Kıyamet alametleri mucizeleri (Bağlantıları ile beraber)

qwe

Çaylak
Mesajlar
68
Tepki puanı
67
Düşünce
Bağımsız
Ebû Hureyre (R) Rasûlullah(S)'tan şöyle buyurduğunu işitti: "Meryem oğlu îsâ sizin içinize, hükmünde âdil bir hâkim olarak inmedikçe, salibi kırmadıkça, domuzu öldürmedikçe, cizye vergisini kaldırmadıkça ve mal hiçbir kimse kabul etmeyecek derecede dolup taşıncaya kadar kıyamet kopmaz.
Buhari
Nerde kalmış Isa reis - cizye kalkali 200 yıl olacak.
Kimsenin bolluktan hediye kabul etmeyeceği bir ortam, hele bizim memlekette ve bu gidişatla zor gibi geliyor bana.
Buna benzer nice hadisler var, ama kimse konuşmaz.
 

Rütbesiz

Süresiz Yasaklı
Mesajlar
2,040
Tepki puanı
172
Düşünce
Sünni
Ebû Hureyre (R) Rasûlullah(S)'tan şöyle buyurduğunu işitti: "Meryem oğlu îsâ sizin içinize, hükmünde âdil bir hâkim olarak inmedikçe, salibi kırmadıkça, domuzu öldürmedikçe, cizye vergisini kaldırmadıkça ve mal hiçbir kimse kabul etmeyecek derecede dolup taşıncaya kadar kıyamet kopmaz.
Buhari
Nerde kalmış Isa reis - cizye kalkali 200 yıl olacak.
Kimsenin bolluktan hediye kabul etmeyeceği bir ortam, hele bizim memlekette ve bu gidişatla zor gibi geliyor bana.
Buna benzer nice hadisler var, ama kimse konuşmaz.
37-....... ez-Zuhrî tahdîs edip şöyle dedi: Bana Saîd ibnu'l-Müseyyeb haber verip şöyle dedi: Ebû Hureyre (R) Rasûlullah(S)'tan şöyle buyurduğunu işitti: "Meryem oğlu îsâ sizin içinize, hükmünde âdil bir hâkim olarak inmedikçe, salibi kırmadıkça, domuzu öldür-medikçe, cizye vergisini kaldırmadıkça ve mal hiçbir kimse kabul etmeyecek derecede dolup taşıncaya kadar kıyamet kopmaz" [60].

Buhârî bu hadîsi burada getirmekle haç kıran yâhud domuz Öldürenin bunları tazmîn etmeyeceği, çünkü emredilmiş bir şeyi yaptığına işaret etmiştir. Lâkin bunun mahalli muhâriblerle olduğu zamandır.., (Kastallânî).

Buhârî bunu Ehâdîsu'l-Enbiyâ'da; Müslim, îmân'da getirmiştir.

 

mad hatter

☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
1,061
Tepki puanı
762
Düşünce
Bağımsız
Bugün bir milyarı aşan İslam âlemi, naklettiğimiz hadisdeki manzarayı yaşıyor. Dün, "Osmanlı geliyor" deyince ödü kopan Avrupalı, bugün bizi istediği gibi yönlendirebiliyor.
Gün geçmiyor ki bir neo osmanlıcı daha türemesin.
 

qwe

Çaylak
Mesajlar
68
Tepki puanı
67
Düşünce
Bağımsız
Okuduydum, mantıki olmadığından taklayı ozamandan vurmaya çalışmış mübarek. Madem "haç kıran" ve "domuz Öldürenin tazmîn etmeyeceği"nden "emredilmiş bir şeyi yaptığına işaret"miş, "cizye vergisini kaldırmadıkça" olayını nasıl açıklamış bilmek isterdim ki "emredilmiş bir şey" değildir. Bikere "mal hiçbir kimse kabul etmeyecek derecede dolup taşıncaya" - böyle bir hal mümkün değil.

Gelmiş geçmiş tüm antik kültürlerin ve dinlerin dünyanın sonu ile fantaziler kurmuşlardır. Genelleme olarak şudur: Bir cemiyetin kuralları vardır (islamda haram-helal-sistemi diyelim) - dünyanın sonu imajı hep berbattır - yasaklar neyse (haramlar) çoğaldığı an kıyamet kopar. Yasaklardan yol alarak her türlü kehanet/hadis çıkar. "cinayetler artacak" misalini çok severim: Almanya mesela 80+ milyonluk ülke, sene 2019de 245 cinayet işlenmiş. Peygamber yahudileri, kendisine karşı çıkanları ve dinden dönenleri keserken bu sayıyı rahatça aşmıştır.
 

