ANTİPUTPEREST

Çaylak
Mesajlar
141
Tepki puanı
9
Düşünce
Muvahhid
Akbababeyinli, bedava hapismi var sanıyorsun? Yemek paralı, elektirik paralı v.s. Sen cami mi sandın orayı. Caminin alt katına dükkan açtınmı gelsin kiracıklar. 500 senelik tarihi camiye klima takanmı ararsın. Oh senden kralı yok. He bir de tavuk kümesi, kaçak eklenti kurarsın 500 senelik tarihi esere...

Assan dünden razı olacak bir sürü mahkum var. Senin haberin var mı? Yok.
E ne boş yapıyon o gıt aklınlan?
Adami hapse attın parası yok yemek vermiyorlar mı mankafa.
 

ANTİPUTPEREST

Çaylak
Mesajlar
141
Tepki puanı
9
Düşünce
Muvahhid
Ceza olarak kısas uygulanması en aptalca şeydir. Çağ dışı, akıl dışı. Binlerce yıl öncesinden kalma bir ceza sistemi. Ben de şunu sorayım; "Sizin bu dediğniz olay bütün cezalarda diyelim ki sizin zihniyetinizin savunduğu hatta taptığı katile kısas olarak ölüm cezası verdiniz 10 yıl sonra o adamın masum olduğu ortaya çıktı. Ne yapacaksınız mezara gidip "pardon" mu diyeceksiniz? Veyahut hırsıza kısas olarak elini kestiniz adamın masum olduğu ortaya çıktı. "Pardon" mu diyeceksiniz?" örnekler sonsuza kadar çoğaltılabilir. Çıkın şu çağ dışı kafadan lütfen.
"Gücünüz yettiği kadar şüphelerle had cezalarını düşürünüz" (Ebû Davûd, Salât, 14; Tirmiz, Hudûd, 2)

Dediğim gibi mesele çağdaş olmaksa Firavunda insanları hapse atıyordu.
Ayrıca sizin bu her cezaya hapis veren anlayışınız yüzünden hapiste yer kalmadığı için Özal affı , Ecevit affı , Rahşan affı , En sonda Erdoğan affı gibi afflar çıkıp suçlular sokağa salınıyor yani sizin savunduğnuz şeyin çöktüğne hep birlikte şahidiz. Ayrıca siz bana hakaret etsenizde ben bir Müslüman olarak hakaret etmiycem.

Ta-ha Suresi 44.Ayet :“Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar.”
Allah Hz.Musa'yı Firavuna gönderirken bile ona yumuşak söz söyle diyor. Bizim düsturumuz budur.
 

shepard

☆☆
Deneyimli
Mesajlar
711
Tepki puanı
491
Düşünce
Ateist
"Gücünüz yettiği kadar şüphelerle had cezalarını düşürünüz" (Ebû Davûd, Salât, 14; Tirmiz, Hudûd, 2)

Dediğim gibi mesele çağdaş olmaksa Firavunda insanları hapse atıyordu.
Ayrıca sizin bu her cezaya hapis veren anlayışınız yüzünden hapiste yer kalmadığı için Özal affı , Ecevit affı , Rahşan affı , En sonda Erdoğan affı gibi afflar çıkıp suçlular sokağa salınıyor yani sizin savunduğnuz şeyin çöktüğne hep birlikte şahidiz. Ayrıca siz bana hakaret etsenizde ben bir Müslüman olarak hakaret etmiycem.

Ta-ha Suresi 44.Ayet :“Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar.”
Allah Hz.Musa'yı Firavuna gönderirken bile ona yumuşak söz söyle diyor. Bizim düsturumuz budur.
Hakaret etmemiştim ama madem bu kadar ısrar ediyorsunuz edeyim! Firavun da suçluları hapse atıyordu deyip günümüzdeki hapis cezası ile bağdaştırıp Firavun demeniz kadar beyinsizce bir şey yok. Bence siz aptalın tekisiniz. Sorularıma cevap vermemişsiniz boş beleş konuşmuşsunuz. Sizin gibi aptalların her zaman yaptığı şeyler bunlar. Sorulara net cevap vermek yerine anlamsız uzun cümleler kurmak. Oysa sorum gayet açık ve net! Sizin gibi bir beyinsize zaman ayırdığım için asıl kendime kızıyorum! Bir daha sizi dikkate almayacağım sayın aptal.
 

onezero

Süresiz Yasaklı
Mesajlar
186
Tepki puanı
76
Düşünce
Agnostik
Adami hapse attın parası yok yemek vermiyorlar mı mankafa.
Lokantaya girdin. Yemek istedin vermiyorlarmı akbababeyin?
Elektirik parası senin evde kullandığının 10 katı hapiste.

