İslama Göre Kadınlar Yolun Ortasından Yürüyemez

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Üyesi
ÖDG Üyesi
Mesajlar
1,752
Tepki puanı
1,015
Düşünce
Agnostik
Hay ben sizin aklınızı seveyim. Bu nasıl bir kafadır ya. Dünya uzay çağına geldi ama bunlar hala orta çağda yaşıyor.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

İskender

Üye
Mesajlar
61
Tepki puanı
30
Düşünce
Agnostik
Bu tipler nereden türüyor ya. Nerede yetişiyor bunlar. Zerre kadar akıl yok bunlarda zerre kadar. Adamlar atomun alt parçacıklarını bululuyorlar. Bunlar hala ne abdesti bozar, ne haram, ne helal bunlarla uğraşıyor. Bunlar ülkede hakim unsur olursa ülke yerin dibine batar. Lanet olsun sizin gibi insanlara. Bunlarla mücadele şart.
 

Macit

ÖDG Üyesi
Mesajlar
98
Tepki puanı
61
Düşünce
Agnostik
Gündemde de olan laiklik ne kadar önemli bunu ispatlıyor bu yobaz adam. Bu ülkenin araplaşmasına veya islamlaşmasına izin verilmemelidir.
 

Boyla Kutlug

Üye
Mesajlar
79
Tepki puanı
110
Düşünce
Ateist
İslamda bugün beğenmediğimiz hükümler, öyleymiş gibi yaparak değil, gerçekten öyle emirleri olduğu için islami hükümler adıyla şeriate geçmişlerdir. Ama Türkiye'de bunlar gerçek değiller miş gibi ciddiye alınmıyorlar. Yıllarca islam hakkında okumuş ve profesör olmuş nice hocalar, gerçek islam bu değilse, niye gerçekdışı beyanat vererek islamı yıpratmak istesinlerki? Hocalar ellerindeki kaynakta onlar yazdığı için o hükümleri verebiliyorlar mecburen. Çünkü asıl kaynaktaki islamın kendisi bozuk.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Üyesi
ÖDG Üyesi
Mesajlar
1,752
Tepki puanı
1,015
Düşünce
Agnostik
İslamda bugün beğenmediğimiz hükümler, öyleymiş gibi yaparak değil, gerçekten öyle emirleri olduğu için islami hükümler adıyla şeriate geçmişlerdir. Ama Türkiye'de bunlar gerçek değiller miş gibi ciddiye alınmıyorlar. Yıllarca islam hakkında okumuş ve profesör olmuş nice hocalar, gerçek islam bu değilse, niye gerçekdışı beyanat vererek islamı yıpratmak istesinlerki? Hocalar ellerindeki kaynakta onlar yazdığı için o hükümleri verebiliyorlar mecburen. Çünkü asıl kaynaktaki islamın kendisi bozuk.
Bizimkiler tatlı su müslümanıdır. Dediğin gibi bu hükümler İslamın kendinde var. Şu anda kendini Müslüman olarak tanımlayanlar Kuranı okumadığı için bu dine inanıyor. Eminim ki Kuranı baştan sona okusalar bu dini terk ederler. Yani İslamı bilmediklerinden inanıyorlar. İslamı gerçekten anlayan iki kesim var. Ateistler ve Işid.
 

Ra's Al Ghul

☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,338
Tepki puanı
118
Düşünce
Sünni
Bunları ne diye haber yapıyorsunuz ki, çok mu önemli yani, nedir?
 

Coolumsu

Üye
Mesajlar
148
Tepki puanı
34
Düşünce
Muvahhid
Başlığı düzeltelim, bu şahısa ya da bu Şeyhülşeytana göre.. :)

Bu konuda ne bir ayet ne de sahih bir delil bulunmaktadır. Şunu diyebiliriz ama, Allah'tan sakınmak, takva her zaman için daha iyidir.. Bunu ise ancak o kişi dilerse yapar, dilerse yapmaz. Yani hassasiyet göstermek iyidir ama bunu dayatmak kötüdür.

Gerçi takvanın da çok uç boyutu olur bu.. Kafamızdan din uydurmayalım. :)
Burada yapılan en büyük hata Kuran'ı Kuran ile açıklamak yerine rivayetler ve tarihsel ögeler ile açıklamaya kalkmaktır. Zaten bu yüzden müslümanlar olarak felsefe, sanat ve bilimde geri kaldık..
 