Rütbesiz

Süresiz Yasaklı
Mesajlar
2,040
Tepki puanı
172
Düşünce
Sünni
Okuduydum, mantıki olmadığından taklayı ozamandan vurmaya çalışmış mübarek. Madem "haç kıran" ve "domuz Öldürenin tazmîn etmeyeceği"nden "emredilmiş bir şeyi yaptığına işaret"miş, "cizye vergisini kaldırmadıkça" olayını nasıl açıklamış bilmek isterdim ki "emredilmiş bir şey" değildir. Bikere "mal hiçbir kimse kabul etmeyecek derecede dolup taşıncaya" - böyle bir hal mümkün değil.

Gelmiş geçmiş tüm antik kültürlerin ve dinlerin dünyanın sonu ile fantaziler kurmuşlardır. Genelleme olarak şudur: Bir cemiyetin kuralları vardır (islamda haram-helal-sistemi diyelim) - dünyanın sonu imajı hep berbattır - yasaklar neyse (haramlar) çoğaldığı an kıyamet kopar. Yasaklardan yol alarak her türlü kehanet/hadis çıkar. "cinayetler artacak" misalini çok severim: Almanya mesela 80+ milyonluk ülke, sene 2019de 245 cinayet işlenmiş. Peygamber yahudileri, kendisine karşı çıkanları ve dinden dönenleri keserken bu sayıyı rahatça aşmıştır.
Ne demek istiyorsun anlamadım.
 

barney.stinson

☆☆
Deneyimli
Mesajlar
502
Tepki puanı
401
Düşünce
Agnostik
Euzu billahi mineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

'Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek?'
(Muhammed Suresi 18. Ayet meali)

-------------

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Allah’ın Resulü şöyle buyurdu:

“Ateş ehlinden / cehennem halkından iki sınıf var ki henüz görmedim: Biri, yanlarında inek/sığır kuyruğuna benzeyen sopalar/joplar bulunan, onlarla insanları döven bir topluluk. Diğeri ise; giyindiği halde açık olan (teni gösteren ince elbise giyinen veya bedenlerinin bir tarafı tamamen açık olan), erkeklere olan meyillerini yansıtan/veya omuzlarını sallayarak, çalımlı (kötü kadınların yürüyüşüyle) yürüyen, başları bir tarafa meyleden develerin hörgücü gibi olan kadınlar. Bu kadınlar cennete giremez ve –kokusu şu kadar/çok uzak mesafeden alınabilen- cennetin kokusunu dahi koklayamazlar.” (Müslim, Libas, 125)


Açıklamaya gerek yok diye düşünüyorum.

------------

"Kıyamet alametlerinden biri de, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun-keçi çobanlarının binaları yükseltmekte birbirleriyle yarış ettiklerini ve böbürlendiklerini görmendir.” (Buhari, Fiten: 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, II/313)


----------

"İnsanların başına bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile tozu mutlaka bulaşacaktır."
(bk. Nesai, Büyu’ 2; Ebu Davud, Büyu’, 3; İbn Mace, Ticarat, 58)

Aynı bu dönem, açıklamaya gerek yok.


----------

Bir rivayette şu ifadelere yer verilmiştir: “(Bir zaman) sonra şişmanlığı seven insanlar ortaya çıkacaktır...” (Buhari)


----------

Bir gün Rasulullah etrafındakilere der:
"Aç kimselerin yemek kaplarına üşüşmesi gibi, diğer milletlerin üzerinize gelmesi yakındır" Biri der "Ya Rasulallah, o gün az olacağımız için mi saldıracaklar?" Rasulullah cevap verir: Hayır, bilakis çok olacaksınız. Lakin selin geride bıraktığı artıklar gibi kıymetsiz hale geleceksiniz. Allah düşmanlarınızın göğsünden sizin heybetinizi giderecek. Sizin kalplerinize de 'vehen' bırakacak. Biri sorar: Ya Rasulallah, vehen nedir? Rasulullah der: 'Dünya sevgisi, ölüm korkusu.'" (Ebu Davud, Melahim, Hadis No: 4297)

Bugün bir milyarı aşan İslam âlemi, naklettiğimiz hadisdeki manzarayı yaşıyor. Dün, "Osmanlı geliyor" deyince ödü kopan Avrupalı, bugün bizi istediği gibi yönlendirebiliyor.