Bedava hapis diye bir şey yok. Bilmiyorsan öğren. Lagaguka yapma...
3 kişiye 1 yatak verdikleride oluyor. Bulaşıcı hastalık diye bir gerçek yokmu? Var. Aynı yatağa yatınca bulaşmıyor mu?
 
Yazan tarafından düzenlendi:

ANTİPUTPEREST

Çaylak
Mesajlar
141
Tepki puanı
9
Düşünce
Muvahhid
Kısas ilkesi temelde bir şahsın işlediği suça eş değer şekilde cezalandırılması esasına dayanır. Yani bir kişi bir başkasının gözünü çıkardıysa gözü çıkartılır, dişini kırdıysa dişi çıkartılır, kolunu kopardı ise kolu kopartılır, öldüren öldürülür.
TARİHİ;
Kısas aşirete dayalı toplum düzeninde misilleme olarak anlaşılıp toplumsal denklik üzerinden yürütülen bir uygulamadır. Öldürülen kişinin kadın, erkek, köle-hür insan, seçkin ya da sıradan olması göz önüne alınarak katilin aşiretinden öldürülene denk birisi öldürülür. Örneğin köleye karşılık ancak bir köle, kadına karşılık bir kadın öldürülebilir, Müslüman ancak bir Müslüman'a diyet olarak öldürülebilirdi.
İSLAM'DA;

Kuran'da kısas​

Şeriat cezalarında kısas cezası Kur'anın Şûrâ sûresinin 40. ayetine dayandırılır; Farklı biçimlerde tercüme edilen[3] ayetin diyanet vakfına göre anlamı şöyledir:

"Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun mükâfatı Allah’a aittir. Doğrusu O, zalimleri sevmez."

''Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında üzerinize kısas yazılmıştır. Hür kişiye karşılık hür, köleye karşılık köle, dişiye karşılık dişi. Kim kardeşi tarafından herhangi bir şekilde affa uğrarsa, bu durumda örfü izlemek ve affedene en güzel biçimde bir ödeme yapmak gerekir.'' (2/178)

"Akıl sahipleri için kısasta hayat vardır. Kendinizi korumanız umuduyla". (2:179)

''...Hürmetler ve yasaklar karşılıklıdır. O halde, azgınlık edip size saldırana, size saldırdığı şekilde ve ölçüde saldırın...'' (2/194)

''O Kitap'ta onlar üzerine şöyle yazmıştık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş. Yaralamalar karşılığında da kısas...'' (5/45)

''Kötülük kazananlara ise kötülüğün miktarınca karşılık vardır...'' (10/27)

''Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayırlıdır.'' (16/126)
ANAYASAL EŞİTLİK VE KISAS;
1982 Anayasası'nın “Kanun Önünde Eşitlik” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi şöyle demektedir: Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar”.

Kısas ile cezalandırma yöntemi bir eşitlik ilkesi gibi görünse de uygulamada tam bir eşitlik sağlanmaz. Örneğin failin hür bir insan olması durumunda bir köle ile hür insan arasında kısas uygulanmaz.

Kısasın eşitlik ilkesi olarak değerlendirilebilmesi için cezanın eş değer olarak uygulanmasının yanında suçlu şahıslar arasında fark gözetilmemesi gerekmektedir. Eşitlik ilkesi ya da kuralı, bütün hukuk sistemlerinin temelini oluşturan en belirgin hukuk kuralıdır.
İslâm’dan önce Araplar’da kabileler arası savaş, baskın, yağma, öç alma âdetleri çok yaygın bulunuyor, kabile fertleri dışında kalan insanların hayatlarına değer verilmiyor, bu sebeple güçlü olanlar zayıf olanları eziyor, hunharca katlediyorlardı. Araplar da “Hayatı korumanın çaresi öldürmektir” diyor, öldüreni öldürmek suretiyle hem tedbir hem de intikam alıyorlardı; fakat bunu yaparken intikam duygusuyla hareket ettikleri ve adalete riayet etmedikleri için yaşama hakkını korumak yerine onu ortadan kaldırmış oluyorlardı. Rivayetlere göre bu âyetin nâzil olmasına da Araplar’ın bu âdet ve tutumları sebep olmuştur. İslâm’dan önce aralarında ihtilâf bulunan, karşılıklı olarak birçok insanın katledildiği ve yaralandığı iki kabileden biri, kendini diğerinden üstün görüyor, bir erkeğe karşı iki erkek, bir kadına karşı bir erkek, bir köleye karşı bir hür erkek öldürmek istiyorlardı. Her iki kabile de müslüman olduktan sonra bu istek ve uygulamayı sürdürmeye kalkışınca, şahsî intikamı hukukî kısas cezasına çeviren, cezayı şahsîleştiren (katilden başkasının öldürülmesini yasaklayan), canlar arasında değerli değersiz farkının bulunmadığını, dokunulmazlık ve değer bakımından bütün canların birbirine eşit olduğunu bildiren âyetler geldi (İbn Kesîr, I, 299-301).

