İslamda zorlama yoksa...

Mesajlar
2
Tepki puanı
2
Düşünce
Ateist
Konu Sahibi
1-)Eğer Islamda zorlama yoksa, Islamdan çıkan ya da din değiştirenlere karşı Muhammed'in. "... Her kim dinini (ki Müslümanlıktır) değiştirirse onu hemen öldürünüz" ya da

2-)”Dinini değiştiren ve cemaatten ( İslam cemalinden) ayrılan kimsenin (kanının dökülmesi caizdir)" şeklindeki buyuklarına ve bu buyruklann 1400 yıl boyunca uygulanmasına ne demeli?

3-) Eğer İslamda zorlama yoksa. Muhammed'in, Medine dönemindeki yaşamının son 10/13 yıllık zamanında, bir yandan müşrik Arapları. diğer yandan Yahudileri (ve Hıristiyanlan) Müslüman yapmak üzere giriştiği 45 çete saldırısına ve 29 savaşa ne demeli?

4-)Eğer İslamda zorlama yok ise. Yahudileri ve Hıristiyanları Müslüman olmaya çağıran vc olmadıkları takdirde "kendi elleriyle ve küçülerek cizye" vemeye zorlayan ve bu cizyeyi "Müslüman olmamalarının cezası" olarak kabul eden ve ayrıca da Müslüman olmamalan ve cizye vermemeleri halinde öldürülmelerini öngören buyruklara (örneğin Tevbe Suresi. ayet 29) ne demeli?


5-)Eğer İslamda zorlama yoksa. Müslüman kişileri Yahudilerle vc Hıristiyanlarla dost olmamaya zorlayan Kur'an buymklanna (örneğin Mâide Suresi. ayet 51) ne demeli?

6-)Eğer İslam dini zorlama dini değilse, yeryüzü İslam olana kadar Müslümanları savaşmaya zorlayan buyruklara ne demeli? [Örneğin Bakara Suresi'nin 191. ayeti şöyle: "Fitne (kâfirlik) kalmayıp, yalnız Allah'ın dini (İslamiyet) ortada kalana kadar onlarla (kâfirlerle) savaşın. Eğer vazgeçerlerse (kâfirliklen vazgeçip İslam olurlarsa) sataşmayın.."].

7-)Eğer İslamda zorlama yoksa, Muhammed'in nice buyruklarından biri olan şu sözlere ne demeli: "insanlar 'Lailahe illallah' deyinceye kadar onlarla cihada memur oldum; şimdi her kim: Allah'tan başka ilah yoktur’derse canını ve malını benden korumuş olur."

Eğer İslamda zorlama yoksa. insanları daha 13 yaşından itibaren namaz kılmaya zorlamak üzere Muhammed'in, "(Çocuk I3 yaşına geldiğinde) namaz kılması için dövülür" şeklindeki buyruklarına ne demeli?