----------

Hz Enes r.a rivayet buyurdular:
Allah Resulü (ﷺ) dedi ki,
'Kıyamet alametlerinden (şu):
-1. Dini ilim alınacaktır (Alimlerin ölümüyle).
-2. (Dini) cehalet hüküm sürecek.
-3. Alkollü içeceklerin içilmesi (çok yaygın olacaktır).
-4. Açıkta zina yaygınlaşacaktır.

Sahih al-Bukhari 80

----------

Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten, 25)


----------

Câriyenin efendisini doğurması (Müslim, İmân, 1, Ebu Davud 4695)

Cariye kadın köle demektir, kadın köleden kasıt Allah'ın kölesi olan kadın demek diye açıklamışlardır alimler. Çocukların anne babalarına karşı gelmeleri ve onları köle gibi köte davranmaları.


Not: Hadis metni uzundur.
----------

"Fırat nehrinin altın bir dağ üzerinden açılması yakındır. İnsanlar bunu işitince ona yürüyecekler ve onun yanında bulunan insanların bundan bir şey almasına müsaade edersek, bunun hepsi götürülür, diyecektir. Müteakiben onun için harb edecekler ve her yüz kişiden doksan dokuzu öldürülecektir." (Müslim, Fiten, 29.)

Fırat nehri şuan kuruyor ve ondan sonra ki olay yakın gibi gözüküyor.


----------

Hz. Ebu Hureyre (r.a) rivayet etti ki:

Peygamber şöyle demiştir: 'Dinî bilgi alınmadıkça (dindar bilginlerin ölümüyle) saat (kıyamet günü) tesis edilmeyecek, depremler çok sık olacak, zaman çabuk geçecek, dertler çıkacak, cinayetler artacak ve aranızdan para taşacak. '

Sahih al-Bukhari, Vol. 2, Book of Dua' for Rain (Istisqaa), Hadith 146

Zevkler artınca zaman da çabuk geçer.


----------
Bir hadisde (kısalttım):
Hz. Peygamber'e a.s.m, 'Dürüstlük kaybolunca kıyamet saatini bekleyin' dedi. Bedevi 'Bu nasıl kaybolacak?' Peygamber, 'Güç veya yetki uygun olmayanların eline geçtiğinde, kıyamet saatini bekleyin' dedi.

Sahih al-Bukhari, Vol. 1, Book of Knowledge, Hadith 56


---------

"Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar (gâlip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; 'Ey Müslüman, Ey Allah'ın kulu, şu arkamdaki Yahudidir, hemen gel de öldür onu!' diye haber verecektir. Sadece Garkad ağacı müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.”(Müslim, Fiten, 82)"

Bu da çok yakın bir zamana benziyor.

---------

Bunları normal bir insan nasıl bilebilir?

NOT: Verdiğim bütün hadisler sahihtir.
Gerçekten bu kadar acınacak durumda mısınız? İnanmak için bahane arayana bahane çok. Bu zihniyete göre George Orwell Allahın allahı.
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

iusei

Çaylak
Mesajlar
22
Tepki puanı
9
Düşünce
Sünni
Gerçekten bu kadar acınacak durumda mısınız? İnanmak için bahane arayana bahane çok.
İnanmamak isteyene de bahane çok.

Yalın ayak çobanların yüksek binalar yapmada yarışabileceğini kim bilebilirdi? O dönemde Kabe'nin büyüklüğünde ev yapılmıyordu. Evlerin hepsi ondan küçüktü. Şimdi gökdelenler var.

Faizin bu kadar yaygın olabileceğini ve hatta bulaşmak istemeyenlere bile tozunun bulaşacağını kim bilebilirdi?

Giyindiği halde çıplak kadınların çıkabileceğini kim bilebilirdi? O hadise şerh yazan eski alimler konuyu açıklayamamış, nasıl olur hem giyinmiş hem çıplak? Cevap bulamamışlar, sadece bu dönem geldiğinde anlaşıldı.

Zamanın hızlı geçeceğini?

Siz acınacak durumdasınız.
 

barney.stinson

☆☆
Deneyimli
Mesajlar
502
Tepki puanı
401
Düşünce
Agnostik
İnanmamak isteyene de bahane çok.