Bağlamımdan anlaşıldığı şekliyle ayet diyor ki öldüren köleyse sadece köleyi öldüren hürse sadece hürü öldüren kadınsa sadece kadını öldürün ayetin sebeb-i nüzulunun bilince olay çözülüyor zaten Kur'an'a ve hadislere bütünsel bakınca olayın sizin dediğniz gibi olmadığı anlaşılıyor.
 

ANTİPUTPEREST

Çaylak
Mesajlar
141
Tepki puanı
9
Düşünce
Muvahhid
Lokantaya girdin. Yemek istedin vermiyorlarmı akbababeyin?
Elektirik parası senin evde kullandığının 10 katı hapiste.

Bedava hapis diye bir şey yok. Bilmiyorsan öğren. Lagaguka yapma...
3 kişiye 1 yatak verdikleride oluyor. Bulaşıcı hastalık diye bir gerçek yokmu? Var. Aynı yatağa yatınca bulaşmıyor mu?
Adamı hapse attın adamın beş kuruş parası yok parayı kimden alacaksın öyle bi konuştun ki sanki devlet can atıyor hapishaneler suçluyla dolsun diye ayrıca Özal affı , Ecevit affı , Rahşan affı , En sonda Erdoğan affı gibi afflar çıkması hapis cezasının devletin uygulamakta ne kadar sıkıntı çektiği bir ceza olduğu ortadadır.
 

DemoKratos

V ☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
7,699
Çözümler
1
Tepki puanı
5,055
Düşünce
Ateist
Kısas saçma sapan uydurma bir şeydir. Psikopatla psikopat olunmaz. Canice işlenen suçlara canice mi karşılık vereceksin? Öyle şey olmaz.
 

minerva

☆☆
Deneyimli
Mesajlar
854
Tepki puanı
548
Düşünce
Apateist
Aklıma takıldı amacım dalga geçmek değil ama biri başka birine tecavüz edip öldürse, aynısını o kişiye mi yapacağız?
@Burcuva abi senin cevabını merak ediyorum cevap verirsen sevinirim.
 

DemoKratos

V ☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
7,699
Çözümler
1
Tepki puanı
5,055
Düşünce
Ateist
Aklıma takıldı amacım dalga geçmek değil ama biri başka birine tecavüz edip öldürse, aynısını o kişiye mi yapacağız?
@Burcuva abi senin cevabını merak ediyorum cevap verirsen sevinirim.

Yani tabii, dedim ya psikopatla psikopat olunmaz diye. Manyakla da manyak olunmaz. Biri de kalkar o benim çocuğuma tecavüz edip öldürdü, benim içim yandı, onun da yansın, kısas olarak ben de onun çocuğuna tecavüz edip öldüreceğim derse?

Bunlar olmayacak, ilkel, saçma, abuk sabuk işler. Kısas diye bir şey olmaz.
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
15,859
Tepki puanı
1,261
Düşünce
Sünni
Yanlış hüküm verilip insanın bir uzvu kesilirse, yanlışın farkına varılırsa adama para veriyorlar. Para giden uzvun yerini tutar mı? Hadi adam idam edilse? Kısasa kısas dediğin Hamurabi'nin kanunu. Modern hukukta barbarca kalıyor.
En küçük bir şüphede kısas uygulanmaz.

"Gücünüz yettiği kadar şüphelerle had cezalarını düşürünüz" (Ebû Davûd, Salât, 14; Tirmiz, Hudûd, 2)

En küçük bir şüphe olmada bütün delillerin bir masumu göstermesi imkansıza yakın.

Zaten dünyaya bakan hükümlerde adalete olabildiğince yaklaşılmaya çalışılır. Mutlak adalet ahirette olacaktır.
 

kavak

V ☆
Denetmen
Mesajlar
8,125
Çözümler
1
Tepki puanı
5,135
Düşünce
Ateist
Kısa ve öz: hür - köle - kadın.
İnsanlar üç parçaya bölünmüş!
 

