İslam'da Mürtedin öldürülmesi mi var?

apokalips

Çaylak
Mesajlar
987
Tepki puanı
198
Düşünce
Bağımsız
Bu yüzden “mürted” din değiştiren değil “vatan haini” demektir.
https://sorularlaislamiyet.com/dinimizde-murted-olana-neden-hayat-hakki-taninmaz bu sitede dinden dönen öldürülür diyor, bu siteye mi güveneceğiz size mi ?

Ayrıca Said Nursi şöyle demiş:

"Hem İslâmiyet, sair dinlere kıyas edilmez. Bir müslüman İslâmiyetten çıksa ve dinini terketse, daha hiçbir peygamberi kabul edemez; belki Cenab-ı Hakk'ı dahi ikrar edemez ve belki hiçbir mukaddes şey'i tanımaz; belki kendinde kemalâta medar olacak bir vicdan bulunmaz, tefessüh eder. Onun için İslâmiyet nazarında, harbî kâfirin hakk-ı hayatı var. Hariçte olsa musalaha etse, dâhilde olsa cizye verse; İslâmiyetçe hayatı mahfuzdur. Fakat mürtedin hakk-ı hayatı yoktur. Çünki vicdanı tefessüh eder, hayat-ı içtimaiyeye bir zehir hükmüne geçer. Halbuki Hristiyanın bir dinsizi, yine hayat-ı içtimaiyeye nâfi' bir vaziyette kalabilir. Bazı mukaddesatı kabul eder ve bazı peygamberlere inanabilir ve Cenab-ı Hakk'ı bir cihette tasdik edebilir." (Mektubat)

"Çünki mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan, hayat-ı içtimaiyeye zehir olur. Ondandır ki, ilm-i usûlde "Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur. Kâfir eğer zimmî olsa veya musalaha etse, hakk-ı hayatı var." diye usûl-i Şeriatın bir düsturudur. Hem mezheb-i Hanefiyede, ehl-i zimmeden olan bir kâfirin şehadeti makbuldür. Fakat fâsık merdud-üş şehadettir, çünki haindir." (Lem'alar)
 
Yazan tarafından düzenlendi:

apokalips

Çaylak
Mesajlar
987
Tepki puanı
198
Düşünce
Bağımsız
Hz. Peygamber (asv) Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ona şunu da emretti:

“Herhangi bir erkek İslam dininden dönerse, onu (İslam’a) geri davet et, eğer kabul ederse mesele yok, kabul etmezse boynunu vur. Bir kadın da eğer İslam dininden dönerse ona da (geri İslam’a girmeye) çağır, eğer kabul ederse mesele yok, kabul etmezse boynunu vur.”

İbn Hacer bu hadisin hasen / sağlam olduğunu söylemiştir.(bk. Neylu’l-Evtar, 7/211).
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,316
Tepki puanı
1,327
Düşünce
Sünni
“Müslüman bir kimsenin kanının dökülmesi ancak şu üç şeyle helal olur: Evli olup zina eden, haksız yere bir kimseyi öldüren ve dinini terk edip cemaatten (İslam camiasından) ayrılan kimse.” (Müslim, Kasame, 25,26 ; Tirmizi, Hudud,15; Ebu Davud, Hudud,1; Nesaî, Kasame,5,14)
Neden sizin yorumunuzu kabul edelim ?
Şöyle yazmıştık:
Cemaatten ayrılmak da vatana ihanettir. Topluma cemaat denir. Parantez içindeki kısım yorumdur. Benim delilim düşmanla işbirliği yapıp vatana ihanet edenlere Hz Peygamberin ölüm cezası verirken düşmanla işbirliği yapmayan sadece bireysel olarak din değiştirenlere hiçbir ceza vermemesidir.
Çünki mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan, hayat-ı içtimaiyeye zehir olur.
Adam açıkça yazmış, mürtedin öldürülme nedeni hayat-ı içtimaiyeye yani toplumsal hayata zehir olmasıdır.

Demek ki vatan hainliği yapmayıp toplumsal hayata zehir olmayanlar mürted değildir, öldürülmez.
Hz. Peygamber (asv) Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ona şunu da emretti:

“Herhangi bir erkek İslam dininden dönerse, onu (İslam’a) geri davet et, eğer kabul ederse mesele yok, kabul etmezse boynunu vur. Bir kadın da eğer İslam dininden dönerse ona da (geri İslam’a girmeye) çağır, eğer kabul ederse mesele yok, kabul etmezse boynunu vur.”

İbn Hacer bu hadisin hasen / sağlam olduğunu söylemiştir.(bk. Neylu’l-Evtar, 7/211).
"Mürtedin öldürülmesinin illeti, onun irtidat etmekle fiilen muharip (savaşçı) duruma geçmesidir. Öldürülmesinin emredilmesi meydana getireceği tahribatı önlemek içindir. Hz. Peygamber(a.s) bir savaş esnasında öldürülmüş bir kadını görünce, "Bu savaşmıyordu ki' - buyurmak suretiyle, mürtedin niçin öldürüldüğünün illetine de işaret etmiştir." (Serahsi, el-Mebsüt, X, 109; ibnü'I·Hümam, Şerhu Fethi'J.Kadir, VI, 72; ei-Awa, s. 160.)
 
Yazan tarafından düzenlendi:

apokalips

Çaylak
Mesajlar
987
Tepki puanı
198
Düşünce
Bağımsız
Şöyle yazmıştık:


Adam açıkça yazmış, mürtedin öldürülme nedeni hayat-ı içtimaiyeye yani toplumsal hayata zehir olmasıdır.

Demek ki vatan hainliği yapmayıp toplumsal hayata zehir olmayanlar mürted değildir, öldürülmez.

"Mürtedin öldürülmesinin illeti, onun irtidat etmekle fiilen muharip (savaşçı) duruma geçmesidir. Öldürülmesinin emredilmesi meydana getireceği tahribatı önlemek içindir. Hz. Peygamber(a.s) bir savaş esnasında öldürülmüş bir kadını görünce, "Bu savaşmıyordu ki' - buyurmak suretiyle, · mürtedin niçin öldürüldüğünün illetine de işaret etmiştir. Bu illet kadın için mevcut olmadığından; yani kadın, erkek gibi savaşamayacağından, öldürülmesi yasaklanmıştır." (Serahsi, el-Mebsüt, X, 109; ibnü'I·Hümam, Şerhu Fethi'J.Kadir, VI, 72; ei-Awa, s. 160.)
4 mezhebe göre dinden çıkan öldürülür, hepsi bu konuda ittifak halindeyken sizin yorumunuzu kabul edemem. Dinden dönen hayat-ı içtimaiyeye yani toplumsal hayata zehir olur diyor Said Nursi.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

apokalips

Çaylak
Mesajlar
987
Tepki puanı
198
Düşünce
Bağımsız
Hz. Peygamber(a.s) bir savaş esnasında öldürülmüş bir kadını görünce, "Bu savaşmıyordu ki' - buyurmak suretiyle, mürtedin niçin öldürüldüğünün illetine de işaret etmiştir."
Üç mezhebe göre kadın da mürted olsa öldürülür, sadece Hanefilere göre öldürülmez. Yani burada öldürmenin sadece savaşta hainlik amaçlı olmadığını anlıyoruz.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Son konular

Üst