Bütün bu saydıklanmız ve daha sayabileceğimiz örnekler İslamın zorlama dini olduğunu göstermez mi?
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
10,423
Tepki puanı
755
Düşünce
Sünni
1-)Eğer Islamda zorlama yoksa, Islamdan çıkan ya da din değiştirenlere karşı Muhammed'in. "... Her kim dinini (ki Müslümanlıktır) değiştirirse onu hemen öldürünüz" ya da
İslamda eğer devlet şeriatla yönetiliyorsa anayasaya isyan eden, anayasayı kabul etmeyen asilere her ülkede olduğu gibi terörist muamelesi yapılır ve öldürülür. Müslüman her türlü erdemi ve güzelliği İslamdan öğrendiği için İslamı reddetmesi bütün erdem ve güzellikleri reddetmesi anlmına gelir ki böyle azılı birinin, hiçbir erdem ve güzellik tanımayan hepsini reddeden birinin toplumun selameti için öldürülmesi gerekir.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
10,423
Tepki puanı
755
Düşünce
Sünni
3-) Eğer İslamda zorlama yoksa. Muhammed'in, Medine dönemindeki yaşamının son 10/13 yıllık zamanında, bir yandan müşrik Arapları. diğer yandan Yahudileri (ve Hıristiyanlan) Müslüman yapmak üzere giriştiği 45 çete saldırısına ve 29 savaşa ne demeli?
Bunlar Müslüman yapmak için değil, haksızlıkları ortadan kaldırmak için yapılan savaşlar
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
10,423
Tepki puanı
755
Düşünce
Sünni
4-)Eğer İslamda zorlama yok ise. Yahudileri ve Hıristiyanları Müslüman olmaya çağıran vc olmadıkları takdirde "kendi elleriyle ve küçülerek cizye" vemeye zorlayan ve bu cizyeyi "Müslüman olmamalarının cezası" olarak kabul eden ve ayrıca da Müslüman olmamalan ve cizye vermemeleri halinde öldürülmelerini öngören buyruklara (örneğin Tevbe Suresi. ayet 29) ne demeli?
Haksızlık ve zulüm sistemlerini ortadan kaldırıp adaleti tesis etmek Müslümanların vazifesidir. Savaş sonucunda halkına zulmeden yönetim yenilince yöre halkına dilerlerse Müslüman olabilecekleri teklif edilir ama kimse zorlanamaz; çünkü bu dinde zorlama olmayacağını bildiren ayetlere aykırıdır. Eğer kendi dinlerinde kalmak isterlerse Müslümanların zorunlu askerlik gibi yükümlülüklerine karşılık, Müslüman olmayanlardan devletin onlara sunduğu en basitinden can ve mal güvenliğini sağlama gibi hizmetler karşılığında cizye adında vergi alınır. Yani cizyenin Müslüman olmama cezası ile ilgisi yoktur
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
10,423
Tepki puanı
755
Düşünce
Sünni
5-)Eğer İslamda zorlama yoksa. Müslüman kişileri Yahudilerle vc Hıristiyanlarla dost olmamaya zorlayan Kur'an buymklanna (örneğin Mâide Suresi. ayet 51) ne demeli?
Kuran ayetlerini doğru anlamak istiyorsanız diğer ayetlere, hadislere ve peygamberin uygulamalarına bakınız.
Ankebut Sûresinin 46. âyetinde şöyle buyurulur:

"Kitap ehliyle ancak en güzel bir yoldan mücadele edin; güzellikle, yumuşaklıkla, delil ve ispat yoluyla onlara hakkı anlatın; ancak onlardan zulme sapanlar müstesnadır. Onlara deyin ki: 'Bize indirilene de size indirilene de îmân ettik. Bizim İlâhımız da sizin İlâhınız da birdir. Biz ancak Ona boyun eğeriz.'"
Bu mânâyı teyit eden diğer âyet-i kerimenin meâli de şöyledir:

"Sizinle din hususunda savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olanlara iyilik yapmaktan ve adalet etmekten Allah sizi men etmez. Şüphesiz ki, Allah adalet edenleri sever."
"Ancak Allah sizinle din hususunda savaşmış, sizi yurdunuzdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanları dost edinmekten sizi men eder. Kim onları dost edinirse işte onlar zâlimlerin tâ kendisidir."(Mümtehine Sûresi, 8-9. )
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
10,423
Tepki puanı
755
Düşünce
Sünni
6-)Eğer İslam dini zorlama dini değilse, yeryüzü İslam olana kadar Müslümanları savaşmaya zorlayan buyruklara ne demeli? [Örneğin Bakara Suresi'nin 191. ayeti şöyle: "Fitne (kâfirlik) kalmayıp, yalnız Allah'ın dini (İslamiyet) ortada kalana kadar onlarla (kâfirlerle) savaşın. Eğer vazgeçerlerse (kâfirliklen vazgeçip İslam olurlarsa) sataşmayın.."].
Ayetteki fitneye siz kafirlik anlamı vermişsiniz. Fitne bildiğiniz fitne yani haksızlık ve zulüm. Yukarıda dünyadaki bütün zulüm ve adaletsizliklerle mücadele etmenin Müslümanların vazifesi olduğunu zaten ifade etmiştik. Bu ayet de bunun delillerindendir
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,648
Tepki puanı
2,038
Düşünce
Ateist
Din allahın oluncaya kadar savaşılacaksa fitne, dinin allahın olmaması durumu oluyor.

Yani fitne, allahın muhammedin kuranın inkar edilmesi, reddedilmesi. Fitne! Hücum allahallah!

