bir azapla azap eder. Ve sizden başka bir kavimle (sizi) değiştirir. O'na hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Ve Allah, herşeye kaadirdir.

TEVBE-41:
Hafif ve ağır (süvari ve piyade) olarak (sefere) çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla (nefslerinizle) Allah yolunda cihad edin (savaşın). İşte bu, eğer bilmiş olsanız, sizin için daha hayırlıdır.

2-191
Onları nerede yakalarsanız öldürün ve sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın. O fitne, öldürmeden daha şiddetlidir. Yalnız Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Fakat sizi öldürmeye kalkışırlarsa, hemen onları öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir.

2-193
Hem bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın . Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır.

2:244
O halde Allah yolunda çarpışın ve bilin ki Allah, her şeyi işitir ve bilir.

2-216
Savaş size farz kılındı, gerçi o size hoş gelmez. Olabilir ki siz, bir şeyden hoşlanmazsınız; oysa ki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki, siz bir şeyi seversiniz, oysaki o sizin için bir kötülüktür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

2:216, 4:71, 4:76
İman edenler, Allah yolunda savaşırlar.

MAİDE 33
Allah ve O'nun Resûl'ü ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir.

BAKARA 191
Onları, bulduğunuz (yakaladığınız) yerde öldürün.

MUHAMMED 4
Artık kâfirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz (zayıf) bırakıncaya kadar boyunlarını vurun.

ENFAL 12
Artık boyunlarının üzerine vurun. Ve onların bütün parmaklarına vurun.”

Bileceğiniz üzere Kuran savaş ayetleriyle doludur. Daha fazla yazmaya gerek görmüyorum.
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,032
Tepki puanı
261
Düşünce
Sünni
Peki güzel bir konu olmuş. İncil'de Kuran'dan sonra en çok desteklediğim bir kitaptır. İncildeki barış ayetlerinden bahsetmen güzel. Sen Kuran'daki savaş ayetlerinden bahsetmişsin hesapta. Bakara 191 atarak araştırmadığını net olarak anladım. Birazda barış ayetlerine bakalım?
 • Nisa Suresi, 90. ayet: Ancak sizinle aralarında andlaşma bulunan bir kavme sığınanlar ya da hem sizinle, hem kendi kavimleriyle savaşmak (istemeyip bun)dan göğüslerini sıkıntı basıp size gelenler (dokunulmazdır.) Allah dileseydi, onları üstünüze saldırtır, böylece sizinle çarpışırlardı. Eğer sizden uzak durur (geri çekilir), sizinle savaşmaz ve barış (şartların)ı size bırakırlarsa, artık Allah, sizin için onların aleyhinde bir yol kılmamıştır.
 • Yunus Suresi, 25. ayet: Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip-iletir.
 • Enfal Suresi, 61. ayet: Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sen de ona eğilim göster ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O, işitendir, bilendir.
 • En'am Suresi, 127. ayet: Onlar için Rableri Katında barış yurdu vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir.
 • Kaf Suresi, 34. ayet: "Ona 'esenlik ve barış (selam)la' girin. Bu, ebedilik günüdür."
 • Bakara Suresi, 208. ayet: Ey iman edenler, hepiniz topluca "barış ve güvenliğe (Silm'e, İslam'a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.
Daha da örnek vermeme gerek yok. Attığın ayetlerede tek tek cevap veremem. Samimi bir şekilde merak edersen istediğin ayeti açıklarım.
 
Mesajlar
60
Tepki puanı
44
Düşünce
Deist
Hristiyanlık islam dan daha barışçıl bir semavi dindir. Enfal 39, bakara 193, tevbe 5 ayetleri islamın ne kadar da tehlikeli bir din olduğunu adeta gözler önüne seriyor.
 