Yalın ayak çobanların yüksek binalar yapmada yarışabileceğini kim bilebilirdi? O dönemde Kabe'nin büyüklüğünde ev yapılmıyordu. Evlerin hepsi ondan küçüktü. Şimdi gökdelenler var.

Faizin bu kadar yaygın olabileceğini ve hatta bulaşmak istemeyenlere bile tozunun bulaşacağını kim bilebilirdi?

Giyindiği halde çıplak kadınların çıkabileceğini kim bilebilirdi? O hadise şerh yazan eski alimler konuyu açıklayamamış, nasıl olur hem giyinmiş hem çıplak? Cevap bulamamışlar, sadece bu dönem geldiğinde anlaşıldı.

Zamanın hızlı geçeceğini?

Siz acınacak durumdasınız.
Hadi ordan be cahil cühela seni. Yalın ayak çoban dediklerin çöl bedevileri mi? Hani Muhammed abimiz tüm alemlere gelmişti? Kabeyi yapan adamlar kabe büyüklüğünde ev yapamadılar mı cidden? Mısır piramitleri o devirde yok muydu? Kimi kandırıyorsun? O zaman da faiz fazlaydı. Hatta sırf yüksek faiz için muhammed ayet yazdı. Giyindiği halde çıplak kadınlar muhammed daha portakalda vitaminken vardı. İslam kadar başka medeniyetleri de araştırsan belki 3-5 fikir sahibi olursun ama sen bu gidişle anca zikir sahibi olursun. Atalar ne dediyse o. Muhammed en iyisi, kesinlikle ama kesinlikle pedofili bir arap değil.
 

iusei

Çaylak
Mesajlar
22
Tepki puanı
9
Düşünce
Sünni
Hadi ordan be cahil cühela seni. Yalın ayak çoban dediklerin çöl bedevileri mi?
Araplar yada bedeviler, çünkü araplar şuan bile yalın ayak geziyor Mekkenin oralarda, özellikle çocuklar. Burj Khalifa, Saat kulesi(Mekkede ki), Marina 101 hangi ülkelerde? Birde gelecekte yapımı tamamlanması umulan en uzun ilk 4 bina hangi ülkelere yapılıyor bak istersen:
1615391187642.png

Bunlar yarışıyor mu yarışmıyor mu?
Hani Muhammed abimiz tüm alemlere gelmişti?
Evet geldi.
Kabeyi yapan adamlar kabe büyüklüğünde ev yapamadılar mı cidden?
Yapamadılar değil saygıdan Kabeden uzun bina yapmıyorlardı birde gerek yoktu.
Mısır piramitleri o devirde yok muydu? Kimi kandırıyorsun?
Mısır piramitlerini yapan mı vardı o devirde?
O zaman da faiz fazlaydı. Hatta sırf yüksek faiz için muhammed ayet yazdı.
Hadisi tekrar oku:

"İnsanların başına bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile tozu mutlaka bulaşacaktır."
(bk. Nesai, Büyu’ 2; Ebu Davud, Büyu’, 3; İbn Mace, Ticarat, 58)

O zaman faiz sadece borçlanmada oluyordu ama genede faiz bu kadar yaygın değildi, şimdi ki zamanda faizden kaçamaz olduk.
Giyindiği halde çıplak kadınlar muhammed daha portakalda vitaminken vardı.
“Ateş ehlinden / cehennem halkından iki sınıf var ki henüz görmedim: Biri, yanlarında inek/sığır kuyruğuna benzeyen sopalar/joplar bulunan, onlarla insanları döven bir topluluk. Diğeri ise; giyindiği halde açık olan (teni gösteren ince elbise giyinen veya bedenlerinin bir tarafı tamamen açık olan), erkeklere olan meyillerini yansıtan/veya omuzlarını sallayarak, çalımlı (kötü kadınların yürüyüşüyle) yürüyen, başları bir tarafa meyleden develerin hörgücü gibi olan kadınlar. Bu kadınlar cennete giremez ve –kokusu şu kadar/çok uzak mesafeden alınabilen- cennetin kokusunu dahi koklayamazlar.” (Müslim, Libas, 125)