Coolumsu

Üye
Mesajlar
148
Tepki puanı
34
Düşünce
Muvahhid
Geleneksel İslam ulemesının hadis dediği ile Kuran'ın hadis dediği arasında cidden çok büyük farklar vardır. Gelenekçiler hadis deyince, sözün anlamına bakmadan sadece senedine bakmışlardır. Ve buna göre hadis sahih, zayıf, hasen gibi şeylere hükmetmişlerdir.

Burada şöyle sıkıntılar vardır. Öncelikle şunu bilelim ki, en güvenilir hadis kitabı denilen Buhari için diyorum bak.. Kitabın kendisinin orijinal el yazması şuan kayıptır. En güveniliri düşün bu.. Ayrıca buradaki çaba insani bir çaba olduğu için, hiçbir zaman doğru olsa bile Kuran gibi görülemezler. Sonuçta onlarda bir insandı elbette bir emek var bunu tamamen yok saymak insafsızlık olur ama hadisin başarı oranı azdır. Metin kritiğine hiç tutmamaşlardır zaten.. Ayrıca o kitaplara sonradan eklemeler yapılması da çok normaldir..

Ayrıca şunu deyim. Bazı ulemanın dediği gibi, hadislere göre inanç şekillendirilmez. Amel konular da ise, dediğim gibi, hadis konusunda aşırı incelik göstermek gerekir. Çünkü sıradan bir kişiye isnat etmiyorsun.. Eğer yanlış çıkarsa en sahih kabul edilen, neredeyse her kitaba yalan üzerinde ittifak edemeyecek kadar çok kitle tarafından girmiş şu hadisler ne olacak?

“Benim ağzımdan yalan uydurmayınız! Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem’e girsin!” (Buhârî, İlim, 38)

“Her kim, söylemediğim şeyleri bana isnâd ederse Cehennem’deki yerine hazırlansın!” (Buhârî, İlim, 38)

“…Her kim benim ağzımdan bilerek yalan uydurursa Cehennem’deki yerine hazırlansın!».” (Buhârî, İlim, 38)

“Kim, yalan olduğu bilinen bir sözü benim hadisim olarak naklederse o da yalancıların biridir.” (Müslim, Mukaddime, 1; Tirmizî, İlim, 9/2662; İbn-i Mâce, Mukaddime, 5/39; Ahmed, I, 112)

“Ahir zamanda bir takım deccallar, yalancılar çıkacak. Size, sizin ve babalarınızın işitmediği hadîsler getirecekler. Aman onlardan sakının! Sizi saptırmasınlar, fitneye düşürmesinler!” (Müslim, Mukaddime, 7)

«Benden çok hadis nakletmekten sakının! Kim benim adıma bir şey söylerse sadece hakîkati (veya) doğruyu söylesin! Kim, söylemediğim bir şeyi bana izafe ederse Ateş’teki yerine hazırlansın!».” (İbn-i Mâce, Mukaddime, 4/35; Dârimî, Mukaddime, 25/243)

Osman ibn-i Affân (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den hadis rivayet etmeme mâni olan şey, ashâbının O’ndan en fazla hadis ezberleyeni olmayışım değildir. Lâkin ben şâhitlik ederim ki Efendimiz (s.a.v)’in şöyle buyurduklarını işittim:

«Kim söylemediğim bir şeyi bana izafe ederse Ateş’teki yerine hazırlansın!».” (Ahmed, I, 65)

Yani sahabi olmalarına, görmelerine rağmen onlar bile bu konuda bu kadar titiz iken, 1400 yıl sonra bir adamın çıkıp, şu hadise göre şu haramdır falan demesine o kadar da takılmayınız.

Ben hadislerin hepsini redddetmem de kabul etmem de.. Toptancı olmak ön yargılı olmaktır.. Ancak hadis var deyip geçmekle olmaz.. Onu çok iyi bir biçimde kanıtlanaması gerekir.. Şu bir gerçek çi dünyada en çok yalan isnat edilen insanlar Peygamberlerdir.. Hz. İsa örneğinden, Hristiyan kaynakları ve Kuran'ı karşılaştırınca çok rahat bunu görebiliyoruz..

