İsra 15'e göre hiçbir topluma elçi gönderilmeden azap edilmeyecek ise 1400 yıldır elçi gelmediğine göre insanlar kıyamete kadar azaptan muhaf mıdır?

Hayatıniçinden

Ayrıldı
Mesajlar
1,166
Tepki puanı
80
Düşünce
Bağımsız
Hz Muhammed ruhunun ufkuna yürüdüğünde Kuran tüm ayetleriyle geçerliliğini yitirip artık insanların tamamı azaptan azade kalırdı sizin yaklaşımınıza göre.

Siz Kuranın tüm ayetlerinin geçerliliğini yitirmediğini halen sorumlu olduğumuz ayetler olduğunu kabul ediyorsanız, demek ki önemli olan Peygamber'in bedeni değil getirdiği mesajmış.
Allah bütün insanlara kuranın ulaşmasını istememiş ama değil mi hocam doğru mu anladım?
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,888
Tepki puanı
2,209
Düşünce
Tarihselci
Hz Muhammed ruhunun ufkuna yürüdüğünde Kuran tüm ayetleriyle geçerliliğini yitirip artık insanların tamamı azaptan azade kalırdı sizin yaklaşımınıza göre.

Siz Kuranın tüm ayetlerinin geçerliliğini yitirmediğini halen sorumlu olduğumuz ayetler olduğunu kabul ediyorsanız, demek ki önemli olan Peygamber'in bedeni değil getirdiği mesajmış.
Hocam ayette açıkça "azap edecek peygamber göndermedikçe yazıyor." Aynı şey kavim helakları ile de ilgili. Artık helak olmuyor çünkü kavimleri uyaracak peygamberler gelmiyor.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,951
Tepki puanı
1,462
Düşünce
Sünni
Allah bütün insanlara kuranın ulaşmasını istememiş ama değil mi hocam doğru mu anladım?
Ulaştırma işini bizim özgür irademizle yapmamızı tercih buyurmuş.
Hocam ayette açıkça "azap edecek peygamber göndermedikçe yazıyor." Aynı şey kavim helakları ile de ilgili. Artık helak olmuyor çünkü kavimleri uyaracak peygamberler gelmiyor.
Ayette resul diyor.

Resûl kelimesi ism-i fâil olarak “sözü taşıyan” hakkında kullanıldığı gibi, “taşınan söze” de denir. Bu durumda resûl; hem Allah‟tan mesajı getiren peygambere, hem de mesajın kendisine denilmektedir. (Râğıb el-İsfahânî, a.g.e., s. 202-203; İbn Manzûr, a.g.e., XI, 283-285)

Fatır 1, Hac 75 ayetlerine göre de resul olmak için peygamber olmak şart değildir.

Hz Muhammed ruhunun ufkuna yürüdüğünde Kuran tüm ayetleriyle geçerliliğini yitirip artık insanların tamamı azaptan azade kaldığını mı iddia ediyorsunuz?
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,888
Tepki puanı
2,209
Düşünce
Tarihselci
Ayette resul diyor.
Bu sizin temeli çok az olan iddianız.


Ayeti Resul olarak çevirenler: 2
Ayeti Elçi olarak çevirenler: 11
Ayeti Peygamber olarak çevirenler. 17
Fatır 1, Hac 75 ayetlerine göre de resul olmak için peygamber olmak şart değildir.
Verdiğiniz kaynağa göre:
Resûl, Allah‟ın kedisine vahyederek tebliğe memur ettiği, kendisine kitap ve yeni bir ş eriat verdiği kimsedir.

Nebî ise, Allah‟ın vahyettiğinden insanları haberdar eden kimse olup kendisine ait müstakil bir şeriatı olmayıp, önceki bir şeraitle amel eden ve insanlara bunu izah edendir.

Dolayısı ile Hz. Muhammed'den sonra ne bir nebi ne de bir resul gelecektir.