Bu hadisi şerh yazarları nasıl şerh edeceklerini bilmiyorlardı, nasıl olur hem giyinik hem çıplak diyorlardı. Bugünlerde ise biz görüyoruz kot pantolonları, dizin en üstüne kadar açılmış ve azıcık giyinmiş kadınları.
İslam kadar başka medeniyetleri de araştırsan belki 3-5 fikir sahibi olursun ama sen bu gidişle anca zikir sahibi olursun. Atalar ne dediyse o. Muhammed en iyisi, kesinlikle ama kesinlikle pedofili bir arap değil.
Allah hidayet etsin.
 

barney.stinson

☆☆
Deneyimli
Mesajlar
502
Tepki puanı
401
Düşünce
Agnostik
Araplar yada bedeviler, çünkü araplar şuan bile yalın ayak geziyor Mekkenin oralarda, özellikle çocuklar. Burj Khalifa, Saat kulesi(Mekkede ki), Marina 101 hangi ülkelerde? Birde gelecekte yapımı tamamlanması umulan en uzun ilk 4 bina hangi ülkelere yapılıyor bak istersen:7983 ekini görüntüle
Bunlar yarışıyor mu yarışmıyor mu?

Evet geldi.

Yapamadılar değil saygıdan Kabeden uzun bina yapmıyorlardı birde gerek yoktu.

Mısır piramitlerini yapan mı vardı o devirde?

Hadisi tekrar oku:

"İnsanların başına bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile tozu mutlaka bulaşacaktır."
(bk. Nesai, Büyu’ 2; Ebu Davud, Büyu’, 3; İbn Mace, Ticarat, 58)

O zaman faiz sadece borçlanmada oluyordu ama genede faiz bu kadar yaygın değildi, şimdi ki zamanda faizden kaçamaz olduk.

“Ateş ehlinden / cehennem halkından iki sınıf var ki henüz görmedim: Biri, yanlarında inek/sığır kuyruğuna benzeyen sopalar/joplar bulunan, onlarla insanları döven bir topluluk. Diğeri ise; giyindiği halde açık olan (teni gösteren ince elbise giyinen veya bedenlerinin bir tarafı tamamen açık olan), erkeklere olan meyillerini yansıtan/veya omuzlarını sallayarak, çalımlı (kötü kadınların yürüyüşüyle) yürüyen, başları bir tarafa meyleden develerin hörgücü gibi olan kadınlar. Bu kadınlar cennete giremez ve –kokusu şu kadar/çok uzak mesafeden alınabilen- cennetin kokusunu dahi koklayamazlar.” (Müslim, Libas, 125)

Bu hadisi şerh yazarları nasıl şerh edeceklerini bilmiyorlardı, nasıl olur hem giyinik hem çıplak diyorlardı. Bugünlerde ise biz görüyoruz kot pantolonları, dizin en üstüne kadar açılmış ve azıcık giyinmiş kadınları.

Allah hidayet etsin.
Başlarım Allahın hidayetine. En yüksek binaların orda olması neyi kanıtlıyor? Petrol var adamlarda. Para var ama her şeye rağmen medeniyet yok. O kadar peygamber gelen topraklarda medeniyetin m si yok. Çünkü peygamberler de medeniyetsizdi. İleride yüksek binaların yapılacağını söylediği için mi iman ediyorsun? Ben de sana söyleyeyim o zaman. "Gün gelecek insanlar yer yüzünde durmaz olacaklar. Bir çoğu farklı gezegenlere göç edecekler. Şüphesiz Allah çok cahildir."

Al bu söz de benim. İleride millet marsa çıkınca bana taparsın artık. Faiz o tarihten çok önce de vardı. İnsanlar faizli borç alarak iş kuruyorlardı. Bugünden bir farkı yoktu.


Hepsini geçtim, bunlar ayet değil, hadis. Hadis. Yani kaynağı belli bile değil. Yani gerçek olsa da bir şey değişmeyecek ama gerçek olduğunu gösteren tek bir şey bile yok. İşinize gelen hadisleri kabul eder, işinize gelmeyeni reddeden de siz değil misiniz?
 

iusei

Çaylak
Mesajlar
22
Tepki puanı
9
Düşünce
Sünni
Başlarım Allahın hidayetine. En yüksek binaların orda olması neyi kanıtlıyor? Petrol var adamlarda. Para var ama her şeye rağmen medeniyet yok. O kadar peygamber gelen topraklarda medeniyetin m si yok. Çünkü peygamberler de medeniyetsizdi. İleride yüksek binaların yapılacağını söylediği için mi iman ediyorsun? Ben de sana söyleyeyim o zaman.