Apaçık bir gerçek olan Kuran insanlar tarafından hazırlanmıştır gerçeğini dile getirdiğin anda nedir? Fitne çıkmıştır. Tiz ordular hazırlana, sefere çıkıla, kafirin boynu vurula!
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
10,423
Tepki puanı
755
Düşünce
Sünni
7-)Eğer İslamda zorlama yoksa, Muhammed'in nice buyruklarından biri olan şu sözlere ne demeli: "insanlar 'Lailahe illallah' deyinceye kadar onlarla cihada memur oldum; şimdi her kim: Allah'tan başka ilah yoktur’derse canını ve malını benden korumuş olur."
Cihad Allah ile kul arasındaki engelleri kaldırmak için gayret göstermek demektir. Bir yerde din ve vicdan özgürlüğü yoksa bunun temini için gayret göstermenin yolları vardır. Devlet savaş ilan etmişse savaşırsınız ama böyle bir şey yoksa dille cihad edersiniz. Din ve vicdan özgürlüğü tam temin edilebilirse insanların Tevhid hakikatine ulaşması çok kolay olur zaten
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
10,423
Tepki puanı
755
Düşünce
Sünni
Din allahın oluncaya kadar savaşılacaksa fitne, dinin allahın olmaması durumu oluyor.

Yani fitne, allahın muhammedin kuranın inkar edilmesi, reddedilmesi. Fitne! Hücum allahallah!

Apaçık bir gerçek olan Kuran insanlar tarafından hazırlanmıştır gerçeğini dile getirdiğin anda nedir? Fitne çıkmıştır. Tiz ordular hazırlana, sefere çıkıla, kafirin boynu vurula!
Bu sizin temelsiz yorumunuz. Ayetlerde Allahın adaleti emrettiği ifade edilir. Din Allahın olması sistemin adaletli olması anlamına gelir. Adaletsizlikle mücadele takdir edilecek bir erdemdir. Daha önce de yazdım. Karşı argüman getiremediğiniz halde aynı şeyleri tekrar etmeniz İslamın yanlışlığı konusunu maalesef dogma haline getirdiğinizi gösteriyor. Ya bu ayetlere sizin ve Işidin getirdiği yorum doğru, ya da Peygamber, Sahabe ve diğer müslümanların. Peygamber, sahabe ve diğer müslümanlar döneminde ülke sınırları içinde farklı dinden insanların varlığı onların bu ayetleri sizler gibi anlamadığına delildir
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
10,423
Tepki puanı
755
Düşünce
Sünni
Eğer İslamda zorlama yoksa. insanları daha 13 yaşından itibaren namaz kılmaya zorlamak üzere Muhammed'in, "(Çocuk I3 yaşına geldiğinde) namaz kılması için dövülür" şeklindeki buyruklarına ne demeli?
Siz halı saha maçı yapıp yapmamakta özgürsünüz, kimse sizi zorlayamaz ama maça kendi iradenizle dahil olduktan sonra topa elle dokunamazsınız. "Hani zorlama yoktu?" diyemezsiniz. Dövme kelimesine gelince; burada problem Arapçadan Türkçeye dövmek olarak çevrilen kelimenin sınırları ile ilgili. Mesela biri mendil veya misvakla hafif bize dokundursa ve bu şekilde tepkisini gösterse bunu dövmek veya şiddet olarak algılamayız ama Arapçada bu fiil de dövmek kelimesiyle ifade edilir.
İslamda dövmenin sınırı ne kadardır?
**Başa vurulmamalıdır.
** Vücudun tehlikeli noktalarına da vurulmamalıdır.
** Misvak, bükülü mendil gibi yaralayıcı olmayan bir şeyle vurulmalıdır.
***En fazla üç darbe vırulabilir
Şimdi insafla bakalım, misvak veya mendille en fazla üç defa babanın hafif dokunarak tepkisini göstermesine izin veren bir din, dövmeye izin vermiş olarak gösterilebilir mi?
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,648
Tepki puanı
2,038
Düşünce
Ateist
Siz halı saha maçı yapıp yapmamakta özgürsünüz, kimse sizi zorlayamaz ama maça kendi iradenizle dahil olduktan sonra topa elle dokunamazsınız.
Konu böyle bir şey değil. Biz muslim olmayanları muslim olmaya zorlama konusundan bahsediyoruz. Din allahın olana kadar savaşın ve müşrikleri islam olmazlarsa gördüğünüz yerde öldürün. Konu bu.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
10,423
Tepki puanı
755
Düşünce
Sünni
Konu böyle bir şey değil. Biz muslim olmayanları muslim olmaya zorlama konusundan bahsediyoruz. Din allahın olana kadar savaşın ve müşrikleri islam olmazlarsa gördüğünüz yerde öldürün. Konu bu.
Müslüman olmak için kimse zorlanamaz ama olduktan sonra bazı kurallara uymak zorundadır...
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,648
Tepki puanı
2,038
Düşünce
Ateist
mendil veya misvakla hafif bize dokundursa
Bu uydurmaların temeli yoktur. Bunlar süsleme cilalama çalışmaları ve hadisçilerin uydurma yakıştırmaları. Kuran'da kadınları yola gelmezlerse dövün yazıyor.