Entropyy

lll ☆☆☆☆
Denetmen
Mesajlar
3,770
Tepki puanı
2,877
Düşünce
Ateist
“Bir Müslüman veya zimmi / Muahid bir kâfir, (öldürdüğü) bir kafire karşılık öldürülmez.” (Buhari, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace, İbn Hanbel/bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 6/269).

“Hür kimse köleye karşılık olarak kısas olmaz.” (İbn Hanbel, Darekutnî, Beyhakî / bk. Zuhayli, a.y)
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
15,859
Tepki puanı
1,261
Düşünce
Sünni
Hür bir adam köle bir kadını öldürürse ayete göre hüküm nedir?
Kısas uygulanır
Köle bir kadın hür bir adamı öldürürse ayete göre hüküm nedir?
Kısas uygulanır
Öldürme fiili çok ciddi bir suç iken maktulün ailesine katili affedebilme seçeneğini Tanrı nasıl sunabilir?
Maktül artık dünyada olmadığı için dünyadaki durumdan o etkilenmez. Bu yüzden katile uygulanacak dünyevi hiçbir cezanın maktüle fayda veya zararı yoktur. Maktül katille ahirette hesaplaşır.

Maktülün vefatından dünya hayatında etkilenen ailesi olduğu için katili affetme yetkisi de aileye aittir. Bu seçeneğin aileye sunulması rahmettir. Çünkü ailenin affetmesi durumunda katilin ailesi affeden aileye minnet duyar ve bu minnet ile candan bir dost olabilirler. Bu da toplumsal bağları güçlendirir. Aileye hiçbir şekilde affetme yetkisi verilmezse bu toplumsal faydadan da mahrum kalınır.
Affetme karşılığında sanırım tazminattan bahsediyor ama hangi bedel öleni geri getirebilir?
Amaç öleni geri getirmek değil, kalanların bu işten minumum zararla çıkmasını sağlamaktır.
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
15,859
Tepki puanı
1,261
Düşünce
Sünni
Hürü, köleyi bilmem de.
Çok güzel bir kıza- erkeğe, dengesizin biri gitti kezzap attı varsayalım.
Yapan şahıs adam -kadın herne ise, yakalandı. Bir baktılar ki, adamın suratı zaten yanıktan tanınmıyor.
Şimdi bunlar nasıl ödeşecekler? Birinin hayatı zindan edildi. Diğeri zaten kısas uygulansa uygulanmasa umrunda değil biri. Bu mu koskoca eşsiz her şeyden beri olduğu iddia olunan yaratıcının çözümü? Di mi?

Gittin adamın- kadının dişlerini döktün, gözünü çıkardın, sağır ettin. Senin ağzında diş yok, gözün zateb yok, kulaklar duymaz. Hadi kısas uygulada görelim. ☺️ Di mi?
Cezada amaç mutlak adaleti sağlamak değildir. Dünyaya bakan hükümlerde adalete olabildiğince yaklaşılmaya çalışılır. Mutlak adalet ahirette olacaktır.
bedava hapismi var sanıyorsun? Yemek paralı, elektirik paralı v.s.
Mahkum fakirlik kağıdı aldığında devlet o mahkumdan 5 kuruş para almıyor.
Assan dünden razı olacak bir sürü mahkum var.
İnsanlara ölümden beter cezalar verince daha mı adil olmuş oluyorsunuz?
3 kişiye 1 yatak verdikleride oluyor. Bulaşıcı hastalık diye bir gerçek yokmu? Var. Aynı yatağa yatınca bulaşmıyor mu?
İnsanın yaşam hakkını haksız yere elinden alan kendi yaşam hakkını kaybeder.

Bu adil ceza yerine önerdiğiniz ceza 3 kişiye 1 yatak verdikleri de olan ve insanları bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya bırakan hapis cezası mı?
 
Yazan tarafından düzenlendi:

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
15,859
Tepki puanı
1,261
Düşünce
Sünni
Ceza olarak kısas uygulanması en aptalca şeydir. Çağ dışı, akıl dışı.
İnsanın yaşam hakkını haksız yere elinden alan kendi yaşam hakkını kaybeder. Bunun neresi akıl dışı?
Binlerce yıl öncesinden kalma bir ceza sistemi.
Bir ceza sisteminin ne kadar zamandan beri uygulandığıyla doğruluk veya yanlışlığının bir alakası yok.
katile kısas olarak ölüm cezası verdiniz 10 yıl sonra o adamın masum olduğu ortaya çıktı. Ne yapacaksınız mezara gidip "pardon" mu diyeceksiniz? Veyahut hırsıza kısas olarak elini kestiniz adamın masum olduğu ortaya çıktı.
Yazmıştık:

En küçük bir şüphede kısas uygulanmaz.