Al bu söz de benim. İleride millet marsa çıkınca bana taparsın artık. Faiz o tarihten çok önce de vardı. İnsanlar faizli borç alarak iş kuruyorlardı. Bugünden bir farkı yoktu.


Hepsini geçtim, bunlar ayet değil, hadis. Hadis. Yani kaynağı belli bile değil. Yani gerçek olsa da bir şey değişmeyecek ama gerçek olduğunu gösteren tek bir şey bile yok. İşinize gelen hadisleri kabul eder, işinize gelmeyeni reddeden de siz değil misiniz?
Ben bu yüzden mi iman ediyorum dedim? Sadece sizi düşündürsün diye gönderdim.
İnanmayan biriyle hadis kaynakları tartışmasına girmeyeceğim.
 

FİLEozof

lll ☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,379
Tepki puanı
2,495
Düşünce
Panteist
“Ateş ehlinden / cehennem halkından iki sınıf var ki henüz görmedim: Biri, yanlarında inek/sığır kuyruğuna benzeyen sopalar/joplar bulunan, onlarla insanları döven bir topluluk. Diğeri ise; giyindiği halde açık olan (teni gösteren ince elbise giyinen veya bedenlerinin bir tarafı tamamen açık olan), erkeklere olan meyillerini yansıtan/veya omuzlarını sallayarak, çalımlı (kötü kadınların yürüyüşüyle) yürüyen, başları bir tarafa meyleden develerin hörgücü gibi olan kadınlar. Bu kadınlar cennete giremez ve –kokusu şu kadar/çok uzak mesafeden alınabilen- cennetin kokusunu dahi koklayamazlar.” (Müslim, Libas, 125)
Özel bir şey belirtilmemiş.
"Kıyamet alametlerinden biri de, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun-keçi çobanlarının binaları yükseltmekte birbirleriyle yarış ettiklerini ve böbürlendiklerini görmendir.”
İnsanların para için yarışması çok görülen bir olaydır. Üstelik ne zaman?
"İnsanların başına bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile tozu mutlaka bulaşacaktır."
Hangi zaman. Özel olarak belirtilseydi ya?
Bir rivayette şu ifadelere yer verilmiştir: “(Bir zaman) sonra şişmanlığı seven insanlar ortaya çıkacaktır...” (Buhari)
Yemek yemeyi çoğu kimse sever. Obezitenin sevileceğini zannetmiyorum.
Hayır, bilakis çok olacaksınız.
Bkz. Çin.
Avrupalı, bugün bizi istediği gibi yönlendirebiliyor.
Avrupa nüfusu Türkiye nüfusundan fazla.
1. Dini ilim alınacaktır (Alimlerin ölümüyle).
-2. (Dini) cehalet hüküm sürecek.
-3. Alkollü içeceklerin içilmesi (çok yaygın olacaktır).
-4. Açıkta zina yaygınlaşacaktır.
2. maddede tam olarak ne diyor? Parantez size mi ait.
4. madde yaygın mı? Tüm bunlar ne zaman gerçekleşecek?

Depremlerin çoğalması

Ne zaman?

Cariye kadın köle demektir, kadın köleden kasıt Allah'ın kölesi olan kadın demek diye açıklamışlardır alimler.
Hangi alim?
Fırat nehri şuan kuruyor ve ondan sonra ki olay yakın gibi gözüküyor.
Gibilerle mucize olmaz.
Peygamber şöyle demiştir: 'Dinî bilgi alınmadıkça (dindar bilginlerin ölümüyle) saat (kıyamet günü) tesis edilmeyecek, depremler çok sık olacak, zaman çabuk geçecek, dertler çıkacak, cinayetler artacak ve aranızdan para taşacak. '
Ne zaman? Özel olarak belirtilmemiş.
'Güç veya yetki uygun olmayanların eline geçtiğinde, kıyamet saatini bekleyin'
Ne zaman geçecek güç ve yetki? Bu kıyamet alameti mi?
Bu da çok yakın bir zamana benziyor.
Hangi savaş? Ne zaman?

Bunları normal bir insan nasıl bilebilir?
Elbette hüsnükuruntu. Özel olarak tanımlanmış pek bir şey göremedim. Özel olarak tanımlanmış şeylerin ne kadar gerçek olduğunu da şimdi göreceğiz...
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Son konular

Üst