Aynı şey neden Peygamberimize yapılmış olmasın ki?
Ayrıca Allah Kuran'da Kuran'dan sorumlu olduğumuzu yazıyor.. :)

Hadis diye isnat ettiğin her asılsız ve vahiyden uzak söz için yargılanacağız.. Aşağıdaki ayet bunun kanıtıdır. O yüzden din anlatan kişiler biraz seçici olmalıdır.

Allah, kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara, Allah’ı bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, dedin?” İsa da şöyle diyecek: “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin.” (Maide 116)

Bu şahısın söylediği bir yorumdur. Dinin aslı değildir.. Ayrıca benim kabul ettiğim yorum değildir. Yorumları dayatmak da ihanet olur o dine.. Şunu da gerek İncil gerekse Kuran'dan çok iyi biliyoruz. Dinler her zaman din adamlarına reddiye olarak gelmiştir. :)

Başına iki sarık sarıp, iki tutam sakal ile alim olunmaz.. :)
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Üyesi
ÖDG Üyesi
Mesajlar
1,752
Tepki puanı
1,015
Düşünce
Agnostik
Sen hadisleri mutlak olarak kabul etmiyorsun anlaşılan fakat geleneksel İslam anlayışı hadisleri kabul ediyor. Hatta hadisleri zayıf, sahih diye ayırmadan kabul etmeliyiz diyenler bile var.
 

Coolumsu

Üye
Mesajlar
148
Tepki puanı
34
Düşünce
Muvahhid
Sen hadisleri mutlak olarak kabul etmiyorsun anlaşılan fakat geleneksel İslam anlayışı hadisleri kabul ediyor. Hatta hadisleri zayıf, sahih diye ayırmadan kabul etmeliyiz diyenler bile var.
Dahası Cübbeli gibi uydurma bile olsa ve sen bunu bilsen dahi kabul et diyenler de var.. :p
Din insanlara kalsaydı zaten her kafadan bir ses çıkardı.. :)

Ama ben çok kabul ettiğim hadis var. Mesela dinden para alanlar ile ilgili hadisler.. Ve onlar da gerçekten dini ve Kuran'ı anlamamızı kolaylaştırıyor. Peygamberi örnek almak istemek güzeldir ama önce Kuran'ı iyi bilmek gerekiyor.. Bütüncül bakmak gerekiyor.. :)
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Üyesi
ÖDG Üyesi
Mesajlar
1,752
Tepki puanı
1,015
Düşünce
Agnostik
Dahası Cübbeli gibi uydurma bile olsa ve sen bunu bilsen dahi kabul et diyenler de var.. :p
Din insanlara kalsaydı zaten her kafadan bir ses çıkardı.. :)

Ama ben çok kabul ettiğim hadis var. Mesela dinden para alanlar ile ilgili hadisler.. Ve onlar da gerçekten dini ve Kuran'ı anlamamızı kolaylaştırıyor. Peygamberi örnek almak istemek güzeldir ama önce Kuran'ı iyi bilmek gerekiyor.. Bütüncül bakmak gerekiyor.. :)
Burdan anlaşıldığı üzere tek tip müslüman yok. Yüzlerce müslüman tipi var dünyada.
 

Coolumsu

Üye
Mesajlar
148
Tepki puanı
34
Düşünce
Muvahhid
Burdan anlaşıldığı üzere tek tip müslüman yok. Yüzlerce müslüman tipi var dünyada.
Bu İslam için değil ki.. Her insan ayrı bir dünyadır zaten. İslam'ın da herkes aynı olsun diye bir derdi yok. Sonuçta bunlar diğer konulardır. Esastan olmayan konularda farklılık olması doğaldır. İslam'ın tek bir kitabı var ama.. Ve onda din adına sakınılması gereken ve yapılması gereken her şey yazıyor.. Onlar sabittir, değişmez.

Herkesin farklı olması da herkesin doğru olduğuna da gelmez. :)
Zaten herkes aynı olsa dünya çok sıkıcı bir yer olurdu..
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Üyesi
ÖDG Üyesi
Mesajlar
1,752
Tepki puanı
1,015
Düşünce
Agnostik
Bu İslam için değil ki.. Her insan ayrı bir dünyadır zaten. İslam'ın da herkes aynı olsun diye bir derdi yok. Sonuçta bunlar diğer konulardır. Esastan olmayan konularda farklılık olması doğaldır. İslam'ın tek bir kitabı var ama.. Ve onda din adına sakınılması gereken ve yapılması gereken her şey yazıyor.. Onlar sabittir, değişmez.