Yâni, Hz. Muhammed (asm.) son nebi olduğu gibi, son resul de olmaktadır. Zira, her resul nebidir, fakat her nebi resul değildir.


Hz Muhammed ruhunun ufkuna yürüdüğünde Kuran tüm ayetleriyle geçerliliğini yitirip artık insanların tamamı azaptan azade kaldığını mı iddia ediyorsunuz?
Benim Allah'ın kitabı için bir iddiam olamaz. Bu konu başlığı bir soru ile ilgilidir. Siz maalesef resul, nebi kavramlarının Kur'an olduğunu iddia etmektesiniz.

Resûl kelimesi ism-i fâil olarak “sözü taşıyan” hakkında kullanıldığı gibi, “taşınan söze” de denir. Bu durumda resûl; hem Allah‟tan mesajı getiren peygambere, hem de mesajın kendisine denilmektedir. (Râğıb el-İsfahânî, a.g.e., s. 202-203; İbn Manzûr, a.g.e., XI, 283-285)
Bahsettiğiniz kaynaklar 13. yüzyılda yaşamış. 7. yüzyılda bu görüşü benimseyen var mı?
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,951
Tepki puanı
1,462
Düşünce
Sünni
Bu sizin temeli çok az olan iddianız.

İsrâ Suresi 15. Ayet
Ayeti Resul olarak çevirenler: 2
Ayeti Elçi olarak çevirenler: 11
Ayeti Peygamber olarak çevirenler. 17
Sizin ölçünüz çoğunluk mu?

Ayette resul demiş mi? Evet.

Resul kelimesi peygamber haricinde Kuranda kullanılmış mı? Evet.

Bu durumda ayetteki resul kelimesi peygamber olmak zorunda mı? Hayır.
Benim Allah'ın kitabı için bir iddiam olamaz.
Öyleyse Allahın kitabı delilleriyle ulaşan günümüzdeki kişi de sorumludur.
Bahsettiğiniz kaynaklar 13. yüzyılda yaşamış. 7. yüzyılda bu görüşü benimseyen var mı?
İlgili eserlerde genellikle kendilerinden önce kimlerin bu görüşü benimsedikleri belirtilir.
Ya yapmanı istemediyse hocam nasıl bu kadar emin değilsin? Ya Hz. Ömer bu insiyatifi almasaydı hiç düşündünmü?
İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. (Ali İmran 104)
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,951
Tepki puanı
1,462
Düşünce
Sünni
O zaman ne diye kaç kişinin nasıl çevirdiğini yazıyorsunuz?
Bu sizin kendi yorumunuz. Ve 13. yy da yaşamış insanlara ait rivayetler. Kur'andan delil getirin lütfen.
Yazmıştık:
Fatır 1, Hac 75 ayetlerine göre de resul olmak için peygamber olmak şart değildir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/179864
Sonuç olarak ortaya çıktı ki Allahın kitabı delilleriyle ulaşan günümüzdeki kişi de sorumludur. Çünkü "Hz Muhammed ruhunun ufkuna yürüdüğünde Kuran tüm ayetleriyle geçerliliğini yitirip artık insanların tamamı azaptan azade kaldığını mı iddia ediyorsunuz?" sorumuza "Benim Allah'ın kitabı için bir iddiam olamaz." diyerek yanıt verdiniz.
 

Geçmişvegelecek

Ayrıldı
Mesajlar
1,478
Tepki puanı
270
Düşünce
Deist
Sonuç olarak ortaya çıktı ki Allahın kitabı delilleriyle ulaşan günümüzdeki kişi de sorumludur. Çünkü "Hz Muhammed ruhunun ufkuna yürüdüğünde Kuran tüm ayetleriyle geçerliliğini yitirip artık insanların tamamı azaptan azade kaldığını mı iddia ediyorsunuz?" sorumuza "Benim Allah'ın kitabı için bir iddiam olamaz." diyerek yanıt verdiniz.
Allah bir takım insanlara kuranın ulaşmamasını mı istemiştir?
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,888
Tepki puanı
2,209
Düşünce
Tarihselci
O zaman ne diye kaç kişinin nasıl çevirdiğini yazıyorsunuz?
Siz hangi çevirinin doğru olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?
Biz de yazmıştık. Habire "yazmıştık" diye yazıp durmayın.