Charles Dawkins

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
426
Tepki puanı
219
Düşünce
Ateist
Peki güzel bir konu olmuş. İncil'de Kuran'dan sonra en çok desteklediğim bir kitaptır. İncildeki barış ayetlerinden bahsetmen güzel. Sen Kuran'daki savaş ayetlerinden bahsetmişsin hesapta. Bakara 191 atarak araştırmadığını net olarak anladım. Birazda barış ayetlerine bakalım?
 • Nisa Suresi, 90. ayet: Ancak sizinle aralarında andlaşma bulunan bir kavme sığınanlar ya da hem sizinle, hem kendi kavimleriyle savaşmak (istemeyip bun)dan göğüslerini sıkıntı basıp size gelenler (dokunulmazdır.) Allah dileseydi, onları üstünüze saldırtır, böylece sizinle çarpışırlardı. Eğer sizden uzak durur (geri çekilir), sizinle savaşmaz ve barış (şartların)ı size bırakırlarsa, artık Allah, sizin için onların aleyhinde bir yol kılmamıştır.
 • Yunus Suresi, 25. ayet: Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip-iletir.
 • Enfal Suresi, 61. ayet: Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sen de ona eğilim göster ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O, işitendir, bilendir.
 • En'am Suresi, 127. ayet: Onlar için Rableri Katında barış yurdu vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir.
 • Kaf Suresi, 34. ayet: "Ona 'esenlik ve barış (selam)la' girin. Bu, ebedilik günüdür."
 • Bakara Suresi, 208. ayet: Ey iman edenler, hepiniz topluca "barış ve güvenliğe (Silm'e, İslam'a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.
Daha da örnek vermeme gerek yok. Attığın ayetlerede tek tek cevap veremem. Samimi bir şekilde merak edersen istediğin ayeti açıklarım.
İslam da o kadar büyük bir nefret var ki bu ayetler olsa ne yazar. Ayrıca mekki ve meddi ayrımına bakabilirsin. Bunlar islamın gerçek yüzünü açığa çıkartır.

Eğer incil gerçekten arap kurundan geldiyse iyi ki değiştirmişler. O bile bu kadar barışçıl kitap yazamaz. :D

Ve incilin değiştiğini iddia edenler hayla kanıtlayamadı. Bilginize.
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,032
Tepki puanı
261
Düşünce
Sünni
İslam da o kadar büyük bir nefret var ki bu ayetler olsa ne yazar. Ayrıca mekki ve meddi ayrımına bakabilirsin. Bunlar islamın gerçek yüzünü açığa çıkartır.

Eğer incil gerçekten arap kurundan geldiyse iyi ki değiştirmişler. O bile bu kadar barışçıl kitap yazamaz. :D

Ve incilin değiştiğini iddia edenler hayla kanıtlayamadı. Bilginize.
Kanıt'a gerek yok 4 tane incil olması durumu açıklıyor. Eğer değişmediyse ne mutlu bize İncil Muhammed'i müjdeliyor :).
 

Charles Dawkins

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
426
Tepki puanı
219
Düşünce
Ateist
Kanıt'a gerek yok 4 tane incil olması durumu açıklıyor. Eğer değişmediyse ne mutlu bize İncil Muhammed'i müjdeliyor :).
4 tane incil açıklıyor mu??

Ayrıca incil de muhammed i müjdeleyen kimse yoktur. Muhammed i müjdelediği sanılan kişi PARAKLİT tir.
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,032
Tepki puanı
261
Düşünce
Sünni
4 tane incil açıklıyor mu??

Ayrıca incil de muhammed i müjdeleyen kimse yoktur. Muhammed i müjdelediği sanılan kişi PARAKLİT tir.
İslamî görüşlere göre Paraklit ismi ile İslam Peygamberi Muhammed (asm) kastedilmektedir.
Yunanca Parakletos kelimesi en basit anlamıyla "yardımcı" demektir. Yine Yunanca bir kelime olan Periklutos ise "övülmüş" (İngilizce: praised one) anlamına gelmektedir. İslam Peygamberi Muhammed (asm)'in isimlerinden biri olan Ahmed de "övülmüş" anlamına gelmektedir. Bu nedenle bazı İslam alimlerince Parakletos sözcüğünün Periklutos ile aynı sözcüktür ve Ahmed ile anlam olarak örtüşmektedir (bk. a.g.e; ayrıca bk. Alusî, XXVIII/86-88; Elmalılı Hamdi Yazır, VIII/12-17).