Herkesin farklı olması da herkesin doğru olduğuna da gelmez. :)
Zaten herkes aynı olsa dünya çok sıkıcı bir yer olurdu..
Ama burada sıkıntı şu: Eğer İslam hak din ise temel konularda bütün inananların hemfikir olması gerekmez mi?
 

Coolumsu

Üye
Mesajlar
148
Tepki puanı
34
Düşünce
Muvahhid
Öyle zaten temel konularda hem fikirdir. Bunlar temel konular değil ki, en temel konu şudur:

Allah vardır, bir tektir, Hz Muhammed onun elçisidir. Ona Kuran'ı Cebrail, Cebrail'e de Allah vahyetmiştir. İslam Allah'a tüm sıfatları birlikte inanmayı ve teslim olmayı kabul eder. Namaz, oruç, hac, zekat ve cihat İslam'ın 5 şartıdır.. Allah'a iman, Peygamberlere iman, Meleklere iman, ahirete, kıyamet gününe ve yeniden dirilişe iman, kitaplara bu konularda iltilaf yoktur. Dinin o kişiye yüklediği ahlaki ve ibadet sorumluluklarında da yoktur. Bazıları çıkıp namaz ibadeti dinde yoktur yalnızca dua falan deselerde o savundukları görüşe gramer olarak bakarsan delilsiz olduğunu görürsün..

Farklılık denen şeylere bakarsan çok küçük şeyler olduğunu görürsün.. Helal-haram gibi büyük bir konudaki farklılıkta ise gelenek kesinlikle haklı değildir. Kuran ayetlerini keyfi yorumluyorlar. Şekli bazı konularda, küçük farklılıklar olabilir ama özde anlayış aynıdır.

Bu konularda hemfikirlik vardır. Zaten aksini düşünen müslümanım dese de değildir.. :)

Dediğim gibi kişiler farklı, inanç değil.. Adam katil ruhluysa, alıyor eline Kuran'ı ayetleri cımbızlıyor bağlamından koparıyor, cinayet işliyor. Adam köle ruhluysa Kuran'ı tarikat şeyhini şirk koşma ve ona tapınır gibi bağlanma kitabı olarak görüyor.. İşte bu örnekler çoğaltılabilir.. Mesaj güzel ama onun büyüdüğü yürek kirliyse hiç bu mesajı suçlamayı gerektirir mi?
 

Coolumsu

Üye
Mesajlar
148
Tepki puanı
34
Düşünce
Muvahhid
Bak sana bir şey anlatayım. Matta'da geçer bu.. :)

"Ekincinin biri tohum eker. Tohumları serpiştirken bir kısmı yol kenarına düşer, ayak altına dağılır , gökteki kuşlar tarafından yenir. Bazıları kayalık yere düşer, düşen tohumlar filizlenince susuzluktan kuruyup gider. Bazıları dikenlerin arasına düşer ve dikenler büyüyünce onları boğar. Kimi ise iyi toprağa düşer, ve tohumlar büyüdüklerinde 100 kat verirler.. "

"Allah kelimeleri de tohum gibidir. Kalplere düşer..
Yol kenarına düşen tohumlar sözü işiten kişilerdir, ama sonra Şeytan gelir kafalarına şüpheler sokarak inanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alıp götürür.. Kayalık yerlere düşen işittikleri sözü sevinçle kabul eden kişilerdir. Kök salamadıkları için ancak bir süre inanırlar ama denendikleri zaman imandan geri dönerler. Dikenler arasına düşen sözü işiten ama zamanla yaşam kaygısı, zenginlikleri ve zevkleri içerisinde boğulan insanlardır. Onlar olgun ürün veremezler.. İyi toprağa düşen tohumlar, sözü işittiği zaman ona itaatkar bir biçimde inanan ve temiz bir yürekte saklayan kişilerdir bunlar sabırla ürünle verirler.."

Şimdi söylesene tohumun kötü toprağa düşmesi o tohumun mu suçudur toprağın mı?