Tekrar yazayım:

Öncelikle "peygamber" dediğiniz kelime farsça olduğunu ve Kur'an da geçmediğini unutmayın.

Verdiğiniz kaynağa göre:
Resûl, Allah‟ın kedisine vahyederek tebliğe memur ettiği, kendisine kitap ve yeni bir şeriat verdiği kimsedir.

Nebî ise, Allah‟ın vahyettiğinden insanları haberdar eden kimse olup kendisine ait müstakil bir şeriatı olmayıp, önceki bir şeraitle amel eden ve insanlara bunu izah edendir.

Dolayısı ile Hz. Muhammed'den sonra ne bir nebi ne de bir resul gelecektir.

Yâni, Hz. Muhammed (asm.) son nebi olduğu gibi, son resul de olmaktadır. Zira, her resul nebidir, fakat her nebi resul değildir.
Sonuç olarak ortaya çıktı ki Allahın kitabı delilleriyle ulaşan günümüzdeki kişi de sorumludur.
1- Öncelikle ben İsra 15-16 -17 bağlantılı olarak kavim helakı ile ilgili olduğunu düşünenlerdenim.
2- Allah'ın kitabı ulaşsın ulaşmasın tüm insanların yapıp ettikleri ile sınava çekileceklerini düşünenlerdenim

Çünkü "Hz Muhammed ruhunun ufkuna yürüdüğünde Kuran tüm ayetleriyle geçerliliğini yitirip artık insanların tamamı azaptan azade kaldığını mı iddia ediyorsunuz?" sorumuza "Benim Allah'ın kitabı için bir iddiam olamaz." diyerek yanıt verdiniz.
Defalarca yazmıştık:
Bizim Allah'ın ayetleri ile ilgili hiç bir sorunumuz yok bunu konuşmak absürd. Biz Kur'anın en doğru tarihselci / hermeneutik metod ile anlaşılabileceğiniz savunuyoruz.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,951
Tepki puanı
1,462
Düşünce
Sünni
Siz hangi çevirinin doğru olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?
Arapça gramerine, ilgili ayetin orijinalindeki kelimelere, bu kelimelerin sözlük anlamına, bu kelimelerin Kurandaki diğer ayetlerde ve sahih hadislerde hangi anlamlarda kullanıldığına, ayetin siyak ve sibakına, nüzul sebebine ve ilk muhatap olan Hz Peygamber ve Sahabelerin bu ayeti nasıl anladıklarına bakıyorum.

Bu verilere ulaşmak için de tefsirlere de müracaat ediyorum.
Öncelikle "peygamber" dediğiniz kelime farsça olduğunu ve Kur'an da geçmediğini unutmayın.
Bunları zaten biliyorum.
Biz de yazmıştık.
Yazdığınız kaynaktaki bilgi nebi rasul ayrımı için doğru ama rasul Kuranda sadece Allah'ın kedisine vahyederek tebliğe memur ettiği, kendisine kitap ve yeni bir şeriat verdiği kimseler için kullanılmamış.
Allah'ın kitabı ulaşsın ulaşmasın tüm insanların yapıp ettikleri ile sınava çekileceklerini düşünenlerdenim
Bu konuda hemfikiriz.

Böylece konu başlığındaki sorunuz cevabını buldu.
 

DemoKratos

Vll ☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
9,393
Çözümler
1
Tepki puanı
6,358
Düşünce
Ateist
İnanç bazı azap filan diye bir zırva saçmalık olmadığı için böyle bir sorun yok. Allah yok sıkıntı yok.
 
Üst