Ayetlere bakalım:

''Artık sizinle çok söyleşemem. Zira bu alemin reisi geliyor. Ve bende onun nesnesi asla yoktur'' Yuhanna 14/30 Alemin reisi ''Fahr-i Alem'' Muhammed'in sıfatıdır.
''Amma ben size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim, size faydalıdır. Zira ben gitmeyince teselleyici size gelmez'' Yuhanna 16/27
'' Ve o dahi gelince dünyayı günaha dair, iyiliğe dair ve hükme dair ilzam edecektir'' Yuhanna 10/8
İsa'dan sonra dünyay gelip iyiliğe, kötülüğe ve hükme dair ilzam eden, Muhammed'den başka kim vardır?
''Zira bu alemin reisinin gelmesinin hükmü gelmiştir.'' Yuhanna 16/11

Gerekli bilgiler bu linkte mevcut: https://sorularlaislamiyet.com/incilde-gecen-faraklit-kelimesinin-peygamber-efendimize-isaret-etmedigi-iddia-ediliyor-bu-kelimeni-0
 
Mesajlar
60
Tepki puanı
44
Düşünce
Deist
İslamî görüşlere göre Paraklit ismi ile İslam Peygamberi Muhammed (asm) kastedilmektedir.
Yunanca Parakletos kelimesi en basit anlamıyla "yardımcı" demektir. Yine Yunanca bir kelime olan Periklutos ise "övülmüş" (İngilizce: praised one) anlamına gelmektedir. İslam Peygamberi Muhammed (asm)'in isimlerinden biri olan Ahmed de "övülmüş" anlamına gelmektedir. Bu nedenle bazı İslam alimlerince Parakletos sözcüğünün Periklutos ile aynı sözcüktür ve Ahmed ile anlam olarak örtüşmektedir (bk. a.g.e; ayrıca bk. Alusî, XXVIII/86-88; Elmalılı Hamdi Yazır, VIII/12-17).

Ayetlere bakalım:

''Artık sizinle çok söyleşemem. Zira bu alemin reisi geliyor. Ve bende onun nesnesi asla yoktur'' Yuhanna 14/30 Alemin reisi ''Fahr-i Alem'' Muhammed'in sıfatıdır.
''Amma ben size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim, size faydalıdır. Zira ben gitmeyince teselleyici size gelmez'' Yuhanna 16/27
'' Ve o dahi gelince dünyayı günaha dair, iyiliğe dair ve hükme dair ilzam edecektir'' Yuhanna 10/8
İsa'dan sonra dünyay gelip iyiliğe, kötülüğe ve hükme dair ilzam eden, Muhammed'den başka kim vardır?
''Zira bu alemin reisinin gelmesinin hükmü gelmiştir.'' Yuhanna 16/11

Gerekli bilgiler bu linkte mevcut: https://sorularlaislamiyet.com/incilde-gecen-faraklit-kelimesinin-peygamber-efendimize-isaret-etmedigi-iddia-ediliyor-bu-kelimeni-0
Hem incil değişti dersiniz,hemde incil de Muhammed geçiyor dersiniz.Siz müslümanları anlamak gerçekten çok zor.Ve incil de Muhammed geçmez.Bu ayetler çarpıtılmıştır.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,032
Tepki puanı
261
Düşünce
Sünni
Hem incil değişti dersiniz,hemde incil de Muhammed geçiyor dersiniz.Siz müslümanları anlamak gerçekten çok zor.Ve incil de Muhammed geçmez.Bu ayetler çarpıtılmıştır.
İncil'in %100 değiştiğini söylemiyoruz. Çapıttığım birşey yok ayetlerin hepsi Muhammed ile uyuşuyor.
 

Şarlo

☆☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
265
Tepki puanı
212
Düşünce
Agnostik
''Artık sizinle çok söyleşemem. Zira bu alemin reisi geliyor. Ve bende onun nesnesi asla yoktur'' Yuhanna 14/30 Alemin reisi ''Fahr-i Alem'' Muhammed'in sıfatıdır.
''Amma ben size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim, size faydalıdır. Zira ben gitmeyince teselleyici size gelmez'' Yuhanna 16/27
'' Ve o dahi gelince dünyayı günaha dair, iyiliğe dair ve hükme dair ilzam edecektir'' Yuhanna 10/8
İsa'dan sonra dünyay gelip iyiliğe, kötülüğe ve hükme dair ilzam eden, Muhammed'den başka kim vardır?
''Zira bu alemin reisinin gelmesinin hükmü gelmiştir.'' Yuhanna 16/11

14:30 Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur.

16:27 Çünkü beni sevdiğiniz ve Baba'dan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için Baba'nın kendisi sizi seviyor.

10:8 Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu, ama koyunlar onları dinlemedi.