Ne kadar saçma gülünç bir uydurma olduğunu da göremiyorsunuz! Ne mendili ne misvakı yahu? Bunun son derece, aşırı komik ve resmen aptalca bir uydurma olduğu apaçık! Lan adam mendille niye dokunsun yahu? Hijyenik endişe mi var, kadın cüzzamlı mı be! Saçmalamanın da bir adabı edebi olur ülen!
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,648
Tepki puanı
2,038
Düşünce
Ateist
Müslüman olmak için kimse zorlanamaz ama olduktan sonra bazı kurallara uymak zorundadır...
Ya arkadaş ama sabır taşını çatlatırsınız siz ya! Burada bahsettiğimiz o değil dedim kaç kere diyeyim! Siz tabii kendinizi mahkum gibi görüyorsunuz bir kere kaptırdınız elinizi bırakmıyor kolunuzu. Ona bir şey demiyoruz. Varın doya doya kölelik yapın görünmez putunuza. Bir şey mi dedik! Biz o topa girmeyiz, bizim hakem faul çalar. Siz girmişsiniz çıkmanız kolay ama göremiyorsunuz çıkışı.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
10,423
Tepki puanı
755
Düşünce
Sünni
Bu uydurmaların temeli yoktur. Bunlar süsleme cilalama çalışmaları ve hadisçilerin uydurma yakıştırmaları. Kuran'da kadınları yola gelmezlerse dövün yazıyor.

Ne kadar saçma gülünç bir uydurma olduğunu da göremiyorsunuz! Ne mendili ne misvakı yahu? Bunun son derece, aşırı komik ve resmen aptalca bir uydurma olduğu apaçık! Lan adam mendille niye dokunsun yahu? Hijyenik endişe mi var, kadın cüzzamlı mı be! Saçmalamanın da bir adabı edebi olur ülen!
Siz uydurma deseniz de hakikat bu. Mesele mendil meselesi değil, tepki gösterme meselesi. Ben çocuğuma böyle tepki göstersem benim kızdığımı anlar ve kendine çeki düzen verir; çünkü İslam terbiyesiyle yetişiyorlar. Çoğu zaman buna bile gerek kalmaz çok şükür. Başkalarının çocukları için bir şey diyemem. Peygamber mendil veya misvakla olsun bir kez dövmemiştir ve insanlara daima hilm sahibi olmayı, güzel ahlakı tavsiye etmiştir
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
10,423
Tepki puanı
755
Düşünce
Sünni
Ya arkadaş ama sabır taşını çatlatırsınız siz ya! Burada bahsettiğimiz o değil dedim kaç kere diyeyim! Siz tabii kendinizi mahkum gibi görüyorsunuz bir kere kaptırdınız elinizi bırakmıyor kolunuzu. Ona bir şey demiyoruz. Varın doya doya kölelik yapın görünmez putunuza. Bir şey mi dedik! Biz o topa girmeyiz, bizim hakem faul çalar. Siz girmişsiniz çıkmanız kolay ama göremiyorsunuz çıkışı.
Maç yapıp yapmamakta serbestsiniz ama dışardan "Sizin oyunda niye isteyen elini topa dokunamıyor, hani zorlama yoktu?" demeyin.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,648
Tepki puanı
2,038
Düşünce
Ateist
İslam içi kurallar bizi hiç ilgilendirmez. Başımıza tebelleş olmasın hangi cehenneme giderse gitsin.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,648
Tepki puanı
2,038
Düşünce
Ateist
Nasıl ha şöyle yahu? Başımıza tebelleş olmayıp hangi cehenneme defolup giderse gittiğinde beni niye ilgilendirecek de? İlgilendirmesi mi gerekiyordu, ne diyorsun anlaşılmıyor.
 
Üst