"Gücünüz yettiği kadar şüphelerle had cezalarını düşürünüz" (Ebû Davûd, Salât, 14; Tirmiz, Hudûd, 2)

En küçük bir şüphe olmada bütün delillerin bir masumu göstermesi imkansıza yakın.

Zaten dünyaya bakan hükümlerde adalete olabildiğince yaklaşılmaya çalışılır. Mutlak adalet ahirette olacaktır.
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
15,859
Tepki puanı
1,261
Düşünce
Sünni
Yani tabii, dedim ya psikopatla psikopat olunmaz diye. Manyakla da manyak olunmaz. Biri de kalkar o benim çocuğuma tecavüz edip öldürdü, benim içim yandı, onun da yansın, kısas olarak ben de onun çocuğuna tecavüz edip öldüreceğim derse?

Bunlar olmayacak, ilkel, saçma, abuk sabuk işler. Kısas diye bir şey olmaz.
İslamda suçun şahsiliği esastır. Masum çocuğa kısas uygulayıp tecavüz etmeyi düşünmek sizin iğrenç bilinçaltınızı İslama yansıtmanızdan ibaret.

Arzu edenler linki inceleyebilir.
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
15,859
Tepki puanı
1,261
Düşünce
Sünni
“Bir Müslüman veya zimmi / Muahid bir kâfir, (öldürdüğü) bir kafire karşılık öldürülmez.” (Buhari, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace, İbn Hanbel/bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 6/269).
“Bir Müslüman veya zimmi bir kâfir, (öldürdüğü) bir kafire karşılık öldürülmez.” hadisinde yer alan “kâfir”den maksat, harbi olan kafirdir. Hadiste yer alan “Zimmi / Muahid kâfir” ifadesi bunun göstergesidir. Dolayısıyla zimmi / vatandaş bir kâfiri öldürmekten ötürü bir Müslüman kısas olur, aynı ceza verilir.

Müsned ve mursel olarak rivayet edilen bir hadis rivayetine göre, Peygamberimiz (asm) bizzat kendisi zimmi / yurttaş bir kâfiri öldüren bir mümine kısas cezasını uygulamış ve şöyle buyurmuştur:

“Ben, zimmetine aldığı taahhüdünü herkesten daha çok yerine getirme hakkım/sorumluluğum vardır.” (Darekutni, Abdurrazzak, Ebu Davud / bk. V. Zuhaylî, a.y) Bu da kısasta denkliğin şart olmadığını göstermektedir.
“Hür kimse köleye karşılık olarak kısas olmaz.” (İbn Hanbel, Darekutnî, Beyhakî / bk. Zuhayli, a.y)
Evet bir köle öldürüldüğünde öldüren kişi kimse o kısas olunur, öldüren kişi köle olduğu halde kalkıp hür kimse kısas edilmez.

Cahilye devrindeki insanlardan bazıları, kendi adamlarını daha şerefli gördükleri için; karşı tarafa: “Biz şerefliyiz; bizim öldürülen kadınımıza karşılık sizin erkeğiniz; bizim kölemize karşılık sizin hür bir adamınız kısas olacaktır.” diyorlardı. Bakara suresinin bu 178. ayeti, bu yanlış hükmü ortadan kaldırmak için inmiştir. Ayette özetle deniliyor ki; “Bir kadını kadın öldürdüyse, onun kısası söz konusu kadın; bir erkeği bir erkek öldürdüyse onun kısası söz konusu erkek, bir köleyi bir köle öldürdüyse onun kısası da söz konusu köle olur. Yani: katil kim ise, o kısas olur. Nüzul sebebi olan olayda hür, kadın, köle söz konusu olduğu için o kayıtlara yer verilmiştir. Daha sonra kısas konusunda genel hükmü ifade eden“Cana can...”(Maide, 5/45) ayeti inmiştir.
Hemen önceki ayette "Kim Allah'ın indirdiği ahkâm ile hükmetmezse işte onlar tam kâfirdirler." diyerek Tevrattaki bu hükmün halen geçerli olduğu net ifade edilmiştir.
 

Son konular

Üst