16:11 yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor.

gösterdiğin ayetlerde 14:30 dışında birbiriyle tutan ayet yok
 

Şarlo

☆☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
265
Tepki puanı
212
Düşünce
Agnostik
İncil'in %100 değiştiğini söylemiyoruz. Çapıttığım birşey yok ayetlerin hepsi Muhammed ile uyuşuyor.
Senin çarpıttığın birşey yok çünkü bildiğin de birşey yok. O kaynak verdiğin site nurcuların sitesidir. Verdiği bilgilerin çoğu çarpıtmadır. Senin gibi modernist müslümanlara kuranın kirli yüzünü süsleyip ambalajlayıp sunarlar. Dinler arası diyalog saçmalığına alet ediyorlar sizi haberiniz yok.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,032
Tepki puanı
261
Düşünce
Sünni
''Artık sizinle çok söyleşemem. Zira bu alemin reisi geliyor. Ve bende onun nesnesi asla yoktur'' Yuhanna 14/30 Alemin reisi ''Fahr-i Alem'' Muhammed'in sıfatıdır.
''Amma ben size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim, size faydalıdır. Zira ben gitmeyince teselleyici size gelmez'' Yuhanna 16/27
'' Ve o dahi gelince dünyayı günaha dair, iyiliğe dair ve hükme dair ilzam edecektir'' Yuhanna 10/8
İsa'dan sonra dünyay gelip iyiliğe, kötülüğe ve hükme dair ilzam eden, Muhammed'den başka kim vardır?
''Zira bu alemin reisinin gelmesinin hükmü gelmiştir.'' Yuhanna 16/11

14:30 Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur.

16:27 Çünkü beni sevdiğiniz ve Baba'dan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için Baba'nın kendisi sizi seviyor.

10:8 Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu, ama koyunlar onları dinlemedi.

16:11 yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor.

gösterdiğin ayetlerde 14:30 dışında birbiriyle tutan ayet yok
Öncelikle kusura bakma bablar ayetler karışmış hepsini bulup düzelticem birazdan.
Senin çarpıttığın birşey yok çünkü bildiğin de birşey yok. O kaynak verdiğin site nurcuların sitesidir. Verdiği bilgilerin çoğu çarpıtmadır. Senin gibi modernist müslümanlara kuranın kirli yüzünü süsleyip ambalajlayıp sunarlar. Dinler arası diyalog saçmalığına alet ediyorlar sizi haberiniz yok.
Anlayamadığım şu Kuran'ın kirli yüzü deyip deyip duruyorsunuz ortada birşey yok?
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,032
Tepki puanı
261
Düşünce
Sünni
''Amma ben size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim, size faydalıdır. Zira ben gitmeyince teselleyici size gelmez'' Yuhanna 16/27 16/7*
'' Ve o dahi gelince dünyayı günaha dair, iyiliğe dair ve hükme dair ilzam edecektir'' Yuhanna 10/8 16/8*
 

Macit

☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
102
Tepki puanı
64
Düşünce
Agnostik
Kuranın tevrat ve zebura göre daha çok şiddet içerdiği kesin. Niye böyle acaba? Kuranı yazan insanların psikolojik tahlillerini yapmak lazım. Bu konuda ayrıntılı bir kitap var mı bilmiyorum.
 

yeniçeri

☆☆☆☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
927
Tepki puanı
617
Düşünce
Ateist
Arap sofileri İncili de Torayı da Mezmurları da çok iyi biliyorlardı. Gelecek olan paraklit yani övülmüş olan üstüne Kuranı derlediler. Daha sonrada bir sıfat olan paraklit yani Muhammedi insanlaştırdılar. Tarihte gerçekten yaşayan Muaviye bu siyerleri görmüş olsaydı çok şaşırırdı.
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Charles Dawkins

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
426
Tepki puanı
219
Düşünce
Ateist
''Amma ben size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim, size faydalıdır. Zira ben gitmeyince teselleyici size gelmez'' Yuhanna 16/27 16/7*
'' Ve o dahi gelince dünyayı günaha dair, iyiliğe dair ve hükme dair ilzam edecektir'' Yuhanna 10/8 16/8*
http://www.hristiyanforum.com/forum/showthread.php?t=168

Bu linke objektif bak. Tabi bakman imkansız ama bir dene. Ben bile muslimken bunların zorlama olduğunu anlamıştım. Zaten objektif olduğum için çıktım. Objektif olarak dinsizliğe ilk adımını atabilirsin.

http://www.incil.biz/#ahmed

Bu son link daha ayrıntılı ilk buna bak.
 
Moderatör tarafından düzenlendi:
Üst