Neden her müslümanın kendi bireysel eksikliğini, cahilliğini o dine suç olarak yüklüyorsunuz ki?
Allah din adamlarına değil, kendi vahyine kul olmamızı istiyor.. Ben burada dinin öğreti olarak güzel bir şey olduğunu söylüyorum. Yoksa hiç kimse zaten İslam tarihine ya da İslam adına yapılmış her yoruma her eyleme kefil olamaz..

Peygamberi gören insanların, bazı eylemlerine Peygamber bile o dönemde karşı çıktıysa (Beni Cezime olayı vb..), ya da o vefat ettikten sonra bölünmeler yaşandıysa (Cemal, Sıffın gibi.. ) tüm bunlar İslam'ın suçu mu?

Allah bizi sadece Kuran ile sorumlu tutuyor kitap olarak, örnek olarak da Peygamberler ve onların yaşamı ve davranışları ile.. İslam adına konuşan herkesi İslam'a maal etmek insaflı olmaz. Bu diğer dinler içinde böyledir.. Hatta inançsız gruplar içinde..

Mesela bu videoda paylaşılan adam için konuşalım?

Kimdir bu? İsmi nedir?
Nerede eğitim almıştır?
Aldığı eğitim tarafsız mıdır?
Yoksa mezhepçilikten etkilenmiş midir?
Bu o kültürün değeri mi yoksa dinin özden sorumluluğu mudur?
İlmi yeterliliği nedir?
Gerçekten alim midir?
O hadisi araştırdı mı?
Diyelim ki o araştırdı biz araştırdık mı?
Sahih olduğuna sırf ismini bile bilmediğimiz biri dedi diye inanacak mıyız?
Senedi nedir? Okudu mu isnat edilen kişileri?
Hadisler güvenilir bir biçimde mi aktarıldı?
Hadisleri ravi eden kişilerin erkek olması buna erkek bakış açısının yerleşmesine neden olmuş olamaz mı?

vs vs bir sürü sorulabilir.. Mesela siz hiç bunları araştırma gereği duydunuz mu bu sözleri İslam için kabul ederken ve üzerinden eleştirirken..?

Ama bunların cevabını sorgulamak yerine siz direkt bunu İslam'a mal ediyorsunuz. Kısacası Allah sanki böyle emretmiş, Peygamber böyle yapmış gibi sunuyorsunuz.. İslam'a inananları ön yargı ile suçlayan bu zihniyetin bu yaptığı sorgulayıcı bir tavır mıdır? Bu tavır ile bu adamın bu rivayeti insanlara baskı amacıyla kullanması amacıyla kabul etmesi arasında ne gibi fark var? İkisi de çok ön yargılıca..

Ve adını bile bilmediğiniz biri üzerinden, İslamlaşmaya hucümmm. . :D
İslam bu adamın dediğinden mi ibaret?
İnsanların suçunu Allah'a yüklemeye çabalamak iftira olur..

Tohum güzel, yürekler kötü ise.. Kime ne suç buluyorsunuz?
Çünkü Allah'ın kelimeleri, iyi insanların yüreğinde de, zamanında ne iyilikler de ortaya çıkardı. .

Bakış açısı bozuk olan düzgün göremez.. Bir fikre sırtını dönerek, alamaya tek uğraş vermeden yaklaşırsan, o fikirdeki güzellikleri de göremezsin.. :)

Evet, bugün bir kısım müslümanlar din adına şiddet işliyor, bir kısmı maddi kaygılar gözetiyor, bir kısmının derdi yalnızca insanlara din üzerinden baskı kurmak, bir kısmı insanların özgürlüğüne saygı duymuyor, bir kısmı kulla kulluğu batmıştır.. Ama bunların hiçbiri Kuran'ı bütüncül ve hakkını vererek okuduğunda olmayan şeylerdir.. Ayet cımbızlama altına rivayet yazmayı kastetmiyorum. :)

Neyse uzatmayayım. Bu konuda ne bir ayet ne de sahih bir hadis vardır.. Ama siz bunun İslam'da var olduğuna inanmaya devam edebilirsiniz.. :) Sonuçta,

İnsanlar gerçek olmasını diledikleri şeylere inanırlar.
(Julius Caesar)


Sitenin yukarısına yazdığınız bu sözü çok seviyorum. Bu söz çok doğru!..
Gerçek çok farklı olsa bile herkes görmek istediğini görüyor işte.. :)
 
Üst